Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ.
Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ».

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Βέγλης, Α., Πομπότσης, Α., & Αβραάμ, Ε. (2004). Έρευνα και Συλλογή Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Αθήνα : Εκδόσεις Τζιόλα. Adams, DJ., Dornfest, R., & Calishain, T. (2003). Google Pocket Guide. USA: O’ Reilly & Associates Inc. Χατζηπερής, Ν., & Παπαδάκης, Σ. (2002). Εισαγωγή στην Πληροφορική και την χρήση Υπολογιστή. Αθήνα : Εκδόσεις Μεταίχμιο.

3 Α. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ - TOOLS (Βέγλη, Α., Πομπότση, Α., & Αβραάμ, Ε. ,2004)
SEARCH ENGINES SUBJECT DIRECTORIES PORTALS VORTALS META-SEARCH ENGINES ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ TARGETED DIRECTORIES BROWSER AGENTS ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ VORTALS ΜΕΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ)

5 1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1.1 Ορισμός του όρου
Είναι προγράμματα . Επιτρέπουν την αναζήτηση πληροφοριών με χρήση Keywords στις τεράστιες Βάσεις Δεδομένων τους. Οι Βάσεις Δεδομένων τους είναι για την ακρίβεια Β.Δ ευρετηρίων. Δηλαδή, περιέχουν τον τίτλο, το μέγεθος , το πλήρες κείμενο και το URL των ιστοσελίδων. η αναζήτηση στην πραγματικότητα σε αυτές τις Β.Δ και όχι σε όλο το www. ταχύτερη αναζήτηση. Δημιουργία των Β.Δ τους : ειδικά προγράμματα (spiders, crawlers, robots etc) συλλέγουν πληροφοριακό υλικό από το www και το τοποθετουν σε αυτές τις βάσεις δεδομένων. Διακρίνονται σε α΄ γενεάς και β΄ γενεάς. Κριτήριο : ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

6 1.2 Τα μέρη μιας μηχανής αναζήτησης
Α. Αράχνη, Spider, Robot : έργο, υψηλή ταχύτητα, δύο μέθοδοι εύρεσης ιστοσελίδων > add URL,συλλογή - υπερσυνδέσεων από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, προσεκτικός προγραμματισμός > πολλά τα πιθανά ενδεχόμενα καθ’ οδόν, κόστος. Μηχανισμός Ευρετηρίου : αποθηκεύει πλήρη τα κείμενα των ιστοσελίδων σε μορφή ανεστραμμένου ευρετηρίου στις Β.Δ μιας μηχανής αναζήτησης. Μηχανισμός Αναζήτησης : το πιο πολύπλοκο μέρος, τμήματα > α) φόρμα αναζήτησης – διασύνδεση με τον χρήστη, β) μηχανισμός αξιολόγησης ερωτήματος και εντοπισμού σχετικών ιστοσελίδων στα ευρετήρια της μηχανής, γ) μορφοποιητής αποτελεσμάτων

7 Έχουν δικό τους δικτυακό τόπο στο www.
1 .3 Θέματα λειτουργίας μιας μηχανής αναζήτησης Έχουν δικό τους δικτυακό τόπο στο www. Έσοδα από τη Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ή Δ ι α φ ή μ ι σ η. Επικοινωνία μηχανής – χρήστη : search forms key-words results. Διαθέτουν Θεματικούς Καταλόγους (Subject Directories) πια οι περισσότερες. Σειρά από άλλες δ ω ρ ε ά ν υπηρεσίες στους χρήστες : , chat, forum,ειδήσεις, καιρός. Κόστος λειτουργίας αράχνης : υψηλό. Ο χρήστης : προσδοκίες υψηλές,γνώση, συστηματική χρήση, συνεχής εξάσκηση > εμπειρία. Αποτελέσματα : - γρήγορα έως αστραπιαία και σωστά. Απαιτούνται, επινοούνται και εφαρμόζονται όλο και πιο αποδοτικές τεχνικές.

8 - επιτυχής ιεράρχηση και κριτήρια ιεράρχησης αποτελεσμάτων > Συνάφεια λέξεων-κλειδιών και περιεχομένου ιστοσελίδας > ρόλος αλγόριθμων, λειτουργικός ορισμός συνάφειας, πώς δουλεύει ο αλγόριθμος σε κάθε μηχανή αναζήτησης, Ανάλυση υπερσυνδέσεων, Δημοτικότητα > επισκεψιμότητα. Προσπάθειες παραποίησης. - Περιορισμός τύπων αρχείων > πχ έρευνα για επιστημονικές εργασίες στο Διαδίκτυο αναζητούμε ως επί το πλείστον μορφή αρχείου PDF. - Περιορισμός γλώσσας. - ΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ (BOOLEAN LOGIC) > είναι μέθοδος, επιτρέπει το συνδυασμό όρων , πραγματοποιούνται λογικές πράξεις με τελεστές τις λέξεις AND, OR,NOT, NEAR, ονομασία από τον George Boole > άλγεβρα Boole > βάση για αυτής της μορφής δομημένη τεχνική αναζήτησης, αυστηρά προκαθορισμένη σύνταξη.

9 i. Τελεστής Boolean AND > συνδυασμός όρων (αλλά και φράσεων), ακριβέστερη αναζήτηση, σημαντικός περιορισμός αποτελεσμάτων, αντιστρόφως ανάλογη σχέση αριθμού όρων αναζήτησης και αριθμού αποτελεσμάτων, χρήση στο search form : AND/and/+ > ανάλογα τη μηχανή αναζήτησης. ii. Τελεστής Boolean OR > συνδυασμός λέξεων, συνίσταται μόνον για συνώνυμα : πχ e-counselling/ e-counseling, αύξηση αποτελεσμάτων,ανάλογη σχέση αριθμού όρων και αριθμού αποτελεσμάτων, το φαινόμενο του διαφορετικού αριθμού αποτελεσμάτων σε αναζήτηση δύο όρων χωριστά και από κοινού,αίτιο αυτού,χρήση στο search form : OR/or/ κενό. iii. Τελεστής Boolean NOT > συνδυασμός λέξεων, περιορισμός αποτελεσμάτων, χρήση στο search form : NOT/not/ -

10 iv. Τελεστής εγγύτητας NEAR > συνδυασμός λέξεων, συνίσταται μόνο για δύο λέξεις, περιορισμός αποτελεσμάτων, συναντάται σε λίγες μηχανές αναζήτησης, λειτουργικός ορισμός της έννοιας «εγγύτητα» # από μηχανή σε μηχανή, δυνατότητα καθορισμού της και από τον χρήστη : NEAR/x (όπου χ ένας αριθμός της επιλογής και της κρίσης του). Χρήση παρενθέσεων > πολύπλοκες αναζητήσεις, συνδυασμός τελεστών, πχ (e-learning AND university) ΝΟΤ America.

11 1.4 Επισημάνσεις εν κατακλείδι…
Αποτελεσματικό εργαλείο.Τρόποι αύξησης αποτελεσματικότητας αναζήτησης. Καμία μηχανή αναζήτησης δεν δουλεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως μια άλλη. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ των μηχανών αναζήτησης : πολλές. > ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ όλο το www στην πράξη. Καλύπτουν μόλις το 1/3 αυτού. Οι χρήστες σημαντικό είναι να γνωρίζουν πολύ καλά και ακριβώς ΤΙ αναζητούν. Χρήση περισσότερων της μιας μηχανής αναζήτησης από τους χρήστες. Οδηγίες χρήσης ή Βοήθεια : Καλό είναι να τα μελετά ο χρήστης πριν πραγματοποιήσει αναζήτηση. Κανένα αποτέλεσμα… > Λάθος ορθογραφικό ή τυπογραφικό. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ώστε να μην τύχει πρόωρης και άδικης εγκατάλειψης η έρευνά μας!!!

12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

13 2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 2.1 Ορισμός
Είναι συλλογές υπερ-συνδέσεων σε ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους. Είναι οργανωμένες θ ε μ α τ ι κ ά. Δομή : Ιεραρχική Θεματική κατηγορία > Ειδική υποκατηγορία > Συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μορφή αναζήτησης πληροφορίας : Πλοήγηση. Δύο τύποι θεματικών καταλόγων : i. Ακαδημαϊκοί και Επαγγελματικοί > δημιουργούνται από ειδικούς, σκοπός τους η υποστήριξη των ερευνητών, ποιότητα, πχ ii. Εμπορικοί > σκοπός τους το κέρδος, απευθύνονται στο ευρύ κοινό, έσοδα από διαφημίσεις, πχ

14 2.2 Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός θεματικού καταλόγου
Δύο μοντέλα οργάνωσης/δημιουργίας θεματικών καταλόγων : i. Ανοικτό μοντέλο > συντάκτες εθελοντές, ελλιπής έλεγχος ποιότητας, ελάχιστο κόστος, δωρεάν υπηρεσίες > πολύ δημοφιλείς ii. Κλειστό μοντέλο > ειδικευμένο προσωπικό, συντάκτες, προβλέπεται μηχανισμός ποιοτικού ελέγχου. Πλοήγηση : μια αρκετά εύκολη διαδικασία, επαγωγική πορεία. Η λίστα με τις Βασικές κατηγορίες (14 συνολικά συνήθως) στο κέντρο της ιστοσελίδας. Σύνταξη : Κάτω από κάθε κατηγορία μερικές υποκατηγορίες με μικρότερη σε μέγεθος γραμματοσειρά.

15 Δίπλα σε κάθε υποκατηγορία εμφανίζεται ένας αριθμός δηλωτικός του συνόλου των καταχωρήσεων που υπάγονται στην κάθε υποκατηγορία. Στο επάνω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται ΟΛΗ η διαδρομή > καλό για τον χρήστη. Συχνά υπάρχει μηχανισμός αναζήτησης, απλής ή προχωρημένης > Αναζήτηση μόνο στις λέξεις των υπερσυνδέσεων και του συνακόλουθου σχολιασμού > ελλιπή πιθανότατα αποτελέσματα. Web Matches = Συμπληρωματικά αποτελέσματα. Μέγεθος θεματικών καταλόγων : γενικά περιορισμένο και δη συγκριτικά με τις μηχανές αναζήτησης > ποιότητα, περιορισμένος αριθμός (εξειδικευμένου) προσωπικού, έλλειψη χρόνου. Πολιτική επιλογής υπερσυνδέσεων : # σε κάθε θεματικό κατάλογο.

16 Επικαιρότητα : τακτική ενημέρωση και συντήρηση.
Αξιοπιστία θεματικού καταλόγου : συνεχής έλεγχος, Εντοπισμός παραποιημένων ιστοσελίδων > δύσκολη υπόθεση,διαγραφή. Ασύμμετρη κάλυψη. Φαινόμενο επιβολής χρέωσης από τη μεριά των θεματικών καταλόγων ώστε να συμπεριληφθούν ιστοσελίδες σε αυτούς > - συνέπειες.

17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

18 3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ - PORTALS
3.1 Ορισμός έννοιας Είναι το σημείο εισόδου, η μεγάλη είσοδος του διαδικτυακού πολίτη στον κόσμο του Διαδικτύου. Είναι δικτυακός τόπος που βοηθά τον χρήστη να βρει πληροφορίες του ενδιαφέροντός του μέσω υπερσυνδέσεων σε πλήθος κατάλληλων ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων. Αποτελούν μετεξέλιξη των μηχανών αναζήτησης. Στόχος : πλήρεις περιεχομένου.

19 3.2 Περιεχόμενο των διαδικτυακών πυλών
Newsletter Hyperlinks σε μεγάλο βαθμό και δη σε λέξεις, φράσεις, εικόνες, τμήματα εικόνων. Μηχανή αναζήτησης Θεματικός κατάλογος Banners > μέσα διαφήμισης. Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας. Personalization costumization Πληροφορίες (γενικές και ειδικές) Ειδήσεις Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (web mail) Προσωπικές Ιστοσελίδες Ηλεκτρονικές συνομιλίες σε real time (chat) Χρηματιστήριο σε real time On-line ακρόαση ραδιοφώνου

20 Εν κατακλείδι… Έχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα.
Μελλοντικός στόχος τους : - να αποτελούν μόνιμη στάση για τους επισκέπτες τους - να γίνουν αρχική σελίδα της εφαρμογής περιήγησης των επισκεπτών τους. - να κρατούν τους επισκέπτες τους σε μια μακροχρόνια βάση. Β ι ω σ ι μ ό τ η τ α : Διαβλέπονται μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στις πύλες (ειδική μελέτη της Deutche Bank). Βασικοί τομείς κυριαρχίας τους : το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διαφημιστική αγορά.

21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

22 4. VORTALS Ορολογία : Vortals = Vertical Industry Portals
Είναι εξειδικευμένες (καθετοποιημένες) πύλες. Παρέχουν ειδικού ενδιαφέροντος περιεχόμενο. Μοιάζουν με τις Διαδικτυακές Πύλες ως προς τη μορφή. Διαφέρουν από τις Διαδικτυακές Πύλες στο ότι αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς > Η ύλη σαφώς μικρότερη και πιο εστιασμένη. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

23 5. ΜΕΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Μετα-μηχανές αναζήτησης # απλές μηχανέςαναζήτησης. Διακρίνονται σε α΄ γενεάς και β΄ γενεάς. Άντληση αποτελεσμάτων : από ευρετήρια άλλων μηχανών αναζήτησης. Δεν διαθέτουν δικό τους ευρετήριο. Λειτουργία : Στέλνουν τις ίδιες λέξεις-κλειδιά ταυτοχρόνως σε προκαθορισμένες μηχανές αναζήτησης.Ο μηχανισμός αναζήτησης παραμένει λίγο χρόνο στο ευρετήριο κάθε βάσης. Ανακτάται μόνο το 10% των αποτελεσμάτων από κάθε βάση. Προβλήματα στην χρήση των μετα-μηχανών αναζήτησης : (π.χ δεν χειρίζονται σωστά τις λέξεις-κλειδιά, διαφορετικά πρωτόκολλα αναζήτησης σε κάθε μηχανή αναζήτησης παράδοση μέρους του συνόλου των αποτελεσμάτων).

24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Α΄ Γενεάς Β΄ Γενεάς

25 6. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Είναι μηχανές αναζήτησης που έχουν εστίαση σε συγκεκριμένη θεματολογία. Καταχωρούν – συγκριτικά με τις απλές μηχανές αναζήτησης – πολύ περισσότερες ιστοσελίδες σχετικές με τη θεματολογία τους. Επισκέπτονται τους κατάλληλους δικτυακούς τόπους - συγκριτικά με τις απλές μηχανές αναζήτησης – πιο συχνά και με περισσότερη σχολαστικότητα. Ενημερώνονται από ειδικούς. Καλύπτουν μικρό τμήμα του www > Κόστος συντήρησης χαμηλό. εσ

26 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
> ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ > ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ > ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ

27 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Αγγλική Ορολογία : Targeted Directories Είναι οδηγοί του www. Δημιουργούνται από ειδικευμένο προσωπικό. Ποιότητα υψηλή. Αξιοπιστία. Πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους γενικούς θεματικούς καταλόγους : (πλήρης κάλυψη του θέματος, περιεκτικότητα, τακτική ενημέρωση) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ > ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ > ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

28 9.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
8. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Αγγλική ορολογία : Browser Agents Είναι προγράμματα. Είναι ανεξάρτητες εφαρμογές. Εργάζονται σε συνδυασμό με εφαρμογέ ς περιήγησης > βελτίωση, επέκταση δυνατοτήτων τους. Επίκεντρο : Έρευνα. Τρόπος λειτουργίας. Πολύ χρήσιμα εργαλεία. Flyswat, Kenjin, Zapper 9.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Είναι ειδικό λογισμικό. Εγκαθίσταται στον υπολογιστή κάθε χρήστη η στο τοπικό δίκτυο. Προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη. Χαρακτηριστικά μοναδικά.

29 TIPS… Ικανός αριθμός (6-8) κατάλληλων λέξεων-κλειδιών στο ερώτημα.
Όχι λέξεις stoplist στο ερώτημα. Βασικές λέξεις-κλειδιά τα ουσιαστικά. Περικοπή γραμμάτων και χρήση του χαρακτήρα (*) Εύρεση του κατάλληλου επιπέδου αναζήτησης. Χρήση συνωνύμων > πλήρης κάλυψη του πεδίου έρευνας. Χρήση φράσης μέσα σε εισαγωγικά στο ερώτημα Χρήση των τελεστών Boolean. Συνδυασμός 2-3 διαφορετικών θεμάτων στο ερώτημα.Χρήση παρενθέσεων. Χρήση μηχανών αναζήτησης που υποστηρίζουν τελεστές Boolean.

30 B. Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE.

31 1. ΓΕΝΙΚΑ Επιτυχία ως μηχανή αναζήτησης αναμφίβολη. Φαινόμενο > …is phenomenal and not to be ignored. (O’ Reilly, 2003). Απλότητα οπτική και μόνο… και μάλιστα συγκριτικά με αρχικές σελίδες άλλων μηχανών αναζήτησης > πχ αρχική σελίδα των google.com και in.gr. Δείχνει να γνωρίζει τι ακριβώς θέλουμε εμείς ως χρήστες αυτής. Πχ. spellchecking. Προσφέρει πολλές άλλες χρήσιμες υπηρεσίες εκτός του title and page search : Image searches, groups searches, froogle searches, language tools, etc. Είναι full-text search engine. Οι δυνατότητες είναι σχεδόν ατελείωτες…> πχ στην advanced search πολλοί πιθανοί συνδυασμοί παραμέτρων.

32 Search functionality : by restricting our search the proportion of relevant hits on the first page is vastly improved! > πχ digital photo camera Special Search Syntax.

33 2. GOOGLE SERVICES Google Directory : http://directory.google.com
much better general search its base : organized into several topics Only two special search syntaxes : > intitle: , inurl: Google Images : Simple search – Advanced Search > special search syntax : > intitle: , inurl: , site: . Build proper questions > a real gamble!, number of words, specify size, filetype, color, domain. Search results page > analysis.

34 Ονομαστική αναφορά λοιπών υπηρεσιών.
Mobile News Scholar SMS Special Searches University Search Video Web Search Web Search Features Alerts Answers Blog Search Book Search Catalogs Froogle Groups Labs Local Maps

35 3. GOOGLE FEATURES Calculator : To evaluate mathematical expressions.
Symbols : +, -, *, /, sqrt(x), log(x) πχ sqrt(9) = 3, log(10)=1 File type : searches the suffixes or filetypes extensions. πχ filetype:pdf

36 Ονομαστική αναφορά λοιπών features
Book Search Cached links Currency Conversion Definitions Froogle Groups I’m feeling lucky Images Local Search Movies Music Search News Headlines Phonebook Q&A Results prefetching Search by number Similar Pages Site Search Spell Checker Stock quotes Street maps Travel Information Weather Web Page Translation Who links to you?

37 4. GOOGLE TOOLS Ονομαστική αναφορά λοιπών εργαλείων Translate :
view pages in other language. 1. “Language Tools” choice, Translate. 2. translate. Translate either a block of text or an entire web page from one language to another. Most of the translations are from or to English. Ονομαστική αναφορά λοιπών εργαλείων Blogger Gmail Talk Code Local for mobile Toolbar Desktop Pack Earth Picasa

38 5. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Επτασφράγιστο εταιρικό μυστικό.
Έχουν εκτιμηθεί από εκατομύρια χρήστες για την ταχύτητα, την πληρότητα και την ποιότητα ταξινόμησης. Αλγόριθμοι σάρωσης , πχ Google Scholar > ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αλγόριθμοι ταξινόμησης Αλγόριθμοι Sharpening Βιβλιογραφία : Aho, Hopcroft, Ullman (1974). The design and Analysis of Computer Algorithms.Addison Welsey. Παπαθεοδώρου, Θ. Αλγόριθμοι. Εισαγωγικά Θέματα και Παραδείγματα. Sedgewik Robert(1984). Algorithms. Addison Welsey. Wilf S. Herbert (1986). Algorithms and Complexity. Prentice Hall.

39 6. ΕΠΙΤΥΧΙΑ… Το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Βάσης
Δεδομένων της μηχανής. Πηγή : Βέγλης, Α., Πομπότσης, Α., & Αβραάμ, Ε. (2004). Έρευνα και Συλλογή Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Αθήνα : Εκδόσεις Τζιόλα. Διάγραμμα 1 Εξέλιξη του μεγέθους της βάσης δεδομένων του Google.

40 Μινιμαλιστική αρχική σελίδα # φλύαρη και επιδεικτική δυνάμεως αρχική σελίδα άλλων μηχανών αναζήτησης. Η ισχυρή επιθυμία των δυο νεαρών δημιουργών της για την απόλυτη επιτυχία. Δημιουργική Φαντασία > συνεχώς νέα προιόντα.πχ project “Puffin” : επέκταση δράσης της στον χώρο των desktop PCs. Τολμηρή επιχειρηματικότητα > εισαγωγή στο χρηματιστήριο, αύξηση περισσότερο από 130% της διαφημιστικής της βάσης από (2004) σε (2008).

41 6. ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συνεχώς προσθέτει νέες υπηρεσίες.
Ενδεικτικά : Book Search Currency Conversion Groups Q&A Local

42 SUMMING UP… Google “just works”. (O’ Reilly, 2003).
“Experiment. Play” (O’ Reilly, 2003). “Keep your search requirements in mind and try to bend the search google tools to your needs”. “Why not harness the power of the engine and beneath to dig deeper and explore still further?”


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google