Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Γιαννούλια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Γιαννούλια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Γιαννούλια Ειρήνη Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τμήμα Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Μάρτιος 2001

2 2 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Πολιτισμική Κληρονομιά και Νέες Τεχνολογίες  Ιδιότητες των νέων τεχνολογιών  Διαδραστικότητα  Πρόσβαση σε απομακρυσμένη πληροφορία  Νέες τεχνολογίες και μουσεία  Εργαλείο στην εξυπηρέτηση της πολλαπλής αποστολής των μουσείων  Νέος τρόπος διαμεσολάβησης που επιτρέπει σε πολιτισμικούς φορείς  να δείξουν  να εξηγήσουν  να τεκμηριώσουν  Παραδείγματα χρήσης  Διαλογικές εφαρμογές: αφορούν εκθέσεις και εγκαθίστανται μέσα στο μουσείο  Συστήματα για κέντρα τεκμηρίωσης: σε πληροφοριακά ή ερευνητικά κέντρα  Απορρέοντα εκδοτικά προϊόντα: CD, DVD  Υπηρεσίες τηλεματικής: Διαδίκτυο, διαδραστική TV συλλογές και γνώσεις σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών Καινοτομίες που εισάγουν μια νέα αντίληψη για την πληροφορία και το περιεχόμενό της

3 3 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ερευνητική και Αναπτυξιακή Δραστηριότητα  Διεθνή Εργα/Προγράμματα  Integrated Arts Information Access (IAIA) www.walkerart.org/iaia  Record Export for Art and Cultural Heritage (REACH) www.rlg.org/reach.html  Manuscripts and Letters via Integrated Networks in Europe (MALVINE) www.malvine.org  Manuscript Access through Standards for Electronic Records (MASTER) www.cta.dmu.ac.uk/projects/master  Integrated Art Analysis and Navigation Environment (Artist) www.artisteweb.org  Experiencing Archeology through Space and Time (Past) www.mjc2.com/PAST/home  Augmented Reality-based Cultural Heritage On-site (Archeoguide) archeoguide.intranet.gr  Contemporary Culture Virtual Archive in XML (COVAX) www.covax.org  Asset Management Integration of Cultural heritage in the Inter-exchange between Archives (AMICITIA) www.amicitia-project.net  Διεθνείς Πολιτισμικοί Οργανισμοί/ Πρωτοβουλίες  International Council of Museums (ICOM) www.icom.org/  Consortium for the Computer Interchange of Museum Information (CIMI) www.cimi.org/  Art Museum Image Consortium (AMICO) www.amn.org/AMICO/  Getty Standards Program www.getty.edu/gri/standard/index.htm  RLG Cultural Materials Initiative www.rlg.org/culturalres/

4 4 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Μουσεία και Διαδίκτυο - Ορισμός του Μουσείου l Ορισμός του ICOM  Το μουσείο ως συλλογή αντικειμένων που φυλάσσεται σ΄ένα χώρο και εκτίθεται στο κοινό.  Προσέγγιση της «Νέας Μουσειολογίας»  Το μουσείο ως δυναμική και ιστορική έκφραση της ανθρώπινης προσπάθειας να κατανοήσει και να παρουσιάσει τον υλικό πολιτισμό και τις επιδράσεις του.  Η έννοια του μουσείου στον Παγκόσμιο Ιστό  Προβολή των αντικειμένων και στατική αναπαράσταση ενός φυσικού μουσείου.  Συνεχής επαναπροσδιορισμός των συλλογών του μουσείου, πολλαπλή νοηματοδότηση και ερμηνεία των αντικειμένων, των ιδεών και των φαινομένων που αντιπροσωπεύουν, μέσω της ανάδειξης των διαφορετικών συνδυασμών και σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ τους.

5 5 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ταξινόμηση των Εικονικών Μουσείων

6 6 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Σύγχρονες Τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού l XML (Extensible Markup Language)  Δόμηση περιεχομένου : οι πληροφορίες διατηρούν τη δομή και τη σημασιολογία τους στο Διαδίκτυο.  Εγκυρότητα πληροφοριών : παρέχονται τα μέσα για την εγκυρότητα της δομικής οργάνωσης των πληροφοριών.  Εύκολη ανταλλαγή : μεταφορά πληροφορίας τόσο από εξυπηρετητές σε αναδιφητές Διαδικτύου, όσο και από μία εφαρμογή σε άλλη. l XLink (Extensible Linking Language)  Υπερσύνδεσμοι με ενσωματωμένη σημασιολογία : ορισμός από το χρήστη τύπων και συμπεριφοράς ενεργοποίησης  Συναθροιστικοί και ακριβείς υπερσύνδεσμοι : πολλαπλοί προορισμοί σε ένα εγγραφο ή κομμάτι εγγράφου  Έμμεσοι υπερσύνδεσμοι : καθορίζονται και διαχειρίζονται έξω από τα έγγραφα τα οποία συνδέουν. l XSL (Extensible Stylesheet Language)  Δυναμική παρουσίαση : ανεξαρτητοποιείται το περιεχόμενο και η δομή της πληροφορίας από την παρουσίασή της σε κάποιο φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο.   A

7 7 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης l Η φύση και το περιεχόμενο του Ι.Μ.Κ.  Το Ι.Μ.Κ. συστεγάζει :  Ιστορική  Λαογραφική  Αρχαιολογική  Οι στόχοι του Ι.Μ.Κ.  Να διαφυλάξει την πολιτισμική κληρονομιά της Κρήτης  Να προσφέρει ιστορική γνώση σε φιλοπερίεργους επισκέπτες συνδυάζοντας τη δράση με την έκπληξη.  Να προωθήσει την ιστορική έρευνα. συλλογή αντικειμένων από την Κρήτη, από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες έως και τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα.

8 8 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Προβολή του Ι.Μ.Κ. στο Διαδίκτυο l Μέσω της προβολής του Ι.Μ.Κ στο Διαδίκτυο, επιδιώκεται :  Η βελτίωση της επικοινωνίας με το κοινό του και η οργάνωση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών.  Η ενημέρωση σ’ ένα πρώτο επίπεδο των χρηστών του κόμβου για τη φύση και το περιεχόμενο του Ι.Μ.Κ, μέσω της παρουσίασης αντιπροσωπευτικών εκθεμάτων των διαφόρων συλλογών, έτσι όπως παρουσιάζονται στο χώρο του μουσείου.  Η ανασύνθεση των ποικίλλων συλλογών του μουσείου στα πλαίσια μιας περιοδολόγησης στην ιστορία της Κρήτης, που θα επιτρέψει στον επισκέπτη να δώσει περαιτέρω προεκτάσεις και νόημα στα εκθέματα του μουσείου. 

9 9 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Συλλογή Απαιτήσεων και Εμπειρική Έρευνα l Μέθοδος συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων του Ι.Μ.Κ.  “W5+model”: αναπτύχθηκε στο Hypermedia Open Center της Πολυτεχνικής Σχολής του Μιλάνου και πήρε το όνομά του από τις πέντε κύριες τάξεις ερωτήσεων που αφορούν :  Ποιος (Who) : τη συλλογή πληροφορίας που περιγράφει το «αντικειμενικό προφίλ» των τελικών χρηστών.  Γιατί (Why) : τα κίνητρα του αρμόδιου φορέα για την υλοποίηση της εφαρμογής.  Τι (What) : τα σύνολα και υποσύνολα πληροφοριών που κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην εφαρμογή καθώς και τη μεταξύ τους σχέση.  Που (Where) : την παράμετρο του φυσικού πλαισίου χρήσης.  Πότε (When) : τη χρονική στιγμή καθώς και τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης της εφαρμογής.

10 10 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Η Κύρια Σελίδα του Κόμβου του Ι.Μ.Κ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών  Ιστορικό Μουσείο Κρήτης  Εκδόσεις  Κρητολογικά Συνέδρια  Προγραμματισμός επίσκεψης  Ιστορία του Ι.Μ.Κ  Τμήματα και Προσωπικό  Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Βιβλιοθήκη  Περιοδικές Εκθέσεις  Αίθ.Α.Καλοκαιρινού  Αίθ.Κεραμεικών  Αίθ.Γλυπτών  Μεσαιωνική Αναγεννησιακή Συλλογή  Λαογραφική Συλλογή  Αίθ. Ν. Καζαντζάκη  Αίθ. Ε. Τσουδερού  Α΄Βυζαντινή Περίοδος  Αραβοκρατία  Β΄Βυζαντινή Περίοδος  Βενετοκρατία  Τουρκοκρατία  Αυτόνομη Κρητική Πολιτεία  Αρχεία  Εφημερίδες  Περιοδικά  Σπάνιες Εκδόσεις  Βιβλιοθήκη Τσουδερού  Βιβλιοθήκη Καζαντζάκη Νίκος Καζαντζάκης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρητικό Χρονολόγιο Γενικές Πληροφορίες Εκπαίδευση Συλλογές Αίθουσες Ιστορικές Διαδρομές Γραπτές Πηγές Γενικές Πληροφορίες ΕκπαίδευσηΣυλλογές- Αίθουσες Ιστορικές Διαδρομές Γραπτές Πηγές

11 11 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Εννοιολογική Σχεδίαση του Κόμβου του Ι.Μ.Κ. ΕΠΟΧΗ Γεγονότα ΧΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Γεγονότα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Μνημεία ΧΑΡΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Περιγραφή ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Μνημεία ΜΝΗΜΕΙΟ Πεδία Τεκμηρίωσης Μαρτυρίες Αντιπροσωπευτικά Εκθέματα Τεκμηρίωση Ιστορικό Πλαίσιο περιέχει Ιστορικές Διαδρομές Αντικείμενα Εκθέματα Αίθουσες Συλλογές

12 12 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Η Δομή του Κόμβου του Ι.Μ.Κ. 1.Α΄Βυζαντινή Περίοδος 2.Αραβοκρατία 3.Β΄ Βυζαντινή Περίοδος 4.Βενετοκρατία 5......................................... Ιστορικές Διαδρομές Ι.Δ./Α΄Βυζαντινή Περίοδος Ι.Δ./.................Ι.Δ./ Βενετοκρατία Κείμενο-Σύνδεσμοι/ Εκθέματα – Μαρτυρίες ……………………… …πόλη του Χάνδακα... Πόλη του Χάνδακα Αρχιτεκτονική - Γλυπτική Αρχιτεκτονική Γλυπτική Λότζια Μετόπες Λότζια Κείμενο............................... επιγραφές.... 23 Κείμενο........................ 1 Γλυπτική Επίσημες Επιγραφές 15 Κείμενο......................................... Οργάνωση στο Χρόνο Οργάνωση στο Χώρο του Μουσείου 1.Αίθουσα Καλοκαιρινού 2.Αίθουσα Γλυπτών 3.Αίθουσα Κεραμεικών 4........................................ Συλλογές-Αίθουσες Αίθουσα Α. Καλοκαιρινού Νομισματική Αρχιτεκτονική...................... Αίθουσα Γλυπτών Γλυπτική Κάτοψη Αίθουσας Επιγραφές Κάτοψη Αίθουσας Νομίσματα Επιγραφές 10 1112 131415 Αντικείμενα- Εκθέματα Επιγραφή 13 Επιγραφή 14 Επιγραφή 15 Μετόπη3 Μετόπη2 Μετόπη 1 Πεδία Τεκμηρίωσης Ιστορικό Πλαίσιο Ιστορικό Πλαίσιο Πεδία Τεκμηρίωσης

13 13 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ιστορικές Διαδρομές - Βενετοκρατία Βενετοκρατία ……………………………………………………………………………………………… Οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες συντελούν με τη σειρά τους, στην αύξηση του πληθυσμού και την επέκταση των μεγάλων πόλεων, στις οποίες εκτός από τους κρητικής καταγωγής και τους Ενετούς κατοίκους, ζούσαν αρκετοί άλλοι Ευρωπαίοι, κυρίως Ιταλοί, <ΑΝΑΦΟΡΑ xl:href =“http://www.imk.gr/Diadromes/Evraioivenetokratias.xml” xl:role =“Μαρτυρία” xl:title =“Εβραίοι” xl:actuate =“onRequest” xl:show =“replace”/>, <ΑΝΑΦΟΡΑ xl:href =“http://www.imk.gr/Diadromes/Armenioivenetokratias.xml” xl:role =“ Μαρτυρία ” xl:title =“Αρμένιοι” xl:actuate =“onRequest” xl:show =“replace”/>

14 14 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ιστορικές Διαδρομές - Βενετοκρατία και άλλοι Ανατολίτες που δραστηριοποιούνται ως έμποροι και επαγγελματίες. Η εξάπλωση των πόλεων και η τουρκική απειλή, οδηγεί τη Βενετία από τα μέσα του 15ου αιώνα και μετά, στην οχύρωσή τους με νέα <ΑΝΑΦΟΡΑ xl:href =“http://www.imk.gr/Diadromes/FroyriakaSygrothmatave netokratias.xml” xl:role =“Μαρτυρία” xl:title =“ φρουριακά συγκροτήματα ” xl:actuate =“onRequest” xl:show =“replace”/> ενώ, η <ΑΝΑΦΟΡΑ xl:href =http://www.imk.gr/Diadromes/PolhXandakavenetokratia s.xmlhttp://www.imk.gr/Diadromes/PolhXandakavenetokratia s.xml xl:role =“Μαρτυρία” xl:title =“ πόλη του Χάνδακα ” xl:actuate =“onRequest” xl:show =“replace”/> διακοσμείται με λαμπρά δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα. Η άνθηση της γλυπτικής συνοδεύει την αρχιτεκτονική έκρηξη αυτής της περιόδου. ………………………………………………………………………………………………

15 15 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ιστορικές Διαδρομές-Βενετοκρατία- Πόλη του Χάνδακα Μακέτα της πόλης του Χάνδακα ................................................................................ Ο Χάνδακας κατά τη βενετοκρατία, ευτύχησε να ζήσει τη λαμπρότερη περίοδο της ιστορίας του. Η πόλη κατά τους δύο τελευταίους αιώνες διευρύνθηκε, πλούτισε και έγινε το σημαντικότερο αστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Η ιστορία της πόλης και η αρχιτεκτονική της εξέλιξη, τέμνονται περιοδικά από ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τους κατοίκους της και τα κτήριά της. Μετά τον τελευταίο καταστροφικό σεισμό του 1595, ο Προβλεπτής Morosini, εφάρμοσε ένα νέο πρόγραμμα εξωραϊσμού της πόλης με αποτέλεσμα τη δημιουργία εξαιρετικών μνημείων

16 16 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ιστορικές Διαδρομές-Βενετοκρατία- Πόλη του Χάνδακα και <ΑΝΑΦΟΡΑ xl:href =“http://www.imk.gr/Diadromes/Eklhsiastikharxitektonikhvenetokratias.xml” xl:role =“Μαρτυρία” xl:title =“εκκλησιαστικής” xl:actuate =“onRequest” xl:show =“new”/> αρχιτεκτονικής και σπουδαίων έργων. Πολύτιμες πληροφορίες αντλούμε από επίσημες που σώζονται από αυτήν την εποχή...............................................……………………………………….

17 17 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ιστορικές Διαδρομές-Βενετοκρατία- Πόλη του Χάνδακα-Λότζια Λότζια < ΑΝΑΦΟΡΑ xl:href =“http://www.imk.gr/Diadromes/Metoph1venetokratias.xml” xl:role =“Μαρτυρία” xl:title =“Μετόπη1” xl:actuate =“onRequest” xl:show =“replace”/> ……………………………………………………………..

18 18 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ιστορικές Διαδρομές-Βενετοκρατία- Πόλη του Χάνδακα-Λότζια Η Λότζια (Loggia), η λέσχη των βενετών ευγενών του Χάνδακα, έπαιζε πάντα σπουδαίο ρόλο στη διοικητική και κοινωνική ζωή της πόλης. Από τους εξώστες της ανακοίνωναν οι κήρυκες τα διατάγματα της πολιτείας και από εκεί ο δούκας παρακολουθούσε τις λιτανείες και τις παρελάσεις. Σημαντικά πολιτικά γεγονότα διαδραματίστηκαν στο κτήριο, με κορυφαίο ανάμεσά τους την κήρυξη της «Αποστασίας του Αγίου Τίτου». Το αρχικό κτίσμα καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε τρείς φορές. Τέλος το 1626-1628, ο F. Morosini ανακατασκεύασε τη Λότζια στη θέση όπου σώζεται σήμερα, διευρύνοντας το κτήριο με την προσθήκη ενός νέου κτίσματος για τη φύλαξη των όπλων. Το κτήριο της Λότζια ήταν διώροφο, με ορθογωνική κάτοψη και είχε ανοιχτή στοά στο ισόγειο. Η ιδιομορφία του έγκειται στο ότι, για το σχεδιασμό του έχουν χρησιμοποιηθεί δύο διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί : ο δωρικός ρυθμός για το ισόγειο και ο ιωνικός για τον όροφο. Στο ισόγειο υπήρχε διάζωμα που αποτελούνταν από τρίγλυφα και μετώπες στις οποίες απεικονίζονταν ανάγλυφα διάφορες παραστάσεις όπως ο Λέοντας του Αγίου Μάρκου, τρόπαια, πανοπλίες και άλλα. Το σύνολο μιμείται την αρχιτεκτονική και μορφολογική διάρθρωση της περίφημης βασιλικής του Palladio στη Vicenza.

19 19 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ιστορικές Διαδρομές-Βενετοκρατία- Πόλη του Χάνδακα-Λότζια-Μετόπες Μετόπη από τη Λότζια Λότζια, Ηράκλειο ΜονάδαΜέτρησης= «Τέταρτο Αιώνα" > 2ο τέταρτο του 17ου αιώνα Πωρόλιθος 40 40 30 Έχει παράσταση που απεικονίζει το Λιοντάρι του Αγίου Μάρκου. Ο Λέων αποδίδεται μετωπικά με τα φτερά ανοιγμένα προς τα πάνω. Ανάμεσα στα μπροστινά του πόδια κρατά ανοιχτό Ευαγγέλιο. Η παράσταση έχει αποδοθεί σε έξεργο ανάγλυφο.

20 20 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Συμπεράσματα l Οι σύχρονοι μουσειακοί κόμβοι  Απαιτούν δημιουργική ανασύνθεση του πολιτισμικού υλικού με στόχο την εκπλήρωση του παιδαγωγικού ρόλου των μουσείων l Τα σημερινά πρότυπα του Διαδικτύου επιτρέπουν την κατασκευή πολιτισμικών κόμβων με αυξημένη σημασιολογία και δομή  XML για την δομή των σελίδων  Xlink για τους υπερσυνδέμους  XSL για την παρουσίαση l Τα υπάρχοντα εργαλεία όμως εμφανίζουν περιορισμούς  UNICODE χαρακτήρες για XML σημαδούρες  Ενεργοποίηση Xlink υπερσυνδέμων l Πλήρης ανάπτυξη του κόμβου του Ι.Μ.Κ. σε συνεργασία με μηχανικούς πληροφορικής και γραφίστες  Επέκταση της λειτουργικότητας του κόμβου με δυνατότητα επερωτήσεων

21 21 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Βενετοκρατία Η βενετοκρατούμενη Κρήτη χαρακτηρίζεται από τη συνεχή ανάπτυξη των τεσσάρων μεγάλων αστικών της κέντρων, τα οποία από τον 15ο αι. και μετά οχυρώνονται με νέα μεγάλα φρουριακά συγκροτήματα με σκοπό την προστασία τους από την τουρκική απειλή. Η οικονομική ευμάρεια της αστικής τάξης αποτυπώνεται στα μνημεία των μεγάλων αστικών κέντρων της Κρήτης, και κυρίως του Χάνδακα. Στις αρχές του 17 ου αι., λόγω των καταστροφικών σεισμών που είχαν προηγηθεί, εφαρμόζεται νέο πρόγραμμα εξωραϊσμού της πόλης με αποτέλεσμα τη δημιουργία εξαιρετικών μνημείων κοσμικής και εκκλησιαστικής αχιτεκτονικής, αλλά και σημαντικών έργων ύδρευσης.  Αρχιτεκτονική – Γλυπτική Μακέτα του Χάνδακα : Λότζια – Μέγαρο Ιττάρ -Μετόπες από τη Λότζια -Αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά από την πρόσοψη του μεγάρου Ιττάρ -Μακέτα του Χάνδακα : Εκκλησίες και μοναστήρια και των δύο δογμάτων. Επιγραφές που αναφέρονται στην ανοικοδόμηση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

22 22 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη Ο Κόμβος του Ι.Μ.Κ.


Κατέβασμα ppt "1 Univ. of Crete Μάρτιος 2001 Γιαννούλια Ειρήνη ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Γιαννούλια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google