Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός σε Νευρομυικά Νοσήματα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας / Αυξημένης Φροντίδας Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής Ν.Ν.Θ.Α.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός σε Νευρομυικά Νοσήματα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας / Αυξημένης Φροντίδας Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής Ν.Ν.Θ.Α."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός σε Νευρομυικά Νοσήματα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας / Αυξημένης Φροντίδας Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»

2 Mehta et al. AJRCCM 2001;163:540-577 Οξεία αναπν. ανεπάρκεια Χρόνια ή οξεία επί χρονίας αναπν. ανεπάρκεια

3

4 NPPV & ΟΑΑ σε Νευρομυικά Νοσήματα Δεν υπάρχουν ενδείξεις από μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες:  Εξ’αρχής αποκλεισμός ασθενών με περιοριστικά νοσήματα  Μικρός αριθμός ασθενών –6 από τους 61 ασθενείς ΜΕΘ σε προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη Martin et al. AJRCCM 2000;161:807-813 –5 από τους 158 ασθενείς που εισήχθησαν σε ΜΕΘ κατά τη διάρκεια 2 ετών Meduri et al. Chest 1996;109:179-93

5 NPPV & ΟΑΑ σε Νευρομυικά Νοσήματα Θετικά αποτελέσματα από μικρές, μη ελεγχόμενες, μη τυχαιοποιημένες μελέτες –αποκατάσταση διαταραχών ανταλλαγής αερίων –αποφυγή διασωλήνωσης Mazia et al. BiPAP in acute respiratory failure due to myasthenic crisis may prevent intubation. Neurology 2003;61:144

6 Παθοφυσιολογία ΟΑΑ στα Νευρομυικά Νοσήματα Αναπνευστικό φορτίοΕπάρκεια αναπνευστικών μυών Φυσιολογική ισορροπία αναπνευστικού συστήματος

7 Παθοφυσιολογία ΟΑΑ στα Νευρομυικά Νοσήματα ↑ Αναπνευστικού φορτίου Ανεπάρκεια αναπνευστικών μυών Προμηκική συνδρομή Αδυναμία αποβολής εκκρίσεων Κυψελιδικός υποαερισμός ↓ PaO 2 και ↑ PaCO 2

8 Αντιμετώπιση ΟΑΑ στα Νευρομυικά Νοσήματα ↓ Αναπνευστικού φορτίου Ανεπάρκεια αναπνευστικών μυών NPPV ↑ Αποβολής εκκρίσεων Μη επεμβατικές τεχνικές υποβοήθησης βήχα Προμηκική συνδρομή Κυριότερη αιτία αποτυχίας NPPV

9

10 OAA & Ταχέως Εξελισσόμενα Νευρομυικά Νοσήματα (Guillain-Barre Syndrome & Myasthenia Gravis)  25-50% των ασθενών με GBS τίθεται σε MV Hughes et al. Arch Neurol 2005;62:1194-1198  15-27% των ασθενών με MG τίθεται σε MV Mehta et al. Respir Care 2006;51:1016-1021  Ο MV στους ασθενείς με GBS αποτελεί παράγοντα κινδύνου για κακή έκβαση Fletcher et al. Neurology 2000;54:2311-2315  Ασθενείς με GBS σε MV παρουσιάζουν 25% θνητότητα Ali et al. Respir Care 2006;51:1403-1407 “NPPV should always be attempted unless there is significant bulbar dysfunction” (J.C. Winck European Respiratory Monograph 2008)

11 ΟΑΑ σε Νευρομυικά Νοσήματα με προϋπάρχουσα ΧΑΑ (Amyotrophic Lateral Sclerosis & Duchenne Muscular Dystrophy)  Η ΟΑΑ στους ασθενείς αυτούς είναι συχνά αποτέλεσμα λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος Poponick et al. AJRCCM 1997;156:659-664  Ασθενείς με ALS που χρειάζονται διασωλήνωση και μηχανικό αερισμό λόγω ΟΑΑ, σπανίως απογαλακτίζονται και σπανίως επιστρέφουν σπίτι Bradley et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:752-756

12 Αποτελέσματα NPPV  Αποφυγή διασωλήνωσης, ακόμα και σε ασθενείς με προμηκική συνδρομή  Μείωση του χρόνου νοσηλείας στη ΜΕΘ  Μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία Pearse et al. Br J Anaesth 2003;91:913-916. Rabinstein et al. Neurology 2002;59:1647-1649 Vianello et al. Am J Phys Med Rehabil 2005;84(2):83-88 Goncalves et al. ERJ 2004;24: Suppl.48, 314s Seneviratne et al. Arch Neurol 2008;65:54-58 Bach et al. Chest 1997;112:1024-1028

13 Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στη Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια Ασθενών με Νευρομυικά Νοσήματα Κατ’ οίκον Μηχανικός Αερισμός (HMV = Home Mechanical Ventilation)

14

15

16

17 •39 ασθενείς με ALS, 18 tolerant of NPPV vs 21 intolerant •Σχετικός κίνδυνος θανάτου: 3.1 (95%CI 1.8-9.6) •Από τους 20 ασθενείς με προμηκική συνδρομή μόνο οι 6 ανέχτηκαν το NPPV 15 mo 2 mo

18

19

20 Ενδείξεις έναρξης NPPV  Συμπτώματα (όπως κόπωση, δύσπνοια, πρωινοί πονοκέφαλοι κλπ) και ένα από τα παρακάτω: –Ημερήσια PaCO 2 ≥ 45 mmHg –Νυχτερινή οξυμετρία που να δείχνει SpO 2 ≤ 88 % για 5 συνεχόμενα λεπτά –Προκειμένου για εξελισσόμενο νευρομυικό νόσημα, MIP < 60 cm/H 2 O ή FVC < 50% του προβλεπομένου

21 Δοσο-εξαρτώμενο αποτέλεσμα NPPV στους 3 μήνες εφαρμογής

22 Νυχτερινός κυψελιδικός υποαερισμός NPPV ≥ 4h Φυσιολογική PaCO 2 κατά την αφύπνιση Διατήρηση φυσιολογικής PaCO 2 κατά τη διάρκεια της ημέρας

23 1η Θεωρία Ο NPPV ξεκουράζει τους χρονίως κοπωμένους αναπνευστικούς μύες, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της ημέρας

24  Υπέρ: –Ο NPPV όντως ξεκουράζει τους αναπνευστικούς μύες (Carrey et al. Chest 1990;97:150-158) –Μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή NPPV μπορεί να βελτιώσει δείκτες δύναμης και αντοχής των αναπνευστικών μυών (Goldstein et al. Chest 1991;99:408-415)  Κατά: –Δεν έχει ποτέ ορισθεί επαρκώς ή αποδειχθεί πειστικά χρόνια κόπωση των αναπνευστικών μυών –Μελέτες έχουν αποτύχει στο να επιδείξουν βελτίωση της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών μετά την εφαρμογή NPPV

25 2η Θεωρία Ο NPPV βελτιώνει την ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήματος «λύνοντας» μικροατελεκτασίες του πνευμονικού παρεγχύματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται το έργο της αναπνοής κατά τη διάρκεια της ημέρας

26  Υπέρ: –Μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή NPPV βελτιώνει την FVC χωρίς επίδραση στους δείκτες δύναμης των αναπνευστικών μυών  Κατά: –Σε πολλές μελέτες δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη VC μετά την εφαρμογή του NPPV –Σε CT θώρακος φάνηκε ότι οι μικροατελεκτασίες δε συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της ενδοτικότητας του πνεύμονα (Estenne et al. Thorax 1993;48:698-701)

27

28 3η Θεωρία  Ο NPPV μειώνει τον ουδό του αναπνευστικού κέντρου για το CO 2 (reset) μέσω εξάλειψης του χρόνιου νυχτερινού υποαερισμού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ημερήσια υπερκαπνία. Επιπλέον, μειώνονται οι αφυπνίσεις και ο κατακερματισμός του ύπνου, βελτιώνεται η ποσότητα και η ποιότητα του ύπνου, με αποτέλεσμα λιγότερη κούραση και καλύτερη λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας

29  Υπέρ: –Μελέτες απόσυρσης δείχνουν ότι εάν διακοπεί ο NPPV για μια νύχτα, ο βαθμός του νυχτερινού κυψελιδικού υποαερισμού είναι μικρότερος συγκρινόμενος με αυτόν πριν την εφαρμογή του NPPV, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της ευαισθησίας του αναπνευστικού κέντρου για το CO 2 –Σε προσωρινή διακοπή του NPPV επιδεινώνονται ο νυχτερινός αερισμός, το SpO 2, η ποιότητα του ύπνου και τα ημερήσια συμπτώματα, χωρίς καμία αλλαγή στη VC και τη δύναμη των αναπνευστικών μυών  Κατά: –???

30  14 ασθενείς (8 NMD, 6 KS)  Επίδραση NPPV (6 μήνες, 1 έτος, 2 έτη, 3 έτη): –αέρια αίματος (PaO 2, PaCO 2, HCO 3 -, PA-aO 2 ), –αναπνευστική λειτουργία (VC, RV, FEV 1, TLC, FRC, FEV 1 /FVC %) –δύναμη αναπνευστικών μυών (MIP, MEP) –δείκτες ύπνου (TST, RDI, S1+S2 %, S3+S4 %, REM %, SE %) –αναπνευστικοί δείκτες κατά τη διάρκεια του ύπνου (SaO 2 <90% min, SaO 2 %) –ικανότητα απομάκρυνσης του CO 2 στην υπερκαπνία (ΔV’ E /ΔP ET, CO 2 )

31

32

33

34

35 Απαραίτητος ο συνδυασμός NPPV και τεχνικών υποβοήθησης βήχα Έναρξη όταν PCF < 160 L/min Cough augmentation in amyotrophic lateral sclerosis. Mustfa N, Aiello M, Lyall RA et al. Neurology 2003;61:1285-1287 • ↑ PCF κατά 28% στους ασθενείς χωρίς προμηκική συνδρομή • ↑ PCF κατά 17% στους ασθενείς με προμηκική συνδρομή

36 NPPV κατά τη διάρκεια της ημέρας Εάν εκτός ύπνου ισχύει ένα από τα παρακάτω:  PaCO 2 > 50 mmHg  SpO 2 < 92 % Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy. ATS Consensus Statement. AJRCCM 2004;170:456-465

37 Ενδείξεις για τραχειοστομία  Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις  Σοβαρή προμηκική συνδρομή  Αδυναμία ανοχής NPPV για το χρονικό διάστημα που απαιτείται (συνήθως >16 ώρες ημερησίως)  Αποτυχία NPPV  Σοβαρή κατακράτηση εκκρίσεων που δε μπορεί να ελεγχθεί με μη επεμβατικά μέσα Consensus Statement on Standard of Care for Congenital Muscular Dystrophies. J Child Neurol 2010;25(12):1559-1581

38 Συμπεράσματα  Ασθενείς με νευρομυικά νοσήματα και ΟΑΑ μπορούν να αποφύγουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση και την επακόλουθη τραχειοστομία με την εφαρμογή NPPV  Χωρίς να υπάρχουν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες είναι ευρέως αποδεκτή η ικανότητα του NPPV να βελτιώνει τα συμπτώματα, την ανταλλαγή των αερίων, την ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών με νευρομυικά νοσήματα και ΧΑΑ  Ακόμη και σε ασθενείς με προμηκική συνδρομή αξίζει να γίνεται προσπάθεια εφαρμογής του NPPV  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία τoυ NPPV είναι η ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικών υποβοήθησης βήχα

39 Finally……there’s a person beneath the mask Anita K Simonds, Royal Brompton Hospital ERS NIV Course 2010


Κατέβασμα ppt "Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός σε Νευρομυικά Νοσήματα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας / Αυξημένης Φροντίδας Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής Ν.Ν.Θ.Α."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google