Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008

2 2 Β’ Τρίμηνο ‘08 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ τρίμηνο ’08 Χωρίς Πρόβλεψη για CO2 Β’ Τρίμηνο ‘07 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€ εκατ.) 1.354,4 1.265,5 284,9 146,1 14,8 455,8 227,6 79,3 81,5 14,3 50,1 128,6 38,8 -115,9 1.227,9 1.146,8 275,2 150,4 11,0 315,3 139,7 0 69,7 70,5 -24,7 220,8 146,7 32,7 54,6 10,3 10,4 3,5 -2,9 34,5 44,6 62,9 13,8 16,0 -92,4 -12,3 18,7 Δ 126,5 118,7 9,7 -4,3 3,8 140,5 87,9 33,4 9,6 11,2 -204,1 -18,1 6,1 -203,9 Β΄ τρίμηνο ’08 Με Πρόβλεψη για CO2 1.354,4 1.265,5 284,9 146,1 14,8 455,8 227,6 33,4 79,3 81,5 14,3 16,7 128,6 38,8 -149,3 Δ%Δ% Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας Δαπάνη Μισθοδοσίας χωρίς λιγνίτη Λιγνίτης ΔΕΗ Στερεά Καύσιμα Τρίτων Κόστος υγρών καυσίμων & φυσικού αερίου Δαπάνη Αγορών Ενέργειας Πρόβλεψη για CO2 Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς Λοιπές Δαπάνες Προβλέψεις EBITDA Αποσβέσεις (συμπ. Λιγνίτη) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Κέρδη προ Φόρων

3 3 Δ 294.5 269.7 -9.0 -22.8 6.1 253.3 168.2 -4.2 27.8 8.1 44.3 -33.2 11.2 -177.3 -169.7 56.9 -234.2 -226.6 1H08 Α Εξάμηνο 07 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€ εκατ.) 2,764.9 2,572.1 520.5 285.1 24.6 868.7 461.4 56.9 0.8 167.7 137.0 20.0 222.2 254.2 82.6 -115.0 2.470,4 2.302,4 529,5 307,9 18,5 615,4 293,2 0,0 139,9 133,9 -24,3 456,4 287,4 71,4 111,6 ∆% 11,9 11,7 -1,7 -7,4 33,0 41,2 57,4 19,9 2,9 -51,3 -11,6 15,7 Δ 294.5 269.7 -9.0 -22.8 6.1 253.3 168.2 56.9 -4.2 27.8 8.1 44.3 -234.2 -33.2 11.2 2.764,9 2.572,1 520,5 285,1 24,6 868,7 461,4 56,9 167,7 137,8 20,0 222,2 254,2 82,6 -115,0 Δ 294,5 269,7 -9,0 -22,8 6,1 253,3 168,2 56,9 27,8 3,9 44,3 -234,2 -33,2 11,2 2.764,9 2.572,1 520,5 285,1 24,6 868,7 461,4 167,7 137,8 20,0 279,1 254,2 82,6 -58.1 Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας Δαπάνη Μισθοδοσίας χωρίς λιγνίτη 1 Λιγνίτης ΔΕΗ 1 Στερεά Καύσιμα Τρίτων Κόστος υγρών καυσίμων & φυσικού αερίου Δαπάνη Αγορών Ενέργειας Πρόβλεψη για CO2 Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς Λοιπές Δαπάνες Προβλέψεις EBITDA Αποσβέσεις (συμπ. Λιγνίτη) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Κέρδη προ φόρων Α’ εξάμηνο ’08 Χωρίς Πρόβλεψη για CO2 Α’ Εξάμηνο ’08 Με Πρόβλεψη για CO2 Α’ Εξάμηνο ‘08 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα

4 4 CO2  Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2008 επιβαρύνθηκαν με € 56,9 εκατ. για δικαιώματα εκπομπών CO2 (€ 33,4 εκατ. για το β΄ τρίμηνο 08), αν και η πραγματική δαπάνη θα λογιστικοποιηθεί στο δ’ τρίμηνο του 2008.  Συνεπώς, για α’ εξάμηνο 08 : Ζημία με κόστος CO2 = € 115,0 εκατ. Κόστος CO2 = € 56,9 εκατ. Ζημία χωρίς κόστος CO2= € 58,1 εκατ.

5 5 Ενεργειακό Ισοζύγιο α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07 : Αύξηση δαπανών € 405 εκατ. (από τα οποία € 307 εκατ. λόγω αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και ενέργειας Ενεργειακό Ισοζύγιο α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07 : Αύξηση δαπανών € 405 εκατ. (από τα οποία € 307 εκατ. λόγω αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και ενέργειας) •Η ΔΕΗ κάλυψε την μείωση της λιγνιτικής παραγωγής (1.149 GWh) και την αύξηση της ζήτησης (747 GWh), με ακριβότερα καύσιμα και αγορές ενέργειας •Μόνο περίπου 50,5% από την ενέργεια που πωλήθηκε έχει παραχθεί από εγχώρια «καύσιμα» (λιγνίτης, νερά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Σύνολο: 29.705 GWh 14.984 3.675 5.405 1.521 3.211 Σύνολο: 30.452 GWh 13.835 3.870 5.802 1.540 3.710 % % Δ GWh 747 -1.149 195 397 19 499 1 1.695 909 786 1. Συμπεριλαμβανομένης παραγωγής της ΔΕΗ από ανανεώσιμες πηγές 68GWh το 1H08 & 83GWh το 1H07

6 6 Σύνολο: 27.240 GWh 14.984 1.464 5.405 1.496 2.982 Σύνολο: 27.908 GWh 13.835 1.572 5.802 1.512 3.492 % % Δ GWh 668 -1.149 108 397 16 510 1 1.695 909 786 Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενεργειακό Ισοζύγιο α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07 •Αύξηση δαπανών € 311 εκατ. (από τα οποία € 217 εκατ. λόγω αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και αγορών ενέργειας) 1. Συμπεριλαμβανομένης παραγωγής της ΔΕΗ από ανανεώσιμες πηγές 68GWh το 1H08 & 83GWh το 1H07

7 7 Σύνολο: 2.465 GWh 2.211 229 Σύνολο: 2.544 GWh 2.298 218 % % Δ GWh 79 87 -11 28 25 3 •Αύξηση δαπανών € 94 εκατ. (από τα οποία € 90 εκατ. λόγω αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων) Μη-Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενεργειακό Ισοζύγιο α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07

8 8 Εξέλιξη μέσου τιμών καυσίμων και αγορών ενέργειας που πλήρωσε η ΔΕΗ το α’ εξάμηνο ‘08 Αυξήσεις Τιμών (%) Α΄εξάμηνο ‘ 08 Ποσότητες Αυξήσεις σε Ποσότητες (%) α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07 Μαζούτ (€/tn)54%769.000 tn9,6% Diesel-oil (€/klt)29,2%251.000 klt-3,9% Φυσικό Αέριο (€/kNm3)24,3%1.25 bcm6,3% Οριακή Τιμή Συστήματος* (€/MWh) 26,1% [81.7 € /MWh με 64.8 € /MWh] 3.710 GWh15,5% Εισαγωγές Ενέργειας (€/MWh) 13,7%1.695 GWh86,5% * Συμπεριλαμβάνει τη τιμή που πληρώθηκε για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα νησιά

9 9 (εκατ. € ) •Η συνολική αύξηση του κόστους καυσίμων και ενέργειας υπερκάλυψε την σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις κατά € 135 εκατ. Εξέλιξη Ενεργειακού Ισοζυγίου α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ‘07 Εξέλιξη Ενεργειακού Ισοζυγίου α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ‘07 Αύξηση δαπανών € 405 εκατ. (από τα οποία € 307 εκατ. λόγω αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και αγορών ενέργειας) Συνολική Αύξηση Εσόδων ΔΕΗ € 270 εκατ. Συνολική Αύξηση κόστους καυσίμων και ενέργειας € 405 εκατ.

10 10 51% των εσόδων ήταν άμεσα εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών καυσίμων και στο κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07 Καύσιμα, άλλες ενεργειακές δαπάνες, και περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των Εσόδων ( α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07 ) € 2.765 εκατ. € 2.470 εκατ. Συνολικά Έσοδα

11 11 Εξέλιξη EBITDA – α’ εξάμηνο ‘08 με α’ εξάμηνο ’07 (εκατ. € )

12 12 α’ εξάμηνο ‘07 με α’ εξάμηνο ’08 Σύγκριση Κερδοφορίας : α’ εξάμηνο ‘07 με α’ εξάμηνο ’08 Α΄εξ 08 – α’ εξ 07 Σωρευτική Επίδραση στα αποτελέσματα α’ Εξάμηνο 07 : Κέρδη προ φόρων€ 111,6 Συνολικά Έσοδα€ 294,5 Δαπάνες μη ελεγχόμενες€ 391,7 Επίδραση τιμών καυσίμων και αγορών ενέργειας€ 307,0 Πρόβλεψη CO2€ 56,9 Τέλη ΔΕΣΜΗΕ€ 27,8 € 97,2 Δαπάνες ελεγχόμενες € 122,6 Επίδραση ποσοτήτων καυσίμων και αγορών ενέργειας € 114,5 Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες€ 8,1 € 219,8 Μείωση Δαπανών€ 63,1 Κόστος Λιγνίτη€ 16,7 Μισθοδοσία€ 9,0 Λοιπές δαπάνες CO2€ 4,2 Αποσβέσεις€ 33,2 €156,7 Προβλέψεις€ 44,3 Χρηματοοικονομικά Έξοδα€ 25,6 €69,9 Επίδραση σε κερδοφορία€226,6 Αποτέλεσμα α’ εξάμηνο 08 € 115,0

13 13  Προοπτικές: •Έγκριση σημαντικών αυξήσεων στα τιμολόγια (αν και πάνω από τις μισές αφορούν την κάλυψη του κόστους για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) και ρήτρας καυσίμων •Ξεκάθαρες Στρατηγικές Προτεραιότητες και φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα •Ευκαιρίες για συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα  Αρνητικά γεγονότα : •Πρωτοφανείς αυξήσεις στις τιμές καυσίμων και αγορών ενέργειας •Μακροχρόνια απεργία και κατάληψη Σταθμού από ομάδα κατοίκων περιοχής  Εσωτερικές αδυναμίες : •Μείωση της λιγνιτικής παραγωγής λόγω των αυξημένων συντηρήσεων και σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή τους •Μικρή πρόοδος σε εξοικονόμηση πόρων •Καθυστέρηση εκτέλεσης του προγράμματος επενδύσεων της Παραγωγής 2008 : μια χρονιά με υψηλές αρχικές προσδοκίες…που δεν επαληθεύονται

14 14 Μια σημαντική ευκαιρία χάθηκε  Η αδυναμία μας να πείσουμε τους κοινωνικούς εταίρους για τα σημαντικά πλεονεκτήματα της κατασκευής λιθανθρακικών μονάδων στην Ελλάδα σε συνεργασία με την RWE, είχε σαν αποτέλεσμα την αρνητική αντίδραση της ΓΕΝΟΠ και των τοπικών κοινωνιών.

15 15 Μειωμένη Λιγνιτική Παραγωγή σε σχέση με τις προβλέψεις * Συμπεριλαμβάνει μειώσεις σε μη-προγραμματισμένες διακοπές Α’ εξάμηνο 07: 14.983 Β’ εξάμηνο 07: 16.109 31092 GWh

16 16 BRENT (€ /bbl) και ΟΤΣ (€/MWh) Μέσες Μηνιαίες Τιμές α’ εξάμηνο ‘08 και α’ εξάμηνο ’07 BRENT 08 BRENT 07 ΟΤΣ 08 ΟΤΣ 07 (€ /bbl) (€ /MWh) 52.6 84.1 62.8 89.4 60% 42%

17 17 Από εδώ και πέρα….  Η αύξηση 7% στα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης και 10% στα τιμολόγια υψηλής τάσης, που ισχύει από 1 ης Ιουλίου 2008 σε συνδυασμό με την παραδοχή ότι οι τιμές καυσίμων θα σταθεροποιηθούν στα σημερινά επίπεδα, αναμένεται να βελτιώσουν τα αποτελέσματα του δευτέρου εξαμήνου. Εκτιμάται ότι το έτος θα κλείσει με συνολικό αποτέλεσμα στο επίπεδο με αυτό του πρώτου εξαμήνου περίπου.  Αν και η ρήτρα καυσίμων θα εφαρμοστεί από τη 1/1/2009 και μετέπειτα, είναι επιτακτική ανάγκη για την ΔΕΗ να αναλάβει επίσης εσωτερικές δράσεις που να οδηγούν στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό της Επιχείρησης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε δραστικά τις δαπάνες μας και να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες ταμιακές ροές για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προγράμματος. Περισσότερα στον τομέα αυτό θα παρουσιάσουμε το φθινόπωρο με την ανακοίνωση του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου 2009-2014

18 18 Εξελίξεις  Η ΔΕΗ κάλυψε με επιτυχία τη ζήτηση Η/Ε κατά τις ώρες αιχμών του καλοκαιριού  Διασύνδεση με την Τουρκία 400 kV μήκους 208 χλμ. Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2008, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το καλοκαίρι  Συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς η αναπλήρωση των λιγνιτικών αποθεμάτων ασφαλείας που είχαν μειωθεί κατά τη διάρκεια της απεργίας  Προκηρύχθηκε η Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου «Μεγαλόπολη V» 800MW : •Οι προσφορές θα υποβληθούν τον Οκτώβριο του 2008  Προκηρύχθηκε η λιγνιτική Μονάδα «Φλώρινα II» 450MW: •Οι προσφορές θα υποβληθούν το Νοέμβριο του 2008

19 19 Εξελίξεις στο Ρυθμιστικό Πλαίσιο  Όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση του πρώτου τριμήνου 08 εξελίσσονται κανονικά  Επιπρόσθετα: •Καταρτίστηκαν διαχωρισμένοι προϋπολογισμοί για κάθε ΒΕΜ για το 2008 •Πρόταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης για διακριτή παρουσίαση του κόστους των μονοπωλιακών και ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στους λογαριασμούς πελατών •Έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του μηχανισμού κατανομής του κόστους Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών •Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπέβαλε γνωμοδότηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη δημιουργία κοινωνικού τιμολογίου για τους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

20 20 Συνεργασία με Χαλυβουργική ΑΕ Έγκριση των βασικών όρων για τη δημιουργία κοινής εταιρείας με την Χαλυβουργική ΑΕ


Κατέβασμα ppt "1 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google