Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Παρουσίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Αίτια και Παράγοντες που συντελούν στην αρνητική πορεία των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ 16 Οκτωβρίου 2008

1 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) 2004 2005 2006 2007 Α΄ εξάμηνο 2008 *Δεν συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από την πώληση Τελλάς

2 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Μέχρι σήμερα, τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα της ΔΕΗ έχουν βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση και τους μετόχους Μέτοχοι Περιφέρειες, Τοπικές κοινωνίες Πολιτεία, Ρυθμιστικές αρχές, Δημόσιοι φορείς Επιχείρηση Εργαζόμενοι Customers Πελάτες Συνεργάτες: Προμηθευτές, Εργολάβοι Μη κυβερνητικές οργανώσεις Ανταγωνιστές

3 Εξέλιξη οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΗ 2004, 2008 (προ φόρων)
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Εξέλιξη οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΗ 2004, 2008 (προ φόρων) €502,3 (€ εκατ. ) €311,9 - €115 Κέρδη α΄εξαμήνου 2004 Ζημίες α΄ εξαμήνου 2008 Κέρδη 2004 Σημαντικές ζημίες 2008 Είναι γεγονός ότι η ΔΕΗ είχε κέρδη το 2004, ενώ το 2008 έχει ζημίες. Σημαίνει αυτό ότι τότε η επιχείρηση ήταν πιο αποδοτική και είχε καλύτερο έλεγχο των λειτουργικών της δαπανών απ’ ότι σήμερα;

4 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη κερδοφορία της ΔΕΗ στο ρυθμιζόμενο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί Παράγοντες υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης Λειτουργικό κόστος Αποδοτικότητα δραστηριοτήτων Λιτή και ανταγωνιστική Επιχείρηση Παράγοντες εκτός του ελέγχου της Επιχείρησης Κανόνες λειτουργίας της Αγοράς Τιμές εισαγόμενων καυσίμων, κόστος προμήθειας πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ. Σωστό Επιχειρηματικό Περιβάλλον

5 Ενεργειακό Ισοζύγιο α’ εξαμήνου 2004, 2008
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Ενεργειακό Ισοζύγιο α’ εξαμήνου 2004, 2008 Εισαγωγές Ενέργειας Σύνολο GWh Σύνολο GWh Δ% GWh 10,9% % % Αγορές Ενέργειας από το Σύστημα 1.470 1.695 787 Υγρά Καύσιμα 3.710 3.134 33,4% Εισαγόμενα Καύσιμα και Ενέργεια 49,5% Φυσικό Αέριο 3.870 3.786 Υδροηλεκτρικά 1 2.670 5.802 1.540 Εγχώρια Καύσιμα 66,6% Εγχώρια Καύσιμα 50,5% Λιγνίτης 15.614 13.835 Το α’ εξάμηνο 2008, η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένη λόγω αυξημένων συντηρήσεων, καθυστερήσεων στις συντηρήσεις, κακή ποιότητα λιγνίτη, απεργία, κατάληψη, και εκτόπιση από νυχτερινές εισαγωγές από Ιταλία Η ΔΕΗ κάλυψε την μείωση της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής και την αύξηση της ζήτησης με ακριβότερα καύσιμα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και αγορές/εισαγωγές ενέργειας 1. Συμπεριλαμβανομένης παραγωγής της ΔΕΗ από ανανεώσιμες πηγές 68GWh το α΄εξάμηνο 2008 & 35 GWh το α΄ εξάμηνο 2004

6 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Παράγοντες εκτός ελέγχου της Επιχείρησης: Εξέλιξη Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), Μέσης τιμής BRENT και Μέσης τιμής Φυσικού Αερίου (ΟΤΣ: € / MWh) (Φυσικό Αέριο : € / ΜWh th ) (Brent : € / βαρέλι) Πηγή : Platts Brent spot average

7 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Εξέλιξη μέσου εσόδου και μέσου κόστους* μεταξύ έτους 2004 και α’ εξαμήνου 2008 για το σύνολο του Συστήματος - 4,84 (€/ΜWh) 9,17 2004 Α΄ εξάμηνο 2008 *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύου

8 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Εξέλιξη λειτουργικών εξόδων και Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), Α΄ εξαμήνου 2004 2008 (€ εκατ.) 56,9 Οι δαπάνες για καύσιμα, ενέργεια και CO2 αυξήθηκαν κατά 259% μεταξύ α’ εξαμήνου 2004 και 2008 ενώ οι δαπάνες για μισθοδοσία και λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 17%* αντίστοιχα *Χωρίς προβλέψεις και δαπάνες ΔΕΣΜΗΕ

9 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Παρά τη μείωση του προσωπικού από το 2001, η επιχείρηση βελτίωσε της υπηρεσίες της Μείωση τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (α΄ εξάμηνο) Βελτίωση Παρεχομένων Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής (μέσος χρόνος) Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών Μέσης Τάσης (λεπτά) Παροχές με Δίκτυο (ημέρες) Απλές Εναέριες Παροχές (ημέρες) Διαφορά = Παρόλη τη μείωση του προσωπικού, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές βελτιώθηκε σημαντικά: μικρότερες διακοπές, μειωμένοι χρόνοι για νέες συνδέσεις

10 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Πως θα διαμορφωνόταν η κερδοφορία της ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του 2008 αν ίσχυαν οι συνθήκες του 2004; Αν το 2008, οι ακόλουθοι παράγοντες παρέμεναν στα επίπεδα του 2004, η επίπτωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Επιχείρησης θα ήταν: Λιγότερες Δαπάνες Λιγότερα Έσοδα 1. Οι τιμές καυσίμων και εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΔΕΗ €550,4 εκατ. 2. Οι τιμές αγορών ενέργειας από τρίτους €180,7 εκατ. 3. Η παραγωγή από νερά €35,0 εκατ. 4. Η σχέση εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη €42,0 εκατ. 5. Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα €56,9 εκατ. 6. Επιτόκια τραπεζικού δανεισμού €30,6 εκατ. 7. Η επίπτωση του πληθωρισμού στη δαπάνη μισθοδοσίας και λοιπών λειτουργικών εξόδων €145,0 εκατ. 8. Δεν είχαν γίνει αυξήσεις στα τιμολόγια από το 2004 - €539,8 εκατ. Τότε, θα είχαμε μία βελτίωση της κερδοφορίας κατά €500,8 εκατ. Η κερδοφορία της ΔΕΗ το α’ εξάμηνο 2008 θα διαμορφωνόταν σε κέρδη τουλάχιστον €386 εκατ.

11 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Η Επιχείρηση βελτιώνει την αποδοτικότητά της, αλλά χρειάζεται και ένα σωστό επιχειρηματικό περιβάλλον Με σωστό σχεδιασμό και παρακολούθηση, επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα για το νέο παραγωγικό δυναμικό, μέσα στα συμφωνημένα πλαίσια κόστους και χρόνου Βελτιώνουμε τη συνολική αποδοτικότητα των παγίων μας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή των Μονάδων μας Μειώνουμε τα χρονικά όρια εξυπηρέτησης των πελατών μας και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας Παρακινούμε τους εργαζόμενους δημιουργώντας συνθήκες που προσθέτουν αξία στην εργασία τους, για τους ίδιους και για την Επιχείρηση, με καλύτερη οργάνωση και καλύτερες πρακτικές εργασίας Αποδοτικότητα Τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αντανακλούν το πλήρες κόστος συν ένα εύλογο κέρδος για επενδύσεις και απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρώντας βεβαίως το κόστος απόκλισης της Επιχείρησης από τη βέλτιστη αποδοτικότητα Τιμολόγια Το επιχειρηματικό περιβάλλον ενέργειας παρουσιάζει στρεβλώσεις, με σημαντικό κόστος για τη ΔΕΗ, και απαιτείται η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων. Η Επιχείρηση έχει συγκεκριμένες προτάσεις Επιχειρηματικό Περιβάλλον Η βελτίωση της αποδοτικότητάς μας κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθώς και των εσόδων της Επιχείρησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα διασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της ΔΕΗ

12 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Υποστηρικτικό Υλικό Παρουσίασης

13 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Ποσοστιαία συμμετοχή στοιχείων κόστους και Κερδών Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων στον κύκλο εργασιών (Α΄ Εξάμηνο ) % 2.2 54,1% 20,9% Η συμμετοχή των δαπανών καύσιμων, αγορών ενέργειας και CO2 από 20,9% του κύκλου εργασιών το α΄ εξάμηνο 2004 αυξήθηκε σε 54,1% το α΄ εξάμηνο 2008

14 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Παράγοντες υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης : Εξέλιξη κόστους μισθοδοσίας* (€ εκατ.) Στην περίοδο , ο αριθμός του τακτικού προσωπικού που μισθοδοτήθηκε, μειώθηκε κατά άτομα από το α΄ εξάμηνο του 2004 σε το α΄ εξάμηνο Από τη μείωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης η δαπάνη μειώθηκε κατά €110,1 εκατ. ενώ από αυξήσεις μισθών αυξήθηκε κατά €214,4 εκατ. (37%) οδηγώντας σε καθαρή αύξηση μισθοδοσίας κατά €104,3 εκατ. (18,2%) * Στα μεγέθη του α’ εξαμήνου του 2004 και 2008 δεν έχει συμπεριληφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας που βαρύνει τις επενδύσεις της ΔΕΗ η οποία κεφαλαιοποιείται. Για το 2004 η δαπάνη αυτή ήταν €69 εκατ. ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το 2008 ανήλθε σε €89 εκατ.

15 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Παράγοντες εκτός ελέγχου της Επιχείρησης : Εξέλιξη των δαπανών για αγορές καυσίμων, ενέργειας και CO2 (€ εκατ.) Οι αυξήσεις τιμών των καυσίμων επέφεραν αύξηση των δαπανών κατά € 731,1 εκατ. (186,9%). Επίσης οι μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων αύξησαν περαιτέρω τις δαπάνες κατά €225,7 εκατ. (57,7%). Το νέο πρόσθετο κόστος CO2 διαμορφώθηκε σε €56,9 εκατ.

16 Συσχετισμός οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΗ με τιμές μαζούτ 2004-2008
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Συσχετισμός οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΗ με τιμές μαζούτ €/τόνο (€ εκατ.) * 9μηνο 2008 Η κερδοφορία της ΔΕΗ είναι συνδεμένη με τις μεταβολές στην τιμή του Μαζούτ: Η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Μαζούτ από το 2004 έως σήμερα είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της κερδοφορίας της επιχείρησης

17 Εξέλιξη Τιμών Καυσίμων το 2008
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Εξέλιξη Τιμών Καυσίμων το 2008 Διεθνής τιμή Brent (€/ βαρέλι) Τιμή Φυσικού Αερίου (€/ MWh th) που πληρώνει η ΔΕΗ (υστερεί κατά 3-6 μήνες από την τιμή πετρελαίου) Πρόβλεψη Διεθνής τιμή Μαζούτ (€/ ΜΤ) Διεθνής τιμή Diesel (€/ ΜΤ) Πρόβλεψη Πρόβλεψη Για το τελευταίο τρίμηνο του 2008, παρότι η τιμή υγρών καυσίμων έχει μειωθεί (Brent, μαζούτ), η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλή και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο γιατί ο τύπος υπολογισμού της συναρτάται με τις τιμές πετρελαίου 3-6 μήνες νωρίτερα Πηγή : Platts (Brent spot average. Μαζουτ 1%S FOB Italy. Diesel 50ppm FOB Italy)

18 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Εξέλιξη Οριακής Τιμής Συστήματος (OTΣ) Ελλάδας και Ιταλίας (PUN) και τιμών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Βαλκάνια και Ιταλία (€/ΜWh) * * Έως 9/2008

19 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Παράγοντες εκτός ελέγχου της Επιχείρησης: Εξέλιξη Εσόδων* από Ηλεκτρική Ενέργεια α’ εξάμηνο 2004, 2008 (€ εκατ.) Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ΔΕΣΜΗΕ και λοιπές πωλήσεις. ** Μετά την επιστροφή €4,3 εκατ. σε πελάτες λόγω μείωσης κατανάλωσης

20 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Μεταβολή τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος, Τιμολογίων και Πληθωρισμού 2004 με 2008 Μαζούτ Οριακή Τιμή Συστήματος Φυσικό Αέριο Τιμολόγια ΔΕΗ Πληθωρισμός

21 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Εξέλιξη του μέσου εσόδου και του μέσου κόστους* ανά πωληθείσα MWh μεταξύ 2004 και του α’ εξαμήνου 2008 στους πελάτες Υψηλής Τάσης Πελάτες Υψηλής Τάσης (€/ΜWh) -19,21 -5,15 2004 Α΄εξάμηνο 2008 *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύων

22 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Εξέλιξη του μέσου εσόδου και του μέσου κόστους* ανά πωληθείσα MWh μεταξύ 2004 και α’ εξαμήνου 2008 στους πελάτες Μέσης Τάσης Πελάτες Μέσης Τάσης (€/ΜWh) -9,44 8,48 2004 Α΄εξάμηνο 2008 *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύων

23 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Εξέλιξη του μέσου εσόδου και του μέσου κόστους* ανά πωληθείσα MWh μεταξύ 2004 και α’ εξαμήνου 2008 στους πελάτες Χαμηλής Τάσης Πελάτες Χαμηλής Τάσης (€/ΜWh) 1 12,33 2004 Α΄εξάμηνο 2008 *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύων

24 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρισμού στην Ευρώπη Τιμολόγια Οικιακών Καταναλωτών ΕE15 (€/MWh – α’ εξάμηνο 2008(1)) €/ΜWh 126.6 Ετήσια κατανάλωση μεταξύ 2500 kWh και 5000 kWh; Χωρίς φόρους (1) Τα στοιχεία για Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι του δευτέρου εξαμήνου 2007 Πηγή : Eurostat

25 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Στο δεύτερο εξάμηνο 2008, τα τιμολόγια τελικών πελατών αυξάνονται περαιτέρω στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Αναφορές σε τιμολογιακές αυξήσεις στην Ευρώπη Βέλγιο: 34,43% στις 01/08/08 Πηγή CREG (Commission de Rιgulation de l'Ιlectricitι et du Gaz ) Μάλτα: 90% αύξηση του τμήματος ρήτρας καυσίμου του λογαριασμού ρεύματος στις 01/07/08. Πηγή: ENE, Malta Ισπανία: 5,6% στις 01/07/08. Πηγή: Citigroup Global Markets Ltd Ηνωμένο Βασίλειο: 10,2% (μέση) τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2008. Πηγή : Citigroup Global Markets Ltd Ιρλανδία: 17,5% στις 01/08/08. Πηγή: CER (Commission for Energy Regulation) Αγγλία: EON 16% στις 22/08/08, Npower 14% στις 29/08/08, Centrica 9% στις 31/07/08. Πηγή: Δελτία Τύπου Εταιρειών Ελλάδα: 7% χορηγήθηκε στις 30/11/07 με εφαρμογή από 1/7/08 Σουηδία: Ιούλιο 2008: 6,44% πάνω από Ιαν 2008. Πηγή: SCB (Statistics Office of Sweden) Γερμανία: 5,86% στις 01/09/08 (μέση από 33 εταιρείες), 7,59% on 01/10/08 (μέση από 23 εταιρείες). Πηγή: Γερμανικές εφημερίδες Γαλλία: 2% στα οικιακά και 5% στα βιομηχανικά από 15/08/08. Πηγή: EDF Βουλγαρία: 14% (μέση) στις 01/07/08. Πηγή: SEWRG (State Energy and Water Regulation Commission), SofiaEcho

26 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Εξέλιξη Επενδύσεων (€ εκατ.)

27 Ρυθμός ένταξης νέων μονάδων (μετά το νόμο 2773/1999)
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Ρυθμός ένταξης νέων μονάδων (μετά το νόμο 2773/1999) Μονάδα ΙΣΧΥΣ (MW) Απόφαση Δ.Σ. υλοποίησης του έργου Απόφαση Δ.Σ. Διακήρυξης του έργου Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του έργου Θέση σε Εμπορική Λειτουργία Ετη υλοποίησης ΛΑΡΥΜΝΑΣ Νο 1 Ανθρακική 257/ 10/2009 * 2/2015 * ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Νο 6 Ανθρακική 5/2009 * 9/2014 * ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Νο 5 Λιγνιτική 450 1/2009 * 5/2014 * ΜΕΛΙΤΗΣ Νο 2 Λιγνιτική 159/ 12/2013 * ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Νο 5 Φυσικού Αερίου 800 41/ 3/2012 * ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Νο 5 Φυσικού Αερίου 400 215/ 85/ 170/ 10/2010 * 6* ΛΑΥΡΙΟΥ Νο 5 Φυσικού Αερίου 385 219/ 13/ 240/ 2006 4 Σημείωση: * Εκτίμηση

28 Ρυθμός ένταξης νέων μονάδων (πριν το νόμο 2773/1999)
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Ρυθμός ένταξης νέων μονάδων (πριν το νόμο 2773/1999) ΑΗΣ ΙΣΧΥΣ (MW) ΑπόφασηΔ.Σ. υλοποίησης του έργου Απόφαση Δ.Σ. προκήρυξης του έργου Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του έργου Θέση σε Εμπορική Λειτουργία Ετη υλοποίησης ΜΕΛΙΤΗΣ Νο1 (1) Λιγνιτική 330 34/ 220/ ** 53/ 2003 9 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Νο 1 Φυσικού Αερίου 484 95/ 157/ 137/ 2002 7 ΑΓΙΟΥ (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟ 8 Φυσικού Αερίου 160 85/ 1997 3 ΑΓΙΟΥ (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟ 9 Φυσικού Αερίου 200 92/ 1998 4 ΛΑΥΡΙΟΥ Νο 4 Φυσικού Αερίου 560 223/ 32/ 2000 6 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νο5 Λιγνιτική 375 256/ 39/ 472/ ΛΑΥΡΙΟΥ Νο 3 (2) Φυσικού Αερίου 176,5 262/ 382/ 163/ 1996 5 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Νο 4 Λιγνιτική 300 144/ 142/ 1991 13 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Νο1&2 Λιγνιτική 600 9/ 204/ 1987 (1 Ορισμός Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για την ανάθεση του Έργου σύμφωνα με την Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας (Νόμος 2299/1995) (2) Αφορά αναβαθμίσεις

29 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Προτάσεις για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

30 Το επιχειρηματικό περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 PRA-BVA P1E Το επιχειρηματικό περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας Από τον Ιούνιο του 2007, οι τιμές καυσίμων και αγορών ενέργειας της ΔΕΗ αυξήθηκαν κατά 45% ενώ ο μέσος όρος τιμολογίων αυξήθηκε μόνο κατά 10% Η πρόσφατη πτώση της κερδοφορίας της ΔΕΗ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση εξόδων εκτός του ελέγχου της Η ρήτρα καυσίμων, σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο 2009, θα καλύψει μερικώς την αύξηση του κόστους καυσίμων Το ρυθμιστικό πλαίσιο βλάπτει τη ΔΕΗ… Στις άλλες αγορές της Ευρώπης, οι μεταβολές των τιμών καυσίμων και ενέργειας δεν επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών επιχειρήσεων Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρισμού στην Ευρώπη …και δεν συμβαδίζει με τις άλλες Ευρωπαϊκές αγορές 30

31 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Οι προκλήσεις της ΔΕΗ στο πλαίσιο της «στρεβλά» απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Έλλειψη επάρκειας ηλεκτρισμού στη χώρα Ραγδαίες μεταβολές τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου Επιβληθείσα de facto και «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση CO2: το νέο πρόσθετο κόστος του ηλεκτρισμού Μη συσχέτιση μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς Προκλήσεις Χαμηλοί ρυθμοί υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών

32 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Ανάγκη διαμόρφωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ενιαίους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες Οι στόχοι της Ενεργειακής Πολιτικής Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Αγορά Φυσικού Αερίου Αγορά Πετρελαιοειδών Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Η ΔΕΗ δεν μπορεί να ανακτήσει τουλάχιστον το πλήρες κόστος της από τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια πώλησης. Αποτέλεσμα: παρουσιάζει το α΄ εξάμηνο του 2008 ζημία € 115 εκατ. αντί € 200 εκατ. που θα είχε περίπου αν μπορούσε να μετακυλήσει τις αυξήσεις των μη ελεγχόμενων δαπανών της

33 Εξέλιξη μεγεθών: α΄ εξάμηνο 2008 με α΄ εξάμηνο 2007
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Εξέλιξη μεγεθών: α΄ εξάμηνο 2008 με α΄ εξάμηνο 2007 (%) Συμμετοχή στη διαμόρφωση κόστους ΔΕΗ για το α΄ εξάμηνου 08: Φυσικό Αέριο : 12,7% Υγρά Καύσιμα: 19,1% Αγορές Ενέργειας από Σύστημα: 12,1% Οι βασικές παράμετροι του κόστους της ΔΕΗ (καύσιμα και αγορές ενέργειας), αυξήθηκαν δυσανάλογα πολύ με την αύξηση του μέσου εσόδου της Η αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος με την οποία αμείβονται ανεξάρτητοι παραγωγοί και εισαγωγείς ακολουθεί την αύξηση των τιμών καυσίμων σε αντίθεση με την αύξηση του μέσου εσόδου της ΔΕΗ που υπολείπεται κατά πολύ

34 Ρήτρα καυσίμων: ατελής μηχανισμός
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Ρήτρα καυσίμων: ατελής μηχανισμός Η ρήτρα ενεργοποιείται μόνον εάν οι μεταβολές των τιμών καυσίμων υπερβούν το όριο ±10%. Συνέπειες: Μηδενική ή μερική αποζημίωση της ΔΕΗ για αυξήσεις των τιμών καυσίμων μέχρι 20% Μηδενική ή μερική μεταφορά στους καταναλωτές της ωφέλειας από τις μειώσεις των τιμών καυσίμων μέχρι 20% 2. Δεν συμπεριλαμβάνονται στον μηχανισμό η Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ από τη χονδρεμπορική αγορά Ακόμα και αν η ρήτρα καυσίμων εφαρμοζόταν ήδη από την αρχή του 2008, δεν θα προέκυπτε αποζημίωση κατά το α΄ εξάμηνο του έτους. Όμως, για το εξάμηνο αυτό οι δαπάνες της ΔΕΗ για καύσιμα αυξήθηκαν κατά € 112 εκατ. λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων

35 Επιβληθείσα στη ΔΕΗ de facto και «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Επιβληθείσα στη ΔΕΗ de facto και «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια που δεν καλύπτουν το κόστος De facto «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση + Υποχρέωση «Τελευταίου Καταφυγίου» Επιπλέον ζημία για τη ΔΕΗ Η ΔΕΗ είναι ο μοναδικός αγοραστής στη χονδρεμπορική αγορά σε υψηλές τιμές και ο μοναδικός προμηθευτής στη λιανική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η ΔΕΗ υποχρεούται να παρέχει ρεύμα σε όποιον της το ζητήσει. Οι επιβληθείσες υποχρεώσεις δημιουργούν ένα πρόσθετο κόστος στη ΔΕΗ για το οποίο δεν αποζημιώνεται

36 Κόστος για τη ΔΕΗ από την υποχρεωτική λειτουργία μονάδων της
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 Κόστος για τη ΔΕΗ από την υποχρεωτική λειτουργία μονάδων της Η ΔΕΗ εκτός από την υποχρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε όποιον καταναλωτή το ζητήσει, αναγκάζεται επιπλέον να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο ηλεκτρικό Σύστημα της Χώρας. Για να το κάνει αυτό, λειτουργεί υποχρεωτικά, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΜΗΕ, παλιές και αντιοικονομικές μονάδες της, και μάλιστα με συνεχή λειτουργία, αφού υπάρχει ο κίνδυνος μετά από κάποια διακοπή να μην επανεκινήσουν έγκαιρα δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για το Σύστημα μεταφοράς.

37 Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008
Το μέσο έσοδο και μέσο κόστος* από τα υφιστάμενα τιμολόγια για το α΄ εξάμηνο του 2008 (€/ΜWh) -4,84 Το τελικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον κόστος) από όλα τα τιμολόγια, δεν μπορεί να είναι αρνητικό για την ΔΕΗ, δηλαδή να οδηγεί σε καθαρές ζημίες, ιδιαίτερα μία Επιχείρηση εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Κίνδυνος απώλειας επικερδών πελατών σε νέους προμηθευτές, λόγω των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ και εντός κατηγοριών τιμολογίων, γεγονός που μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα των τιμολογίων που δεν καλύπτουν το αντίστοιχο κόστος τους για την ΔΕΗ *Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις δικτύου

38 CO2, το νέο πρόσθετο κόστος ηλεκτρισμού
Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008 46 CO2, το νέο πρόσθετο κόστος ηλεκτρισμού Στην περίοδο η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, το οποίο πρέπει να καλύψει με αγορές Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για το 2008 εκτιμάται σε € εκατ. (8 εκατ. τόνοι CO2). Επιμερισμός της Ευθύνης Εκπομπών CO2 ΔΕΗ * 100% 8 Μt CO2 Αναποτελεσματικότητα που θα εξαλειφθεί μελλοντικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών Υπέρβαση λόγω παλαιότητας μονάδων, υποχρεωτική λειτουργία από ΔΕΣΜΗΕ 20% Αντιστοιχεί σε υποχρεωτική λειτουργία μονάδων της ΔΕΗ. Μερική κάλυψη από συμβόλαια ΔΕΣΜΗΕ 80% Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες 6,4 Το ελάχιστο δυνατό για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών Αναλογία εκπομπών Έλλειμμα Δικαιωμάτων ΔΕΗ 2008 * Εκτίμηση 2008 Η εφαρμογή βέλτιστων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού από τη ΔΕΗ με το σημερινό μείγμα καυσίμων θα οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25% ανά kWh το 2014.


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση κ.Τάκη Αθανασόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων 16 Οκτ 2008"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google