Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

0 16 Οκτωβρίου 2008 Παρουσίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Αίτια και Παράγοντες που συντελούν στην αρνητική πορεία των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "0 16 Οκτωβρίου 2008 Παρουσίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Αίτια και Παράγοντες που συντελούν στην αρνητική πορεία των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 0 16 Οκτωβρίου 2008 Παρουσίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Αίτια και Παράγοντες που συντελούν στην αρνητική πορεία των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

2 1 Κέρδη προ φόρων 2004-2008 200420062005 2007 Α΄ εξάμηνο 2008 *Δεν συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από την πώληση Τελλάς (€ εκατ.)

3 2 Μέχρι σήμερα, τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα της ΔΕΗ έχουν βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση και τους μετόχους Μη κυβερνητικές οργανώσεις Μη κυβερνητικές οργανώσεις Πολιτεία, Ρυθμιστικές αρχές, Δημόσιοι φορείς Πολιτεία, Ρυθμιστικές αρχές, Δημόσιοι φορείς Customers Περιφέρειες, Τοπικές κοινωνίες Περιφέρειες, Τοπικές κοινωνίες Συνεργάτες: Προμηθευτές, Εργολάβοι Συνεργάτες: Προμηθευτές, Εργολάβοι Εργαζόμενοι Επιχείρηση Μέτοχοι Ανταγωνιστές Πελάτες

4 3 Εξέλιξη οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΗ 2004, 2008 (προ φόρων) Είναι γεγονός ότι η ΔΕΗ είχε κέρδη το 2004, ενώ το 2008 έχει ζημίες. Σημαίνει αυτό ότι τότε η επιχείρηση ήταν πιο αποδοτική και είχε καλύτερο έλεγχο των λειτουργικών της δαπανών απ’ ότι σήμερα; Κέρδη α΄εξαμήνου 2004 Κέρδη 2004 Ζημίες α΄ εξαμήνου 2008 Σημαντικές ζημίες 2008 €311,9 €502,3 - €115 (€ εκατ. )

5 4 Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη κερδοφορία της ΔΕΗ στο ρυθμιζόμενο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί  Λειτουργικό κόστος  Αποδοτικότητα δραστηριοτήτων Λιτή και ανταγωνιστική Επιχείρηση Παράγοντες υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης Παράγοντες εκτός του ελέγχου της Επιχείρησης  Κανόνες λειτουργίας της Αγοράς  Τιμές εισαγόμενων καυσίμων, κόστος προμήθειας πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ. Σωστό Επιχειρηματικό Περιβάλλον

6 5 Ενεργειακό Ισοζύγιο α’ εξαμήνου 2004, 2008 Σύνολο 30.452 GWh 13.835 5.802 3.870 1.540 3.710 % 1.695 % Το α’ εξάμηνο 2008, η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένη λόγω αυξημένων συντηρήσεων, καθυστερήσεων στις συντηρήσεις, κακή ποιότητα λιγνίτη, απεργία, κατάληψη, και εκτόπιση από νυχτερινές εισαγωγές από Ιταλία Η ΔΕΗ κάλυψε την μείωση της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής και την αύξηση της ζήτησης με ακριβότερα καύσιμα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και αγορές/εισαγωγές ενέργειας 1 1. Συμπεριλαμβανομένης παραγωγής της ΔΕΗ από ανανεώσιμες πηγές 68GWh το α΄εξάμηνο 2008 & 35 GWh το α΄ εξάμηνο 2004 Σύνολο 27.461 GWh 15.614 3.786 3.134 2.670 1.470 787 Δ% GWh 10,9% Λιγνίτης Υδροηλεκτρικά Φυσικό Αέριο Υγρά Καύσιμα Αγορές Ενέργειας από το Σύστημα Εισαγωγές Ενέργειας Εγχώρια Καύσιμα 66,6% Εγχώρια Καύσιμα 50,5% Εισαγόμενα Καύσιμα και Ενέργεια 49,5% 33,4%

7 6 Παράγοντες εκτός ελέγχου της Επιχείρησης: Εξέλιξη Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), Μέσης τιμής BRENT και Μέσης τιμής Φυσικού Αερίου (ΟΤΣ: € / MWh ) (Brent : € / βαρέλι ) ( Φυσικό Αέριο : € / ΜWh th ) Πηγή : Platts Brent spot average

8 7 Εξέλιξη μέσου εσόδου και μέσου κόστους* μεταξύ έτους 2004 και α’ εξαμήνου 2008 για το σύνολο του Συστήματος *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύου 9,17 - 4,84 2004 Α΄ εξάμηνο 2008 (€/ΜWh)

9 8 Εξέλιξη λειτουργικών εξόδων και Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), Α΄ εξαμήνου 56,9 Οι δαπάνες για καύσιμα, ενέργεια και CO2 αυξήθηκαν κατά 259% μεταξύ α’ εξαμήνου 2004 και 2008 ενώ οι δαπάνες για μισθοδοσία και λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 17%* αντίστοιχα (€ εκατ.) *Χωρίς προβλέψεις και δαπάνες ΔΕΣΜΗΕ 2004 2008

10 9 Παρά τη μείωση του προσωπικού από το 2001, η επιχείρηση βελτίωσε της υπηρεσίες της Βελτίωση Παρεχομένων Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής (μέσος χρόνος) Μείωση τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (α΄ εξάμηνο) Απλές Εναέριες Παροχές (ημέρες) Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών Μέσης Τάσης (λεπτά) Παροχές με Δίκτυο (ημέρες) Διαφορά = -5.913 Παρόλη τη μείωση του προσωπικού, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές βελτιώθηκε σημαντικά: μικρότερες διακοπές, μειωμένοι χρόνοι για νέες συνδέσεις

11 10 Πως θα διαμορφωνόταν η κερδοφορία της ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του 2008 αν ίσχυαν οι συνθήκες του 2004; Αν το 2008, οι ακόλουθοι παράγοντες παρέμεναν στα επίπεδα του 2004, η επίπτωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Επιχείρησης θα ήταν: Λιγότερες ΔαπάνεςΛιγότερα Έσοδα 1. Οι τιμές καυσίμων και εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΔΕΗ €550,4 εκατ. 2. Οι τιμές αγορών ενέργειας από τρίτους €180,7 εκατ. 3. Η παραγωγή από νερά €35,0 εκατ. 4. Η σχέση εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη €42,0 εκατ. 5. Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα €56,9 εκατ. 6. Επιτόκια τραπεζικού δανεισμού €30,6 εκατ. 7. Η επίπτωση του πληθωρισμού στη δαπάνη μισθοδοσίας και λοιπών λειτουργικών εξόδων €145,0 εκατ. 8. Δεν είχαν γίνει αυξήσεις στα τιμολόγια από το 2004 - €539,8 εκατ. Τότε, θα είχαμε μία βελτίωση της κερδοφορίας κατά €500,8 εκατ. Η κερδοφορία της ΔΕΗ το α’ εξάμηνο 2008 θα διαμορφωνόταν σε κέρδη τουλάχιστον €386 εκατ.

12 11 Η Επιχείρηση βελτιώνει την αποδοτικότητά της, αλλά χρειάζεται και ένα σωστό επιχειρηματικό περιβάλλον  Με σωστό σχεδιασμό και παρακολούθηση, επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα για το νέο παραγωγικό δυναμικό, μέσα στα συμφωνημένα πλαίσια κόστους και χρόνου  Βελτιώνουμε τη συνολική αποδοτικότητα των παγίων μας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή των Μονάδων μας  Μειώνουμε τα χρονικά όρια εξυπηρέτησης των πελατών μας και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας  Παρακινούμε τους εργαζόμενους δημιουργώντας συνθήκες που προσθέτουν αξία στην εργασία τους, για τους ίδιους και για την Επιχείρηση, με καλύτερη οργάνωση και καλύτερες πρακτικές εργασίας  Τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αντανακλούν το πλήρες κόστος συν ένα εύλογο κέρδος για επενδύσεις και απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρώντας βεβαίως το κόστος απόκλισης της Επιχείρησης από τη βέλτιστη αποδοτικότητα Τιμολόγια  Το επιχειρηματικό περιβάλλον ενέργειας παρουσιάζει στρεβλώσεις, με σημαντικό κόστος για τη ΔΕΗ, και απαιτείται η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων. Η Επιχείρηση έχει συγκεκριμένες προτάσεις Επιχειρηματικό Περιβάλλον Αποδοτικότητα Η βελτίωση της αποδοτικότητάς μας κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθώς και των εσόδων της Επιχείρησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα διασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της ΔΕΗ

13 12 Υποστηρικτικό Υλικό Παρουσίασης

14 13 Ποσοστιαία συμμετοχή στοιχείων κόστους και Κερδών Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων στον κύκλο εργασιών (Α΄ Εξάμηνο 04 - 08) % 2.2 Η συμμετοχή των δαπανών καύσιμων, αγορών ενέργειας και CO2 από 20,9% του κύκλου εργασιών το α΄ εξάμηνο 2004 αυξήθηκε σε 54,1% το α΄ εξάμηνο 2008 54,1% 20,9%

15 14 Παράγοντες υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης : Εξέλιξη κόστους μισθοδοσίας* ( € εκατ. ) Στην περίοδο 2004-2008, ο αριθμός του τακτικού προσωπικού που μισθοδοτήθηκε, μειώθηκε κατά 3.793 άτομα από 27.800 το α΄ εξάμηνο του 2004 σε 24.007 το α΄ εξάμηνο 2008. Από τη μείωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης η δαπάνη μειώθηκε κατά €110,1 εκατ. ενώ από αυξήσεις μισθών αυξήθηκε κατά €214,4 εκατ. (37%) οδηγώντας σε καθαρή αύξηση μισθοδοσίας κατά €104,3 εκατ. (18,2%) * Στα μεγέθη του α’ εξαμήνου του 2004 και 2008 δεν έχει συμπεριληφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας που βαρύνει τις επενδύσεις της ΔΕΗ η οποία κεφαλαιοποιείται. Για το 2004 η δαπάνη αυτή ήταν €69 εκατ. ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το 2008 ανήλθε σε €89 εκατ.

16 15 ( € εκατ. ) Παράγοντες εκτός ελέγχου της Επιχείρησης : Εξέλιξη των δαπανών για αγορές καυσίμων, ενέργειας και CO2 Οι αυξήσεις τιμών των καυσίμων επέφεραν αύξηση των δαπανών κατά € 731,1 εκατ. (186,9%). Επίσης οι μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων αύξησαν περαιτέρω τις δαπάνες κατά €225,7 εκατ. (57,7%). Το νέο πρόσθετο κόστος CO2 διαμορφώθηκε σε €56,9 εκατ.

17 16 Συσχετισμός οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΗ με τιμές μαζούτ 2004-2008 (€ εκατ.) €/τόνο * 9μηνο 2008 Η κερδοφορία της ΔΕΗ είναι συνδεμένη με τις μεταβολές στην τιμή του Μαζούτ: Η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Μαζούτ από το 2004 έως σήμερα είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της κερδοφορίας της επιχείρησης

18 17 Εξέλιξη Τιμών Καυσίμων το 2008 Για το τελευταίο τρίμηνο του 2008, παρότι η τιμή υγρών καυσίμων έχει μειωθεί (Brent, μαζούτ), η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλή και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο γιατί ο τύπος υπολογισμού της συναρτάται με τις τιμές πετρελαίου 3-6 μήνες νωρίτερα Διεθνής τιμή Brent (€/ βαρέλι) Διεθνής τιμή Μαζούτ (€/ ΜΤ) Τιμή Φυσικού Αερίου (€/ MWh th) που πληρώνει η ΔΕΗ (υστερεί κατά 3-6 μήνες από την τιμή πετρελαίου) Πρόβλεψη Διεθνής τιμή Diesel (€/ ΜΤ) Πρόβλεψη Πηγή : Platts (Brent spot average. Μαζουτ 1%S FOB Italy. Diesel 50ppm FOB Italy)

19 18 Εξέλιξη Οριακής Τιμής Συστήματος (OTΣ) Ελλάδας και Ιταλίας (PUN) και τιμών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Βαλκάνια και Ιταλία (€/ΜWh) * * Έως 9/2008

20 19 Παράγοντες εκτός ελέγχου της Επιχείρησης: Εξέλιξη Εσόδων* από Ηλεκτρική Ενέργεια α’ εξάμηνο 2004, 2008 (€ εκατ.) •Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ΔΕΣΜΗΕ και λοιπές πωλήσεις. •** Μετά την επιστροφή €4,3 εκατ. σε πελάτες λόγω μείωσης κατανάλωσης

21 20 Μεταβολή τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος, Τιμολογίων και Πληθωρισμού 2004 με 2008 Μαζούτ Φυσικό Αέριο Οριακή Τιμή Συστήματος Τιμολόγια ΔΕΗ Πληθωρισμός

22 21 Εξέλιξη του μέσου εσόδου και του μέσου κόστους* ανά πωληθείσα MWh μεταξύ 2004 και του α’ εξαμήνου 2008 στους πελάτες Υψηλής Τάσης Πελάτες Υψηλής Τάσης *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύων -5,15 -19,21 2004 Α΄εξάμηνο 2008 (€/ΜWh)

23 22 Εξέλιξη του μέσου εσόδου και του μέσου κόστους* ανά πωληθείσα MWh μεταξύ 2004 και α’ εξαμήνου 2008 στους πελάτες Μέσης Τάσης Πελάτες Μέσης Τάσης 8,48 2004 -9,44 (€/ΜWh) *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύων Α΄εξάμηνο 2008

24 23 Εξέλιξη του μέσου εσόδου και του μέσου κόστους* ανά πωληθείσα MWh μεταξύ 2004 και α’ εξαμήνου 2008 στους πελάτες Χαμηλής Τάσης Πελάτες Χαμηλής Τάσης 12,33 1 2004 (€/ΜWh) *Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύων Α΄εξάμηνο 2008

25 24 Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρισμού στην Ευρώπη €/ΜWh Ετήσια κατανάλωση μεταξύ 2500 kWh και 5000 kWh; Χωρίς φόρους (1) Τα στοιχεία για Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι του δευτέρου εξαμήνου 2007 Πηγή : Eurostat Τιμολόγια Οικιακών Καταναλωτών ΕE15 (€/MWh – α’ εξάμηνο 2008 (1) ) 126.6

26 25 Στο δεύτερο εξάμηνο 2008, τα τιμολόγια τελικών πελατών αυξάνονται περαιτέρω στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Αναφορές σε τιμολογιακές αυξήσεις στην Ευρώπη Μάλτα: 90% αύξηση του τμήματος ρήτρας καυσίμου του λογαριασμού ρεύματος στις 01/07/08. Πηγή: ENE, Malta Γαλλία: 2% στα οικιακά και 5% στα βιομηχανικά από 15/08/08. Πηγή: EDF Αγγλία: EON 16% στις 22/08/08, Npower 14% στις 29/08/08, Centrica 9% στις 31/07/08. Πηγή: Δελτία Τύπου Εταιρειών Βουλγαρία: 14% (μέση) στις 01/07/08. Πηγή: SEWRG (State Energy and Water Regulation Commission), SofiaEcho Βέλγιο: 34,43% στις 01/08/08 Πηγή CREG (Commission de Rιgulation de l'Ιlectricitι et du Gaz ) Σουηδία: Ιούλιο 2008: 6,44% πάνω από Ιαν 2008. Πηγή: SCB (Statistics Office of Sweden) Γερμανία: 5,86% στις 01/09/08 (μέση από 33 εταιρείες), 7,59% on 01/10/08 (μέση από 23 εταιρείες). Πηγή: Γερμανικές εφημερίδες Ισπανία: 5,6% στις 01/07/08. Πηγή: Citigroup Global Markets Ltd Ιρλανδία: 17,5% στις 01/08/08. Πηγή: CER (Commission for Energy Regulation) Ηνωμένο Βασίλειο: 10,2% (μέση) τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2008. Πηγή : Citigroup Global Markets Ltd Ελλάδα: 7% χορηγήθηκε στις 30/11/07 με εφαρμογή από 1/7/08

27 26 Εξέλιξη Επενδύσεων 2001 - 2008 (€ εκατ.)

28 27 Ρυθμός ένταξης νέων μονάδων (μετά το νόμο 2773/1999) Σημείωση: * Εκτίμηση ΜονάδαΙΣΧΥΣ (MW) Απόφαση Δ.Σ. υλοποίησης του έργου Απόφαση Δ.Σ. Διακήρυξης του έργου Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του έργου Θέση σε Εμπορική Λειτουργία Ετη υλο ποίη σης ΛΑΡΥΜΝΑΣ Νο 1 Ανθρακική 700 - 800 257/13.11.200710/2009 * 2/2015 * ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Νο 6 Ανθρακική 700 - 800 257/13.11.20075/2009 * 9/2014 * ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Νο 5 Λιγνιτική 450 257/13.11.20071/2009 * 5/2014 * ΜΕΛΙΤΗΣ Νο 2 Λιγνιτική 450 257/13.11.2007159/22.7.2008 12/2013 * ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Νο 5 Φυσικού Αερίου 800 257/13.11.200741/18.3.2008 3/2012 * ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Νο 5 Φυσικού Αερίου 400 215/14.12.200485/18.4.2006170/24.7.200710/2010 * 6* ΛΑΥΡΙΟΥ Νο 5 Φυσικού Αερίου 385 219/24.10.200213/14.1.2003240/25.11.20032006 4

29 28 Ρυθμός ένταξης νέων μονάδων (πριν το νόμο 2773/1999) ΑΗΣΙΣΧΥΣ (MW) ΑπόφασηΔ.Σ. υλοποίησης του έργου Απόφαση Δ.Σ. προκήρυξης του έργου Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του έργου Θέση σε Εμπορική Λειτουργία Ετη υλοπο ίησης ΜΕΛΙΤΗΣ Νο1 (1) Λιγνιτική 330 34/25.1.1994 220/30.7.1996* * 53/17.4.19972003 9 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Νο 1 Φυσικού Αερίου 484 95/11.4.1995157/21.5.1996137/9.7.19982002 7 ΑΓΙΟΥ (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟ 8 Φυσικού Αερίου 160 34/25.1.1994 85/4.4.19951997 3 ΑΓΙΟΥ (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟ 9 Φυσικού Αερίου 200 34/25.1.1994 92/11.4.19951998 4 ΛΑΥΡΙΟΥ Νο 4 Φυσικού Αερίου 560 34/25.1.1994223/2.8.199432/10.1.19962000 6 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νο5 Λιγνιτική 375 256/9.8.199039/5.2.1991472/21.12.19921997 7 ΛΑΥΡΙΟΥ Νο 3 (2) Φυσικού Αερίου 176,5 262/16.07.1991382/15.10.1991163/3.4.19921996 5 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Νο 4 Λιγνιτική 300 144/15.5.1978142/2.4.19851991 13 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Νο1&2 Λιγνιτική 600 9/10.1.1980 204/30.6.19811987 7 (1 Ορισμός Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για την ανάθεση του Έργου σύμφωνα με την Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας (Νόμος 2299/1995) (2) Αφορά αναβαθμίσεις

30 29 Προτάσεις για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

31 30 Το επιχειρηματικό περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας  Από τον Ιούνιο του 2007, οι τιμές καυσίμων και αγορών ενέργειας της ΔΕΗ αυξήθηκαν κατά 45% ενώ ο μέσος όρος τιμολογίων αυξήθηκε μόνο κατά 10%  Η πρόσφατη πτώση της κερδοφορίας της ΔΕΗ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση εξόδων εκτός του ελέγχου της  Η ρήτρα καυσίμων, σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο 2009, θα καλύψει μερικώς την αύξηση του κόστους καυσίμων  Στις άλλες αγορές της Ευρώπης, οι μεταβολές των τιμών καυσίμων και ενέργειας δεν επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών επιχειρήσεων  Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρισμού στην Ευρώπη Το ρυθμιστικό πλαίσιο βλάπτει τη ΔΕΗ… …και δεν συμβαδίζει με τις άλλες Ευρωπαϊκές αγορές

32 31 Προκλήσεις Χαμηλοί ρυθμοί υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών CO2: το νέο πρόσθετο κόστος του ηλεκτρισμού Μη συσχέτιση μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς Επιβληθείσα de facto και «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση Έλλειψη επάρκειας ηλεκτρισμού στη χώρα Οι προκλήσεις της ΔΕΗ στο πλαίσιο της «στρεβλά» απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ραγδαίες μεταβολές τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου

33 32 Ανάγκη διαμόρφωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ενιαίους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες Οι στόχοι της Ενεργειακής Πολιτικής Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Αγορά Πετρελαιοειδών Αγορά Φυσικού Αερίου Η ΔΕΗ δεν μπορεί να ανακτήσει τουλάχιστον το πλήρες κόστος της από τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια πώλησης. Αποτέλεσμα: παρουσιάζει το α΄ εξάμηνο του 2008 ζημία € 115 εκατ. αντί € 200 εκατ. που θα είχε περίπου αν μπορούσε να μετακυλήσει τις αυξήσεις των μη ελεγχόμενων δαπανών της

34 33 Εξέλιξη μεγεθών: α΄ εξάμηνο 2008 με α΄ εξάμηνο 2007 (%)(%) Συμμετοχή στη διαμόρφωση κόστους ΔΕΗ για το α΄ εξάμηνου 08: Φυσικό Αέριο : 12,7% Υγρά Καύσιμα: 19,1% Αγορές Ενέργειας από Σύστημα: 12,1% Οι βασικές παράμετροι του κόστους της ΔΕΗ (καύσιμα και αγορές ενέργειας), αυξήθηκαν δυσανάλογα πολύ με την αύξηση του μέσου εσόδου της Η αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος με την οποία αμείβονται ανεξάρτητοι παραγωγοί και εισαγωγείς ακολουθεί την αύξηση των τιμών καυσίμων σε αντίθεση με την αύξηση του μέσου εσόδου της ΔΕΗ που υπολείπεται κατά πολύ

35 34 Ρήτρα καυσίμων: ατελής μηχανισμός 1.Η ρήτρα ενεργοποιείται μόνον εάν οι μεταβολές των τιμών καυσίμων υπερβούν το όριο ±10%. Συνέπειες:  Μηδενική ή μερική αποζημίωση της ΔΕΗ για αυξήσεις των τιμών καυσίμων μέχρι 20%  Μηδενική ή μερική μεταφορά στους καταναλωτές της ωφέλειας από τις μειώσεις των τιμών καυσίμων μέχρι 20% 2.Δεν συμπεριλαμβάνονται στον μηχανισμό η Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ από τη χονδρεμπορική αγορά Ακόμα και αν η ρήτρα καυσίμων εφαρμοζόταν ήδη από την αρχή του 2008, δεν θα προέκυπτε αποζημίωση κατά το α΄ εξάμηνο του έτους. Όμως, για το εξάμηνο αυτό οι δαπάνες της ΔΕΗ για καύσιμα αυξήθηκαν κατά € 112 εκατ. λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων

36 35 Επιβληθείσα στη ΔΕΗ de facto και «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια που δεν καλύπτουν το κόστος De facto «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση Επιπλέον ζημία για τη ΔΕΗ + Υποχρέωση «Τελευταίου Καταφυγίου» Η ΔΕΗ είναι ο μοναδικός αγοραστής στη χονδρεμπορική αγορά σε υψηλές τιμές και ο μοναδικός προμηθευτής στη λιανική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η ΔΕΗ υποχρεούται να παρέχει ρεύμα σε όποιον της το ζητήσει. Οι επιβληθείσες υποχρεώσεις δημιουργούν ένα πρόσθετο κόστος στη ΔΕΗ για το οποίο δεν αποζημιώνεται

37 36 Κόστος για τη ΔΕΗ από την υποχρεωτική λειτουργία μονάδων της Η ΔΕΗ εκτός από την υποχρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε όποιον καταναλωτή το ζητήσει, αναγκάζεται επιπλέον να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο ηλεκτρικό Σύστημα της Χώρας. Για να το κάνει αυτό, λειτουργεί υποχρεωτικά, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΜΗΕ, παλιές και αντιοικονομικές μονάδες της, και μάλιστα με συνεχή λειτουργία, αφού υπάρχει ο κίνδυνος μετά από κάποια διακοπή να μην επανεκινήσουν έγκαιρα δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για το Σύστημα μεταφοράς.

38 37 Το μέσο έσοδο και μέσο κόστος* από τα υφιστάμενα τιμολόγια για το α΄ εξάμηνο του 2008 *Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις δικτύου (€/ΜWh) -4,84 •Το τελικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον κόστος) από όλα τα τιμολόγια, δεν μπορεί να είναι αρνητικό για την ΔΕΗ, δηλαδή να οδηγεί σε καθαρές ζημίες, ιδιαίτερα μία Επιχείρηση εισηγμένη στο Χρηματιστήριο •Κίνδυνος απώλειας επικερδών πελατών σε νέους προμηθευτές, λόγω των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ και εντός κατηγοριών τιμολογίων, γεγονός που μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα των τιμολογίων που δεν καλύπτουν το αντίστοιχο κόστος τους για την ΔΕΗ

39 38 CO2, το νέο πρόσθετο κόστος ηλεκτρισμού 20% 6,4 100 % 8 Μt CO 2 Έλλειμμα Δικαιωμάτων ΔΕΗ 2008 80% Αναλογία εκπομπών Επιμερισμός της Ευθύνης Εκπομπών CO2 ΔΕΗ Αναποτελεσματικότητα που θα εξαλειφθεί μελλοντικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών Το ελάχιστο δυνατό για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών Υπέρβαση λόγω παλαιότητας μονάδων, υποχρεωτική λειτουργία από ΔΕΣΜΗΕ Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες * Εκτίμηση 2008 Η εφαρμογή βέλτιστων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού από τη ΔΕΗ με το σημερινό μείγμα καυσίμων θα οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25% ανά kWh το 2014. Στην περίοδο 2008-2012 η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, το οποίο πρέπει να καλύψει με αγορές Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για το 2008 εκτιμάται σε €120-150 εκατ. (8 εκατ. τόνοι CO2). * Αντιστοιχεί σε υποχρεωτική λειτουργία μονάδων της ΔΕΗ. Μερική κάλυψη από συμβόλαια ΔΕΣΜΗΕ


Κατέβασμα ppt "0 16 Οκτωβρίου 2008 Παρουσίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Αίτια και Παράγοντες που συντελούν στην αρνητική πορεία των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google