Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΣΟΛΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΣΤΗ Γ΄ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΣΟΛΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΣΤΗ Γ΄ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΣΟΛΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΣΤΗ Γ΄ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

2 Η πληροφόρηση στον Σ.Ε.Π.

3 Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γυμνασίου Κρεμαστής Έδρα: 1 ος όροφος Γυμνασίου Κρεμαστής Τηλέφωνο: Φαξ: Site: Υπεύθυνος Γρα.Σ.Ε.Π. : Χαράλαμπος Συργιάννης

4 Η πληροφόρηση στον Σ.Ε.Π. Οι Στόχοι του Σ.Ε.Π. •Αυτογνωσία •Πληροφόρηση •Λήψη απόφασης •Μετάβαση

5 Η πληροφόρηση στον Σ.Ε.Π. •Για το εκπαιδευτικό σύστημα •τα επαγγέλματα •την αγορά εργασίας *Αρχείο Πληροφόρησης Σ.Ε.Π.

6 Η πληροφόρηση στον Σ.Ε.Π. Γίνεται εφαρμογή των βασικών δεξιοτήτων της Πληροφορικής σε αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον Σύμβουλο. Έτσι, για την αποδοτική παρακολούθηση του μαθήματος απαιτούνται:  βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή,  βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου,  βασικές γνώσεις αξιοποίησης του διαδικτύου.

7 Η πληροφόρηση στον Σ.Ε.Π. Βασικές Διευθύνσεις * Υπουργείο Παιδείας Το εκπαιδευτικό Σύστημα/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση/Σ.Ε.Π. * Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού: * Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: * Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/Τομέας ΣΕΠ:

8 1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών 2. Συγκρότηση ομάδας μαθητών 3. Διερεύνηση επιθυμιών – αναγκών – ενδιαφερόντων 4. Επιλογή θέματος 5. Καθορισμός σκοπών – στόχων 6. Προγραμματισμός ενεργειών 7. Μέθοδοι εφαρμογής - Πρακτικές 8. Αλληλοενημέρωση υποομάδων και ανατροφοδότηση 9. Παρουσίαση του προγράμματος - Διάδοση αποτελεσμάτων 10. Αξιολόγηση

9 Ο καθηγητής συγκεντρώνει όλους τους μαθητές και τους ενημερώνει για τη αξία των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, τονίζοντας ότι τα προγράμματα τους βοηθούν να αναπτύξουν δεξιότητες πολύ χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και τους παρέχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους και οι οποίες είναι ανάλογες με τα προσωπικά τους κριτήρια, τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις.

10 Συμμετοχή μαθητών από το ίδιο τμήμα, από διαφορετικά τμήματα, από διαφορετικές τάξεις και από διαφορετικά σχολεία (δίκτυο σχολείων) – ευαισθητοποίηση μαθητών – δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη

11  Συζήτηση  Προβληματισμός  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών

12 Ο καθηγητής βοηθά προτείνοντας έναν ενδεικτικό κατάλογο θεμάτων, αλλά η τελική απόφαση για την επιλογή του θέματος ανήκει στους μαθητές

13 Σκοπός: Ευρεία έννοια, μακροπρόθεσμα επιτεύξιμη, γενικότερη των στόχων Στόχοι: Σειρά από μικρά, σταδιακά βήματα τα οποία «κτίζονται» το ένα πάνω στο άλλο και οδηγούν στον τελικό σκοπό

14  Σχεδιασμός  Φάσεις προγράμματος  Χρονοδιάγραμμα  Ανάθεση εργασιών  Συλλογή υλικού  Σύνθεση  Συμπεράσματα

15  Κατασκευή ερωτηματολογίου  Συνεντεύξεις  Επιτόπια παρατήρηση  Ανταλλαγή πληροφοριών – εμπειριών από ειδικούς επιστήμονες ή εκπροσώπους φορέων σε θέματα Αγωγής Σταδιοδρομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  Επικοινωνία με την τοπική κοινωνία (σχολική επιτροπή, γονείς, Δήμος, επαγγελματικοί φορείς)  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)  Παιχνίδια συνεργασίας  Θεατρικά παιχνίδια

16  Παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης  Έρευνα (ατομική – ομαδική)  Καταιγισμός ιδεών  Συνθετική δημιουργική εργασία (τα θέματα να εξετάζονται από όλες τις οπτικές γωνίες)  Ομαδικές εργασίες  Portfolio  Αποδελτίωση εντύπων  Ημερολόγια  Δημιουργία περιοδικών  Συζητήσεις σε ομάδες  Βιβλιογραφία

17 Οι υποομάδες κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος ανταλλάσσουν απόψεις, προβληματίζονται, επανατοποθετούνται εάν υπάρχουν παρεκκλίσεις. Στην τελευταία συνάντηση διαμορφώνουν την οριστική μορφή του προγράμματος. Ο καθηγητής λειτουργεί κυρίως ως εμψυχωτής και καθοδηγητής παρέχοντας βοήθεια όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

18 Μπορεί να έχει τη μορφή:  Έντυπου υλικού  Οπτικοακουστικού υλικού (CD-ROM, Video)  Έκθεσης με posters και φωτογραφίες  Περιοδικού  Διάλεξης  Ραδιοφωνικής - Τηλεοπτικής εκπομπής

19  Διαρκής σ΄ όλο το στάδιο εκπόνησης του προγράμματος από μαθητές και συντονιστή, μέσω τήρησης ημερολογίου  Τελική μετά τη σύνθεση της εργασίας για να φανεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι, μέσω αυτοαξιολόγησης  Μέσω ερωτηματολογίου από το κοινό που παρακολούθησε το πρόγραμμα

20 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 1341 τ.Β΄/ , ΥΑ Γ2/5088/ ) ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γυμνάσια Γενικά Λύκεια ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Από 1 έως 3 ημέρες στις εξής περιόδους: •Την πρώτη εβδομάδα έναρξης του σχ. έτους, το Σεπτέμβριο •Την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων •Την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές του Πάσχα

21 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΚΔΗΛΩΣΗ •Επιμορφωμένος καθηγητής ΣΕΠ •Όποιος εμπλέκεται στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ΣΕΠ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) •Εκπαιδευτικές διέξοδοι •Επαγγελματικές δυνατότητες των μαθητών (σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο)

22 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ •Εκθεσιακό υλικό (posters, φυλλάδια, προγράμματα σπουδών, αφίσες κ.λπ.) •Προβολές (video, ηλεκτρονικές προβολές κλπ) •Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς – μαθητές – καθηγητές •Ημερίδες για την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία •Παρουσίαση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που συνδέονται με τους πιο πάνω άξονες και έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο •Πρόσκληση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών φορέων

23 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ •Ο εκπαιδευτικός που υλοποιεί ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσει στη Δ/νση του σχολείου προσχέδιο διοργάνωσης δύο μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία υλοποίησης. Δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση 10 ωρών (5 ώρες επί 2 μήνες). •Η υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να στηρίζεται οικονομικά από τη Σχολική Επιτροπή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά πιθανόν και από διαφόρους φορείς και χορηγούς.

24 Η πληροφόρηση στον Σ.Ε.Π. Γνώριζε τούτο: Ότι ευτυχία είναι να ξέρεις ότι μια ψυχή αναπνέει καλύτερα γιατί εσύ υπήρξες κάποτε ή υπάρχεις. Σας ευχαριστώ! Χαράλαμπος Συργιάννης Υπεύθυνος Γρα.Σ.Ε.Π. Κρεμαστής


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΣΟΛΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΣΤΗ Γ΄ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google