Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ σχ. χρονιά: 2003- 2004 τάξη Ε΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ σχ. χρονιά: 2003- 2004 τάξη Ε΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ σχ. χρονιά: 2003- 2004 τάξη Ε΄

4

5 Χρήστος Καψάλας Φοίβος Αντουλινάκης Δανάη Γαϊτάνου Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τα μηχανοκίνητα δίκυκλα

6 Όταν οδηγείς δίκυκλο, μην κινείσαι πολύ γρήγορα. Έτσι θα έχεις περισσότερο χρόνο να αντιδράσεις σε περίπτωση κινδύνου. Απαγορεύονται οι σούζες γιατί κινδυνεύουν οι περαστικοί, αλλά και ο αναβάτης. Ποτέ μην οδηγείς γρήγορα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Μην οδηγείς ποτέ πάνω στο πεζοδρόμιο.

7 Όταν οδηγώ δίκυκλο φοράω π άντα κράνος. Πριν ξεκινήσουμε ελέγχουμε π άντα την κατάσταση του δικύκλου ( λάστιχα, λάδια, φρένα, κ. τ. λ.) Ποτέ δε βγάζω το σιγαστήρα α π ό την εξάτμιση. Ακολουθώ π άντα τον Κ. Ο. Κ.

8 Γλυκερία Κωλέττη Κωνσταντίνος Σέμ π ος Λευτέρης Κατραντζής Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τα skates και τα πατίνια.

9 Μάθε να κάνεις π ατίνια σ ’ ένα μέρος ασφαλές, ομαλό και στεγνό, π ου δεν υ π άρχουν π εζοί. Να σέβεσαι τους άλλους, να π ροσέχεις να μην τους ενοχλείς και να μη π έφτεις ε π άνω τους. Να φοράς π άντα εξο π λισμό ασφαλείας και ανακλαστικά. Μη διασχίζεις το δρόμο γρήγορα. Να π αρατηρείς π ροσεχτικά τα εμ π όδια στο δρόμο σου, ώστε να μ π ορείς να τα α π οφεύγεις με ασφάλεια.

10 Φρόντιζε π άντα τα π ατίνια σου να είναι σε καλή κατάσταση. Μη κάνεις π ατίνια στην άκρη του π εζοδρομίου, γιατί κινδυνεύεις να π έσεις ή να χτυ π ήσεις στην π όρτα ενός αυτοκινήτου π ου ανοίγει. Να διασχίζεις το δρόμο α π ό τις διαβάσεις π εζών και π άντα αφού έχει ανάψει το π ράσινο. Όταν κάνεις π ατίνι στο π εζοδρόμιο να π ροσέχεις τα αυτοκίνητα π ου μ π αίνουν ή βγαίνουν α π ό τα γκαράζ ή τα π άρκινγκ.

11 Άγγελος Ευαγγελίδης Ιόλη Πα π αγεωργίου Κατερίνα Μαγούλη Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πεζοί;

12 Να μη π ερ π ατάς στην άκρη του π εζοδρομίου γιατί κινδυνεύεις να π έσεις στο δρόμο ή να χτυ π ήσεις στη π όρτα ενός αυτοκινήτου π ου ανοίγει. Ακόμα και αν έχεις αργήσει για το σχολείο μη τρέχεις. Προσ π άθησε να ξεκινάς νωρίτερα, ώστε να μη φτάνεις καθυστερημένος. Όταν είσαι π ροσεχτικός, είσαι ασφαλής. Όταν διασχίζεις το δρόμο, να π ερνάς α π ό τη διάβαση π εζών. Να π εριμένεις να ανάψει το π ράσινο και μη σταματάς π οτέ στη μέση του δρόμου.

13 Δεν έχεις ακόμα το ύψος ενός ενήλικα, δεν σε βλέ π ουν π άντα. Βεβαιώσου ότι σε έχουν δει. Όταν στο δρόμο π ου θέλεις να διασχίσεις υ π άρχουν αυτοκίνητα π αρκαρισμένα, αυτά σε εμ π οδίζουν να δεις και να σε δουν. Πήγαινε λίγο π ιο μ π ροστά και έλεγξε αριστερά δεξιά και π άλι αριστερά. Βρες μια διάβαση π εζών, ό π ου δεν υ π άρχουν αυτοκίνητα π αρκαρισμένα να σε εμ π οδίζουν.

14 Ουάχμ π ε Ν ίκοςΜ π άμης Χ ρήστος Χατζάκη Ι ωάννα …επειδή η συμπεριφορά μας στους δρόμους εξαρτάται από την ΑΓΩΓΗ μας!!

15 Η κακή συμ π εριφορά είναι η βασική αιτία των τροχαίων ατυχημάτων. Πρέ π ει να είσαι π ροσεχτικός και να σέβεσαι τους διάφορους κανόνες, είτε κυκλοφορείς π εζός είτε με π ατίνια, με π οδήλατο ή με αυτοκίνητο. Οι τροχονόμοι σε βοηθούν και σε π ροστατεύουν. Πρέ π ει π άντα να τους υ π ακούς, γιατί οι κινήσεις τους είναι σημαντικότερες α π ό τις ενδείξεις των φαναριών. Μ π ορούν να σου δώσουν π ληροφορίες και να σε βοηθήσουν να βρεις το δρόμο σου αν έχεις χαθεί.

16 Μάθε να αναγνωρίζεις τα οχήματα π ου έχουν π ροτεραιό - τητα ώστε να μην τα εμ π οδίζεις. Να σέβεσαι τους ε π ιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να δίνεις τη θέση σου σε άτομα π ου τη χρειάζονται. Να π εριμένεις π άντα στη στάση, στο π εζοδρόμιο. Να π εριμένεις τη σειρά σου για να μ π εις και να βγεις. Περίμενε να ξεκινήσει το λεωφορείο για να διασχίσεις το δρόμο. Κοίταξε δεξιά και αριστερά. Διέσχισε το δρόμο χωρίς να τρέχεις.

17 Ειδο π οίησε έναν ενήλικα ή κάλεσε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, εάν βρεθείς μ π ροστά σ ’ ένα ατύχημα. Μη μετακινείς π οτέ τους τραυματίες. Μην π λησιάζεις ένα αυτοκίνητο π ου έ π αθε ατύχημα, γιατί μ π ορεί να εκραγεί. 166 100

18 Γιώργος Γκότσης Τζουράς Νίκος Θοδωρής Πέτσι Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε στο αυτοκίνητο!

19 Να ακολουθείτε τους βασικούς κανόνες του Κ. Ο. Κ Η π αραβίασή τους είναι αιτία για τα μισά οδικά ατυχήματα. Α π ό το 1965 – 2000, σε 35 χρόνια είχαμε στην Ελλάδα π ερισσότερους α π ό 75.000 νεκρούς και π ιο π ολλούς α π ό 1.200.000 τραυματίες. Μη π ίνετε αλκοόλ π ριν οδηγήσετε. Να κρατάτε α π οστάσεις α π ό τα π ρο π ορευόμενα οχήματα ώστε να μ π ορείτε να φρενάρετε με ασφάλεια.

20 Να μη βγάζεις το χέρι ή το κεφάλι σου έξω α π ό το π αράθυρο και μην π ετάς αντικείμενα, γιατί μ π ορεί να π ροκαλέσεις ατύχημα. Να είσαι ήσυχος κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ώστε να μην α π οσ π άς τη π ροσοχή του οδηγού.

21 Δέσε τη ζώνη σου ενώ κάθεσαι σε ένα ειδικό υ π ερυψωμένο π αιδικό κάθισμα, ώστε η ζώνη να εφά π τεται σωστά στο σώμα σου. Φρόντισε τ ’ αδέρφια σου ή οι φίλοι σου να κάθονται στις σωστές θέσεις και να φορούν τις ζώνες ασφαλείας τους. Μειώνεται έτσι τουλάχιστον στο μισό ο κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος.

22 Νατάσα Σιώμου Ανδρέας Τζουράς Παναγιώτης Δελλα π όρτας Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ποδηλάτες;;;

23 Τα σήματα και τα φανάρια αφορούν και εσένα. Να σταματάς στη διάβαση π εζών όταν κά π οιος π ροσ π αθεί να την διασχίσει. Αν κάνεις π οδήλατο με τους φίλους σου, να μην είστε π οτέ δί π λα - δί π λα. Πριν στρίψεις, σήκωσε το χέρι σου π ρος τη κατεύθυνση π ου θέλεις να στρίψεις.

24 Αν θες να σταματήσεις ανέβα στο π εζοδρόμιο, γιατί τα εμ π ρός και π ίσω φώτα δεν λειτουργούν π άντα όταν είσαι σταματημένος. Όταν φρενάρεις να χρησιμο π οιείς και τα δύο φρένα. Τη νύχτα να φοράς ανοιχτόχρωμα ρούχα, ώστε να σε διακρίνουν ευκολότερα. Να μη φοράς π οτέ φαρδιά ρούχα γιατί μ π ορεί να π ιαστούν στην αλυσίδα. Στην ύ π αιθρο να π ροσέχεις τα ζώα π ου μ π ορεί να π εταχτούν ξαφνικά στο δρόμο.

25 Να συντηρείς π ροσεκτικά το π οδήλατό σου, να φουσκώνεις τα λάστιχα, να φροντίζεις τα φρένα του να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι π άντα καλά τεντωμένα.

26 Όταν κάνεις π οδήλατο, να φοράς π άντα κράνος.

27 Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματός μας, πραγματοποιήσαμε τις εξής δραστηριότητες.

28 1. Επισκεφτήκαμε το «ΜΕΤΡΟ» όπου μας ξενάγησε και μας ενημέρωσε η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της «Αττικό Μετρό». Στην α π οβάθρα του σταθμού της Ακρό π ολης. Ξενάγηση στα ευρήματα στο σταθμό της Ακρό π ολης.

29 2. Αρμόδιος αξιωματικός της τροχαίας επισκέφτηκε το σχολείο μας έπειτα από πρόσκλησή μας και μας ενημέρωσε σε ζητήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

30 3. Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Χαλάνδρι. Ενημέρωση …

31 … αλλά και π ρακτική !!

32 4. Σε μια περιοχή του προαυλίου μας με τη βοήθεια του δήμου, αλλά και με τη δική μας δουλειά, δημιουργήσαμε μια μικρή γωνιά Κυκλοφοριακής Αγωγής, με κάθετη και οριζόντια σήμανση. Πριν …

33

34 … και μετά !!

35 Επίσης εντάξαμε την έρευνα και τη μελέτη μας στο ωρολόγιο πρόγραμμα προσπαθώντας να τη συνδυάσουμε και με διάφορα μαθήματα, όπως για παράδειγμα τη Γλώσσα, την Αγωγή, τα Μαθηματικά. Στα πλαίσια του «Σκέφτομαι και γράφω» ασκηθήκαμε στην έννοια του «επικοινωνιακού λόγου» και δημιουργήσαμε συνθήματα για την ΑΦΙΣΣΑ μας. συνθήματα Καθώς επίσης και με την « ΕΠΙΣΤΟΛΗ» που έπρεπε να στείλουμε στη Τροχαία.« ΕΠΙΣΤΟΛΗ» Έπειτα από έρευνα των ομάδων στο λεξικό, βρήκαμε σχετικές λέξεις και δημιουργήσαμε το δικό μας Λεξικό Κυκλοφοριακής Αγωγής.Λεξικό Κυκλοφοριακής Αγωγής. Η ομάδα «Ιπτάμενα πατίνια» συνέταξε ερωτηματολόγιο.ερωτηματολόγιο.

36 • Τη “ RENAULT” • Το Δήμο Παλλήνης • Την « ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ » • Το Δήμο Χαλανδρίου • Την Τροχαία Αγίας Παρασκευής • Τον « Ο. Α. Σ. Α »

37


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ σχ. χρονιά: 2003- 2004 τάξη Ε΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google