Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3. Γιατί να διδαχθούν οι φυσικές επιστήμες στα παιδιά;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3. Γιατί να διδαχθούν οι φυσικές επιστήμες στα παιδιά;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3. Γιατί να διδαχθούν οι φυσικές επιστήμες στα παιδιά;
3. Γιατί να διδαχθούν οι φυσικές επιστήμες στα παιδιά; Τι θέλουμε να πετύχουμε

2 Μερικές απαντήσεις μπορούν να είναι οι εξής
α) Για να διαμορφώσουν μια άποψη για τον κόσμο. β) Για να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες. γ) Για να αναπτύξουν κριτική σκέψη. δ) Για να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες. ε) Για να αναπτύξουν επιστημονικό αλφαβητισμό. Ας συζητήσουμε καθεμία από τις "απαντήσεις" αυτές.

3 α) διαμόρφωση απόψεων για τον κόσμο.
Εκπαίδευση: Το παιδί θα μάθει να ερευνά κάνοντας ατομικές παρατηρήσεις Χρησιμοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση Τα παιδιά έχουν διάφορα ερωτήματα Εάν τα παιδιά διαμορφώσουν μια επιστημονική άποψη για τον κόσμο, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορες ψευδοεπιστημονικές απόψεις, αν βέβαια μάθουν να έχουν μια κριτική αντιμετώπιση για διάφορα ζητήματα, π.χ. για την αστρολογία. Με την επιστημονική άποψη του κόσμου το παιδί μπορεί να: …καθορίσει τις "συντεταγμένες" του ως κατοίκου του σύμπαντος . …να κατανοήσει τον οργανισμό του. …κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

4 β) Για να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες
Παρατήρηση :Η παρατήρηση περιλαμβάνει κάτι παραπάνω από μια ανταπόκριση των αισθητηρίων οργάνων σε εξωτερικούς ερεθισμούς. Οι υπάρχουσες προσμονές, θεωρίες και πεποιθήσεις επηρεάζουν τις παρατηρήσεις. Μέσα στην ικανότητα της παρατήρησης περιλαμβάνεται η ικανότητα να ξεχωρίζει κανείς τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες.

5 Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα της παρατήρησης
Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα της παρατήρησης Εμπειρία Σχήματα που ”γνωρίζει”

6

7

8 Διαλογή ομαδοποιούμε τα αντικείμενα με κριτήριο κάποια ιδιότητα
ΔΥΑΔΙΚΗ διαλογή: αποφασίζουμε αν τα αντικείμενα έχουν ή δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα.

9 Ποια ιδιότητα έχουν ή δεν έχουν;

10 Ποια ιδιότητα έχουν ή δεν έχουν;

11 Ταξινόμηση χωρίζουμε τα διάφορα όντα, τα αντικείμενα και γενικά τα υλικά σε ομάδες Τα διάφορα συστήματα ταξινόμησης μας βοηθούν να βρούμε σχέσεις μεταξύ των υλικών κτλ.

12

13

14

15 Εδώ προτείνεται μια παρατήρηση που δεν μπορεί να γίνει
Εδώ προτείνεται μια παρατήρηση που δεν μπορεί να γίνει. Το δέρμα (ακόμη και βρεγμένο) δεν επιτρέπει την αγωγή (χρησιμοποιώντας μπαταρία).

16 Σειριακή κατάταξη κατάταξη των υλικών και των αντικειμένων με βάση το βαθμό στον οποίο έχουν κάποια ιδιότητα

17

18

19 Λειτουργικός Ορισμός Στο λειτουργικό ορισμό η διατύπωση γίνεται με βάση τους χειρισμούς ή τις λειτουργίες που πρέπει να κάνουμε, καθώς διατυπώνουμε τον ορισμό

20 Επικοινωνία. Οι επιστήμονες επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς δοκιμάζουν τις ιδέες τους, και, όταν συναντούν προβλήματα, ρωτά ο ένας τον άλλο. Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώνονται σε επιστημονικά συνέδρια.

21 Επικοινωνία. Εισαγωγικό ερέθισμα - Διατύπωση υποθέσεωí (από το βιβλίο του δασκάλου) Ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν προσεχτικά την εικόνα και να παρατηρήσουν το χρώμα των ρούχων που φορούν οι δύο άνθρωποι. Στη συνέχεια διαβάζουμε το εισαγωγικό ερώτημα και προκαλούμε συζήτηση στην τάξη, προτρέποντας τους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις, τις οποίες χωρίς να σχολιάσουμε καταγράφουμε στον πίνακα.. Oι μαθητές σε αυτήν την ηλικία δεν έχουν πιθανότατα συσχετίσει το χρώμα των ρούχων που φορούν το βράδυ με την ασφάλειά τους. Η εικόνα στο βιβλίο του μαθητή δίνει το κατάλληλο ερέθισμα για το συσχετισμό αυτό. Αφήνουμε τους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις στηριζόμενοι στην εικόνα, χωρίς να παρεμβαίνουμε καθοδηγητικά στη συζήτησή τους.

22 Επικοινωνία. Εξαγωγή συμπεράσματος (από το βιβλίο του δασκάλου)
Προκαλούμε συζήτηση στην τάξη, Μέσα από την οποία οι μαθητές γενικεύουν τις παρατηρήσεις τους στα πειράματα που προηγήθηκαν και διατυπώνουν το συμπέρασμα. Με κατάλληλες ερωτήσεις προτρέπουμε τους μαθητές να θυμηθούν ότι το φως στις ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, που δεν είναι λείες και γυαλιστερές, διαχεέται, όπως έμαθαν στο Φύλλο Εργασίας 5. Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να αναφέρουν τι συμβαίνει, όταν η φωτεινή δέσμη προσπίπτει σε σκουρόχρωμες επιφάνειες. Oι μαθητές συνήθως χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «το φως χάνεται», «το φως δε φαίνεται» κ.ά. Εισάγουμε τον όρο «απορρόφηση» και τον εξηγούμε στους μαθητές. Η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με το σχολιασμό των υποθέσεων, που έχουν διατυπώσει οι μαθητές. Προκαλούμε συζήτηση στην τάξη, δίνοντας τα κατάλληλα εναύσματα στους μαθητές, για να συμπληρώσουν ή να αναδιατυπώσουν τις απαντήσεις τους στο εισαγωγικό ερώτημα με βάση όσα μελέτησαν στην ενότητα αυτή. Ρωτάμε τέλος τους μαθητές τι ρούχα θα φορούσαν οι ίδιοι, αν έπρεπε να περπατήσουν το βράδυ σε ένα δρόμο, που δε φωτίζεται επαρκώς.

23 Πρόβλεψη Με την πρόβλεψη χρησιμοποιούμε αυτά που γνωρίζουμε για να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Στην εποικοδομητική διδασκαλία η πρόβλεψη θεωρείται ως ένα από τα εργαλεία με τα οποία ο δάσκαλος μπορεί να παρατηρήσει τις απόψεις των μαθητών, καθώς αυτοί προβλέπουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ενός προτεινόμενου πειράματος.

24

25 γ) Για να αναπτύξουν κριτική σκέψη
γ) Για να αναπτύξουν κριτική σκέψη ικανότητα να ερμηνεύουμε τα δεδομένα να προτείνουμε σχήματα για την ερμηνεία αυτών των δεδομένων να προτείνουμε μοντέλα για την ερμηνεία των παρατηρήσεων να μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα φαίνονται τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό σύστημα αναφοράς να χρησιμοποιούμε σύμβολα και αφηρημένες ιδέες να μπορέσουμε να δώσουμε μια πρόβλεψη των συνεπειών μιας δεδομένης ενέργειας να μάθουμε πώς να διδασκόμαστε από την εμπειρία

26 Παράδειγμα πρότασης σχήματος
τα παιδιά μετρούσαν το ύψος στο οποίο αναπηδά μια μπάλα, αν αφεθεί να πέσει από ένα ύψος σχήμα: ”η μπάλα αναπηδά περισσότερο, αν αφεθεί από πιο ψηλά”. ένα «σχήμα» βοηθά καθορίζουμε το σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας

27 Σχήμα: Στην εικόνα θα μπορούσαμε νε έχουμε ένα σχήμα:
Όσο πιο μεγάλη η γωνία που κάνει η ακτίνα με την κάθετο τόσο πιο μεγάλη και η γωνία που κάνει η εξερχόμενη. Όμως παρατηρούμε ότι πέρα από μια γωνία δεν υπάρχει εξερχόμενη ακτίνα καθώς συμβαίνει ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

28 Μοντέλο να δοθεί ένα κλειστό κουτί που περιέχει διάφορα αντικείμενα
να δοθεί ένα κλειστό κουτί που περιέχει διάφορα αντικείμενα Τα παιδιά δε μπορούν να δούνε μέσα στο κουτί Να κάνουν διάφορες ενέργειες με το κουτί

29 Άλλο σύστημα αναφοράς Πώς θα φαινόταν η Γη από τη Σελήνη;
Πώς θα φαινόντουσαν τα ακίνητα αντικείμενα από έναν παρατηρητή που βρίσκεται σε ένα βαγόνι που κινείται;

30 Σύμβολα Μαθαίνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σύμβολα, για να παραστήσουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα Τα σύμβολα αναφέρονται κατ’ αρχήν σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Αργότερα, θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν σύμβολα για να αναπαριστάνουν άλλα σύμβολα

31 Υπόδειξη συνεπειών " Τι θα συμβεί αν... ; "
τα παιδιά καλούνται να υποδείξουν τις δυνατές απαντήσεις σε ερωτήματα ή προβλήματα που τα ονομάζουμε "υποθέσεις." η σκέψη θα πρέπει, συνήθως, να συνοδεύεται από κάποιο πειραματισμό

32 Μάθηση από εμπειρίες Για να μπορέσουμε να δώσουμε τέτοιες εμπειρίες στα παιδιά, θα πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα για ακριβείς παρατηρήσεις. Η ακρίβεια στις παρατηρήσεις εξαρτάται από το κατά πόσο λάβαμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός πειράματος ή μιας παρατήρησης.

33 δ) Για να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες
Θα πρέπει οι πρώτες του συναντήσεις με τις θετικές επιστήμες να είναι τέτοιου είδους που να έχουν νόημα σε σχέση με αυτά που συναντά στην καθημερινή του ζωή.

34 ε) Για να αναπτύξουν επιστημονικό αλφαβητισμό
ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να συζητάμε τις εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία όπως τις πληροφορούμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει ο επιστημονικά ενημερωμένος να μπορεί να καταλάβει και να συζητήσει μερικά από τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και τις δυνατές συνέπειες, π.χ. για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, της ενέργειας κτλ.

35 Παράδειγμα: Υπάρχει κίνδυνος;
Παράδειγμα: Υπάρχει κίνδυνος; Από τη Δυναμική γνωρίζουμε ότι όταν ένα σώμα κινείται λόγω αδράνειας θα τείνει να κινηθεί κατά την ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ της τροχιάς, άρα τα σώματα θα είχαν την τάση να κινηθούν ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΑ ΌΜΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

36 Διαχωρισμός των μεταβλητών
Ελέγχοντας τις μεταβλητές παράδειγμα: Τι επηρεάζει την εξάτμιση; α) Επιφάνεια β) Επίδραση θερμοκρασίας γ) Ρεύματα που πνέουν Λογική με υποθέσεις και συμπεράσματα που βασίζονται σ' αυτές τις υποθέσεις

37 Πρόβλεψη Ένα από τα χαρακτηριστικά της τυπικής λογικής (αφηρημένης) σκέψης είναι ότι έχει τη διάθεση να προσπαθεί να προβλέψει τις συνέπειες των ενεργειών. Για να αναπτύξουν αυτή την ικανότητα τα παιδιά, θα πρέπει, αν τους δώσουμε αρκετές ευκαιρίες, να μπορούν να κάνουν προβλέψεις διάφορων ενεργειών με συγκεκριμένα υλικά

38 Πότε είναι επιστημονική η σκέψη;
1.Πριν φύγει ο Γιάννης για το σχολείο άφησε ένα καινούριο παιχνίδι που πήρε δώρο. Όταν γύρισε στο σπίτι δεν το βρήκε. Οι γονείς του λείπανε στη δουλειά. Έπρεπε να λύσει μόνος του το μυστήριο. Έκανε υποθέσεις: (1) Μπήκε κλέφτης (2) Ένας από τους γονείς γύρισε πίσω και το έβαλε κάπου αλλού (3) η αδελφή του που έρχεται συνήθως πριν από το Γιάννη το πήρε και πήγε σε μια φίλη της Έπρεπε να εξετάσει τις υποθέσεις: Υπήρχε κάποιο σπασμένο παράθυρο; Η πίσω πόρτα; Μήπως λείπανε και άλλα; Αν οι γονείς γύρισαν, υπήρχαν πράγματα που αφήνουνε; Η αδελφή αν το πήρε: το δωμάτιο της ήταν καθαρό όπως το πρωινό;. 2. Οι ενδείξεις που μαζεύτηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών και Άγγλων για τον Σαντάμ. Το κοινό στην Αμερική έπρεπε να κρίνει και να ελέγξει τις υποθέσεις για να ψηφίσει.

39 Πότε είναι επιστημονική η σκέψη;
Έχουμε παρατραβήξει την επιστημονική σκέψη; Υπάρχουν στοιχεία από τη γνήσια επιστημονική σκέψη. Οι θεωρίες μπορούν να ελεγχθούν Κάνουμε υποθέσεις και τις κρίνουμε. Στην δεύτερη περίπτωση ξεφεύγουμε από την επιστημονική σκέψη : τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι ψηφοφόροι δε ζυγίζουν τις ενδείξεις σύμφωνα με κάποια θεωρία, (για του πως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα), αλλά γι’ αυτό που αντιλαμβάνονται στο ποια θα πρέπει να είναι η πορεία των πραγμάτων. Η λογική τους είναι μέσα σε ένα σύστημα αξιών και όχι σε ένα σύστημα εννοιών. (Λάθος που συμβαίνει σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα)/ Στο πρώτο παράδειγμα δεν υπάρχει θεωρία, δεν υπάρχει μια γενική άποψη για του πως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Δεν προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε στο χάρτη που θα πρέπει να ανήκει ένα αντικείμενο.

40 Τα φυτά ως επιστημονικό παράδειγμα
Μαθαίνουμε από τις αποκλίσεις αυτές τι σημαίνει να κάνουμε λογικές υποθέσεις και να ασκούμε κριτική. Για να αναγνωρίσουμε τις αποκλίσεις θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει με παραδείγματα την επιστημονική σκέψη. Επίδραση του φωτός στα φυτά. Ποιες είναι οι μεταβλητές; Το φως, το έδαφος, η ποσότητα του νερού, η θερμοκρασία, η υγρασία και το είδος του φυτού. Για να εξετάσουν την επίδραση του φωτός θα πρέπει τα παιδιά να σχεδιάσουν πειράματα για να ελέγξουν όλες τις μεταβλητές (σταθερές) εκτός από το φως. Μελέτη ρυθμού ανάπτυξης, αλλαγή χρωμάτων, κινήσεις (φωτοτροπισμοί). Με αυτόν τον τρόπο η προσοχή των παιδιών επικεντρώνεται στον έλεγχο των μεταβλητών, στο νόημα της μεταβλητής, να δούνε τι πρόβλημα υπάρχει αν διαλέξουν περισσότερες από 1 μεταβλητές.

41 Στις μη επιστημονικές περιπτώσεις
Για το πρόβλημα του Γιάννη: Ποιες είναι οι μεταβλητές. Αν το παράθυρο είναι ανοιχτό δε σημαίνει αναγκαστικά κλέφτη, μπορεί η αδελφή του να το ξέχασε. Για το Ιράκ: έχουμε ένα τεράστιο πλήθος μεταβλητών.

42 Πτώση των σωμάτων Αριστοτέλης: Ο χρόνος πτώσης είναι αντιστρόφως ανάλογος του βάρους των. Πείραμα: αφήνουμε μια πέτρα και ένα φτερό από το ίδιο ύψος.

43 ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

44 Επαναλαμβάνουμε το πείραμα με χαρτί

45 Διάψευση Επαναλαμβάνουμε με δύο πέτρες
Το 3ο πείραμα διαψεύδει τον Αριστοτέλη. Έχουμε μια εφαρμογή της διαψευσιοκρατίας του Πόππερ.


Κατέβασμα ppt "3. Γιατί να διδαχθούν οι φυσικές επιστήμες στα παιδιά;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google