Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής 02/ 2009. θέματα  Φορητός δίσκος – Περιεχόμενα  Συντήρηση  Αποθήκευση εργασιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής 02/ 2009. θέματα  Φορητός δίσκος – Περιεχόμενα  Συντήρηση  Αποθήκευση εργασιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής 02/ 2009

2 θέματα  Φορητός δίσκος – Περιεχόμενα  Συντήρηση  Αποθήκευση εργασιών

3 Φορητός Δίσκος

4  Περιέχει μια παρουσίαση για το πρόγραμμα cisco

5

6

7

8

9

10

11

12  Visual Studio full cd  Pascal Installation files

13

14 H/Y κάτω από συντήρηση  Να συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο και να αποστέλλεται με fax στην εταιρεία και στο ΥΠΠ fax. 22800862 υπόψη “Έργα Πληροφορικής ΥΠΠ”.  Σε 3 μέρες να αποστέλλεται 2 ον fax στην εταιρεία και στο ΥΠΠ  Σε 2 μέρες επιστολή διαμαρτυρίας στην εταιρεία και στο ΥΠΠ, που να αναφέρονται οι καθυστερήσεις.

15 ΕταιρίαΗμερ. αγοράς ΕξοπλισμόςΔιάρκεια δωρεάν συντήρησης Podium Engineering LTD 28/11/2003Arrow P4-2003M0 Σχολ. Εφ. Multitech19/12/2003Genius0 Σχολ. Εφ. Logicom1/12/2004346 βιτεοπροβολείς HP xp8010 5 Podium Engineering LTD 2006-07307 Σαρωτές Microtek ScanMaker 5800 5 Multitech200696 Omicron Personal Computer 3 MultitechΆνοιξη 20087495 Έγχρωμοι εκτυπωτές laser HP CP4005dn 5 Logicom5/5/08 – 12/6/08 10826 υπολογιστές Arrow C2-2007I3 3

16 H/Y εκτός συντήρησης  Οι υπόλοιποι Η/Υ θα συντηρούνται από τις σχολικές εφορίες.  Να συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο στη γραμματεία του κάθε σχολείου.  Να αποστέλλεται στην σχολική εφορία που ανήκει το σχολείο  Να αναφέρονται τυχόν καθυστερήσεις.

17 HP color printer - μελάνια Restricting color printing The HP Color LaserJet CP4005 Series printers include a Restrict Color setting for networked printers. A network administrator can use the setting to restrict user access to the color printing features in order to conserve color toner. 1. Press Menu. 2. 3. Press to select SYSTEM SETUP, and then press. 4. Press to select Restrict Color, and then press. 5. Press to select one of the following options: ● DISABLE COLOR: This setting denies the printer color capabilities to all users. ● ENABLE COLOR: This is the default setting, which allows all users to use the printer color capabilities. ● COLOR IF ALLOWED: This setting allows the network administrator to allow color use for select users. 6. Press to save the setting. Auto continue Black when one of the color print cartridges is out. 1.Press Menu. 2.Press to select SYSTEM SETUP, and then press. 3.Press to select COLOR SUPPLY OUT, and then press. 4.Press to select AUTOCONTINUE BLACK, The printer continues to print in black only.

18 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΥΣΗ 1  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΥΣΗ 2  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

19 Student Login  Simple file sharing or NTFS sharing  Προστατευμένο χώρο για αποθήκευση για τους μαθητές  Κάθε χρήστης έχει μοναδικό όνομα και κωδικό  Κατευθύνει αυτόματα την αποθήκευση στο προσωπικό χώρο κάθε μαθητή

20 Εγκατάσταση στο workstation

21 Εγκατάσταση στο server

22

23 Configuring a Win9x File Server

24 Setup the personal folder win9x

25 Βασική λειτουργία

26

27 toolbar

28 Υλοποίηση διακομιστή (file server) για τα εργαστήρια Πληροφορικής σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Σωκράτης Μυλωνάς

29 Ζητούμενες προδιαγραφές  Διακομιστής για εξυπηρέτηση των εργαστηρίων Πληροφορικής που να:  Παρέχει στον κάθε μαθητή  το δικό του χώρο για αποθήκευση αρχείων  κατάργηση της ανάγκης χρήσης δισκετών και άλλων μέσων αποθήκευσης  Τη δυνατότητα να παραλαμβάνει αρχεία από τον καθηγητή  Παρέχει στον καθηγητή  Τη δυνατότητα να τοποθετεί αρχεία για να τα παραλαμβάνουν οι μαθητές  τη δυνατότητα να επιθεωρεί την εργασία των μαθητών  Άλλα στοιχεία  εύκολη διαχείριση  χωρίς κόστος !!!

30 Προτεινόμενη λύση: Το υλικό  Επί του παρόντος  Χρήση ενός υπολογιστή από τα αποθέματα του σχολείου  Π.χ. Arrow 2003 (Pentium 4 512MB RAM, 40 GB HDD)  Αναβάθμιση με επιπρόσθετη μνήμη/σκληρό δίσκο και DVD-R  Μελλοντικά  Εγκατάσταση υπολογιστή με πιο σύγχρονες προδιαγραφές για ταχύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών

31 Προτεινόμενη λύση: Το λειτουργικό σύστημα  Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source, GNU/Linux)  Fedora Core 9 (10) <<<  Ubuntu 8.04 (8.10) –  Λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο Linux και διαθέτουν ό,τι νεότερο υπάρχει στο ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, για laptops, desktops and servers με λογισμικά όπως - web browser, presentation, document and spreadsheet software, instant messaging...  Μηδενικό κόστος αγοράς, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό χρηστών  Πλήθος από προγράμματα για διαχείριση (χωρίς κόστος)  Μεγάλη κοινότητα χρηστών για υποστήριξη  Ευελιξία στις ρυθμίσεις και στον τρόπο διαχείρισης  Επιπρόσθετα προγράμματα για υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (θα αναφερθούν αργότερα)

32 Προτεινόμενη λύση: Λογισμικό Διαχείρισης  Webmin -web-based interface for system administration for Unix.  Διαχείριση μέσω web  Δημιουργία/αφαίρεση χρηστών  Αλλαγή ρυθμίσεων  Ενεργοποίηση υπηρεσιών  Εφεδρικά αρχεία (backup)

33 Προτεινόμενη λύση: Επιπρόσθετο λογισμικό/υπηρεσίες  Διακομιστής ιστού  Apache Web server  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων δεδομένων  MySQL  Postgres ( Sophisticated open-source Object- Relational DBMS )  Σύστημα διαχείρισης μάθησης  Moodle Learning Management System  Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  POP/IMAP (incoming) email server (Dovecot)  SMTP (outgoing) email server (Postfix)

34 Εγκατάσταση Server  Τυποποίηση (εγκατάσταση από Image/Ghost)  Σεμινάριο;  Βασικές ρυθμίσεις  Server name  Network configuration (IP address)

35 Ρύθμιση Υπολογιστών Εργαστηρίου  Απενεργοποίηση Deep Freeze  Είσοδος ως Administrator  My Computer  >> Properties  >> Computer Name  >> Change

36 Εισαγωγή χρηστών Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς:  Δημιουργία αρχείου στοιχείων μαθητών από Αβάκιο (users.xls)  Αρ. Μητρώου, Επώνυμο, Όνομα, Τμήμα  Προσθήκη συνδιδασκαλιών  Εισαγωγή στη βάση δεδομένων διαχείρισης user_management.mdb  Αυτόματη δημιουργία κωδικών  Username =αρ. μητρώου (π.χ. S4556)  Password = 8 τυχαία γράμματα και αριθμού (π.χ. Sdwpi125)  Αυτόματη δημιουργία αρχείου κωδικών (unicode, utf8) και εντολών αφαίρεσης υφιστάμενων χρηστών

37 Εισαγωγή χρηστών (συνέχεια…)  Διαχείριση μέσω ιστοσελίδας Webmin Encoding UTF8 Επιλογή αρχείου κωδικών

38 Χρήση συστήματος: Μαθητής  Ο κάθε μαθητής κάνει login στον υπολογιστή του με τους κωδικούς που του δόθηκαν  Θα βλέπει δύο network drives  (S:) home (Προσωπικά αρχεία)  (K:) shared κοινά αρχεία που έβαλε ο καθηγητής (μόνο για διάβασμα)

39 Χρήση συστήματος: Καθηγητής  Ο καθηγητής θα βλέπει τρία network drives  (S:) home (Προσωπικά αρχεία)  (K:) shared για τοποθέτηση κοινών αρχείων για τους μαθητές (μόνο για διάβασμα)  (U:) students που περιέχει ένα φάκελο για κάθε τμήμα και υποφακέλους (ονοματεπώνυμα μαθητών) που περιέχουν τα προσωπικά τους αρχεία

40 Επιπρόσθετα…  Κάθε χρήστης έχει αυτόματα το δικό του email (π.χ. για ρύθμιση και χρήση του Outlook και λήψη/αποστολή μηνυμάτων μέσα στο δίκτυο του σχολείου)  O web server μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξοικειωθούν οι μαθητές με το φόρτωμα (upload) ιστοσελίδων  Υπάρχει το Moodle για τον καθηγητή και τον μαθητή ώστε να εξοικειωθεί με συστήματα διαχείρισης της μάθησης  Σε περίπτωση προβλήματος στο δίκτυο/server οι μαθητές μπορούν άμεσα να συνδεθούν με τον υπολογιστή όπως σήμερα χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης student

41 Τρόπος εγκατάστασης  Πιλοτικά κατά τη φετινή χρονιά για να  εντοπιστούν και επιλυθούν τυχόν προβλήματα λειτουργικότητας  καθοριστούν προδιαγραφές για τον απαραίτητο εξοπλισμό  Προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις του για καλύτερη εξυπηρέτηση  Μελετηθούν/συγκριθούν διάφορες παραλλαγές του βασικού συστήματος  Σε πιο ευρεία βάση από την επόμενη χρονιά

42 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής 02/ 2009. θέματα  Φορητός δίσκος – Περιεχόμενα  Συντήρηση  Αποθήκευση εργασιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google