Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 24 - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 24 - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 24 - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ Θεοχάρης Μ. Ε., Σιάνου Α. Δ. και Τζελαή Ε.Κ. ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 47 100 Άρτα

2 Εισαγωγή H υπερεκτίμηση των αναγκών σε αρδευτικό νερό συνεπάγεται: 1. την υπεράρδευση 1. την υπεράρδευση (που σημαίνει σπατάλη του νερού, έκπλυση θρεπτικών συστατικών, ανεπαρκή αερισμό του εδάφους και πιθανή ανύψωση της υπόγειας στάθμης), 2. την αύξηση 2. την αύξηση των δαπανών κατασκευής και συντήρησης δικτύου μεγαλυτέρου από αυτό που πραγματικά χρειάζεται και 3. την αύξηση 3. την αύξηση του κόστους παραγωγής. Η εντατικοποίηση της Γεωργίας, η μεγάλη αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων καθώς και η ανάγκη για πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, συντελούν στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε νερό άρδευσης. Έτσι σήμερα προβάλει επιτακτική η ανάγκη για ορθή εκτίμηση των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών. Η υποεκτίμηση των αναγκών συνεπάγεται: 1. την κατασκευή ανεπαρκούς 1. την κατασκευή ανεπαρκούς δικτύου για τις ανάγκες των καλλιεργειών (με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος σημαντικής μείωσης της παραγωγής) 2. τον κίνδυνο 2. τον κίνδυνο και αλάτωσης των εδαφών.

3 Εισαγωγή Στην παρούσα μελέτη γίνεται εκτίμηση των καθαρών υδατικών αναγκών των καλλιεργειών της νήσου Λέσβου. Χρησιμοποιήθηκαν κλιματικά δεδομένα 15 ετών από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της νήσου και η εκτίμηση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών έγινε για κάθε Δήμο χωριστά.

4 Γεωμορφολογικά στοιχεία της Λέσβου Είναι το μεγαλύτερο νησί του Ανατολικού Αιγαίου με έκταση 1.635.998 στρέμματα, ανάπτυγμα ακτών 381,62 km και πληθυσμό 90.634. Εκτείνεται μεταξύ των παραλλήλων 38 ο 57΄ Β και 39 ο 22΄ Β και των μεσημβρινών 25 ο 50΄ Α και 26 ο 38΄ Α. Έδρα της νήσου είναι η Μυτιλήνη και περιλαμβάνει 13 Δήμους τους: Αγιάσου, Αγίας Παρασκευής, Γέρας, Ερεσού – Αντίσσης, Ευεργέτουλα, Καλλονής, Λουτροπόλεως Θερμής, Μανταμάδου, Μηθύμνης, Μυτιλήνης, Πέτρας, Πλωμαρίου και Πολιχνίτου. Η νήσος Λέσβος βρίσκεται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κοντά στα μικρασιατικά παράλια, από τα οποία χωρίζεται με το στενό της Μυτιλήνης πλάτους 7 έως 13 ναυτικά μίλια και το στενό Μουζελίμ Υπάγεται διοικητικά στο Νομό Λέσβου μαζί με τις νήσους Λήμνο και Αγ. Ευστράτιο και αντιπροσωπεύει το 74,88 % της συνολικής έκτασης του νομού.

5 Γεωμορφολογικά στοιχεία της Λέσβου Το ανάγλυφο της νήσου χαρακτηρίζεται από ισχυρές εδαφικές κλίσεις με το 50,3 % των εδαφών να έχει κλίση μεγαλύτερη από 16 %. Συνέπεια αυτού είναι η ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου με συνολικό όγκο απορροής της τάξεως των 105.000.000.000 m 3 νερού. Στο ορεινό τμήμα της νήσου οι σχηματισμοί που το δομούν παρουσιάζουν μικρή υδροπερατότητα και εκφορτίζονται από πολυάριθμες μικροπηγές.

6 Κλιματολογικά στοιχεία της Λέσβου Το κλίμα της Λέσβου είναι θερμό και ξηρό το καλοκαίρι χαρακτηριζόμενο από μεγάλη ηλιοφάνεια, ενώ η μέση σχετική υγρασία είναι 60,8 %. Το χειμώνα είναι αρκετά ψυχρό χωρίς όμως παγετούς. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 651,4 mm, Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 16,6 οC, Η κύρια διεύθυνση των ανέμων είναι ΒΑ με μέση ταχύτητα 3,9 m/sec. Οι θέσεις των μετεωρολογικών σταθμών φαίνονται στο Σχήμα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα της νήσου Λέσβου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στύψη  Μυτιλήνη Αγία Παρασκευή Αγία Παρασκευή  Ακράσι Κάτω Τρίτος  Κεράμι Πτερούντα

7 Κλιματολογικά στοιχεία της Λέσβου Τα μετεωρολογικά δεδομένα της νήσου Λέσβου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. ΜήναςΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔΜ.Ο. Σταθμός Αγίας Παρασκευής. Ευρίσκεται στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται και στους Δήμους Μανταμάδου και Μηθύμνης. Επίσης χρησιμοποιούνται στο Δήμο Πέτρας εκτός από τη θερμοκρασία και τη βροχή που λαμβάνονται από το σταθμό Στύψης. T mean [ o C]6,16,69,613,518,122,825,825,621,216,811,69,015,5 RH mean [%]71,169,965,458,153,847,444,247,554,963,167,671,959,6 RH max [%] 73,4 72,568,461,356,850,346,850,357,865,869,973,962,3 RH min [%]68,767,362,454,750,644,341,544,65260,465,369,856,8 u 10 [m/s]4,13,73,53,23,33,74,13,8 3,53,33,73,6 B [mm]122,572,741,9315,87,50,620,89,415,069,056,2- Σταθμός Πτερούντας. Ευρίσκεται στο Δήμο Ερεσού–Αντίσσης. Τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται και στο Δήμο Καλλονής εκτός από τη θερμοκρασία και τη βροχή που λαμβάνονται από το σταθμό Κεραμίου. T mean [ o C]5,46,29,11317,321,324,124,819,916118,414,7 RH mean [%]79,781,777,676,578,973,971,974,969,162,56659,862,5 RH max [%]65,859,157,460,753,952,755,749,652,855,949,563,166 RH min [%]59,971,273,968,577,577,772,880,282,278,367,369,964,3 u 10 [m/s]5,25,64,94,63,6 3,93,53,63,84,24,94,3 B [mm]102,950,856,225,74,00,60,01,08,76,775,8115-

8 Κλιματολογικά στοιχεία της Λέσβου Τα μετεωρολογικά δεδομένα της νήσου Λέσβου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. ΜήναςΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔΜ.Ο. Σταθμός Μυτιλήνης. Ευρίσκεται στο Δήμο Μυτιλήνης. Τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται και στο Δήμο Λουτροπόλεως Θερμής. Επίσης στο Δήμο Ευεργέτουλα εκτός από τη θερμοκρασία και τη βροχή που λαμβάνονται από το σταθμό Κάτω Τρίτου. T mean [ o C] 7,6810,914,718,923,125,526,221,61812,610,116,4 RH mean [%] 67,165,660,554,452,548,746,847,455,761,164,968,557,8 RH max [%] 69,368,163,357,85652,15050,958,763,767,270,660,6 RH min [%] 64,76357,650,94945,343,74452,758,362,566,454,9 u 10 [m/s] 3,33,22,62,52,32,73,12,7 2,52,42,62,7 B [mm] 115,4120,152,63212,419,40,20,14,714,781,490,4- Σταθμός Ακρασίου. Ευρίσκεται στο Δήμο Πλωμαρίου. Τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται και στους Δήμους Αγιάσου, Γέρας και Πολιχνίτου. T mean [ o C]7,27,710,814,919,323,726,827,522,418,213,11016,8 RH mean [%]73,476715,971,474,969,75,465,769,663,34,455,6 RH max [%]59,152,64,353,556,850,23,846,649,743,54,540,543,1 RH min [%]37,76,24244,739,25,152,455,549,35,2616458 u 10 [m/s]4,466,56963,94,174,376,972,24,558,661,655,94,8 B [mm]120,172,267,238,416,010,014,84,033,321,690,1103,3-

9 Κλιματολογικά στοιχεία της Λέσβου Τα μετεωρολογικά δεδομένα της νήσου Λέσβου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. ΜήναςΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔΜ.Ο. Σταθμός Κάτω Τρίτου. Ευρίσκεται στο Δήμο Ευεργέτουλα. T mean [ o C]7,98,411,115,120,42527,126,423,71813,39,717,2 B [mm]157,6115,6101,25836,510,56,23,312,152,1143,8168,1- Σταθμός Κεραμίου. Ευρίσκεται στο Δήμο Καλλονής T mean [ o C]8,48,811,314,720,52629,829,12318,21410,117,8 B [mm]125,3110,874,558,222,66,91,32,920,149,8107,8198,6- Σταθμός Στύψης. Ευρίσκεται στο Δήμο Πέτρας T mean [ o C] 9,69,212,215,820,525,227,426,923,319,814,710,918 B [mm] 124,4123,197,775,622,78,94,55,731,348,8133,5205,7-

10 Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Λέσβου Η γεωργική γη της Λέσβου είναι 526.357 στρέμματα και καλύπτει το 31,7% της συνολικής της έκτασης. Οι κύριες πεδινές περιοχές είναι 59.083 στρέμματα ήτοι ποσοστό 11,4%. Χαρακτηριστική καλλιέργεια είναι η ελιά. Οι ελαιώνες καλύπτουν 465.262 στρέμματα με 10.746.000 ελαιόδεντρα. Δ. Ερεσού - Αντίσσης Δ. Καλλονής Δ. Αγιάσου Δ. Αγίας Παρασκευής Δ. Γέρας Δ. Ευεργέτουλα Δ. Λουτροπόλεως Δ. Μανταμάδου Δ. Μήθυμνας Δ. Μυτιλήνης Δ. Πέτρας Δ. Πλωμαρίου Δ. Πολιχνίτου 4 2 6 131 3 5 7 8 9 11 10 12

11 Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Λέσβου Καλλιέργεια Δήμος Αμπέ- λια Ελιές Εσπερι- δοειδή Λαχα- νικά Σιτηρά Φυλλο- βόλα Χορτο- δοτικά Ψυχαν- θή Σύνολο Αγιάσου2018000-391720879016060 28141 Αγίας Παρασκευής40417559-3751478156863427 21262 Γέρας70798798625211021122501419 85690 Ερεσού – Αντίσσης119414435713654078522387442 21089 Ευεργέτουλα-325262612851812521298136 35704 Καλλονής186436383303315126872691622223 46502 Λουτροπόλεως1164415421436711455287243 45550 Μανταμάδου30620656-453-525073 21743 Μηθύμνης327081-12938-2035 7335 Μυτιλήνης73657601244232111123706233 61975 Πέτρας11817269-263323296292 18165 Πλωμαρίου374655332107774950-182 68030 Πολιχνίτου2380541868147149681701195793 65171 Σύνολο76144652621098148691084211963113513358 526357 Καλλιεργούμενες εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας σε στρέμματα.

12 Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Λέσβου Η άρδευση γίνεται από 2.000 περίπου διάσπαρτα ιδιωτικά πηγάδια και 4.000 γεωτρήσεις σε έκταση 42.569 στρέμματα. Από συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, τα οποία τροφοδοτούνται από ποτάμιες και εξωποτάμιες λιμνοδεξαμενές αρδεύονται 14.200 στρέμματα. Οι εξασφαλισμένες ποσότητες αρδευτικού νερού από όλους τους παραπάνω πόρους είναι 18.360.000 m 3.

13 Υπολογισμός των καθαρών υδατικών αναγκών των καλλιεργειών Οι ημερήσιες καθαρές ανάγκες των φυτών σε νερό υπολογίζονται από τη σχέση: όπου: ΕΤ c είναι η ημερήσια εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας, R είναι η μηνιαία ενεργός βροχόπτωση και μ είναι ο αριθμός ημερών του συγκεκριμένου μήνα. Η ενεργός βροχόπτωση υπολογίζεται από τη σχέση (Θεοχάρης 2004): όπου: Β είναι το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής σε mm και c είναι εμπειρική σταθερά που παίρνει τιμές 10 για πεδινές περιοχές και 20 για ηπειρωτικές επικλινείς περιοχές.

14 Υπολογισμός των καθαρών υδατικών αναγκών των καλλιεργειών Οι φυτικοί συντελεστές υπολογίζονται ως εξής: Α. Για τα φυλλοβόλα οπωροφόρα, τα αμπέλια, τις ελιές και τα εσπεριδοειδή προσδιορίζονται για κάθε μήνα από πίνακες (Παπαζαφειρίου 1999). Β. Για τις ετήσιες καλλιέργειες έγινε εκτίμηση των φυτικών συντελεστών κατά μήνα, από τους φυτικούς συντελεστές καθενός από τα τέσσερα στάδια αναπτύξεως και τη βλαστική περίοδο της κάθε καλλιέργειας (Παπαζαφειρίου 1999). Οι τιμές των φυτικών συντελεστών δίνονται στον Πίνακα 3. H ΕΤ c υπολογίζεται από τη σχέση: όπου: K c είναι ο φυτικός συντελεστής της καλλιέργειας και ET r είναι η βασική εξατμισοδιαπνοή.

15 Υπολογισμός των καθαρών υδατικών αναγκών των καλλιεργειών Πίνακας 3. Oι φυτικοί συντελεστές με τη συνδυασμένη μέθοδο Penman-Monteith Μήνας Καλλιέργεια ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ Αμπέλια00000,400,450,60 0,45000 Ελιές00000,400,450,50 0,40000 Εσπεριδοειδή0000,800,700,65 0,801,0500 Λαχανικά00000,400,550,851,051,25 0,650 Σιτηρά0,831,081,20 0,200000 0,330,58 Φυλλοβόλα00000,600,701,000,850,80000 Χορτοδοτικά φυτά0,85 Ψυχανθή00000,680,951,200,250000

16 Υπολογισμός των καθαρών υδατικών αναγκών των καλλιεργειών Ο υπολογισμός της βασικής εξατμισοδιαπνοής γίνεται με τη συνδυασμένη μέθοδο των Penman – Monteith που θεωρείται η ακριβέστερη μέθοδος για τις Ελληνικές συνθήκες όπου: F(u) είναι η συνάρτηση ταχύτητας του ανέμου, D είναι το έλλειμμα κορεσμού στην ατμόσφαιρα, Δ είναι η κλίση της καμπύλης πίεσης κορεσμού των υδρατμών, λ είναι η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης, γ είναι ο ψυχρομετρικός συντελεστής του Penman, γ΄ είναι ο ψυχρομετρικός συντελεστής του Monteith, R n είναι η ολική καθαρή ακτινοβολία στην επιφάνεια της γης και G είναι η ροή της αισθητής θερμότητας προς το έδαφος. Σύμφωνα με τη συνδυασμένη μέθοδο Penman-Monteith η ημερήσια δυναμική εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς υπολογίζεται από τη σχέση:

17 Από τα μετεωρολογικά δεδομένα του Πινάκα 1 υπολογίστηκε η ημερήσια βασική εξατμισο- διαπνοή, ET r, και η ημερήσια ενεργός βροχόπτωση, R d. Τα αποτελέσματα δίνονται στον επόμενο Πίνακα 4. Αποτελέσματα - Συζήτηση Μήνας Δήμος ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ 1. Πλωμαρίου 2. Αγιάσου 3. Γέρας 4. Πολυχνίτου ET r 1,2121,5332,3453,6925,0116,6838,3637,5585,0722,9821,7021,135 R2,9061,7211,4130,62000000,4710,1262,1282,432 1. Αγίας Παρασκευής 2. Μανταμάδου 3. Μηθύμνης ET r 1,0451,3502,1363,2344,6926,2087,0956,3514,3342,5261,4011,043 R2,9741,7360,6990,4040000001,5131,102 Ερεσού – Αντίσσης ET r 0,8521,2632,0023,2114,3425,5586,3525,9123,8052,2341,1940,884 R2,4211,0521,1020,2500000001,7112,762 Ευεργέτουλα ET r 1,1361,5152,2623,3784,8196,2106,8406,0124,3062,4261,3670,971 R3,9653,0772,3731,1920,54600000,9873,6944,261 Καλλονής ET r 0,9981,4372,2123,4384,8596,4617,5736,7714,2642,4531,3820,966 R3,0532,9271,6191,1980,1540000,0860,9222,6445,122 1. Μυτιλήνης 2. Λουτροπόλεως Θερμής ET r 1,1221,4902,2463,3334,6015,8756,5295,9794,0132,4301,3290,993 R2,7743,2171,0010,4330000001,8742,068 Πέτρας ET r 1,2381,5182,3793,5175,0826,6807,4416,6104,6612,8421,6061,140 R3,0273,3112,2741,7050,1570000,4130,8943,3945,322

18 Από τις τιμές των ET r, R d, K c (Πίνακας 3) και την ποσοτική κατανομή των διαφόρων καλλιεργειών (Πίνακας 2), υπολογίστηκαν οι μέσες ημερήσιες καθαρές ανάγκες σε νερό ανά στρέμμα, Ε Dm, για κάθε Δήμο από τη σχέση: όπου: Ε i είναι η έκταση που καταλαμβάνεται από την καλλιέργεια i, και ΣΕ i είναι το σύνολο τον καλλιεργούμενων εκτάσεων του Δήμου. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών δίνονται στον Πίνακα 5, στον οποίο παρουσιάζονται επίσης οι συνολικές ετήσιες καθαρές υδατικές ανάγκες όλων των καλλιεργειών κάθε Δήμου. Αποτελέσματα - Συζήτηση

19 Πίνακας 5. Μέσες ημερήσιες και συνολικές ετήσιες καθαρές ανάγκες των φυτών σε νερό ανά Δήμο. Αποτελέσματα - Συζήτηση Μήνας Δήμος ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ Αγιάσου E Dm 000,0390,1122,3083,4845,4514,5782,2360,07600 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 15.785.496 m 3 Αγίας Παρασκευής E Dm 000,1750,3371,9312,7853,5853,1031,7390,17800 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 9.013.755 m 3 Γέρας E Dm 000,0190,0802,0793,1214,3843,9701,7620,18000 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 40.999.624 m 3 Ερεσού – Αντίσσης E Dm 000,0930,3512,0022,8553,7683,4301,9370,40500 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 9.599.020 m 3 Ευεργέτουλα E Dm 000,0020,0771,4682,9173,6193,1961,9230,11400 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 14.561.637 m 3 Καλλονής E Dm 000,0690,2391,8312,9073,9253,5641,8630,19700 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 20.806.337 m 3 Λουτροπόλεως Θερμής E Dm 000,0100,0351,8662,6803,3243,0221,6410,05100 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 17.632.440 m 3

20 Αποτελέσματα - Συζήτηση Μήνας Δήμος ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ Μανταμάδου E Dm 000,0130,0271,9062,8463,6553,2781,8300,09000 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 9.095.228 m 3 Μηθύμνης E Dm 000,0130,0241,8842,8123,6063,2221,7870,06400 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 3.015.819 m 3 Μυτιλήνης E Dm 000,0130,0431,8732,7043,4003,1371,7540,14800 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 24.835.648 m 3 Πέτρας E Dm 000,0010,0091,9083,0673,8593,3981,5550,04400 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 7.708.853 m 3 Πλωμαρίου E Dm 000,0000,0072,0273,0514,2973,8661,6540,05000 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 31.213.307 m 3 Πολυχνίτου E Dm 000,1170,3371,9892,8874,0953,6451,5880,16200 Κρίσιμος Μήνας : Ιούλιος. Συνολικές ετήσιες ανάγκες : 29.628.439 m 3 Πίνακας 5. Μέσες ημερήσιες και συνολικές ετήσιες καθαρές ανάγκες των φυτών σε νερό ανά Δήμο.

21 Στo Σχήμα 4 παρουσιάζεται για κάθε Δήμο η διακύμανση της βασικής εξατμισοδιαπνοής κατά την καλλιεργητική περίοδο. Αποτελέσματα - Συζήτηση

22 Στo Σχήμα 5 παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες ανάγκες σε νερό για κάθε καλλιέργεια ολόκληρης της Λέσβου. Αποτελέσματα - Συζήτηση

23 Η ετήσια εξατμισοδιαπνοή για τα 526.357 καλλιεργούμενα στρέμματα είναι 243.201.594 m 3 με μέσο όρο 462,05 m 3 /στρέμμα. Συμπεράσματα Από την επεξεργασία των στοιχείων των Πινάκων 2, 3 και 4 προκύπτει ότι από τη βροχόπτωση καλύπτεται το 3,83 % της ετήσιας εξατμισοδιαπνοής, ενώ το υπόλοιπο 96,17 % πρέπει να καλυφθεί με άρδευση. Οι μεγαλύτεροι όγκοι νερού καταναλώνονται από την καλλιέργεια της ελιάς, η οποία καταλαμβάνει το 88,39 % των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι εξασφαλισμένες ποσότητες των 18.360.000 m3 αρδευτικού νερού δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών πολύ περισσότερο αν ληφθούν υπόψη και οι απώλειες νερού που οφείλονται στην αποδοτικότητα των αρδευτικών δικτύων καθώς και οι ποσότητες που απαιτούνται για την έκπλυση των αλάτων.

24 Η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να γίνει σε δύο κατευθύνσεις. Συμπεράσματα Πρώτον, με μείωση της απαιτούμενης ποσότητας αρδευτικού νερού με εφαρμογή ορθολογικών συστημάτων άρδευσης όπως π.χ. η τοπική άρδευση με μικροεκτοξευτήρες, η άρδευση με σταγόνες και η υπόγεια άρδευση, οπότε προκύπτει οικονομία νερού κατά 60 %. Δεύτερον, με τη συνέχιση κατασκευής έργων συλλογής νερού, δηλαδή φραγμάτων και εξωποτάμιων λιμνοδεξαμενών.

25 Allen, R. G., M. E. Jensen, J. L. Wright, and R. D. Burman. 1989. Operational estimates of reference evapotranspiration. Jour. Agron. 81:650-662. Jensen, Μ., R. Burman, and R. Allen. 1990. Evapotranspiration and irrigation water requirements. ASCE Manuals and Reports on Eng. Practice No 70, ASCE, N.Y. p.322 Monteith, J. 1981. Evaporation and surface temperature. Quart. J. Roy. Met. Soc. 107:1-27. Penman, H. 1948. Naturar evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc., London A193: pp.120-146. Θεοχάρης, Μ. 1997. Αρδεύσεις – Στραγγίσεις,. Έκδοση ΤΕΙ Ηπείρου. Άρτα. Θεοχάρης, Μ. 2004. Βελτιστοποίηση των αρδευτικών δικτύων. Εύρεση των οικονομικών διαμέτρων. Διδ. Διατρ., Τμ. Αγρ. και Τοπ. Μηχ. Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη. Καλαμποκίδης, Κ., και K. Fabbri. 2006. Automated Fire and Flood Hazard Protection System. Ευρωπ. Ερευν. Πρόγρ. Auto-Hazard Pro. Τμήμα Γεωγραφίας Παν/μίου Αιγαίου. (www.autohazard.org, http://195.251.137.133/Autohazard/lesvos.asp)www.autohazard.orghttp://195.251.137.133/Autohazard/lesvos.asp Κουτσογιάννης, Δ., και Θ. Ξανθόπουλος. 1997. Τεχνική Yδρολογία. Έκδ. ΕΜΠ, Αθήνα. Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., Β. Αντωνόπουλος, Δ. Γρηγοριάδης, και Α. Ηλία. 1992. Ανάλυση ευαισθησίας της μεθόδου Penman. Πρακ. 5ου Πανελλ. Συν. Ελλ. Υδρ. Ένωσης, Λάρισα. Παπαζαφειρίου, Ζ. 1999. Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών. Εκδ. Ζήτη, Θεσ/νίκη. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., και Ι.Ν. Βαγενάς. 2003. Υδατοκατανάλωση των καλλιεργειών στο Νομό Λάρισας. Υδροτεχνικά Επιστ. Περιοδ. της Ε.Υ.Ε. 13: 13-28. Δ/νση Αγρ. Ανάπτ., και Δ/νση Ε. Βελτ. Λέσβου. 2007. Αρχειακό υλικό. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 2008. www.northaegean.gr.www.northaegean.gr Βιβλιογραφία


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 24 - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google