Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡ K AREN B EETON. Η κατανόηση της διαδικασίας της ποιοτικής μελέτης Η επίγνωση των βημάτων για την ολοκλήρωση μια ποιοτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡ K AREN B EETON. Η κατανόηση της διαδικασίας της ποιοτικής μελέτης Η επίγνωση των βημάτων για την ολοκλήρωση μια ποιοτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡ K AREN B EETON

2 Η κατανόηση της διαδικασίας της ποιοτικής μελέτης Η επίγνωση των βημάτων για την ολοκλήρωση μια ποιοτικής μελέτης Η αναγνώριση της σημαντικότητας του στοχασμού Η ανάπτυξη ιδεών για το θέμα που η ομάδας σας θα διερευνήσει

3  Να αξιολογήσει το παρόν ;  Να αξιολογήσει το μέλλον;

4  Σκοπός ◦ Να διερευνήσει τις εμπειρίες των φοιτητών ή τις αντιλήψεις τους σε ένα θέμα σχετικό με την εμπειρία τους

5 Εμπειρίες/ αντιλήψεις φοιτητών για … Διδασκαλία & μάθηση Αξιολόγηση Εμπειρίες από την πρακτική Υποχρεωτική εκπαίδευση Επαγγελματισμός Διεπιστημονική μάθηση Εμπειρίες σχετικά με την προαγωγή υγείας Οφείλετε να εξασφαλίσετε ότι Υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία στο θέμα, για να εκπονήσετε τη μελέτη σας

6 Θα είναι  Προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος φυσικοθεραπείας  Επιλογή συμμετεχόντων Σύμφωνα με το ερευνητικό σας ερώτημα Ποιος θα μπορούσε να έχει επαρκή γνώση για το θέμα Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία μελέτη

7  Δύο ατομικές συνεντεύξεις ◦ Ο συνεντευκτής & ο συνεντευξιαζόμενος  Μια ομάδα εστίασης (focus group) ◦ Ο συντονιστής, αυτός που θα σημειώνει (και ο παρατηρητής)  Σειρά  Ίδιοι /διαφορετικοί συμμετέχοντες  Οι ρόλοι σας  Μαγνητοφώνηση & απομαγνητοφώνηση

8 1 η εβδομάδα & 8 η εβδομάδα  Να αποφασίσετε για το θέμα που θα διερευνήσει η ομάδα σας  Να συμπληρώσετε την αίτηση για τη διεξαγωγή της μελέτης από την επιστημονική επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας Πρέπει να την αποστείλετε στον υπεύθυνο μαθήματος ως την Παρασκευή 29/11 ώρα 14:00 Σημείωση : δεν πρέπει να χάσετε αυτή την καταληκτική ημερομηνία

9 1 η εβδομάδα  α) εισαγωγή στην ποιοτική μελέτη σας  β) δημιουργία ομάδων και ιδέες για το θέμα σας  γ) επισκόπηση της αίτησης δεοντολογίας & πως θα την συμπληρώσετε (γι αυτό τυπώστε τη φόρμα και φέρτε την μαζί σας)  δ) 1. ανάπτυξη και επιβεβαίωση του θέματος σας 2. λήψη αποφάσεων απονομή ρόλων, ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες σας (1ετείς ή 3ετεις)

10 Οφείλετε να  Συνεχίσετε την ανάπτυξη του θέματός σας και να ολοκληρώσετε το προσχέδιο της αίτησης δεοντολογίας  Κάνετε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο προτεινόμενο θέμα  email στο καθηγητή αν υπάρχουν απορίες  Συμπληρώσετε Υπόδειγμα A (θα το βρείτε στο studynet) και να το στείλετε το αργότερο Παρασκευή 18/10 θα πρέπει να έχετε αποφασίσει και την/τις αίθουσες που θα χρησιμοποιήσετε. Ενημερώστε με email και θα φροντίσω να πάρετε τις απαιτούμενες άδειες  email το προσχέδιο της αίτησης Παρασκευή 8/11 Προσοχή πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και όλα τα παραρτήματα 

11 8 η εβδομάδα  Ανασκόπηση της αίτησης κάθε ομάδας  Αποσκοπεί στην αποσαφήνιση οποιοδήποτε δυσκολίας & στην οριστικοποίηση της αίτησης

12 Το έντυπο δεοντολογικής αίτησης θα το βρείτε στο StudyNet. Υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το πώς θα συμπληρώσετε την φόρμα. Πρέπει να ανατεθεί σε ένα άτομο στην ομάδα ο ρόλος του υπευθύνου για την επιμέλεια της αίτηση, αλλά πρέπει να την συμπληρώσετε όλοι μαζί, διασφαλίζοντας ότι θα ακολουθήσετε την σωστή διαδικασία συμπλήρωσης. Όταν η αίτηση σας από την επιτροπή ηθικής δεοντολογίας εγκριθεί πρέπει να ακολουθήσετε πιστά την διαδικασία που αναφέρετε στην αίτηση – αν όχι αυτό είναι ένα σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

13 18 η -19 η Εβδομάδα Ανασκόπηση ποιοτικής μελέτης & οδηγίες για τη συγγραφή του άρθρου Πρόσληψη δείγματος και συλλογή δεδομένων 20 η - 21 η Εβδομάδα Απομαγνητοφώνηση και ανάλυση των δεδομένων 22 η Εβδομάδα Αποφασίστε το προσωπικό θέμα που θα αναπτύξετε για το άρθρο σας Αρχίζετε την συγγραφή των ευρημάτων της μελέτης σας 30 η Εβδομάδα Δευτέρα 28 Απριλίου 14.00 Ηλεκτρονική υποβολή του άρθρου (2700 words, +/- 10%)

14  Αναλογιστείτε την θέση σας ως ερευνητής/τρια  Κρίνετε τη διαδικασία ◦ Τι πήγε καλά ◦ Τι δεν πήγε καλά και γιατί ◦ Τι μάθατε ◦ Τι ήταν αναμενόμενο και τι όχι ◦ Η συζήτηση ενίσχυσε /προκάλεσε τη γνώμη σας και τις πεποιθήσεις σας; Πως σας έκανε να αισθανθείτε; ◦ Τι, αν υπάρχει κάτι, θα αλλάζατε την επόμενη φορά που θα κάνατε μια ποιοτική έρευνα;

15  Αναγνώριση προβλημάτων/ προκαταλήψεων  Αναγνώριση της δικής σας επιρροής λόγω των χαρακτηριστικών σας, της εκπαίδευσής σας, των πιστεύω σας στην ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων σας (Hansen, 2006)

16 ... δεν πρέπει να γίνεται κεντρικό θέμα αλλά οφείλετε να δώσετε αρκετές λεπτομέρειες ώστε να βοηθήσετε τον αναγνώστη να κατανοήσει πώς ο ερευνητής μπορεί να επηρέασε την μελέτη Carpenter 2008

17  Κρατήστε σημειώσεις καθ’όλη τη διαδικασία της έρευνας  Όχι μόνο για το τι πήγε καλά, αλλά και τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και των αποτελεσμάτων  Καταγράψτε τη θέση σας, τις πεποιθήσεις και το πώς αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει την ερμηνεία και τα αποτελέσματα της μελέτης σας

18  Εμπιστοσύνη (εσωτερική εγκυρότητα)  Προσπάθεια -συμμετοχή σας  Συμμετέχοντες  Απολογισμός ομάδας (debriefing)  Στοχασμός  Μεταβιβασιμότητα (εξωτερική εγκυρότητα) Δεν είναι συνήθως μεταβιβάσιμα αλλά η λεπτομερής αναφορά της μεθοδολογίας μπορεί να επιτρέψει στον αναγνώστη να προσδιορίσει τη σχετικότητα των ευρημάτων

19  Βασιμότητα  Τριγωνισμός - διάφορες μεθόδους διερεύνησης  Επιβεβαιωσιμότητα  Λεπτομερή αναφορά στη διαδικασία συλλογής δεδομένων έτσι ώστε να είναι σαφές πώς τα ευρήματα έχουν αναπτυχθεί  Αναφορά διαδρομής για να μπορεί να ελεγχθεί

20 Trustworthiness of data = εμπιστευσιμότητα Credibility (internal validity) = εμπιστοσύνη (εσωτερική εγκυρότητα) Transferability (external validity)= μεταβιβασιμότητα / γενικευσιμότητα (εξωτερική εγκυρότητα) Dependability (reliability) = βασιμότητα Confirmability =επιβεβαιωσιμότητα

21

22  Carpenter C., Suto M. (2008) Qualitative research for occupational and physical therapists Blackwell Publishing  Finlay L., Ballinger C. (2006) Qualitative research for allied health professionals Challenging Choices Wiley  Green J., Thorogood N. (2004) Qualitative methods for health research Sage Publications  Hansen E. (2006) Successful qualitative health research Open University Press


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡ K AREN B EETON. Η κατανόηση της διαδικασίας της ποιοτικής μελέτης Η επίγνωση των βημάτων για την ολοκλήρωση μια ποιοτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google