Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επισκοπηση της ποιοτικης μελετης Εφαρμοσμένη ΄Ερευνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επισκοπηση της ποιοτικης μελετης Εφαρμοσμένη ΄Ερευνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επισκοπηση της ποιοτικης μελετης Εφαρμοσμένη ΄Ερευνα
Επισκοπηση της ποιοτικης μελετης Εφαρμοσμένη ΄Ερευνα βαςιςμενο ςτις ςημειωςεις της δρ Karen Beeton

2 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κατανόηση της διαδικασίας της ποιοτικής μελέτης Η επίγνωση των βημάτων για την ολοκλήρωση μια ποιοτικής μελέτης Η αναγνώριση της σημαντικότητας του στοχασμού Η ανάπτυξη ιδεών για το θέμα που η ομάδας σας θα διερευνήσει

3 Γιατί κάποιος να κάνει μια ποιοτική μελέτη;
Να αξιολογήσει το παρόν ; Να αξιολογήσει το μέλλον;

4 Ποιοτική μελέτη Σκοπός
Να διερευνήσει τις εμπειρίες των φοιτητών ή τις αντιλήψεις τους σε ένα θέμα σχετικό με την εμπειρία τους

5 Πιθανά Θέματα Εμπειρίες/ αντιλήψεις φοιτητών για … Διδασκαλία & μάθηση
Αξιολόγηση Εμπειρίες από την πρακτική Υποχρεωτική εκπαίδευση Επαγγελματισμός Διεπιστημονική μάθηση Εμπειρίες σχετικά με την προαγωγή υγείας Οφείλετε να εξασφαλίσετε ότι Υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία στο θέμα, για να εκπονήσετε τη μελέτη σας

6 Συμμετέχοντες Θα είναι
Προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος φυσικοθεραπείας Επιλογή συμμετεχόντων Σύμφωνα με το ερευνητικό σας ερώτημα Ποιος θα μπορούσε να έχει επαρκή γνώση για το θέμα Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία μελέτη

7 Μεθοδολογία Δύο ατομικές συνεντεύξεις
Ο συνεντευκτής & ο συνεντευξιαζόμενος Μια ομάδα εστίασης (focus group) Ο συντονιστής , αυτός που θα σημειώνει (και ο παρατηρητής) Σειρά Ίδιοι /διαφορετικοί συμμετέχοντες Οι ρόλοι σας Μαγνητοφώνηση & απομαγνητοφώνηση

8 Χρονοδιάγραμμα – A εξάμηνο
1η εβδομάδα & 8η εβδομάδα Να αποφασίσετε για το θέμα που θα διερευνήσει η ομάδα σας Να συμπληρώσετε την αίτηση για τη διεξαγωγή της μελέτης από την επιστημονική επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας Πρέπει να την αποστείλετε στον υπεύθυνο μαθήματος ως την Παρασκευή 29/11 ώρα 14:00 Σημείωση : δεν πρέπει να χάσετε αυτή την καταληκτική ημερομηνία

9 Αναλυτικότερα για το Α εξάμηνο
1η εβδομάδα α) εισαγωγή στην ποιοτική μελέτη σας β) δημιουργία ομάδων και ιδέες για το θέμα σας γ) επισκόπηση της αίτησης δεοντολογίας & πως θα την συμπληρώσετε (γι αυτό τυπώστε τη φόρμα και φέρτε την μαζί σας) δ) 1. ανάπτυξη και επιβεβαίωση του θέματος σας λήψη αποφάσεων απονομή ρόλων, ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες σας (1ετείς ή 3ετεις)

10 Εργασίες μεταξύ 1ης & 8ης εβδομάδας
Εργασίες μεταξύ 1ης & 8ης εβδομάδας Οφείλετε να Συνεχίσετε την ανάπτυξη του θέματός σας και να ολοκληρώσετε το προσχέδιο της αίτησης δεοντολογίας Κάνετε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο προτεινόμενο θέμα στο καθηγητή αν υπάρχουν απορίες Συμπληρώσετε Υπόδειγμα A (θα το βρείτε στο studynet) και να το στείλετε το αργότερο Παρασκευή 18/10 θα πρέπει να έχετε αποφασίσει και την/τις αίθουσες που θα χρησιμοποιήσετε. Ενημερώστε με και θα φροντίσω να πάρετε τις απαιτούμενες άδειες το προσχέδιο της αίτησης Παρασκευή 8/11 Προσοχή πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και όλα τα παραρτήματα

11 Αναλυτικότερα για το Α εξάμηνο
8η εβδομάδα Ανασκόπηση της αίτησης κάθε ομάδας Αποσκοπεί στην αποσαφήνιση οποιοδήποτε δυσκολίας & στην οριστικοποίηση της αίτησης

12 Έντυπο δεοντολογικής αίτησης (Ethics application form)
Το έντυπο δεοντολογικής αίτησης θα το βρείτε στο StudyNet. Υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το πώς θα συμπληρώσετε την φόρμα. Πρέπει να ανατεθεί σε ένα άτομο στην ομάδα ο ρόλος του υπευθύνου για την επιμέλεια της αίτηση, αλλά πρέπει να την συμπληρώσετε όλοι μαζί, διασφαλίζοντας ότι θα ακολουθήσετε την σωστή διαδικασία συμπλήρωσης. Όταν η αίτηση σας από την επιτροπή ηθικής δεοντολογίας εγκριθεί πρέπει να ακολουθήσετε πιστά την διαδικασία που αναφέρετε στην αίτηση – αν όχι αυτό είναι ένα σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

13 Χρονοδιάγραμμα – Β εξάμηνο
18η -19η Εβδομάδα Ανασκόπηση ποιοτικής μελέτης & οδηγίες για τη συγγραφή του άρθρου Πρόσληψη δείγματος και συλλογή δεδομένων 20η - 21η Εβδομάδα Απομαγνητοφώνηση και ανάλυση των δεδομένων 22η Εβδομάδα Αποφασίστε το προσωπικό θέμα που θα αναπτύξετε για το άρθρο σας Αρχίζετε την συγγραφή των ευρημάτων της μελέτης σας 30η Εβδομάδα Δευτέρα 28 Απριλίου Ηλεκτρονική υποβολή του άρθρου (2700 words, +/- 10%)

14 Ο στοχασμός είναι πολύ σημαντικός
Αναλογιστείτε την θέση σας ως ερευνητής/τρια Κρίνετε τη διαδικασία Τι πήγε καλά Τι δεν πήγε καλά και γιατί Τι μάθατε Τι ήταν αναμενόμενο και τι όχι Η συζήτηση ενίσχυσε /προκάλεσε τη γνώμη σας και τις πεποιθήσεις σας; Πως σας έκανε να αισθανθείτε; Τι, αν υπάρχει κάτι , θα αλλάζατε την επόμενη φορά που θα κάνατε μια ποιοτική έρευνα;

15 Ο στοχασμός είναι πολύ σημαντικός
Αναγνώριση προβλημάτων/ προκαταλήψεων Αναγνώριση της δικής σας επιρροής λόγω των χαρακτηριστικών σας, της εκπαίδευσής σας , των πιστεύω σας στην ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων σας (Hansen, 2006)

16 Ο στοχασμός ... δεν πρέπει να γίνεται κεντρικό θέμα αλλά οφείλετε να δώσετε αρκετές λεπτομέρειες ώστε να βοηθήσετε τον αναγνώστη να κατανοήσει πώς ο ερευνητής μπορεί να επηρέασε την μελέτη Carpenter 2008

17 Κρατήστε σημειώσεις Κρατήστε σημειώσεις καθ’όλη τη διαδικασία της έρευνας Όχι μόνο για το τι πήγε καλά, αλλά και τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και των αποτελεσμάτων Καταγράψτε τη θέση σας, τις πεποιθήσεις και το πώς αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει την ερμηνεία και τα αποτελέσματα της μελέτης σας

18 Εμπιστευσιμότητα των δεδομένων
Εμπιστοσύνη (εσωτερική εγκυρότητα) Προσπάθεια -συμμετοχή σας Συμμετέχοντες Απολογισμός ομάδας (debriefing) Στοχασμός Μεταβιβασιμότητα (εξωτερική εγκυρότητα) Δεν είναι συνήθως μεταβιβάσιμα αλλά η λεπτομερής αναφορά της μεθοδολογίας μπορεί να επιτρέψει στον αναγνώστη να προσδιορίσει τη σχετικότητα των ευρημάτων

19 Εμπιστευσιμότητα των δεδομένων
Βασιμότητα Τριγωνισμός - διάφορες μεθόδους διερεύνησης Επιβεβαιωσιμότητα Λεπτομερή αναφορά στη διαδικασία συλλογής δεδομένων έτσι ώστε να είναι σαφές πώς τα ευρήματα έχουν αναπτυχθεί Αναφορά διαδρομής για να μπορεί να ελεγχθεί

20 Μετάφραση όρων Trustworthiness of data = εμπιστευσιμότητα
Credibility (internal validity) = εμπιστοσύνη (εσωτερική εγκυρότητα) Transferability (external validity)= μεταβιβασιμότητα / γενικευσιμότητα (εξωτερική εγκυρότητα) Dependability (reliability) = βασιμότητα Confirmability =επιβεβαιωσιμότητα

21 Ερωτήσεις

22 Βιβλιογραφία Carpenter C., Suto M. (2008) Qualitative research for occupational and physical therapists Blackwell Publishing Finlay L., Ballinger C. (2006) Qualitative research for allied health professionals Challenging Choices Wiley Green J., Thorogood N. (2004) Qualitative methods for health research Sage Publications Hansen E. (2006) Successful qualitative health research Open University Press


Κατέβασμα ppt "Επισκοπηση της ποιοτικης μελετης Εφαρμοσμένη ΄Ερευνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google