Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑRDS EXPERTS RECOMMENDATIONS « SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE» (2005) A.Καραμπίνης 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑRDS EXPERTS RECOMMENDATIONS « SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE» (2005) A.Καραμπίνης 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑRDS EXPERTS RECOMMENDATIONS « SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE» (2005) A.Καραμπίνης 1

2 OΡΙΣΜΟΙ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν: • Hλικία • Ανοσοκαταστολή • Simplified acute physiologic score εισαγωγής • Κυκλοφορική ανεπάρκ.με εμμένουσα μεταβολ.οξέωση,παρά τη διόρθωση υποογκαιμίας. 2

3 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Η τοξικότητα του Ο2 σε υψηλές συγκεντρώσεις ΔΕΝ έχει αποδειχθεί.  Ο MV μπορείνα οδηγήσει σε βαρότραυμα/ογκότραυμα.  Vt≥12ml/kg οδηγεί σε σημαντική αύξηση της θνητότητας.  Περιορισμός του Vt και της Pplat για μείωση επίπτωσης βαροτραύματος.  Η permissive hypercapnia ΔΕΝ είναι στόχος per se,αλλά συνέπεια της στρατηγικής προστασίας του αναπνευστικού.  Εκτός από αυξημ.ενδοκράνιο πίεση και μεταβ.οξέωση, ΔΕΝ είναι στόχος η διόρθωση της αναπν.οξέωσης.  ΟΧΙ HCO3 για διόρθωση μεμονωμένης αναπν.οξέωσης. 3

4 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ  Κανένα mode δεν υπερτερεί σε mortality ή morbidity.  ΟΧΙ αναστροφή I/E ratio.  OXI BIPAP/APRV mode.  Ίδιος κίνδυνος βαροτραύματος και αιμοδυναμικών επιπτώσεων σε mode πίεσης ή όγκου(για σταθ. oλική PEEP και VT).  Volume modes για monitoring Pplat.  Τελο-εισπνευστική παύση 0,2-0,5 sec για μέτρηση Pplat.  Καμία μορφή εισπνευστικής ροής δεν υπερτερεί, αλλά προτείνεται >50lt/min.  Σε ACV ή PSV μέτρηση του εκπνεόμενου Vt για εκτίμηση της τυχόν αύξησης της διαπνευμονικής πίεσης και του κινδύνου βαροτραύματος. 4

5  Vt μεταξύ 5-10 ml/kg.  Pplat ≤30cmH 2 O.  Περιορισμός υπερκαπνίας λόγω μειωμένου Vt με μείωση λειτουργικού νεκρού χώρου,με ένωση του σωλήνα Y στο proximal άκρο του τραχειοσωλήνα(σε πλήρη καταστολή).  Σε υπερκαπνική αναπνευστ.οξέωση χρήση θερμαινόμενου υγραντήρα.  Η αύξηση της RR ή η μείωση του χρόνου εκπνοής μπορεί να οδηγήσει σε ενδογενή PEEP.  Minimal PEEP 5 cmH 2 0.  ΟΧΙ αύξηση της PEEP όταν αυξάνεται η Pplat>30 cmH 2 O.  Καθημερινή προσπάθεια μείωσης της PEEP.  Στόχος SatO2≤96% με τη χαμηλότερη FiO2.  Οptimal sedation(minimum effective),χωρίς muscle paralysis.  Μυοχάλαση στην αρχική φάση,ιδίως αν η optimal sedation δεν είναι αρκετή.  Αναρροφήσεις χωρίς αποσύνδεση του αναπνευστήρα. 5

6 ΜΟΝΙΤΟRING TOOLS  Λήψη ABGs τουλάχιστον 15 min μετά την αλλαγή συνθηκών.  OΧΙ ως ρουτίνα η συνεχής μέτρηση end-tidal CO2.  Η Ppeak είναι ευαίσθητος,αλλά ΟΧΙ επαρκής δείκτης.  Η Pplat η πιο σημαντική παράμετρος monotoring.  Σε pressure-controlled αερισμό monotoring του εκπνεόμενου Vt.  H απουσία εμμένουσας εκπνευστικής ροής στο τέλος της εκπνοής στη flow-time curve ΔΕΝ αποκλείει την παρουσία auto-PEEP.  Mέτρηση total PEEP για εκτίμηση παρουσίας auto-PEEP.  Oι end-expiratory occlusion maneuvers ΔΕΝ είναι αξιόπιστες σε assist controlled modes που ο ασθενής έχει μυική δραστηριότητα.  Σε VC ή AC modes η Pplat ΔΕΝ είναι αξιόπιστη όταν ο ασθενής έχει μυική δραστηριότητα. 6

7  OΧΙ μέτρηση dynamic compliance και mean airway pressure.  OXI μέτρηση static compliance για ρύθμιση της PEEP.  Χρήση της εισπνευστικής P-V καμπύλης για monitoring της μηχανικής του πνεύμονα.  Το inferior inflection point ΔΕΝ προσφέρει στην προσαρμογή της PEEP.  OΧΙ χρήση της κλίσης της εισπνευστικής P-V καμπύλης για προσαρμογή της PEEP.  OΧΙ ως ρουτίνα η μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης για εκτίμηση compliance θωρακικού τοιχώματος.  Ro θώρακος για τυχόν βαρότραυμα/ογκότραυμα.  OΧΙ C/T θώρακος ως ρουτίνα στα αρχικά στάδια του ARDS.  OΧΙ U/S πνεύμονα ως monitoring tool. 7

8 NIV/CPAP  OΧΙ CPAP.  Τα καλύτερα αποτελέσματα του NIV σε υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια σε ανοσοκατεσταλμένους.  Σε NIV να γίνεται διασωλήνωση αν εμμένουν τα κριτήρια του ΑRDS,συνυπάρχει ανεπάρκεια άλλου οργάνου,ιδίως αιμοδυναμική,και συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια αποκορεσμών.  Face mask στην αρχή και υγραντήρας,ιδίως σε παρατεταμένη χρήση.  Optimal PSV level 8-15 cmH 2 O με PEEP 5-10 cmH 2 0. 8

9 AIMOΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING  U/S καρδιάς,ιδίως διοισοφάγειο για εκτίμηση τυχόν οξείας πνευμ.καρδίας και ενδοκαρδιακού shunt.  Το ανεπαρκές αναπνευστικό management οδηγεί σε cor pulmonale,που εκτιμάται με την Pplat.  Η υψηλή PEEP βλάπτει τη (δε) κοιλία.  Η πνευμονική υπέρταση στο Swan-Ganz ΔΕΝ είναι προγν.δείκτης της tolerance της (δε) κοιλίας.  Αν CVP>PCWP : υψηλή πιθανότητα πνευμον.καρδίας.  ΟΧΙ διατήρηση της χαμηλότερης PCWP ως στόχος per se για αποφυγή κινδύνου Ο.Π.Ο. 9

10 ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  OΧΙ ως ρουτίνα recruitment maneuvers/μπορεί να προκαλέσουν αιμοδυν.επιβάρυνση και/ή υπερδιάταση.  OΧΙ prone positioning σε όλους,αλλά στους σοβαρά υποξαιμικούς,με sessions 6-12h το 24ωρο.  OΧΙ HFO ως 1ης γραμής.  OΧΙ partial liquid ventilation.  OΧΙ lavage ανατομικού νεκρού χώρου με ενδοτραχειακή έγχυση αερίου.  To εισπνεόμενο ΝΟ παροδικά βελτιώνει την οξυγόνωση σε ασθενείς με πνευμ.υπέρταση και εμμένουσα υποξυγοναιμία,αλλά ΟΧΙ ως ρουτίνα.  Οptimal δόση NO μεταξύ 0,5-5 ppm  Σχετικές αντενδείξεις:σοβαρή θρομβοκυττοπενία,ενδοκράνιος αιμορραγία,αιμορραγικά σύνδρομα.  OΧΙ ως ρουτίνα almitrine.  Optimal δόση 2-4 μg/kg/min  OΧΙ surfactant και προσταγλανδίνες(PGE1,PGI2) 10

11 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ/ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Το βαρότραυμα/ογκότραυμα μπορεί να μη φανεί στην α/α ή C/T θώρακος.  ΟΧΙ κορτικοειδή στην οξεία φάση του ΑRDS με εξαιρέσεις (PCP,ηωσινοφιλική πνευμονία,κτλ).  Αποφυγή muscle paralysis μαζί με κορτικοειδή.  Pulmonary function tests (σπιρομέτρηση,6 min walking test κτλ για έλεγχο μακροχρόνιων συνεπειών)  Έλεγχος για νευρομυικές συνέπειες αν υπάρχει εμμένον λειτουργικό έλλειμμα. 11


Κατέβασμα ppt "ΑRDS EXPERTS RECOMMENDATIONS « SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE» (2005) A.Καραμπίνης 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google