Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΠΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΠΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΠΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ • ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ • ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ – ΤΟ ΦΙΛΑΝΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ • Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ • Συνοπτική παρουσίαση των κοινωνικών διαστάσεων της τηλεργασίας και των επιδράσεων της στην Ελληνική Κοινωνία. • Παρουσίαση καλών πρακτικών τηλεργασίας από τον Ευρωπαϊκό χώρο (Φιλανδικό Μοντέλο) • Παρουσίαση της σημερινής κατάστασης της τηλεργασίας στην Ελλάδα • Εκκίνηση ενός αρχικού κύκλου προβληματισμών και συζητήσεων

4 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ Εκπόνηση Μελέτης για την προώθηση και εφαρμογή της Tηλεργασίας στην ΕλλάδαΥπουργείου Απασχόλησης Το έργο «Εκπόνηση Μελέτης για την προώθηση και εφαρμογή της Tηλεργασίας στην Ελλάδα» του Υπουργείου Απασχόλησης αποσκοπούσε στην διερεύνηση των μορφών και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η τηλεργασία στην Ελλάδα. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο να προτείνει λειτουργικούς τρόπους εισαγωγής και διάδοσης της σε όλα τα επίπεδα του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ & MDM ΑΕ Ανάδοχος του έργου ήταν οι εταιρίες: 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ & MDM ΑΕ (ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)

5 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μέθοδος οργάνωσης και εκτέλεσης της εργασίας, με την οποία σημαντικό μέρος του χρόνου εργασίας είναι εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή των χώρων όπου παραδίδονται τα αποτελέσματα της εργασίας και η εργασία εκτελείται με χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων και, ιδιαίτερα, του Internet» 1 (Ευρωπαϊκή Ένωση) 1. eWORK 2002 - September 2002, Status Report on New Ways to Work in the Knowledge Economy  Εγγύηση συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης  Παροχές κοινωνικής ασφάλισης και υγείας  Τήρηση του χρόνου εργασίας  Προστασία του ιδιωτικού χώρου και των προσωπικών δεδομένων  Επικοινωνία με συναδέλφους  Συλλογικά δικαιώματα  Ίσες ευκαιρίες  Εθελοντική συμμετοχή στην τηλεργασία και δικαίωμα επιστροφής στην «κανονική» εργασία  Διατήρηση του εργασιακού status του τηλεργαζόμενου  Ισότητα στη μεταχείριση μεταξύ τηλεργαζομένων και «κανονικών» εργαζομένων  Επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την ανάθεση εργασιών και τις συνθήκες εργασίας  Κάλυψη των εξόδων τηλεργασίας από τον εργοδότη

6 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων • αύξηση της παραγωγικότητας • μείωση του οριακού κόστους παραγωγής ανά μονάδα εργασίας • περιορισμό των δαπανών γραφείου • μείωση των μετακινήσεων ρουτίνας • μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με το χρόνο εργασίας • εργασιακή απορρόφηση ατόμων με ειδικές ανάγκες • αύξηση του ελεύθερου χρόνου • την αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας, που σχετίζεται με το αποτέλεσμα και όχι με το χρόνο που κάποιος καταναλώνει στο χώρο του γραφείου • μείωση των απουσιών European policy is in many areas increasingly focussed on promoting the business techniques and new ways of working which will provide the economic and social foundation of the information society in Europe. The eEurope 2005 Action Plan as endorsed by the Seville European Council in June 2002 includes Action 3.1.2. "A dynamic e-business environment" with the goal "to promote take-up of ebusiness with the aim of increasing the competitiveness of European enterprises and raising productivity and growth through investment in information and communication technologies, human resources (notably e-skills) and new business models".

7 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Μείωση της δυνατότητας κοινωνικής έκφρασης και συλλογικής εκπροσώπησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εργασιακή πόλωση, • Εξαφάνιση των συλλογικών μορφών εργασίας, • Τάση κοινωνικής απομόνωσης και δυσκολίες προσαρμογής, ειδικά στον οικογενειακό χώρο όταν υπάρχουν παιδιά ή σύγχυση μεταξύ οικογένειας και εργασίας, • Αλλοτρίωση του ανθρώπου σε βαθμό που να νοιώθει ξένος προς το συνάνθρωπό του και το φυσικό του χώρο λόγω των υπερλειτουργικών εικονικών περιβαλλόντων, • Παραμέληση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των τηλεργαζομένων, • Υψηλό αρχικό κόστος εξοπλισμού και το κόστος πρόσβασης των αυτοαπασχολούμενων στην τηλεργασία.

8 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ – ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ [Ι] • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - EWORKKURVI (2000 - 2003)  Το eWorkKurVi ήταν ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση και ανάπτυξη και πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία στην περιοχή Pirkanmaa. Η ιδέα του προγράμματος ήταν να παρουσιάσει το υπάρχον αποκεντρωμένο δίκτυο της επιχείρησης / τηλεργασίας στον τομέα της πραγματογνωμοσύνης για την εύκολη πρόσβαση των SME’s καθώς και του δημοσίου φορέα. Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε με τη συνεργασία του πανεπιστήμιου Tampere Institute for Extension Studies και του Northern Pirkanmaa Institute of Education.  Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να συγκεντρώσει την περιφερειακή, εθνική και στην διεθνή εμπειρία.

9 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ – ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ [ΙΙ] • ETUULOS - (2001 - 2002)  Το πρόγραμμα eTuulos ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούταν από το ΕΚΤ. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να εκπαιδευθούν άνθρωποι στο δήμο Tuulos σε τεχνολογίες Πληροφορικής.  Με την υποστήριξη αυτού του προγράμματος, οι άνθρωποι από το δήμο Tuulos ήταν σε θέση να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στις τεχνολογίες πληροφορικής σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.

10 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ – ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ [ΙΙΙ] • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ  Αυτό το πρόγραμμα άρχισε στις αρχές του 2001 και παρέχει την κατάρτιση και τις απαραίτητες πληροφορίες στους εργαζόμενους στις κυβερνητικές αντιπροσωπείες καθώς και στις επιχειρήσεις.  Δημιουργήθηκε μια οργάνωση που ελέγχει και αξιολογεί την πρόοδο και τα αποτελέσματα της τηλεργασίας.  Επτά κυβερνητικοί φορείς εμπλέκονται στο πρόγραμμα.  Ο προγραμματισμός και οι δραστηριότητες κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν το 2001 και η εφαρμογή άρχισε το 2002.  Το πρόγραμμα θα αξιολογήσει επίσης την παρούσα κατάσταση της τηλεργασίας στους κυβερνητικούς φορείς της Φινλανδίας.  Μέσω του προγράμματος θα ξεκινήσει επίσης μία γενική συζήτηση για τα πιθανά αποτελέσματα της τηλεργασίας στην τοπική οικονομία και την περιφερειακή πολιτική.

11 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς  Αντιφατικά δεδομένα  Έλλειψη κοινού πλαισίου αναφοράς και ορισμού • Γενική εκτίμηση: ποσοστό τηλεργαζόμενων στην Ελλάδα στο 4,9% • Χαμηλή διάδοση της τηλεργασίας λόγω:  Ελλιπούς ενημέρωσης ( μόλις 23,6% του συνόλου γνωρίζουν τι είναι η τηλεργασία)  Έλλειψης κινήτρων  Έλλειψης συλλογικών συμβάσεων  Ασαφειών στο νομικό – θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο Το Ελληνικό Κοινοβούλιο μόλις το 1998 αναγνώρισε την τηλεργασία ως επίσημη μορφή εργασίας, κατοχυρώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τηλεργαζομένων και των εργοδοτών τους. Η Ελλάδα δεν έχει ανεπτυγμένο το συλλογικό σύστημα διαπραγματεύσεων όσον αφορά στην τηλεργασία, κάτι που συμβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (στη Δανία, για παράδειγμα, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της τηλεργασίας συνεργάζονται ο δημόσιος τομέας, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και ο τομέας των τραπεζών).

12 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ [Ι] • Προβλέπεται εκθετική αύξηση της τηλεργασίας στην Ελλάδα λόγω των επιδράσεων της ΕΕ και των αναγκών της Ελληνικής Αγοράς • Αρχική υιοθέτηση κάποιων μορφών εναλλακτικής εργασίας και τηλεργασίας κατά περίπτωση • Αύξηση της τάσης για ομαδική εργασία από απόσταση (π.χ. Τηλεκπαίδευση) • Διεύρυνση των υποδομών για την αποτελεσματική εργασία από απόσταση

13 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ[ΙΙ] • Διάδοση και Επέκταση της τηλεργασίας στους τομείς:  Παροχής Υπηρεσιών  ΤΠΕ  Χρηματοοικονομικός / ασφαλιστικός τομέας  Κάποιοι τομείς της Βιομηχανίας • Επέκταση του outsourcing

14 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Σήμερα υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξάπλωση της τηλεργασίας σε εθνικό επίπεδο, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως αποτελεί η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής στον τομέα αυτό η οποία με ένα δομημένο τρόπο και μέσω ενός ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα αποτελέσει την βάση αναφοράς για την διάδοση της τηλεργασίας σε ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τόσο από άποψη κοινωνική όσο και οικονομική. • Παράλληλα το consensus όλων των εμπλεκόμενων φορέων πάνω σε μια βασική στρατηγική για την τηλεργασία στην Ελλάδα θα αποτελέσει το απαραίτητο υπόβαθρο για την ανάπτυξη μιας «κρίσιμης» μάζας παραγόντων που θα δημιουργήσουν κοινωνικές και οικονομικές πίεσεις για την υιοθέτηση της τηλεργασίας σε έναν ή περισσότερους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Η έστω και μονομερής ανάπτυξη της τηλεργασίας σε έναν τομέα της οικονομίας θα παραγάγει μεγάλες οικονομίες κλίμακας για τις επιχειρήσεις και ευέλικτους τρόπους εργασίας για τους εργαζόμενους, παράγοντες που αναμένεται ότι αλυσιδωτά θα οδηγήσουν σε «spill-over effects» και προς τους άλλους τομείς της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

15 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM


Κατέβασμα ppt "01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - MDM Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΠΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google