Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Στατιστική Παρακολούθηση Κίνησης Δικτύων Ευρείας Κλίμακας Κωστοπούλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Στατιστική Παρακολούθηση Κίνησης Δικτύων Ευρείας Κλίμακας Κωστοπούλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Στατιστική Παρακολούθηση Κίνησης Δικτύων Ευρείας Κλίμακας Κωστοπούλου Μαρία - Βασιλόπουλος Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία

2 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Περιεχόμενα •Διακίνηση δεδομένων ανά Interface των Δρομολογητών •Στατιστικά HTTP server •Παρακολούθηση της Dial - Up υπηρεσίας •Συγκριτικά στατιστικά κίνησης των συνδεδεμέων στο ΕΔΕΤ ιδρυμάτων

3 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Multi Router Traffic Grapher •Γενικά •SNMP •Configuration

4 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Configuration File Example Workdir: /usr/local/apache/w3/html/stats/mrtg Refresh: 300 WriteExpires: No ###################################################################### # Description: Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) RSP # Software (RSP- ISV-M), Version 11.2 (11)P, RELEASE SOFTWARE (fc1) # Copyright (c) 1986-1998 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 06-Jan-98 05:55 # by dschwart # Contact: # System Name: Bono. # Location: #............................................................................................................................................ Target[143.233.xxx.x]: 6:public@143.233.169.61 MaxBytes[143.233.xxx.xx.x]: 32000 WithPeak[143.233.xxx.xx.x]: ym Options[143.233.xxx.xx.x]: growright, bits Title[143.233.xxx.xx.x]: Bono. (teipir-athens.grnet.gr): Serial1.1 PageTop[143.233.xxx.xx.x]: MRTG Traffic Analysis by PeLAB Maintainer: noc@teipir.gr Interface: Serial1.1 (6) IP: teipir-athens.grnet.gr (194.177.208.154) Max Speed: 256 kBits/s (frame-relay)

5 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Output του mrtg.cfg

6 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Συγκεντρωτικές Σελίδες •Ανάγκη συγκέντρωσης των γραφημάτων •Περιγραφή •Time - Date (java)

7 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Υπηρεσία LOGGING •Ανάγκη ύπαρξης log αρχείων •Κώδικας προγράμματος •Περιγραφή

8 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ.

9 Διαδικασία Προσθήκης Interface •Προσθέτουμε στο mrtg.cfg μια εγγραφή για το καινούριο interface •Ενημέρωση της ιστοσελίδας με τα core_links καθώς και με όλα τα interfaces. Serial 1 ( Σύνδεση με το ΕΔΕΤ ) <img src=»http://gun.teipir.gr/stats/mrtg/ link_to_new_interface –day.gif» border=0> •Στον κώδικα του save_mrtg.c πρέπει να προστεθεί : sprintf (filename, “%s.num_interface-day.gif”,new_interface ); sprintf (command1, “cp %s/%s %s”, path1, filename, path2); system (command1); •Ενημερώνουμε την σελίδα στο http://gun.teipir.gr/stats/ με το καινούριο interfacehttp://gun.teipir.gr/stats/

10 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. HTTP statistics Συνηθέστεροι HTTP servers  NCSA  CERN  APACHE

11 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Common Log File Format 143.233.169.110 - -[29/Sep/1998:11:44:11 +0300] "GET /new/wwwadm.gif HTTP/1.0" 304 0 host ident authuser date request status bytes • Παράδειγμα τυπικής εγγραφής • Εξήγηση

12 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Προγράμματα Επεξεργασίας των log files •Pwebstats •AccessPanda •Wusage •3Dstats

13 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Pwebstats Original Version

14 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Pwebstats Changed Version

15 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Original Pwebstats print " Hosts accessing this server, ordered by number of accesses:"; print " "; print " Top Ten Hosts: \n"; print " "; print "Host Accessing the Server : accesses : bytes transferred \n"; print "---------------------------------------------------------------------\n"; open(HOSTS,"$hosts_tmp"); $i=0; while( ) { chop; ($serv,$num)=split(/\t/); if( $i < 10 ){ printf "%-37s : %8s : %17s\n", $serv, &commas($num), &commas($hostbytes{$serv}); } else { last; } $i++; } close(HOSTS); print " List of hosts accessing the server (more than $host_threshold times).</str ong> \n";

16 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Changed Pwebstats print " \n"; print " Hosts accessing this server, ordered by number of accesses: "; print " Top Ten Hosts: \n"; print " \n"; print " Host Accessing the Server accesses bytes transferred \n"; open(HOSTS,"$hosts_tmp"); $i=0; while( ) { print " \n"; chop; ($serv,$num)=split(/\t/); if( $i < 10 ){ printf " %-37s %8s %17s \n", $serv, &commas($num), &commas($hostbytes{$serv}); } else { last; } $i++; } close(HOSTS); print " \n"; print " List of hosts accessing the server (more than $host_threshold times). \n";

17 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. AccessPanda Options Page

18 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. AccessPanda Output

19 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Wusage Output

20 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. 3Dstats Entry View

21 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. 3Dstats

22 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Dial - Up statistics •Γενικά - TACACS+ •Ρυθμίσεις •LOG αρχεία

23 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) •H authenticarion διαδικασία του tacacs έχει τρείς τύπους πακέτων: –Start –Continue –Reply

24 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Ρυθμίσεις στον Router ! aaa new-model aaa authentication login default tacacs+ enable aaa authentication ppp default if-needed tacacs+ aaa authorization exec tacacs+ if-authenticated aaa authorization commands 1 tacacs+ if-authenticated none aaa authorization commands 15 tacacs+ if-authenticated none aaa authorization network tacacs+ local enable password ww ! chat-script default "" at&fls0=1&h1&r2&c1&d2&b1e0q2 OK ! interface Ethernet0 ip address 10.6.1.200 255.255.255.0 ! ! chap/ppp authentication user: interface Async1 ip unnumbered Ethernet0 encapsulation ppp configuration του ασύγχρονου interface 1 async mode dedicated peer default ip address pool async no cdp enable ppp authentication chap ! ip local pool async 10.6.100.101 10.6.100.103 tacacs-server host 171.68.118.101 το key με το οποίο θα επιτυγχάνεται η tacacs-server timeout 10 επικοινωνία με τον server, ο οποίος έχει IP tacacs-server key cisco διεύθυνση 171.68.118.101 line 1 session-timeout 20 exec-timeout 120 0 autoselect during-login script STARTup default script reset default modem Dialin configuration τηςdial-up transport input all γραμμής 1 stopbits 1 rxspeed 115200 txspeed 115200 flowcontrol hardware ! end

25 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Ρυθμίσεις στον Server # Handshake with Router--NAS needs 'tacacs-server key cisco': key = "cisco"το key με το οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία ! User who can telnet in to configure: user = admin { default service = permit login = cleartext "admin" } # ppp/chap authentication line 1 - password must be cleartext per chap spec user = chapuser { chap = cleartext "chapuser" service = ppp protocol = ip { default attribute = permit } user = chapuser { chap = cleartext "chapuser" after authentication “path_to_external_programm” service = ppp protocol = ip { } } Κλήση εξωτερικών προγραμμάτων

26 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. LOG αρχείο Thu Jun 4 00:28:46 1998 143.233.169.130vaskoAsync3async START task_id=113service=ppp Thu Jun 4 00:58:32 1998 143.233.169.130 vasko Async3 async STOP task_id=113 service=ppp protocol=ip addr=143.233.169.133 bytes_in=104404 bytes_out=3777657 paks_in=3538 paks_out=3370 elapsed_time=1785 Εγγραφή κατα την είσοδο του χρήστη στο σύστημα Εγγραφή κατα την έξοδο του χρήστη από το σύστημα

27 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Εφαρμογή : Dial-up.xls

28 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Εditting Application

29 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Open Report

30 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Create Report

31 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Original tac_plus.ac

32 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Formated tac_plus.ac

33 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Reports

34 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Reports Κατανομή ως προς το χρόνο

35 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Γράφημα συνολικής διάρκειας κλήσεων ανά χρήστη

36 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Γράφημα συνολικής διακίνησης δεδομένων ανά χρήστη

37 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Κατανομή χρόνου ανά Dial - up γραμμή

38 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε.Δ.Ε.Τ Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας

39 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Εφαρμογή : ΕDΕΤ.xls

40 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Εισαγωγή στοιχείων

41 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Sheet “ΕDET”

42 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Sheet “κίνηση- charts TEI”

43 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Sheet “κατάταξη ως προς Συντελ.Αξιοπ.”

44 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Sheet “TEI chart alphab”

45 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Sheet “pie TEI”

46 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Sheet “AEI-TEI”

47 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Δημοσίευση στο World Wide Web • Το σχήμα 1, δείχνει την αρχική σελίδα η οποία εμφανίζει σε πίνακα την συνολική κίνηση των ΤΕΙ. Για το κάθε ίδρυμα υπάρχει link στα συνολικά Bytes που διακινήθηκαν και οδηγεί σε ιστοσελίδα της μορφής του σχήματος 2.

48 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Σχήμα 1

49 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Δημοσίευση στο World Wide Web • Το σχήμα 1, δείχνει την αρχική σελίδα η οποία εμφανίζει σε πίνακα την συνολική κίνηση των ΤΕΙ. Για το κάθε ίδρυμα υπάρχει link στα συνολικά Bytes που διακινήθηκαν και οδηγεί σε ιστοσελίδα της μορφής του σχήματος 2. •Στο σχήμα 2, υπάρχουν δυο γραφήματα. Το πρώτο παρουσιάζει σε Bar Chart, την εισερχόμενη, εξερχόμενη και συνολική κίνηση του κάθε ΤΕΙ, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται σε Pie Chart η συνολική κίνηση όλων των ΤΕΙ για τον αντίστοιχο μήνα.

50 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Σχήμα 2

51 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Δημοσίευση στο World Wide Web • Το σχήμα 1, δείχνει την αρχική σελίδα η οποία εμφανίζει σε πίνακα την συνολική κίνηση των ΤΕΙ. Για το κάθε ίδρυμα υπάρχει link στα συνολικά Bytes που διακινήθηκαν και οδηγεί σε ιστοσελίδα της μορφής του σχήματος 2. • Στο σχήμα 2, υπάρχουν δυο γραφήματα. Το πρώτο παρουσιάζει σε Bar Chart, την εισερχόμενη, εξερχόμενη και συνολική κίνηση του κάθε ΤΕΙ, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται σε Pie Chart η συνολική κίνηση όλων των ΤΕΙ για τον αντίστοιχο μήνα. • Απο την σελίδα του σχήματος 1 μπορούμε επίσης να οδηγηθούμε στη ιστοσελίδα του σχήματος 3 μέσω του link που υπάρχει στον αντίστοιχο μήνα.

52 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Σχήμα 3

53 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Δημοσίευση στο World Wide Web • Το σχήμα 1, δείχνει την αρχική σελίδα η οποία εμφανίζει σε πίνακα την συνολική κίνηση των ΤΕΙ. Για το κάθε ίδρυμα υπάρχει link στα συνολικά Bytes που διακινήθηκαν και οδηγεί σε ιστοσελίδα της μορφής του σχήματος 2. • Στο σχήμα 2, υπάρχουν δυο γραφήματα. Το πρώτο παρουσιάζει σε Bar Chart, την εισερχόμενη, εξερχόμενη και συνολική κίνηση του κάθε ΤΕΙ, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται σε Pie Chart η συνολική κίνηση όλων των ΤΕΙ για τον αντίστοιχο μήνα. • Απο την σελίδα του σχήματος 1 μπορούμε επίσης να οδηγηθούμε στη ιστοσελίδα του σχήματος 3 μέσω του link που υπάρχει στον αντίστοιχο μήνα. • Μέσω του link που υπάρχει στο έτος της σελίδας του σχήματος 1, οδηγούμαστε στην σελίδα του σχήματος 4.

54 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Σχήμα 4

55 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Δημοσίευση στο World Wide Web • Το σχήμα 1, δείχνει την αρχική σελίδα η οποία εμφανίζει σε πίνακα την συνολική κίνηση των ΤΕΙ. Για το κάθε ίδρυμα υπάρχει link στα συνολικά Bytes που διακινήθηκαν και οδηγεί σε ιστοσελίδα της μορφής του σχήματος 2. • Στο σχήμα 2, υπάρχουν δυο γραφήματα. Το πρώτο παρουσιάζει σε Bar Chart, την εισερχόμενη, εξερχόμενη και συνολική κίνηση του κάθε ΤΕΙ, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται σε Pie Chart η συνολική κίνηση όλων των ΤΕΙ για τον αντίστοιχο μήνα. •Απο την σελίδα του σχήματος 1 μπορούμε επίσης να οδηγηθούμε στη ιστοσελίδα του σχήματος 3 μέσω του link που υπάρχει στον αντίστοιχο μήνα. •Μέσω του link που υπάρχει στο έτος της σελίδας του σχήματος 1, οδηγούμαστε στην σελίδα του σχήματος 4. •Με την ενεργοποίση του link στο μήνα της σελίδας του σχήματος 4, οδηγούμαστε στη σελίδα του σχήματος 5.

56 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Σχήμα 5

57 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-Τμ.Η.Υ.Σ.- PeLAB:Οκτ.'98 - Πτυχιακή Εργασία : Κωστοπούλου Μ. - Βασιλόπουλος Δ. Στατιστική Παρακολούθηση Κίνησης Δικτύων Ευρείας Κλίμακας Κωστοπούλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google