Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Employment of contemporary technological tools in conducting research and dissertation preparation Marios Pittalis

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Employment of contemporary technological tools in conducting research and dissertation preparation Marios Pittalis"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Employment of contemporary technological tools in conducting research and dissertation preparation Marios Pittalis m.pittalis@ucy.ac.cy

2 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Office Applications Internet searching Internet Applications and Free Software Applications Statistical Techniques in analysing quantitative data

3 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Word Processing Spreadsheets Presentation tools

4 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Modifying the built-in styles. Headings Paragraph formatting and style labelling Borders and Shading Tables Manual Draw Auto-tables Tracking changes References

5 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων APA 6 Headings Level Format 1 Centered, Boldface, Uppercase and Lowercase Headings 2 Left-aligned, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading 3 Indented, boldface, lowercase heading with a period. 4 Indented, boldface, italicized, lowercase heading with a period. 5 Indented, italicized, lowercase heading with a period.

6 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων

7

8 Split document Page Setup and Breaks Margins, sessions, header and footer Bookmarks and Hyperlinks internal and external Objects  Equation Formatting Images

9 Chart Wizard Formulas, Paste Special etc Format Menu Comments Rename Sheets Change Settings (i.e., background) Sorting data Freeze Panes Data validation

10 Viewing the presentation Importing Slides Slide Show Transitions Special Effects Master Slide Adding Notes Multiple Monitors

11 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Slide Master •Changes appear in all the slides •To change –View | Slide Master •Create a slide master and save it as PowerPoint Template (.potx), and then use it as master slide. •A presentation could have more than one slide master.

12 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Different slides arrangements Layout of objects View | Presentation Layout | Slide Master

13 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Design themes  Fonts, colours and line styles.  Live Preview – preview the changes before applying Default Define changes

14 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Slide transition •Transition to the next slide –On mouse click or automatically •Way of transition

15 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Movement •Independent objects •Movements by default •Customize Animation Tip : • Movement should not disturb the presentation • Too much movement and effects are annoying

16 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Custom Animation Order of objects Type of movement

17 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Smart Art •Lists, tables, figures. •You can use Smart Art Tools to modify Smart Art Objects.

18 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων •Insert | SmartArt

19 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων •Clip Art or pictures. Search

20 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Presentation •Multiple presentation screens •Insert objects from other software •Save

21 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Electronic Journals Subjects or Search SpringerLink, e.g., Int. Jour. Sci. Math. Ed. Jour. Math. Beh. Data Article First Arts and Humanities Citation Index Cambridge Scientific Abstracts Search ERIC, Gale Group www.doaj.org

22 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Ultranet DISSERTATIONS Dissertation AbstractsUMI Networked Digital Library of Theses and Dissertations

23 Search Engines Meta Engines

24 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων How to search “ a b”, stemming Advanced search ~facts for synonyms OR (capitals) + and – (exclude) filetype:pdf Site specific search (site:something.com)

25 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Google Scholar http://scholar.google.com/ Books http://books.google.com/ •Microsoft Live Search, www.bing.com Yahoo Answers.yahoo.com

26 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων www.sidekiq.com www.wikiseek.com www.snap.com http://www.surfwax.com www.copernic.com

27 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Google Docs and Spreadsheets Calendar Translate Labs (e.g., Notebook) Desktop

28 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Online Office Zohowww.zoho.comwww.zoho.com ThinkFreewww.thinkfree.comwww.thinkfree.com Gofficewww.goffice.comwww.goffice.com • WebOS • www.youos.comwww.youos.com • www.eyeos.infowww.eyeos.info • www.desktoptwo.comwww.desktoptwo.com • www.goowy.comwww.goowy.com

29 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Online Storage Omnidrivewww.omnidrive.comwww.omnidrive.com Esnipswww.esnips.comwww.esnips.com MediaMax www.mediamax.comwww.mediamax.com • Web E-mail • www.yahoo.comwww.yahoo.com • www.gmail.comwww.gmail.com • www.hotmail.comwww.hotmail.com • myemail.com • http://www.30gigs.com/http://www.30gigs.com/

30 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων PC on a USB MojoPacwww.mojopac.comwww.mojopac.com Ceedowww.ceedo.comwww.ceedo.com U3 applicationswww.u3.comwww.u3.com

31 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων • Statistical Analysis of quantitative data -SPSS -Structural Equation modelling software: MPLUS, EQS, AMOS -Multilevel modelling data: Mlwin -IRT, Rasch Analysis, Quest - Analysis of qualitative data: Atlas

32 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Two-sample t-test •We often want to know whether the means of two populations differ. For example, there are many questions in which we want to compare two categories of some categorical variable (e.g., compare males and females) or two populations receiving different treatments in context of an experiment. •The two-sample t-test is a hypothesis test for answering questions about the mean where the data are collected from two random samples of independent observations, each from an underlying normal distribution.

33 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Paired t-test •Dependent samples (or "paired") t-tests typically consist of a sample of matched pairs of similar units, or one group of units that has been tested twice (a "repeated measures" t- test). A typical example of the repeated measures t-test would be where subjects are tested prior to an intervention program, and the same subjects are tested again after the completion of the intervention program.units

34 Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων ANOVA •Analysis of variance is a method that allows us to compare the mean score of a continuous (or ordinal with many scale points) variable between a number of groups. What ANOVA does is test the null hypothesis that several group means (the mean score of pupils in type A intervention classrooms, type B intervention classrooms and comparison classrooms) are equal in the population. •Alternatively, we could restate null hypothesis as: “The differences among the means are due to sampling error or other random events”.


Κατέβασμα ppt "Αξιοποίηση Τεχνολογικών Εργαλείων Employment of contemporary technological tools in conducting research and dissertation preparation Marios Pittalis"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google