Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς»
Δρ. Ιωάννης Τόμκος Συντονιστής Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Βασίλειος Μερεκούλιας Τεχνικός Υπεύθυνος

2 Επισκόπηση παρουσίασης
Ποιά είναι η παρούσα θέση της χώρας μας όσον αφορά την ευρυζωνικότητα? Ενσύρματη Κινητή Ποιούς στόχους έχει θέσει η «EU Digital Agenda 2020» σε σχέση με τα δίκτυα επόμενης γενεάς Στόχοι και θέματα σχετικά με την ευρυζωνικότητα και τα Δίκτυα Νέας Γενιάς στην Ελλάδα Ενσύρματα δίκτυα κορμού Ενσύρματα δίκτυα πρόσβασης Δίκτυα πρόσβασης έπόμενης γενεάς - NGA Ασύρματα δίκτυα & δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας Ποιός ο ρόλος τους, οι στόχοι και η στρατηγική για την υλοποίηση τους? Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει την ανάπτυξη NGN? Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, και πως θα κινητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι; Με τι χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες εργασίες; Ποιοί είναι οι τρεις βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας που θα εισηγηθεί το φόρουμ στην πολιτεία στις 15/12; και πως θα καταλήξει η ομάδα σε αυτούς;

3 Εξέλιξη ελληνικής αγοράς σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων
Περιθώριο για 10-20% αύξηση τα επόμενα 2-3 έτη Συμπεράσματα: Α. Φαίνεται ότι ο κορεσμός της ευρυζωνικής αγοράς ADSL στην Ελλάδα θα επέλθει σύντομα (στα επόμενα 2 χρόνια) και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για αύξηση του μεγέθους της αγοράς. Β. Η αύξηση της πελατιακής βάσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα πρεπει να βασιστεί ως επι το πλείστον σε: i) αλλαγή των μεριδίων αγοράς (market share) του ADSL ή/και ii) σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες (π.χ.VDSL/FTTB/FTTH)

4 Μελέτη ποιότητας ευρυζωνικών συνδέσεων - Broadband Quality Score (BQS)
Ταχύτητες download & upload καθώς και latency Συντελεστές βαρύτητας (weights) χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την συνεισφορά των επιμέρους παραγόντων σε σημερινές και αυριανές (που αναμένονται σε 3-5 έτη) εφαρμογές

5 Αποτελέσματα BQS για την Ελλάδα το 2010

6 BQS ανά χώρα

7 Κατάταξη χωρών ανά κατηγορία οικονομικής ανάπτυξης

8 Η κατάσταση της Κινητής Ευρυζωνικότητας
Η Ελλάδα εμφανίζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη της κινητής ευρυζωνικότητας Το κινητό τηλέφωνο έχει τεράστιες δυνατότητες ως μέσο εξάλειψης του ψηφιακού χάσματος Στην Ελλάδα, η διείσδυση για κάρτες κινητής ευρυζωνικότητας τον Ιανουάριο 2010 ανήλθε σε μόλις 2%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% περίπου σε ένα έτος. Τόσο, η διείσδυση όσο και ο ρυθμός αύξησης της υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (5,2%). 8

9 50% households take-up of ≥100Mbps 100% coverage of ≥30Mbps
Βασικοί στόχοι «EU Digital Agenda 2020» αναφορικά με τα δίκτυα επόμενης γενεάς 2020 2013 100% internet coverage 50% households take-up of ≥100Mbps 100% coverage of ≥30Mbps Note: No numbers are specified for upload speeds and latency…

10 Οι ευρύτερες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στην ζωή των πολιτών από επενδύσεις σε νέες ευρυζωνικές υποδομές Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι μέσω επενδύσεων σε νέες ευρυζωνικές υποδομές θα: αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, με την προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών στους καταναλωτές αλλάξει το τηλεπικοινωνιακό τοπίο και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού με τους ίδιους όρους για όλες τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δώθει ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο που είναι από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας, αφού θα ενεργοποιηθούν άμεσες επενδύσεις της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ, καταστήσει την χώρα πιο ελκυστική για άμεσες ξένες επενδύσεις δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων, βελτιωθεί η ποιότητας ζωής των πολιτών, βελτιωθεί η γεωπολιτική θέση της χώρας στον διεθνή χάρτη διευκολύνει όλους τους κλάδους της οικονομίας, με την εφαρμογή αποτελεσματικότερων συστημάτων διοίκησης και παραγωγής ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με δυνατότητες ανάπτυξης εξαγώγιμων υπηρεσιών επιτρέψει την δημιουργία αποτελεσματικότερων εθνικών δράσεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. για τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων), την μαζική εφαρμογή της τηλε-ιατρικής και της τηλε-εκπαίδευσης κλπ. να μειώσει το «ψηφιακό χάσμα» που μας χωρίζει από τις χώρες της ευρωζώνης, διευκολύνοντας έτσι την εθνική Ψηφιακή Στρατηγική βοηθήσει στην άμεση και αποδοτικότερη υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

11 Ποιές τεχνολογίες ενδείκνονται και τι επενδύσεις χρειάζονται ανά την Ευρώπη για να επιτευχθούν οι στόχοι? Βασική ευρυζωνική πρόσβαση της τάξης των 1-2Mb/s για 100% κάλυψη απαιτείται μέχρι το 2013 και μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιόντας διαθέσιμες ασύρματες τεχνολογίες και τεχνολογίες χαλκού ADSL Για να επιτευχθούν ταχύτητες +30Mb/s για 100% κάλυψη μέχρι το 2020, απαιτούνται εξελιγμένες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων και τεχνολογίες χαλκού VDSL Για να επιτευχθούν ταχύτητες +100Mb/s για 50% κάλυψη μέχρι το 2020, απαιτούνται εξελιγμένες τεχνολογίες δικτύων πρόσβασης επόμενης γενεάς (NGA) Οι επενδύσεις που χρειάζονται ανά την Ευρώπη για να επιτευχθούν οι στόχοι «EU Digital Agenda 2020», είναι τεράστιες: € 38bn - € 58bn για να επιτευχθούν ταχύτητες 30 Mbps για 100% κάλυψη και € 181bn - € 268bn για να επιτευχθούν ταχύτητες 100Mb/s για 50% κάλυψη

12 Μέτρα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση και αφομοίωση ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικότητας στην ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα τρία συμπληρωματικά μέτρα με τα οποία διευκολύνεται η επέκταση και αφομοίωση ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικότητας στην ΕΕ. Όπως περιγράφεται στη στρατηγική  «Ευρώπη 2020» για έξυπνη και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, χωρίς αποκλεισμούς, η εγκατάσταση ευρυζωνικής υποδομής στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απασχόλησης και ευημερίας. Η δέσμη αυτή μέτρων περιλαμβάνει: Σύσταση της Επιτροπής για την υπαγόμενη σε κανονιστικές ρυθμίσεις πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), με την οποία παρέχεται κανονιστική ασφάλεια στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και κατοχυρώνεται η ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ενθάρρυνση των επενδύσεων και της ανάγκης διασφάλισης του ανταγωνισμού, Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα ώστε, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστεί διαθέσιμο ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, Ανακοίνωση περί ευρυζωνικότητας όπου περιγράφονται τρόποι ενθάρρυνσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε δίκτυα υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι να βοηθήσουν την ΕΕ να αξιοποιήσει τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ώστε, έως το 2013, κάθε Ευρωπαίος να διαθέτει πρόσβαση σε βασικές ευρυζωνικές επικοινωνίες και, έως το 2020, σε ακόμα ποίο γρήγορες συνδέσεις.

13 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA)
Τι δεν είναι NGA: ούτε οι δορυφορικές τεχνολογίες ούτε οι τεχνολογίες κινητών δικτύων αν και στο μέλλον η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί, ιδίως όσον αφορά LTE (μπορεί θεωρητικά να επιτύχει, όταν και αν υιοθετηθεί) Φαίνεται να υπάρχει αποτυχία της αγοράς για τα NGA: τα οικονομικά των NGA θεωρείται ότι αποθαρρύνουν τη χρήση NGA, όχι μόνο σε αραιοκατοικημένες περιοχές αλλά ακόμα και σε ορισμένες αστικές ζώνες. Ειδικότερα, το κυριότερο θέμα που επηρεάζει την ταχεία και ευρεία χρήση των NGA, είναι το κόστος και η πληθυσμιακή πυκνότητα Ειδικά για τα δίκτυα FTTH το κόστος είναι πολύ μεγάλο ειδικά για περιοχές χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας

14 Αρχιτεκτονικές δικτύων NGA
Metro Area Networks Core Backbone OTE, 157, 93 OTE, 157, 93 OTE, 157 ? Πρόσβαση FTTx FTTEx : Fiber-To-The-Exchange FTTCab : Fiber-To-The-Cabinet FTTC : Fiber-To-The-Curb FTTB : Fiber-To-The-Building FTTH : Fiber-To-The-Home

15 Υπάρχει μόνο μια λύση για NGA?
Monday, April 03, 2017 Υπάρχει μόνο μια λύση για NGA? FTTH - By: Ioannis Tomkos 15

16 Προϋποθέσεις για κρατική παρέμβαση σε NGA και πιθανά μοντέλα αυτής
Σε γενικές γραμμές, οι προϋποθέσεις για κρατική παρέμβαση είναι: όπου η ρύθμιση δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά όπου η στρατηγική του εγκατεστημένου φορέα αναστέλλει τη δυνατότητα των εναλλακτικών φορέων για εύκολη εκμετάλλευση των πρώην κρατικών δικτύων όταν δεν υπάρχει ευρυζωνική υπηρεσία, και όπου δεν υπάρχει προοπτική για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο άμεσο μέλλον όταν ένας πάροχος υπηρεσιών είναι διατεθειμένος να παράσχει μια υπηρεσία, αλλά οι δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες προοπτικές για να το πράξει όταν η τιμή σύνδεσης δεν είναι σε επίπεδο που είναι γενικά προσιτό από το σύνολο του πληθυσμού (π.χ. δορυφορική υπηρεσία μπορεί να είναι διαθέσιμη, αλλά λίγοι μπορούν να πληρώσουν γι'αυτό). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους το κράτος μπορεί να παρέμβει για να βοηθήσει να γίνει η ευρυζωνικότητα ευρύτερα διαθέσιμο αγαθό. κατάρτιση των πολιτών της χώρας σε χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών συγκέντρωση δημοσίας και ιδιωτικής ζήτησης ενθάρρυνση της προσφοράς και της ζήτησης στήριξη της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στήριξη της παροχής ευρυζωνικών υποδομών Στην πράξη, μια εκστρατεία κρατικής παρέμβασης συνδυάζει συνήθως περισσότερες από μία από αυτές τις προσεγγίσεις. Ο τρόπος με τον οποίο οι παρεμβάσεις αυτές επιλέγονται και προωθούνται είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του όλου σχεδίου.

17 Τρόποι που το κράτος μπορεί να παρέμβει στην αγορά για παροχή υποδομών NGA
Μερικοί από τους τρόπους που το κράτος μπορεί να παρέμβει στην στήριξη της παροχής ευρυζωνικών υποδομών (με αύξουσα σειρά ισχύος παρέμβασης) είναι: Παροχή κινήτρων προς εναλλακτικούς επενδυτές Παροχή τμήματος κεφαλαιουχικών δαπανών προς υλοποίηση κρατικών υποδομών ανοικτών τόσο σε παρόχους επικοινωνιών όσο και άλλων τομέων/κλάδων της οικονομίας Υλοποίηση υπηρεσίας γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (Service of General Economic Interest, SGEI - ΥΓΟΣ) από τη μεριά του κράτους Το κράτος σαν ιδιώτης επενδυτής σε συνθήκες της οικονομίας της αγοράς Κάθε μια από τις παραπάνω κρατικές παρεμβάσεις εφαρμόζεται σε διαφορετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν διαφορετικοί λόγοι και χαρακτηριστικά αγοράς. Σε κάθε περίπτωση η μέθοδος κρατικής παρέμβασης που θα επιλεγεί θα πρέπει να τεκμηριωθεί ως προς την αναγκαιότητα της και να λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Η Επιτροπή υιοθετεί ιδιαιτέρως ευνοϊκή στάση έναντι των κρατικών μέτρων που αφορούν την εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων σε αγροτικές και υποεξυπηρετούμενες περιοχές, ενώ τηρεί πιο κριτική στάση όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης σε περιοχές όπου ήδη υπάρχει ευρυζωνική υποδομή και ασκείται ανταγωνισμός. Τα ανωτέρω δεν θεωρούνται κρατική ενίσχυση!

18 Τι είναι και τι δεν είναι κρατική ενίσχυση σε ανάπτυξη υποδομών NGA
Τι είναι κρατική ενίσχυση: Είναι ένα πρόσθετο μέτρο για το οποίο πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια σωρευτικά: να χορηγείται με κρατικούς πόρους, να παρέχει στους φορείς (που το αναλαμβάνουν να το υλοποιήσουν) οικονομικό πλεονέκτημα το πλεονέκτημα αυτό να είναι επιλεκτικό και να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, να επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο Τι δεν είναι κρατική ενίσχυση: Όταν το κράτος δραστηριοποιείται ωσάν να είναι ιδιώτης επενδυτής (αρχή ιδιώτη επενδυτή σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς, π.χ. υπόθεση Amsterdam) Πρέπει να αποδεικνύεται πλήρως ότι η κρατική επένδυση ότι γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς π.χ. μέσω της σημαντικής συμμετοχής και ιδιωτών επενδυτών μέσω της ύπαρξης υγιούς επιχειρηματικού σχεδίου που φανερώνει ικανοποιητική απόδοση επί της επένδυσης Σε περίπτωση που συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές, να αποδεικνύεται ότι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την επένδυση υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις με τον κρατικό επενδυτή Όταν η συμμετοχή στο κεφάλαιο ή οι εισφορές κεφαλαίου από κρατικό επενδυτή δεν εμφανίζουν ικανοποιητικές προοπτικές, έστω και μακροπρόθεσμης κερδοφορίας, η παρέμβαση αυτή πρέπει να θεωρείται ενίσχυση

19 Η αξιολόγηση του συμβιβάσιμου της ενίσχυσης σε σχέδιο ανάπτυξης Εθνικής Υποδομής FTTH
Η αξιολόγηση του συμβιβάσιμου της ενίσχυσης γίνεται βάσει του άρ. 107 Βασική αρχή: το μέτρο δεν θα προκαλέσει αθέμιτες νοθεύσεις ανταγωνισμού Κριτήριο της εξισορρόπησης: η Επιτροπή σταθμίζει τον θετικό αντίκτυπο του μέτρου έναντι των ενδεχόμενων αρνητικών παρενεργειών, όπως νοθεύσεων του εμπορίου και ανταγωνισμού. Απαιτείται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε : Να διασφαλίζεται ότι τα έργα NGA δεν οδηγούν σε νόθευση ανταγωνισμού Υπάρχει συμβατότητα με Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα Εισάγονται σειρά υποχρεώσεων για τον ανάδοχο: Παθητική υποδομή, ανοικτή πρόσβαση, τεχνολογική ουδετερότητα κλπ. Οι υποχρεώσεις του παρόχου ενός τέτοιου δικτύου αναμένεται να καθοριστούν ή/και να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20 Διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης χρειάζονται για διαφορετικές περιοχές της χώρας

21 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (ΨΜ) για όλους
Αφορά τις ζώνες συχνοτήτων VHF ( MHz) και UHF ( MHz). Τα καλά χαρακτηριστικά διάδοσης του σήματος σ’ αυτές τις συχνότητες συνεπάγονται λιγότερες υποδομές για την παροχή ευρύτερης κάλυψης, το οποίο μειώνει το κόστος και βελτιώνει την υπηρεσία, εξασφαλίζοντας ιδίως επικοινωνίες στο εσωτερικό των κτιρίων και την πρόσβαση σε απομεμακρυσμένους πληθυσμούς αγροτικών περιοχών. [ΕΕ COM(2007)700] Το ΨΜ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να προωθηθεί ολόκληρος ο κλάδος των ασύρματων επικοινωνιών καθώς και ο κλάδος των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και να ικανοποιήσει μεγάλη ποικιλία κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών αναγκών των πολιτών της Ευρώπης. [ΕΕ COM(2007)700] Απελευθερώνεται φάσμα για επιπλέον ψηφιακά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια καθώς και για αμφίδρομες υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας (κινητή ευρυζωνικότητα), υπηρεσίες πολυμέσων (MMS) συμπεριλαμβανομένης και mobile TV, PMSE (ασύρματα μικρόφωνα), HDTV – γενικώς υπηρεσίες σύγκλισης της κινητής τηλεφωνίας και της επίγειας ευρυεκπομπής. Πηγή: ΕΕΚΤ

22 Ψηφιακό Μέρισμα – Προτάσεις ΕΕΚΤ για προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα Πολιτικών Αποφάσεων
Άμεσα, η Ελλάδα να θέσει στόχο το τέλος του 2012 ως την επίσημη ημερομηνία της Ψηφιακής Μετάβασης, διαφορετικά η χώρα μας κινδυνεύει να «μείνει πίσω» σε ανταγωνιστικότητα και καινοτομία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να επισπευτεί η σχετική Μελέτη του Υπουργείου Υποδομών περί αποτίμησης του φάσματος, τροποποίησης του χάρτη συχνοτήτων και απονομής του φάσματος, με στόχο ολοκλήρωσης πριν το τέλος 2010. Να κλείσει το θέμα διάθεσης του ΨΜ των 800 MHz (όλα τα κανάλια 61 – 69) στην Κινητή Επικοινωνία πριν το τέλος 2010. Να γίνουν όλες οι μεταβατικές διαδικασίες, όπως η διαδικασία «καθαρισμού» των διαύλων και ο σχετικός πλειστηριασμός των συχνοτήτων, το 2011, ώστε στη συνέχεια οι Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας να προγραμματίσουν τις επενδύσεις σε σχετικά δίκτυα νέας τεχνολογίας και στην παροχή νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Πηγή: ΕΕΚΤ

23 Ευρύτερες προτάσεις πολιτικής της ΕΕΚΤ για την κινητή τηλεφωνία
Ανάδειξη της κινητής τηλεφωνίας σε άξονα στρατηγικής ανάπτυξης της οικονομίας Περιορισμός της γραφειοκρατίας & δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δικτύων (3G, LTE) Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση ΣΒ και την ανάπτυξη των δικτύων Διαμόρφωση πολιτικής βάσει των επιστημονικών δεδομένων Εποικοδομητική ενημέρωση του κοινού για το θέμα (καταπολέμηση της τεχνοφοβίας) Άμεση θέσπιση του Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας ως μέτρο ουσιαστικής διαφάνειας, ενημέρωσης και ελέγχου – μια πρωτοβουλία που ο Κλάδος προτίθεται να στηρίξει Άμεση ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της ΕΕΤΤ και καθιέρωσή της ως κεντρική αρχή για την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας αδειοδότησης Περιορισμός του φορολογικού χάσματος που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη ΕΕ   Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με έμφαση σε ασύρματες τεχνολογίες και κινητές επικοινωνίες Εναρμόνιση της χώρας με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες Πηγή: ΕΕΚΤ 23

24 Τι πρέπει να γίνει απο την μερία κάθε κράτους-μέλους για την εναρμόνιση με τους στόχους της ΕΕ?
Να καθοριστούν εθνικοί στόχοι για ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη δικτύων NGA που να είναι σύμφωνοι με τους στόχους της ΕΕ και να καθορίζουν την στρατηγική για να υλοποιηθούν Να εφαρμοστεί άμεσα η σύσταση για NGA, να ληθούν υπ-όψιν οι οδηγίες του «European Radio Spectrum Policy Programme» και να καθοριστεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο Να ληφθούν αποφάσεις που να βοηθούν στην μείωση του κόστους των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές και να κάνουν τέτοιες ςπενδύσεις ποιο ελκυστικές

25 Αντικείμενο Ομάδας NGN Φορουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020»
Να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. Να προσδιοριστούν τόσο τα αναγκαία ποσοτικά χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνδέσεων όσο και τα ποιοτικά Θα εξεταστούν θέματα όπως: η ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης επόμενης γενεάς συμπεριλαμβανομένου δικτύων Fiber to the home (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι), η ισότιμη μεταχείριση της διακινούμενης πληροφορίας από τις διαδικτυακές υποδομές (net neutrality), το νέο διαδίκτυο του IPv6, η παροχή αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών, η βέλτιστη εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος και πως αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στον τομέα της κινητής ευρυζωνικότητας, η πιο διαφανή χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών/αγαθών που είναι δημόσια περιουσία, κ.α. O σχεδιασμός θα αποδώσει στον χρήστη ευρυζωνικές συνδέσεις που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος ενώ παράλληλα η Ομάδα θα διερευνήσει βραχυπρόθεσμες δράσεις για την βελτίωση της τρέχουσας πρόσβασης του πολίτη στο διαδίκτυο.

26 Θέματα υπό συζήτηση στην ομάδα
Το όραμα για τα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς το 2020 Τι ρόλο καλούνται να παίξουν τα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς στην Ελλάδα? Θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα όχημα για έξοδο από την οικονομική κρίση και για μελλοντική ανάπτυξη ή μήπως οι ιδιαιτερότητες της χώρας και η τρέχουσα συγκυρία θα έπρεπε να μας στρέψουν προς άλλες προτεραιότητες? Ποιος είναι ο ρόλος και οι ευθύνες του δημοσίου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς στην ανάπτυξη Δικτύων NGA ενσύρματων και ασύρματων? Ποιο είναι το όραμα μας και τι θα περιμέναμε από μία στρατηγική για τις υποδομές? Ενσύρματες υποδομές Σε τι ενσύρματες υποδομές θα στηριχθούν τα δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς και πως θα αναπτυχθούν αυτές? Ποιοι είναι οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ενσύρματων Δικτύων NGA στην Ελλάδα και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε? Τι προσδοκίες δημιουργεί η ανακοίνωση του ΥπΥΜεΔι για ένα εκτεταμένο δίκτυο FTTH/FTTC και ποιο θα πρέπει να είναι το μήνυμα της «Ψηφιακής Ελλάδας 2020» προς το Υπουργείο? Ανεξάρτητα του πως θα αναπτυχθούν, τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί η ανοικτή πρόσβαση στα δίκτυα αυτά και να αποτραπούν στρεβλώσεις της αγοράς και πως θα ενθαρρυνθούν οι σχετικές επενδύσεις? Ασύρματη και κινητή ευρυζωνικότητα Πως μπορούν η ασύρματη και η κινητή ευρυζωνικότητα να παρέχουν πρόσβαση υψηλής ταχύτητας αλλά ταυτόχρονα και να καταπολεμήσουν το ψηφιακό χάσμα? Με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις τεχνολογίες αυτές? Ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπισθούν και ποια τα κυριότερα θεσμικά ζητήματα? Τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία και ο Ρυθμιστής για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων? Πως μπορεί να αξιοποιηθεί το ψηφιακό μέρισμα? Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής πρόσβασης Πως θα εξελιχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής πρόσβασης? Ειδικά για τα νέα δίκτυα, ποιοι θα είναι οι παράμετροι ποιότητας και πως θα συμφωνούνται μεταξύ του παρόχου και του συνδρομητή? Πως διασφαλίζεται η διαφάνεια στην ενημέρωση του καταναλωτή? Στην ίδια κατεύθυνση, ποια είναι η σημασία της δικτυακής ουδετερότητας και ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων πρόσβασης? Πως θα επιτύχουμε την ομαλή μετάβαση στο IPv6 και τη μέγιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του?

27 Κινητοποίηση ενδιαφερομένων
Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, και πως θα κινητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Στόχοι Να δημιουργήσουμε ένα όραμα για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς και το ρόλο τους στην πορεία της χώρας προς και μετά το 2020. Να καταθέσουμε προτάσεις για την ανάπτυξη ενσύρματων και ασύρματων υποδομών, με στόχο την ευρύτερη δυνατή κάλυψη της χώρας με ευρυζωνικές υποδομές πολύ υψηλών ταχυτήτων. Να μελετήσουμε θέματα και να καταθέσουμε προτάσεις σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών δικτύων και τη βέλτιστη αξιοποίηση τους. Κινητοποίηση ενδιαφερομένων Πρόσκλησεις (π.χ. μέσω ) για συμμετοχή στο φόρουμ και στην ομάδα εργασίας σε παράγοντες της αγοράς και μέλη της ακαδημαικής κοινότητας Θα μπορούσε η ομάδα να ανεβάσει στο φόρουμ συγκεκριμένα ερωτήματα προς τα μέλη της (μέχρι στιγμής 73) Θα χρειαστεί η συντακτική ομάδα να ετοιμάσει τα σχετικά ερωτήματα ???

28 Με τι χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες εργασίες;
Ορισμός συντακτικής ομάδας μέχρι 17/11 Θα είναι μία ολιγομελής ομάδα (5-6 άτομα) όπου θα θέλαμε κατά το δυνατόν να εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις (ακαδημαϊκή κοινότητα, αγορά σταθερής, αγορά κινητής, κοινότητα χρηστών, ...) Οι πρώτες ενέργειες θα αφορούν στις βραχυπρόθεσμες προτάσεις, με στόχο να κατατεθούν στις 15/12. Στη συνέχεια η έμφαση θα περάσει στην κατάθεση προτάσεων πολιτικής (πρώτο σχέδιο), με στόχο να ολοκληρωθούν και κατατεθούν μέχρι τις 26/1. Οι εργασίες της ομάδας θα υποστηριχθούν από 5-6 συναντήσεις μέχρι τέλος Ιανουαρίου (ενδεικτικές ημερομηνίες: 9/11, 19/11, 8/12, 17/12, 11/1, 25/1). Μετά το πέρας Ιανουαρίου οι ενέργειες της ομάδας θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων πολιτικής (Φεβρουάριος-Μάρτιος) και στην υποβολή του τελικού κειμένου, μέχρι τέλος Απριλίου.

29 Ποιοί είναι οι τρεις βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας που θα εισηγηθεί το φόρουμ στην πολιτεία στις 15/12; και πως θα καταλήξει η ομάδα σε αυτούς; Άμεση πρόσκληση (μέχρι 12/11) προς το φόρουμ για σκέψεις βραχυπρόθεσμων δράσεων Σημαντικά χαρακτηριστικά προτάσεων: Να μπορούν να υλοποιηθούν ή υιοθετηθούν άμεσα. Το πιθανό κόστος τους να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Να μην ζητούν παραβίαση του θεσμικού πλαισίου. Στόχος να συγκεντρωθούν ιδέες μέχρι τις 26/11. Αξιολόγηση των πιο «καταλλήλων» και κατάστρωση παραδοτέου με τις 3-5 προτάσεις που προκρίθηκαν στις 6/12.

30 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις?


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google