Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23 http://edu.eap.gr/pli/pli23

2 2 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 3 Τηλεματική  Εισαγωγή στην Τηλεματική.  Δίκτυα Τηλεματικής.  Υπηρεσίες Τηλεματικής.  Εισαγωγή στο διαδίκτυο  Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών.  Εφαρμογές Τηλεματικής.  Υπηρεσίες Web  Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τόμος Α

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 4 Εισαγωγή στην Τηλεματική (1)  Ο όρος Τηλεματική καλύπτει το διαρκώς διευρυνόμενο κοινό τόπο που δημιουργείτε από τη σύγκλιση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.   Telematics = Telecommunications + Informatics Κεφάλαιο 1 Τόμος Α

5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 5 Εισαγωγή στην Τηλεματική (2)  Έννοια της Τηλεματικής – Ορισμός.  Χαρακτηριστικά της Πληροφορίας.  Μορφές της Πληροφορίας – Ψηφιακοποίηση: – Κείμενο. – Γραφικά και ακίνητη εικόνα. – Κινούμενη εικόνα και κινούμενα γραφικά. – Ήχος.  Δίκτυα Τηλεματικής: – Βασικοί ορισμοί. – Κατηγορίες δικτύων τηλεματικής.  Υπηρεσίες Τηλεματικής: – Βασικοί ορισμοί. – Σημαντικοί τρόποι περιγραφής υπηρεσιών τηλεματικής. Κεφάλαιο 1 Τόμος Α

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 6 Δίκτυα Τηλεματικής (1)  Τηλεφωνικό Δίκτυο.  Βασικές Αρχές Σχεδίασης Δικτύων Τηλεματικής.  Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN).  Ευφυή Δίκτυα (Intelligent Networks, INs).  Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτων: – Πρωτόκολλο X.25. – Μεταγωγή Πλαισίου (Frame Relay). – Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ).  Εξειδικευμένα Δίκτυα.  Τα δίκτυα τηλεματικής αποτελούν τη βασική υποδομή πάνω στην οποία πραγματοποιούνται οι διάφορες υπηρεσίες τηλεματικής. Κεφάλαιο 2 Τόμος Α

7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 7 Δίκτυα Τηλεματικής (2) Τηλεφωνικό Δίκτυο (Αναλογικό) Δίκτυο ISDN (Ψηφιακό) Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Χ.25 (Ψηφιακό) Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Frame Relay (Ψηφιακό) Δίκτυα ΑΤΜ και Β - ISDN (Ψηφιακά) Κεφάλαιο 2 - ΕΔΥ Τόμος Α

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 8 Υπηρεσίες Τηλεματικής (1)  Ταξινόμηση Υπηρεσιών Τηλεματικής.  Υπηρεσίες Τηλεματικής για Επικοινωνία μέσω Μεταφοράς Κειμένου: – Τηλεκειμενογραφία, τηλεεικονογραφία.  Τηλεομοιοτυπία.  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.  Κινητές Υπηρεσίες: – Τηλεειδοποίηση, κινητή τηλεφωνία.  Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης: – Τηλεεικονοδιάσκεψη, εικονοτηλεφωνία, καλωδιακή τηλεόραση, κλήση κινούμενης εικόνας.  Υπηρεσίες Internet: – Ε-mail, ftp, telnet, usenet, irc, WWW, Voice over IP. Κεφάλαιο 3 Τόμος Α

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 9 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεματικής (1) Κεφάλαιο 3 Τόμος Α

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 10 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεματικής (2) Κεφάλαιο 3 Τόμος Α

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 11 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο  Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του διαδικτύου  Αρχιτεκτονική  Πρωτόκολλα  Διευθυνσιοδότηση IP  Δρομολόγηση  Συσκευές διαδικτύου ΕΔΥ Τόμος Α

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 12 Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών (1)  Η κινητή τηλεφωνία (mobile telephony) είναι μια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες και πλέον απαιτητικές υπηρεσίες τηλεματικής.  Γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη – αυξημένες ανάγκες κινητικότητας.  Συστήματα κινητών και ασυρματικών επικοινωνιών: – Η αρχική γρήγορη εμπορική εφαρμογή και διάδοση εμποδίστηκε από:  Τη γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή ραδιοκάλυψης.  Τον περιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων συχνοτήτων. – Η λύση δόθηκε πολλές δεκαετίες αργότερα – Εφαρμογή κυψελοειδούς (cellular) μεθόδου ραδιοκάλυψης. – Ψηφιακή κινητή τηλεφωνία / Ασύρματα δίκτυα.  Τάσεις ολοκλήρωσης με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, οπουδήποτε, με οποιονδήποτε και σε κάθε μορφή. Κεφάλαιο 4 - ΕΔΥ Τόμος Α

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 13  Κυψελοειδή Δίκτυα.  Η Τεχνολογία GSM.  Ασυρματική Τηλεφωνία.  Πρωτόκολλο Ασυρματικής Πρόσβασης (WAP).  Το Μέλλον των Κινητών και Ασυρματικών Επικοινωνιών.  GSM  WAP  GPRS  UMTS Κεφάλαιο 4 - ΕΔΥ Τόμος Α Συστήματα Κινητών και Ασυρματικών Τηλεπικοινωνιών (2)

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 14 Διαχρονική Εξέλιξη Κινητών Επικοινωνιών Voice + Data Multimedia Voice 1970199020002010 2.4 kbps 2 Mbps 155 Mbps 1G 2G 3G 2G Αποστολή-λήψη μικρών μυνημάτων χρησιμοποιώντας την υπηρεσία SMS (Short Message Service) 3G ? Κεφάλαιο 4 Τόμος Α

15 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 15 Εφαρμογές Τηλεματικής  Μια Εφαρμογή Τηλεματικής είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων υπηρεσιών τηλεματικής για την κάλυψη σύνθετων πληροφοριακών και επικοινωνιακών αναγκών.  Εφαρμογές Ομάδων Εργασίας.  Τηλεκπαίδευση.  Τηλεϊατρική.  Τηλεργασία.  Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων.  Ηλεκτρονικό Εμπόριο.  Στρατηγική για την Υιοθέτηση Εφαρμογών Τηλεματικής: – Ανάγκη Σχεδιασμού. – Μελέτη Σκοπιμότητας. Κεφάλαιο 5 Τόμος Α

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 16 Υπηρεσίες Web  Κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών Web  Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών  Υπάρχουσες Αρχιτεκτονικές υπηρεσιών Web  Σύγκριση υπηρεσιών Web με τις αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σε υπηρεσίες ΕΔΥ Τόμος Α

17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 17 Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο  Λόγοι εμφάνισης τουΚινητού Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΚΗΕ)  Ορισμός ΚΗΕ  Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ΚΗΕ  Διαθέσιμες αρχιτεκτονικές  Οφέλη ΚΗΕ  Προβλήματα ΚΗΕ ΕΔΥ Τόμος Α

18 18 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Β: ΔΙΑΔΙΚΤΥA

19 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 19 Διαδίκτυο (Internet)  Βασίζεται στην επικοινωνία υπολογιστών με χρήση ενός προκαθορισμένου συνόλου κανόνων επικοινωνίας (πρωτόκολλα)  Η επικοινωνία επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδομή (PSTN, ISDN, …) Η βασική αρχιτεκτονική του Internet Σύνδεση στο Internet με χρήση υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής Τόμος Β

20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 20  WWW – World Wide Web  Αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών (Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video)  Βασίζεται στο Internet για την επικοινωνία των χρηστών (μοντέλο client/server)  Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (HTTP – HyperText Transfer Protocol) – πρωτόκολλο στο επίπεδο εφαρμογών αρχιτεκτονικής δικτύων  Για το χαρακτηρισμό μη κειμενικού περιεχομένου, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο MIME – Multipurpose Internet mail extensions Παγκόσμιος Ιστός Τόμος Β

21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 21 Σχεδιασμός Εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό Οι εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό βασίζονται στον σχεδιασμό ιστοσελίδων (web pages) Χρησιμοποιείται η γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου (HTML – HyperText Manipulation Language) Για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη προηγμένων ιστιοσελίδων μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν: Java, JavaScript PHP ASP, JSP, … XML Τόμος Β

22 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 22 Παραδείγματα Παράδειγμα Σελίδας ΥπερκειμένουΠεριγραφή Σελίδας Υπερκειμένου σε HTML Τόμος Β

23 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 23 Απόδοση στον Παγκόσμιο Ιστό  Η εξάπλωση της χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού, δημιουργεί την απαίτηση καλύτερης απόδοσης για τους χρήστες: – Σωστή μεταφορά και απεικόνιση δεδομένων – Μικρός χρόνος προσπέλασης  Ενδιαφέρον για καλύτερη απόδοση και όσον αφορά τους διαχειριστές των συστημάτων εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού: – Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των συστημάτων – Εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών – Εξισορρόπηση φορτίου σε περισσότερα συστήματα Τόμος Β

24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 24  Η συνολική απόδοση εξαρτάται από τη συμπεριφορά των επί μέρους τμημάτων: – Του δικτύου (Internet) και του πρωτοκόλλου επικοινωνίας HTTP – Του εξυπηρετητή (υλικό και λογισμικό) – Του πελάτη (σύστημα του χρήστη)  Τεχνικές και μεθοδολογίες αξιολόγησης της απόδοσης: – Αναλυτικά μοντέλα (μαθηματικές τεχνικές) – Προγράμματα προσομοίωσης (simulation) – Μετρήσεις της λειτουργίας του συστήματος (benchmarks, κ.ά.) Τόμος Β Απόδοση στον Παγκόσμιο Ιστό

25 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 25 Προσωρινή Αποθήκευση Περιεχομένου (caching)  Αποθήκευση των σελίδων που χρησιμοποίησε πρόσφατα ο χρήστης, στον υπολογιστή του ή σε κάποιο ενδιάμεσο σύστημα.  Ανάγκες για caching: – Μείωση χρόνου απόκρισης – Μείωση διακινούμενης πληροφορίας – Μείωση φόρτου εξυπηρετητή – Διαθεσιμότητα δημοφιλών σελίδων  Τελικά, βελτίωση της απόδοσης του συνολικού συστήματος.  Αρχιτεκτονικές caching: – Ιεραρχική – Συνεργατική – Υβριδική Παράδειγμα τοπικού caching Τόμος Β

26 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 26 Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό  Βασική υπηρεσία που απαιτούν οι χρήστες από τον Παγκόσμιο Ιστό.  Δυσκολίες ανεύρεσης της πληροφορίας: – Τεράστιο πλήθος εγγράφων – Έλλειψη τυποποιημένου τρόπου ταξινόμησης της πληροφορίας  Βοηθητικά εργαλεία και συλλογές : – Μηχανές Αναζήτησης (search engines) – Μετα-μηχανές Αναζήτησης (meta-search engines) – Θεματικοί Κατάλογοι (subject directories)  Μελλοντικές εξελίξεις: – Σημασιολογικός Ιστός – Semantic Web, www.semanticweb.org – Προσωποποιημένη Αναζήτηση Τόμος Β

27 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 27 Παραδείγματα – Μηχανές Αναζήτησης, Θεματικοί Κατάλογοι Τόμος Β

28 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 28 Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό  Χαρακτηριστικά που παράγουν προβλήματα ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό: – Πολύπλοκο, κατανεμημένο σύστημα – Ανώριμες τεχνολογίες – Ανοικτό δίκτυο (Internet) – Κακόβουλοι χρήστες  Τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων ασφάλειας: – Περιορισμός της πρόσβασης σε εξυπηρετητές – Εξακρίβωση Χρήστη – Προσωπικό Πιστοποιητικό – Ψηφιακές Υπογραφές – Κρυπτογράφηση – Ασφαλείς Συνδέσεις – πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) Τόμος Β

29 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 29 Bank Katie sends Order Form Katie’s Bank CD Store Merchant’s Bank ISP Online CD Store CD Warehouse Web Server Internet Payment Network Katie’s order Order printed at CD warehouse CD arrives 2-3 days after order is received Τυπική B2C συναλλαγή μέσω Διαδικτύου όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια Τόμος Β

30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 30 ISP Online CD Store CD Warehous e Web Server Katie A Tapping line B Sniffer at ISP C Sniffer on Internet backbone E Breaking into store database D Internet Backbone Τόμος Β Πιθανές Απειλές και Τρόποι Αντιμετώπισης A εως D μέσω ασφαλούς μετάδοσης με χρήση μεθόδων κρυπτογραφίας Ε μέσω μεθόδων ελεγχόμενης πρόσβασης

31 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 31 Σύνδεση με xρήση SSL Client (Browser) 1. Client sends ClientHello message 2.Server acknowledges with ServerHello message. Session Key Server Certificat e Client Certificate 3. Server sends its certificate (4. Server requests client’s certificate) (5. Client sends its certificate) Server’s public key 6. Client sends “ClientKeyExchange” message Server’s private key Session key Digital signature (7. Client sends a “Certificate Verify” message) 8. Both send “ChangeCiperSpec” messages 9. Both send “Finished” messages Digital envelope.. X Τόμος Β

32 32 ΠΛΗ23 Υπολογιστές και Κοινωνία

33 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 33 Περιεχόμενα  Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές οριοθετήσεις  Κεφάλαιο 2: Ιστορική Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστημάτων  Κεφάλαιο 3: Υπερκείμενο και Υπερμέσα, Η πορεία μετάβασης σε μια νέα εποχή  Κεφάλαιο 4: Υπερλεωφόροι Πληροφοριών – Διαδίκτυο  Κεφάλαιο 5: Προεκτάσεις της Πληροφορικής με έμφαση στις Κοινωνικές επιδράσεις της Τόμος Γ

34 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 34 Κεφάλαιο 1 Στόχος:  Εξοικείωση με βασικούς όρους.  Κατανόηση διαφορετικών εκδοχών της έννοιας «πληροφορίας»  Συστήματα πληροφοριών  Πληροφορία και Πληροφορική  Κοινωνιολογική και τεχνολογική προσέγγιση της επικοινωνίας Τόμος Γ

35 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 35 Κεφάλαιο 2 – Παρουσίαση των επιτευγμάτων της πληροφορικής τεχνολογίας με έμφαση στην εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων. – Ιστορικά ορόσημα και πρόσωπα – Τεχνολογικές τομές στην ανάπτυξη και εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων – Κοινωνικές συνιστώσες της πληροφορικής εξέλιξης – Σημερινές Τεχνολογικές Καινοτομίες Τόμος Γ

36 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 36 Κεφάλαιο 3  Συνοπτική παρουσίαση βασικών τεχνολογιών: – Υπερκείμενο (η έννοιά του) – Πολυμέσα – Υπερμέσα και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών υπερμέσων Τόμος Γ

37 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 37 Κεφάλαιο 4  Ανάπτυξη Διαδικτυακών υπηρεσιών  Ιστορικές και κοινωνικές αναφορές και θεωρήσεις για την ανάπτυξη του διαδικτύου και των υπηρεσιών του  Διαδίκτυο  Internet  Υπηρεσίες Internet (WWW, email, IRC, κα) Τόμος Γ

38 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΛΗ23 38 Κεφάλαιο 5  Επιδράσεις πληροφορικής: – Κοινωνικοπολιτισμικές – Οικονομικές – Πολιτικές  Η πληροφορική στην καθημερινότητα  Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής  Τάσεις  Αναγκαιότητα απόκτησης δεξιοτήτων πληροφορικής τεχνογνωσίας Τόμος Γ


Κατέβασμα ppt "1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google