Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ Το τεχνολογικό επίτευγμα ξεκίνησε το 1968 από υπηρεσίες του Αμερικάνικου Πρακτορείου Προχωρημένων Ερευνών (Αdvanced Research Projects Agency.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ Το τεχνολογικό επίτευγμα ξεκίνησε το 1968 από υπηρεσίες του Αμερικάνικου Πρακτορείου Προχωρημένων Ερευνών (Αdvanced Research Projects Agency."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ Το τεχνολογικό επίτευγμα ξεκίνησε το 1968 από υπηρεσίες του Αμερικάνικου Πρακτορείου Προχωρημένων Ερευνών (Αdvanced Research Projects Agency - ARPA).Στόχος ήταν η δημιουργία ενός πειραματικού δικτύου με 4 κόμβους που θα συνέδεε αρχικά τα πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας USLA και USSB ,το Πανεπιστήμιο της UTAH και το ίδρυμα ερευνών Stanford. Την υλοποίηση ανέλαβε η εταιρεία Bolt Beranek & Newman και το δίκτυο ονομάσθηκε ARPANET.

2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΩΝ Όμως ποίοι ήταν οι λόγοι για την δημιουργία αυτού του δικτύου : Προς το τέλος της δεκαετίας του ’60 άρχισε να γίνεται Φανερό ότι η αξιοποίηση των υπολογιστικών αλλά και των ανθρώπινων πόρων δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εάν έπρεπε να υποχρεώνει τους ερευνητές να πηγαίνουν κοντά στους υπολογιστές απομακρυνόμενοι από τους εργαστηριακούς χώρους όπου κρατούσαν τα πειραματικά δεδομένα. Έτσι ήταν επιτακτική η ανάγκη ενός μοντέλου όπου τα εργαλεία και η πληροφορία πάνε εκεί που βολεύει τον άνθρωπο και όχι ό άνθρωπος εκεί που βολεύει τα μηχανήματα.Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το 1968 η προσπάθεια για την δημιουργία του πρώτου δικτύου.

3 ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη δικτύων ήταν οι εξής : Τα πρώτα δίκτυα είχαν κατασκευαστεί για να επεκτείνουν τον υπάρχοντα υπολογιστικό εξοπλισμό.Για παράδειγμα επινοήθηκαν δίκτυα που επέτρεπαν σε πολλούς υπολογιστές να έχουν πρόσβαση σε μια περιφερειακή συσκευή όπως έναν εκτυπωτή η ένα δίσκο.Όμως η απαίτηση για την δικτύωση δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα δεν προήλθε από την επιθυμία

4 ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Για μερισμό των περιφερειακών συσκευών ,ούτε από την επιθυμία να παρέχεται επικοινωνία την οποία να μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν άμεσα.Αντίθετα τα πρώτα δίκτυα σχεδιάστηκαν για να μοιράζονται υπολογιστική ισχύ σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό είχε τις ρίζες του στο ότι οι παλαιότεροι υπολογιστές ήταν εξαιρετικά ακριβοί και σπάνιοι.Επειδή οι υπολογιστές χρησιμοποιούνταν για αναλύσουν δεδομένα από πειράματα ,τα προγράμματα συχνά εκτελούνταν για ώρες η και ημέρες.Ο κρατικός προϋπολογισμός για την έρευνα δεν αρκούσε για να παρέχει υπολογιστές σε όλους τους επιστήμονες και τους μηχανικούς.

5 ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Όταν η ΑRPA (Advanced Research Projects Agency) ξεκίνησε το έργο της δικτύωσης βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες.Κανείς δεν γνώριζε εκείνη την περίοδο πώς να κατασκευάσει ένα μεγάλο και αποδοτικό δίκτυο μετάδοσης δεδομένων.Μάλιστα πολλοί πίστευαν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον.Ακόμα και επιστήμονες του κλάδου ήταν πολλοί επιφυλακτικοί.Τελικά η έρευνα της ΑRPA αποδείχτηκε επαναστατική.Το έργο της αποτέλεσε την βάση για όλα τα μελλοντικά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων.

6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Με την έναρξη της δεκαετίας του 1970 η διαδικτύωση είχε γίνει το επίκεντρο της έρευνας της ΑRPA , και το πρώιμο Internet είχε εμφανιστεί.Η έρευνα συνεχίστηκε και στην επόμενη δεκαετία του 1980,και στην δεκαετία του 1990 το Internet έγινε εμπορική επιτυχία. Σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Internet για την επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις, καθώς και για την επικοινωνία με τους πελάτες.

7 ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Το Internet εξελίχθηκε από ένα πρώιμο ερευνητικό πρωτότυπο σε ένα παγκόσμιο σύστημα επικοινωνίας που φτάνει σε όλες τις χώρες του κόσμου.Παρακάτω δίνεται μια εικόνα για το πώς έχει αυξηθεί το Internet σε συνάρτηση με τα έτη από το 1981 μέχρι το 1998.Ο άξονας y είναι βαθμονομημένος σε εκατομμύρια υπολογιστών ενώ ο άξονας χ παραθέτει τα έτη. Έπειτα παρατίθεται ένα διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει την ανάπτυξη σε λογαριθμική κλίμακα στο οποίο επίσης φαίνεται ότι η αύξηση ήταν εκθετική.

8 Εάν και από το διάγραμμα φαίνεται ότι ανάπτυξη του Internet άρχιζε να γίνεται μετά το 1990 στην πραγματικότητα η ανάπτυξη ήταν εκθετική στην διάρκεια δυο δεκαετιών.Αυτό φαίνεται στο παρακάτω Λογαριθμικό διάγραμμα!! Αυτό οφείλεται ότι το 1998 για π.χ η αύξηση ξεπέρασε τον έναν υπολογιστή ανά δευτερόλεπτο.

9 Σε αυτό το Λογαριθμικό διάγραμμα είναι φανερό ότι η ανάπτυξη ήταν εκθετική από το 1982 και έπειτα.Στήν πραγματικότητα το Internet διπλασιαζόταν σε μέγεθος κάθε εννέα έως δώδεκα μήνες.

10 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο υπολογιστών οι οποίοι έχουν κατάλληλο SOFTWARE και HARDWARE ώστε με βάση μια συγκεκριμένη τεχνολογία να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάζοντας δεδομένα όπως πληροφορίες ,μηνύματα,εικόνες,προγράμματα ακόμα και να μοιράζονται περιφερειακό εξοπλισμό όπως μόντεμ ,εκτυπωτές υψηλής ποιότητας Laser κτλ.

11 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Διαδίκτυο ορίζεται μια τεράστια διασύνδεση πολλών δικτύων με διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνίας που αποτελούνται από πολλούς υπολογιστές που επικοινωνούν στο εσωτερικό τους δίκτυο με την συσκεκριμένη τεχνοτροπία του εκάστοτε δικτύου ,αλλά για την επικοινωνία τους με άλλα δίκτυα είναι απαραίτητη η διασύνδεση αυτών σε ένα ενιαίο δίκτυο.Έτσι με την επιστήμη του διαδικτύου καθίσταται δυνατή η επικοινωνία αυτών των διαφορετικών τεχνολογιών δικτύου.Όποτε είναι πολύ εύκολα αντιληπτό κατά πόσο πιο πολύπλοκη είναι η κατανόηση αλλά και γνώση της επιστήμης του διαδικτύου σε σχέση με την προγενέστερη της του (απλού) δικτύου!!!

12 ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ Πάρα τις ασυμβατότητες μεταξύ των τεχνολογιών
των δικτύων ,οι ερευνητές έχουν επινοήσει μια μέθοδο για να παρέχεται οικουμενική εξυπηρέτηση μεταξύ ετερογενών δικτύων.Η μέθοδος αυτή λέγεται διαδικτύωση(internetworking) και χρησιμοποιεί υλικό και λογισμικό. Το σύστημα των συνδεδεμένων φυσικών δικτύων που προκύπτει λέγεται διαδίκτυο (internetwork η internet)

13 ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Το βασικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για την σύνδεση ετερογενών δικτύων λέγεται δρομολογητής (router).Από φυσική άποψη μοιάζει με την γέφυρα κάθε δρομολογητής είναι ένας ειδικός υπολογιστής αφιερωμένος στην αλληλοσύνδεση δικτύων.Όπως και μια γέφυρα, ένας δρομολογητής έχει έναν συμβατικό επεξεργαστή και μνήμη,καθώς και μια ξεχωριστή διασύνδεση εισόδου/εξόδου για κάθε δίκτυο το οποίο συνδέει.Το δίκτυο αντιμετωπίζει μια σύνδεση με έναν δρομολογητή με τον ίδιο τρόπο όπως μια σύνδεση με οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή.

14 ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

15 ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

16 ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Οι συνδέσεις του δρομολογητή δεν περιορίζονται σε μια δεδομένη τεχνολογία δίκτυου.Ένας δρομολογητής μπορεί να συνδέει δύο LAN(LOCAL AREA NETWORK) ένα LAN με ένα WAN(WIDE AREA NETWORK) η δύο WAN .Ακόμα όταν ένας δρομολογητής συνδέει δύο δίκτυα της ίδιας γενικής κατηγορίας αυτά δεν είναι απαραίτητο να είναι της ίδιας τεχνολογίας.Για παράδειγμα ένας δρομολογητής μπορεί να συνδέει ένα LAN της τεχνολογίας ETHERNET με έναν LAN τεχνολογίας FDDI.

17 ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

18 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ό σκοπός του διαδικτύου είναι η οικουμενική εξυπηρέτηση μέσω ετερογενών δικτύων.Για να παρέχεται οικουμενική εξυπηρέτηση μεταξύ όλων των υπολογιστών σε ένα διαδίκτυο,οι δρομολογητές πρέπει να συμφωνούν να προωθούν της πληροφορίες από μια αφετηρία σε ένα δίκτυο προς έναν καθορισμένο προορισμό σε άλλο δίκτυο.Αυτή η δουλειά είναι πολύπλοκη επειδή οι μορφές πλαισίων και οι μέθοδοι διευθυνσιοδότησης που χρησιμοποιούνται από τα υποκειμενικά δίκτυα μπορεί να διαφέρουν.Για αυτό χρειάζεται λογισμικό πρωτοκόλλων στους υπολογιστές και στους δρομολογητές για να κάνει εφικτή την οικουμενική εξυπηρέτηση.

19 ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Γενικά το λογισμικό του διαδικτύου δημιουργεί την αίσθηση ενός ενιαίου αδιαίρετου συστήματος επικοινωνίας στο οποίο είναι συνδεδεμένοι πολλοί υπολογιστές.Το σύστημα παρέχει οικουμενική εξυπηρέτηση :Σε κάθε υπολογιστή αποδίδεται μια διεύθυνση και οποιοσδήποτε υπολογιστής μπορεί να στείλει ένα πακέτο σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή.Επίσης το λογισμικό των πρωτοκόλλων διαδικτύου κρύβει τις λεπτομέρειες των συνδέσεων των φυσικών δικτύων,των φυσικών

20 ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ διευθύνσεων,και των πληροφοριών δρομολόγησης –ούτε οι χρήστες ούτε τα προγράμματα-εφαρμογές δεν έχουν επίγνωση των υποκείμενων φυσικών δικτύων ή των δρομολογητών που τα συνδέουν. Ένα διαδίκτυο χαρακτηρίζεται εικονικό δίκτυο (virtual network),επειδή το σύστημα επικοινωνίας είναι μια αφηρημένη έννοια,Δηλαδή ,αν και ένας συνδυασμός υλικού και λογισμικού παρέχει την εντύπωση ενός ομοιόμορφου συστήματος δικτύου ,το δίκτυο αυτό δεν υπάρχει πραγματικά.

21 Εικονικά Κυκλώματα σε Σειρά (Concatenated Virtual Circuits)

22 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Αν και πολλά πρωτόκολλα έχουν προσαρμοστεί για να χρησιμοποιηθούν σε διαδίκτυο μια οικογένεια πρωτοκόλλων έχει ξεχωρίζει ως η πλέον διαδεδομένη για την διαδικτύωση.Η οικογένεια αυτή επίσημα ονομάζεται πρωτόκολλα διαδικτύου TCP/IP(TCP/IP Internet Protocols),αλλά οι περισσότεροι επαγγελματίες της δικτύωσης την αναφέρουν απλώς ως TCP/IP.Το TCP/IP ήταν το πρώτο σύνολο πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε διαδίκτυο.

23 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ TCP/IP

24 ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ TCP/IP
Το μοντέλο διαστρωμάτωσης TCP/IP (TCP/IP Layering Model),το οποίο λέγεται και μοντέλο διαστρωμάτωσης του Internet (Internet Layering Model) η μοντέλο αναφοράς του Internet (Internet Reference Model),έχει πέντε επίπεδα τα οποία είναι τα εξής: Επίπεδο 1:Φυσικό Το Επίπεδο 1 αντιστοιχεί στο βασικό υλικό δικτύου . Επίπεδο 2:Διασύνδεση δικτύου Τα πρωτόκολλα του επιπέδου 2 καθορίζουν το πώς οργανώνται τα δεδομένα σε πλαίσια και το πώς ένας υπολογιστής μεταδίδει πλαίσια μέσω ενός δικτύου.

25 ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ TCP/IP
Επίπεδο 3:Διαδίκτυο Τα πρωτόκολλα του Επιπέδου 3 καθορίζουν τη μορφή των πακέτων που στέλνονται μέσω ενός διαδικτύου,καθώς και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν τα πακέτα από έναν υπολογιστή σε έναν κεντρικό προορισμό μέσω ενός η περισσοτέρων δρομολογητών. Επίπεδο 4:Μεταφορά Τα πρωτόκολλα του επιπέδου 4 καθορίζουν το πώς θα εξασφαλιστεί η αξιόπιστη μεταφορά. Επίπεδο 5:Εφαρμογή Το επίπεδο 5 κάθε πρωτόκολλο αυτού του επιπέδου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μια εφαρμογή θα χρησιμοποιεί ένα διαδίκτυο.

26 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ IP
Στη στοίβα πρωτοκόλλων IP η διευθυνσιοδότηση καθορίζεται από το πρωτόκολλο διαδικτύου(Internet Protocol).Το πρότυπο IP ορίζει ότι σε κάθε υπολογιστή υπηρεσίας αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός των 32 bit,ο οποίος λέγεται διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocol Address)του υπολογιστή υπηρεσίας ή ,για συντομία διεύθυνση IP η διεύθυνση διαδικτύου.

27 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ IP
Κάθε πακέτο που αποστέλλεται μέσω ενός διαδικτύου περιέχει τη διεύθυνση IP των 32 bit του αποστολέα(αφετηρίας),καθώς και του παραλήπτη(προορισμού).Επομένως για να μεταδώσει ένας υπολογιστής πληροφορίες μέσω ενός διαδικτύου TCP/IP ,πρέπει να γνωρίζει την διεύθυνση IP του μακρινού υπολογιστή στον οποίο θα σταλούν οι πληροφορίες!!

28 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP
Κάθε δικτύωση του IP των 32 bit μπορεί να θεωρηθεί ότι διαιρείται σε δύο μέρη ένα πρόθεμα και ένα επίθεμα .Αυτή η ιεραρχία δύο επιπέδων είναι σχεδιασμένη για να κάνει τη δρομολόγηση αποδοτική.Το πρόθεμα της διεύθυνσης προσδιορίζει το φυσικό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής ενώ το επίθεμα προσδιορίζει ένα μεμονωμένο υπολογιστή σε αυτό το δίκτυο.Δηλαδή σε κάθε φυσικό δίκτυο ενός διαδικτύου αποδίδεται μια μοναδική τιμή που λέγεται αριθμός δικτύου(network number).Ό αριθμός δικτύου εμφανίζεται ως πρόθεμα στην διεύθυνση κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

29 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP
1)Σε κάθε υπολογιστή αποδίδεται μια μοναδική διεύθυνση(δηλαδή μια διεύθυνση δεν αποδίδεται ποτέ σε περισσότερους από έναν υπολογιστές) 2)Αν και ο καθορισμός των αριθμών δικτύων πρέπει να γίνει με καθολικό συντονισμό ,τα επιθέματα μπορούν να αποδίδονται τοπικά,χωρίς καθολικό συντονισμό.

30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Στις πιο δημοφιλείς και διαδεδομένες υπηρεσίες του διαδικτύου συμπεριλαμβάνονται οι εξής : 1.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 3.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 4.ΤΗΛΕΣΥΝΔΕΣΗ

31 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ Ο ιστός δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να εμφανίζουν έγραφα που περιέχουν κείμενο και γραφικά,καθώς και να ακολουθούν υπερσυνδέσμους για να κινηθούν μεταξύ των εγγράφων.Μεταξύ των ετών 1994 και 1995 ο Ιστός αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό που έγινε η μεγαλύτερη πηγή διακίνησης πληροφοριών στο παγκόσμιο Internet ,και εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχη θέση.Σύμφωνα με ορισμένους παροχείς υπηρεσιών ,στον Ιστό οφείλεται το 80% της κυκλοφορίας πληροφοριών στο διαδίκτυο.

32 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να συνθέσει ένα μήνυμα και να στείλει αντίγραφο του σε μεμονωμένα άτομα η σε ομάδες ατόμων.Ένα άλλο τμήμα της εφαρμογής αυτής δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαβάσουν τα μηνύματα που έχουν λάβει.Μια καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν επιτρέπει τη συμπερίληψη “συνημμένων αρχείων”(attachments)”, οποιασδήποτε μορφής.Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε πολλοί χρήστες να βασίζονται σε αυτό στην διεκπεραίωση του μεγαλύτερου μέρους της αλληλογραφίας τους.

33 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ Η εφαρμογή μεταφοράς αρχείων δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να στέλνει και να λαμβάνει αντίγραφα αρχείων δεδομένων. Η μεταφορά αρχείων είναι μια από τις πιο παλιές αλλά ακόμα ευρέως χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες εφαρμογών στο Internet .Παρά το ότι τα μικρά αρχεία μπορούν πλέον να επισυνάπτονται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,η υπηρεσία μεταφοράς αρχείων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την διαχείριση των μεγάλων αρχείων.

34 ΤΗΛΕΣΥΝΔΕΣΗ Η τηλεσύνδεση δίνει την δυνατότητα σε ένα χρήστη να συνδεθεί με μια απομακρυσμένη μηχανή και να δημιουργήσει μια αλληλεπιδραστική περίοδο συνδεδεμένης λειτουργίας(login session).Μέσω της τηλεσύνδεσης , η οθόνη του χρήστη συνδέεται κατευθείαν με την απομακρυσμένη μηχανή : κάθε πληκτρολόγηση του χρήστη μεταφέρεται στην απομακρυσμένη μηχανή και αντιστοίχως ,κάθε χαρακτήρας που στέλνει η απομακρυσμένη μηχανή εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη. Μόλις τερματιστεί η περίοδος της τηλεσύνδεσης ,η εφαρμογή επαναφέρει το χρήστη στο τοπικό σύστημα.

35 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ
Οι κύριες πήγες πληροφοριών για την εργασία που παρακολουθήσατε είναι δύο βιβλία τα εξής: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP/IP DOUGLAS E.COMER ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ DOUGLAS E.COMER ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ Το τεχνολογικό επίτευγμα ξεκίνησε το 1968 από υπηρεσίες του Αμερικάνικου Πρακτορείου Προχωρημένων Ερευνών (Αdvanced Research Projects Agency."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google