Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 2 Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΕΑΠΑ ΜΕΛΟΣ ECCAIRS STEERING COMMITTEE AST-FP, EUROCONTROL Τηλ.: 210 9972684/6, Fax: 210 9972730 E-mail: eapa@hcaa.gr

4 3ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © ΕΑΠΑ, Αθήνα 2008 © 3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.ΑΝΑΦΟΡΑ 2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3.ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ 5.ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 6.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7.ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 9.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 10.ΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11.ΠΡΟΩΘΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ

5 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 4 ΥΠΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ/ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 234 5 6 7 8910 ΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11

6 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 5 ΥΠΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ESARR 2/5.1.5) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ/ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ

7 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 6 ΥΠΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  Πραγματοποιείται μόνο από υπαλλήλους που έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση  Η σημαντικότητα και ο κίνδυνος που εμπεριέχει κάθε περιστατικό αξιολογούνται και καθορίζονται από τον διερευνητή (ή άλλο υπάλληλο ο οποίος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία) σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες/σύστημα

8 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 7 Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει συστημική και συνεπή ΑΝΑΦΟΡΑ, αξιολόγηση, διερεύνηση, καταχώρηση, εξαγωγή και διάδοση συμπερασμάτων που αφορούν περιστατικά, που επηρέασαν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εναέρια ή/και επίγεια ασφάλεια ΥΠΑ ΣΤΟΧΟΣ ΣΩΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 8 ΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Η αναφορά δεν είναι αυτοσκοπός ούτε είναι το σημαντικότερο βήμα στη διαδικασία εκμετάλλευσης ενός περιστατικού. Γίνεται γιατί πρέπει να οδηγήσει κάπου… Στην αρχική αποθήκευση, προώθηση προς διερεύνηση και ενδεχομένως στην άμεση εξαγωγή τάσεων ασφαλείας Οι τάσεις ασφαλείας δεν προαπαιτούν απαραίτητα διερεύνηση ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΙΚΑΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

10 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 9 ΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ 1.ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΗΣ 1.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 3.ΚΟΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ

11 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΠΑ Προεδρικό Διάταγμα 120 ΦΕΚ/ Α/121/16.06.2006 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΑ

12 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 11 ΕΑΠΑ ΥΠΑ • ΑΝΑΦΟΡΑ • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ) • ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • ΠΡΟΩΘΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

13 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 12 1.Μη συστηματική αναφορά 2.Μη συμμετοχή όλου του προσωπικού 3.Ελλιπή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση του εντύπου αναφοράς περιστατικών 4.Μη καθορισμός (στις περισσότερες Μονάδες) υπεύθυνου περιστατικών (για όλο το φάσμα εκμετάλλευσης) 5.Λάθος η θεώρηση ότι το δελτίο συμβάντων αποτελεί σωστό τρόπο αναφοράς περιστατικού. Το δελτίο συμβάντων στη συντριπτική πλειοψηφία περιέχει μικρό κλάσμα των απαιτούμενων στοιχείων. Το δελτίο συμβάντων αποτελεί το πρώτο βήμα στην εκμετάλλευση του περιστατικού. Ακολουθεί η συμπλήρωση του Εντύπου Αναφοράς Περιστατικού (ΕΑΠ) το οποίο θα εκμεταλλευθούν ο αρμόδιος διερευνητής (ενδεχομένως), η ΕΑΠΑ ή/και η ΕΔΑΑΠ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΑ

14 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 13 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΑ 6.Πληθώρα εντύπων αναφορών με πολυποίκιλη δομή 7.Νομοθετική δομή απηρχαιωμένη, πολυκερματισμένη, ασύνδετη και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καθορισμό σαφών αρμοδιοτήτων 8.Αρνητική νοοτροπία εξακολουθεί σε μεγάλο αλλά συγκριτικά με το παρελθόν σε μικρότερο βαθμό

15 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 14 1.Αδυναμία επαρκούς κατανόησης του περιστατικού 2.Σπατάλη πολύτιμου χρόνου για συλλογή στοιχείων 3.Πιθανή αδυναμία συλλογής στοιχείων λόγω θέσης, χρόνου ή/και όγκου αναφορών 4.Πιο δυσχερής ολοκλήρωση της διερεύνησης 5.Αδυναμία εξαγωγής ορθών συμπερασμάτων ή/και προσδιορισμού του κινδύνου 6.Συστημική επικράτηση λανθασμένης νοοτροπίας 7.Έλλειμμα αξιοπιστίας στο εξωτερικό ΥΠΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

16 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 15 ΕΑΠΑ ΥΠΑ Η ΕΑΠΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΤΟΙΜΑ

17 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 16 ΕΑΠΑ ΥΠΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

18 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 17 Η πληθώρα και συνεχής (συστημική) ροή αναφορών οδήγησε στην αποκάλυψη και προσδιορισμό του προβλήματος, την περαιτέρω έρευνα και ενασχόληση και την έκδοση του ΕΣΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ LASER ΥΠΑ

19 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 18 ΕΛΛΙΠΗΣ  Αναφορά για παρενόχληση με laser από αεροσκάφος με χαρακτηριστικό κλήσης Χ, στην περιοχή Z ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΑ 1.Ώρα απουσιάζει 2.Τύπος αεροσκάφους απουσιάζει 3.Φάση πτήσης απουσιάζει 4.ADEP απουσιάζει 5.ADES απουσιάζει 6.Χρώμα ακτίνας απουσιάζει 7.Χρόνος έκθεσης απουσιάζει

20 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 19 ΠΛΗΡΗΣ  Ώρα 18:10 UTC. Η πτήση με χαρακτηριστικό κλήσης Χ, τύπου αεροσκάφους Ζ, από ADEP για ADES, ανέφερε παρενόχληση από laser πράσινου χρώματος στα 8,2 NM τελική του διαδρόμου ΧΧ, στο γεωγραφικό σημείο G. Ενημερώθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΑ 1.Χρόνος έκθεσης απουσιάζει

21 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 20 ΥΠΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΕΑΠ/Ε687) 3.ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΓΙΝΑΝ 2.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΝΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4.ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ “ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ” 6.ΕΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ 1.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΠΙΟ ΕΥΡΕΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ & ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΕΔΑΑΠ 5.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ E-MAIL ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ FAX

22 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 21 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ2. ΩΡΑ  / /  UTC:  Τοπική: 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ4. ΝΗΟΛΟΓΙΟ   5. ΤΟΠΟΣ/ΘΕΣΗ6. ΚΡΑΤΟΣ   7. ΤΥΠΟΣ Α/ΦΟΥΣ8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ   9. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ10. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ   11. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ12. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΑ /ΕΠΙΒΑΤΕΣ/ΒΑΡΟΣ   / / / 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ/ΠΤΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ14. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ  Ναι: □  Όχι: □  Στον αέρα: □  Στο έδαφος: □

23 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 22 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15. ΟΝΟΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ16. ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗ   17. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΥ Α/ΦΟΣ 

24 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 23 3. ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 18. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ19. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 20. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ ΒΛΑΒΗ/ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ Α/ΦΟΣ21. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 22. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ Ο ΚΑΙΡΟΣ23. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 24. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ25. ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

25 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 24 4. ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 26. ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ27. ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 28. ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΕΝ. ΧΩΡΟ29. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 30. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ31. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 32. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΠΤΗΝΟ33. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ LASER

26 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 25 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 34. TCAS RA  Ενεργοποίηση: □  Συμμόρφωση: □  Χρήσιμο: □  Μη απαραίτητο: □ 35. ΜΟΝΑΔΑ ΕΕΚ36. ΤΟΜΕΑΣ ΕΕΚ37. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΗΣΗΣ/ΥΨΟΜΕΤΡΟ    Πραγματικό: □  Εξουσιοδοτηθέν: □ 38. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ39. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Οριζόντιος: □  Κατακόρυφος: □  Ελαφρύς: □  Μέτριος: □  Βαρύς: □ 40. ΚΩΔΙΚΑΣ SSR/ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ SSR   7500:  7600:  7700: 41. ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ  Επικοινωνία: □  Επιτήρηση: □  Επεξεργασία Δεδομένων: □  Πλοήγηση: □

27 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 26 6. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 42. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ (MTOW)  ≤7Τ: □  ›7T & ‹136T: □  ≥136T: □ 43. ΦΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ  Στάθμευση: □  Άνοδος: □  Κάθοδος: □  Κράτηση: □  Τροχοδρόμηση: □  Πλεύση: □  Προσέγγιση: □  Απ. προσέγγιση/Επανακύκλωση: □  Απογείωση: □  Αλλαγή ΕΠ /ύψους: □  Προσγείωση: □  Άλλο: □ 44. ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Α/ΦΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Διεθνής: □  Τακτική: □  Επιβατική: □  Εσωτερικού: □  Μη τακτική: □  Εμπορευματική: □  Ferry: □  Εκπαιδευτική: □  Άλλο: □ 45. ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Α/ΦΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  Αναψυχής: □  Επαγγελματική: □  Εκπαιδευτική: □  Άλλο: □

28 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 27 46. ΦΩΤΙΑ/ΚΑΠΝΟΣ/ΟΣΜΗ ΣΤΟ Α/ΦΟΣ47. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ Α/ΦΟΣ  Πιλοτήριο: □  Καμπίνα επιβατών: □  48. ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ/ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   49. ΖΗΜΙΑ Α/ΦΟΥΣ  Ολική: □  Σοβαρή: □  Ελαφρά: □ 50. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  Θανατηφόροι: □  Σοβαροί: □  Ελαφρείς: □

29 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 28 7. ΚΑΙΡΟΣ 51. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙΡΟΥ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ  IMC: □  VMC: □  Ημέρα: □  Νύκτα: □ 52. METAR/ATIS/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ/ΠΕΔΗΣΗ/RVR/ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ/CAT/WINDSHEAR/VORTEX/ΑΛΛΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ   8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 53. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ54. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ  Mayday: □  Pan: □  Ραδιοφωνικό σταθμό: □  ‘Άλλη συχνότητα: □ 55. ΕΜΦΑΝΙΣΗ MODE C56. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ  Ναι: □  Όχι: □  IFR: □  VFR: □  SVFR: □

30 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 29 ΥΠΑ ECCAIRS REPORT FORM (ERF)/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕΡΙΠΟΥ 30-50% ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) 2.ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ECCAIRS 4.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ DEXTER ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ EΝΑ ΦΥΛΛΟ EXCEL 6.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 7.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (AIA) 5.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

31 ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © 30 ΥΠΑ TOKAI/AST Tool Kit for ATM Occurrence Investigation/Annual Summary Template ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ EUROCONTROL ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ATM ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ESARR 2


Κατέβασμα ppt "1ΕΑΠΑ, Αθήνα 2010 © ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google