Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5. Η πατρίδα μας η Ελλάδα Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας Η ελλάδα έχει..........

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5. Η πατρίδα μας η Ελλάδα Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας Η ελλάδα έχει.........."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

3 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5. Η πατρίδα μας η Ελλάδα Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας Η ελλάδα έχει.......... γεωγραφικά διαμερίσματα. Τα αναφέρω ξεκινώντας από τα βόρεια. 1.Η Θρ........... 2.Η Μακ......... 3.Η Θε........... 4.Η Ηπ........... 5.Η Στ..... Ελ........... 6.Η Πε............ 7.Η Κρ........... 8.Τα νη..... του Ιο....... 9.Τα νη...... του Αι.......

4 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τα σύνορα της Ελλάδας 1.Η Ελλάδα συνορεύει μετα παρακάτω κράτη: α)Αλ......., β) Σκ......, γ) Βου........,δ) Του...... 2. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Α......... 3. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι...... εκατ.

5 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Η ορεινή Ελλάδα 1.Η Ελλάδα είναι χώρα ορ............... 2.Η μεγαλύτερη οροσειρά της είναι η Πί.......... 3. Τα ψηλότερα βουνά είναι: Ο Όλ........, ο Σμ......., ο Βό......, ο Γρά......., η Γκ.........., τα Βαρ...., ο Παρν...., ο Ψηλ....., τα Λευ... Όρη, ο Ταϋγ..., ο Χελ...., το Φαλ.... Ο Όρβ...., τα Πιέ........ 4. Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας είναι ο Ό...........

6 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Η πεδινή Ελλάδα Οι μεγαλύτερες πεδιάδες της Ελλάδας είναι: 1.Της Κεντρικής Μ............... 2.Της Θεσ............. 3.Της Κομ......... – Ξαν......... 4.Του Έβ........... 5.Των Σερ......... 6.Της Δρ............ 7.Της Ηλ............ 8.Της Κωπ.........

7 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Οι μεγαλύτερεςκοιλάδες της Ελλάδας 1.Κοιλάδα των Τ............... (Θεσσαλία) 2.Κοιλάδα της Άμ............. (Στερεά Ελλάδα) 3.Κοιλάδα του Ευρ........... (Πελοπόννησος) 4.Κοιλάδα του Καλ........... (Ήπειρος) 5.Κοιλάδα του Αλφ.......... (Πελοπόννησος)

8 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Η θάλασσα και τα νησιά μας Τα ελληνικά πελάγη είναι : 1.Το Αι......... 2.Το Ιό........ 3.Το Κρ....... 4.Το Ικ....... 5.Το Μυρ.... 6.Το Θρ......

9 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Οι κυριότεροι κόλποι της Ελλάδας 1.Ο Θερμ....... 2.Ο Σαρ........ 3.Ο Μεσ....... 4.Ο Πατρ..... 5.Ο Αμβρ..... 6.Ο Κορ........ Ο Παγ..........

10 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας 1.Οι Κυκ............ 2.Τα Δωδ......... 3.Τα νησιά του Αν...... Αι........ 4.Τα Επτ.......... 5.Οι Βόρ...... Σπ...........

11 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο καιρός και το κλίμα Το κλίμα της Ελλάδς είναι εύκρ....... μεσ........... Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε περ...... βροχές από την Ανατολική. Το κλίμα της Νότιας Ελλάδας είναι πιο ζ....... από το κλίμα της Βόρειας Ελλάδας.

12 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Η επιφάνεια της γης (ξηρά - θάλασσα) •Το μεγαλύτερο μέρος τηςγης καλύπτεται από θ..................... •Η ξηρά χωρίζετaι σε έξι ηπ............ •Οι ήπειροι της γης είναι: •α.η Ασ....., •β.η Ευ........, •γ.η Αμ.........., •δ.ηΑφ......, •ε.η Ωκ......., •στ.η Αντ.............

13 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Έδαφος και υπέδαφος •Τα διάφορα υλικά του υπεδάφους σχηματίζουν στρώματα που τα λέμε π............... •Το έδαφος της γης διαβρώνεται από το ν............. •Τα υλικά του εδάφους αποσαθρώνονται από το ν........, τον άν........, τα χιό....., τον παγ......, και τη ζέ.........

14 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Το εσωτερικό της γης •Τα λιωμένα υλικά στο εσωτερικό της γης λέγονται μ.......... •Όταν το μάγμα ξεχύνεται στην επιφάνεια της γης λέγεται λ........... •Έτσι δημιουργούνται τα η................ •Στην Ελλάδα ηφαίστεια υπάρχουν στην Σ.........., στα Μέ........., και στη Ν...........

15 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Οι κινήσεις και το κλίμα της γης •Η γη χωρίζεται σε δυο ημισφαίρια με τον ισ............. •Οι εποχές οφείλονται στην περ....... της γης γύρω από τον ήλιο. •Οι κλιματικές ζώνες της γης είναι: •Η Τρ................... ζώνη •Η Εύκ................. ζώνη •Η Πολ................ ζώνη

16 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Πού είναι χτισμένες οι πόλεις και τα χωριά μας •Πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Α...... •Συμπρωτεύουσα είναι η Θ....................... •Πρωτεύουσα της Θεσσαλίας είναι η Λ........ •Μεγαλύτερη νησιωτική πόλη είναι το Η...... •Μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου είναι η Π...... •Μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου είναι τα Γ..... •Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας είναι ο Π..

17 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα •Σπουδαία πόλη της αρχαιότητας με μεγάλο εμπορικό λιμάνι ήταν η Ρ......... •Μεγάλη πόλη στην αρχαία εποχή ήταν η Κ...........

18 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Συγκοινωνιακά έργα και προβλήματα •Το πρώτο μεγάλο συγκοινωνιακό έργο στη χώρα μας ήταν η διάνοιξη δ........... στον ισθμό της Κορίνθου.

19 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Το ελληνικό κράτος •Αρχηγός του ελληνικού κράτους είναι ο Πρ........ της ελληνικής Δ.............. •Η κυβέρνηση του κράτους αποτελείται από τον Πρ.......... και τους Υπ..........

20 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Διοικητική διαίρεση •Το ελληνικό κράτος είναι χωρισμένο σε...... νομούς. •Στην πρωτεύουσα κάθε νομού έχει την έδρα του ο ν..............

21 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Η ελληνική δημοκρατία •Ο τρόπος που διοικείται το κράτος λέγεται π............................... •Ο ανώτερος νόμος του κράτους είναι το Σ........... •Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι η Πρ........ Κοιν.......... Δημ.............

22 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών •Οι πολίτες έχουν σύμφωνα με το Σύνταγμα δικ........... αλλά και υπ........... •Οι πολίτες με απεργίες και διαδηλώσεις διεκδικούν τα δ.......... τους

23 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Το έθνος μας •Οι Έλληνες που ζουν έξω από την Ελλάδα ξεπερνούν τα......... εκατομμύρια. •Όλοι οι Έλληνες,όπου κι αν ζουν, αποτελούν το ελληνικό έ............

24 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τα εθνικά μας σύμβολα •Τα εθνικά μας σύμβολα είναι ο εθ...... ύμνος και η σ........... •Ο εθνικός ύμνος είναι παρμένος από ποίημα του Σ........ και μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μ................

25 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Οι σημερινοί γειτονικοί λαοί •Η Ελλάδα συνορεύει με την Αλ....., τα Σκ......, τη Βουλ......, και την Τουρ..... •Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρ...... Έν.... •Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από......... κράτη μέλη. •Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι:Η Ελλ...., η Ιτ..., η Γερ..., η Μεγ. Βρ...., η Γαλ...., η Ιρ......., η Δαν...., η Ολ...., το Βελ...., το Λουξ....., η Ισπ...... και η Πορτ.......

26 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Φυτά και ζώα σε ελληνικούς τόπους •Συμπληρώνω τα γράμματα στις λέξεις: •κου........., λύκ....., σκαντζόχ...., δρυοκ...., λαγ..., αλ......., χελ...., γερ..., σκί..., έλ........, χλό....., σιτ..., βελ...., σαλιγ..., αγελ..., λεύκ..., χελ...., χελιδ..., πετ..., σπουρ...., πρόβ..., ελ..., καλαμπ..., βάτρ.., καλ...., πάπ..., κουν..., μύγ.., πελ..., βδ..., νο΄θφ..., ιτ..., βρ.., φύκ.., κοχ..., αχιν..., χταπ..., αστερ..., καλαμ...., μύδ..., γλάρ..., λιθρ..., γόπ..., μπαρμπ..., κοχ..., πευκ..., οξ..., παπαρ.., γαϊδουράγκ..., ραδ...., νουφ..., θυμ..., πλάτ..., χαμομ..., τσουκ..., δυόσ..., τίλ..., δάφν.., τσά.., δεντρολίβ..., ελ..., πορτοκ...., ροδακ..., αμυγδ..., κασταν..., αμπέλ.., συκ.., αρακ..., ρύζ.., ζαχαρότ..., καπν..., πιπαρ..., λιν..., λυκίσκ.., αγριογούρ..., σκιουρ..., κουνάβ.., αρκουδ, δρυοκολ..., καλογιάνν..., κούκ..., ασπάλ..., αετ..., πέρδικ, αηδ.., νυχτερ, μυρμίγκ..., ακρίδ.., πασχαλ..., ψύλλ..., χρυσόμ..., σκορπ..., σκουλήκ..

27 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ζώα που συντηρεί ο άνθρωπος •Ζώα που συντηρεί ο άνθρωπος είναι: •Το πρόβ..., η αγελ..., το περισ...., το γουρ..., η κότ.., η γάτ..., το άλογ..., η μέλ....

28 ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Πώς σου φάνηκαν; Δύσκολα ή εύκολα; •Αν έμαθες καλά όλα τα παραπάνω, μπορείς να υπερηφανεύεσαι ότι τα κατάφερες! •Έτσι μπορείς να συνεχίσεις με το δεύτερο μέρος.... •Καλή επιτυχία!!


Κατέβασμα ppt "ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΟΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5. Η πατρίδα μας η Ελλάδα Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας Η ελλάδα έχει.........."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google