Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μικροοικονομία των Ορέων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μικροοικονομία των Ορέων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μικροοικονομία των Ορέων
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαχαράκης, MBA, BA

2 Σκοπός της εργασίας Διατριβή για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ στο Ελληνοαμερικάνικο Πανεπιστήμιο Κύριος σκοπός η διάχυση των ιδεών του ΠτΟ στην Αμερικάνικη Ακαδημαϊκή Κοινότητα μέσα από το ακαδημαϊκό προφίλ του θεσμού της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. Γνωστοποίηση στον ακαδημαϊκό χώρο για να αποτελέσει ακαδημαϊκό, ερευνητικό και μελετητικό ζητούμενο. Η Συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία βρίσκεται ήδη στις βιβλιοθήκες της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης αλλά και του πανεπιστημίου Διατίθεται ελεύθερα προς ανάγνωση από τους επισκέπτες και φοιτητές Χρήση ως βιβλιογραφική αναφορά σε μελλοντικές εργασίες τους και ως εργαλείο σύγκρισης με φορείς που έχουν την ίδια στόχευση και σε άλλα κράτη. Η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει συγκριτικά να παρουσιάσει την πληρότητα των ιδεών που συνέχουν το ΠτΟ.

3 Τι είναι το Πανεπιστήμιο των Ορέων;
Τι είναι το Πανεπιστήμιο των Ορέων;

4 Το Πανεπιστήμιο των Ορέων
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Όραμα να γίνει το σημείο όπου το Πανεπιστήμιο, ως θεσμός που αφουγκράζεται τις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας, και η Τοπικότητα συναντώνται. Σκοποί να προωθήσει την αναδιανομή των μαθησιακών ευκαιριών κυρίως σε άτομα που στερούνται το δικαίωμα στην άμεση αλλά και έμμεση γνώση να ευαισθητοποιήσει γύρω από τις γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των περιοχών να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας που παρέχονται σε αυτές τις περιοχές, και να προστατεύσει τις μακραίωνες παραδόσεις και μεθόδους παραγωγής, θέτοντας παράλληλα υψηλά κριτήρια σε ό,τι αφορά στην αισθητική αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος

5 Εκπλήρωση των Σκοπών μέσω των Δράσεων του Πανεπιστημίου των Ορέων
Αλληλοδιδασκαλία, Δια βίου Παιδεία, Ιατρικές Εξορμήσεις, Καφενείο των Ορέων, Ινστιτούτο Μέλους και Λόγου, Σύσταση της Μουσικής Ακαδημίας «ΡΕΑ», Σύσταση της Ακαδημίας Πολιτισμού, Αναβίωση Ηθών και Εθίμων, Τομείς μελέτης και Έρευνας Ιστορικών Στοιχείων, Αρχιτεκτονικής, Τεχνών κ.α.

6 Η “Μικροοικονομία” Οικονομία
Μικροοικονομία των Ορέων μέσα από τις δράσεις του Οργανωτική Δομή + Δράσεις  Μικροοικονομία των Ορέων Μείγμα Θεωριών Μικροοικονομίας Η Μικροοικονομία ασχολείται με τη συμπεριφορά και τα προβλήματα των: καταναλωτών, των παραγωγών, των επιχειρήσεων, των επενδυτών, των αποταμιευτών κ.λ.π. Οικονομία Μικρο-οικονομία

7 Επίτευξη των Δράσεων… Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα

8 Οδηγίες Ε.Ε. Ευάλωτες κοινότητες και ομάδες
Διάφορες ευρωπαϊκές αναλύσεις περιγράφουν το γεγονός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκεντρώνεται στις πιο υποανάπτυκτες περιοχές και σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΕ «ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην ολοκλήρωση των ευάλωτων Κοινοτήτων και των ομάδων», είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και να αναγνωριστούν τα κύρια προβλήματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εδαφικός αποκλεισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις  είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών Με βάση το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες προμηθειών μπορούν να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών, δεδομένου ότι ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

9 Οδηγίες Ε.Ε. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Η Οδηγία για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων περιλαμβάνει κατευθύνσεις και δράσεις που στοχεύουν στη «καλή οικολογική και χημική κατάσταση» του νερού μέχρι το 2015. Αποτροπή οποιουδήποτε τύπου μόλυνσης των υδάτων από χημικά Προώθηση «Πράσινων Κανονισμών». Αειφόρος ανάπτυξη «προσέγγιση των τριών πυλώνων» οικονομική αποτελεσματικότητα, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική δικαιοσύνη. Έξι κύριες πηγές απειλής, οι οποίες είναι: Οι κλιματικές αλλαγές οι οποίες επιδρούν στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη και στην παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων, Οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία από ασθένειες ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, αλλά και από τη χρήση χημικών ουσιών στην καθημερινή ζωή, Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, Η γήρανση του πληθυσμού, Η αυξανόμενη πίεση στους ζωτικούς φυσικούς πόρους και η μείωση της βιοποικιλότητας, Το πρόβλημα των μεταφορών (κυκλοφοριακά προβλήματα στις αστικές περιοχές) και η ρύπανση που προκαλούν τα μέσα μεταφοράς.

10 Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα
Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα Η Τράπεζα των Φτωχών, Μπαγκλαντές Η τράπεζα που δανείζει στους φτωχούς χωρίς να χρειάζεται να πληρούν κανένα οικονομικό κριτήριο. Σκοπός της, η ανακούφιση της φτώχειας. Η Σκωτία αυξάνει τον “πράσινο” στόχο στο 80% έως το 2020 Στόχος η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας από το 50% στο 80% έως το 2020, η Σκωτία παίρνει το ένα τέταρτο του ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάζεται από πράσινες πηγές

11 Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα
Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα Διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Κρήτη 86% ο δείκτης ευπάθειας Ευάλωτη η Κρήτη στην κλιματική αλλαγή Ανάγκη κατάρτισης ενός σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα Η Μεσόγειος θα χαρακτηρίζεται από συχνότερη εμφάνιση ακραίων φαινομένων τα επόμενα χρόνια Προσαρμογή στις νέες συνθήκες κλιματικής αλλαγής

12 Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα
Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα Ανάπτυξη Αγροτουρισμού στην Επίδαυρο Φεστιβάλ Επιδαύρου «Μουσικός Ιούλιος» το «Πανηγύρι του Αγροτουρισμού», 8ήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων αγροτουρισμού Έμφαση στις τοπικές παραδόσεις και προϊόντα ανάδειξη των πολύπλευρων δραστηριοτήτων των κατοίκων 3ήμερες Εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Τριάδας Λυγουριού

13 Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα
Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα Αειφόρος Ανάπτυξη –Απάντηση στα παγκόσμια προβλήματα του πλανήτη «αειφόρος ανάπτυξη, είναι εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες των τωρινών γενεών, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους» 1992 υπό τη μορφή διακήρυξης στο Ρίο επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μια συνολική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, της διαχείρισης των φυσικών πόρων της γης και της ειρηνικής επίλυσης των πάσης φύσεως προβλημάτων εντός μιας χώρας ή μεταξύ διαφορετικών χωρών έχει ενσωματωθεί σε όλες σχεδόν τις Οδηγίες της Ε.Ε., στις συμβάσεις μεταξύ των κρατών, αλλά και στις αποφάσεις των δικαστηρίων που αφορούν περιβαλλοντικές διαφορές Απαραίτητη προϋπόθεση της αειφόρου ανάπτυξης, είναι ν’ αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας Συμμετοχή των ντόπιων πληθυσμών και άλλων τοπικών παραγόντων κάθε χώρας στο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί τα έθιμα και ο πολιτισμός κάθε χώρας είναι συνυφασμένα με τη συνύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος σε καλή κατάσταση.

14 Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα
Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα Ανοιχτή Εκπαίδευση Δωρεάν προσφορά διαλέξεων και βίντεο μεταξύ άλλων και από τα πανεπιστήμια UC Berkeley, UCLA, Harvard, MIT, Princeton, Stanford, και Yale. Εκπαιδευτικό υλικό από 300 κολλέγια και πανεπιστήμια από 10 χώρες σε 7 γλώσσες Το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ είναι το πρώτο με ανοιχτή πρόσβαση στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη του.

15 Πρόεδρος Η.Π.Α. Barack Hussein Obama (20/01/2009)
…θα δράσουμε. Όχι μόνο προς δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, άλλα θέτοντας νέα θεμέλια για την ανάπτυξη… …Θα εκμεταλλευτούμε τον ήλιο και τους ανέμους και το έδαφος για να δώσουμε ενέργεια στα αυτοκίνητα και τα εργοστάσιά μας. Και θα μεταμορφώσουμε τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής…. …τι μπορούν να πετύχουν ελεύθεροι άνδρες κι ελεύθερες γυναίκες όταν η φαντασία ενώνεται με την προσήλωση σ’ έναν κοινό σκοπό… …Η επιτυχία της οικονομίας ήταν ανέκαθεν εξαρτημένη […] απ’ το εύρος διάχυσης της ευημερίας μας… …η κληρονομιά μας απαρτίζεται από ένα ετερόκλητο μωσαϊκό και αυτό είναι δύναμη… …δεν μπορούμε πια να επιτρέπουμε στον εαυτό μας την αδιαφορία […] ούτε και μπορούμε να καταναλώνουμε τους πόρους του πλανήτη δίχως να νοιαζόμαστε για τις συνέπειες. Διότι ο κόσμος έχει αλλάξει, και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς μαζί του…

16 Κοινοί Στόχοι - Κοινές Αξίες
Εργασία για όλους Ελευθερία της φαντασίας Διαφάνεια Εμπλοκή του πολίτη στην Οικονομία Αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας Ανάπτυξη των φτωχών περιοχών Κίνητρο και πρωτοβουλία Πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Hussein Obama (2009) Ιδρυτική Διακήρυξη του Πανεπιστημίου των Ορέων (2008)

17 Στρατηγικός Σχεδιασμός
Για τη πραγμάτωση των στόχων του Πανεπιστημίου των Ορέων 4 ομάδες εργασίας συστάθηκαν: Ομάδα Υγείας Ομάδα Κοινωνία / Πολιτισμός Ομάδα Οικονομίες/ Περιβάλλοντα Ομάδα Παιδείας Δράσεις των ομάδων εργασίας δημοσίων διαλέξεων, συναντήσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια ενισχυτικά της διδασκαλίας σχολικών μαθημάτων και ιατρικές εξορμήσεις. οικονομικής συμβουλευτικής, των συνεργιών και συμπράξεων, διεξαγωγή ερευνών

18 Στρατηγικός Σχεδιασμός
3 Επίπεδα ανάπτυξης Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου Η Εκπαίδευση/ Κατάρτιση αλλά και η Υγεία/ Υγιεινή αποτελούν τις πλέον σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο Διατήρηση Πολιτιστικής Ταυτότητας & Ενδογενής Οικονομική Ανάπτυξη Η έμφαση του «Πανεπιστημίου των Ορέων» δίνεται μεταξύ άλλων στα φυσικά προϊόντα, την αειφορία, στα παραδοσιακά επαγγέλματα και την πολιτιστική ταυτότητα. Δημιουργία προϋποθέσεων προκειμένου το «Πανεπιστήμιο των Ορέων» να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Κρήτης.

19 Συμπεράσματα Το Πανεπιστήμιο των Ορέων δεν είναι μόνο άλλο ένα πανεπιστήμιο. Η υιοθέτηση αρχών από τις διάφορες θεωρίες μικροοικονομίας συστήνουν ένα πρωτοπόρο και προοδευτικό σύστημα μικροικονομίας. Χτίζει μια μικροοικονομία που με τη σειρά της βοηθάει την οικονομία της κάθε περιοχής. Οι οδηγίες της Ε.Ε. προς τα μέλη κράτη της, αλλά και τα επιτυχημένα διεθνή παραδείγματα προαναγγέλλουν επιτυχία του επιχειρήματος «Πανεπιστήμιο των Ορέων» Οι προοδευτικές ιδέες συμβαδίζουν με αυτές αναπτυσσόμενων κρατών.

20 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Μικροοικονομία των Ορέων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google