Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ιφιγένεια Φουντά, Επιστημονικά Υπεύθυνη έργου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ιφιγένεια Φουντά, Επιστημονικά Υπεύθυνη έργου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ιφιγένεια Φουντά, Επιστημονικά Υπεύθυνη έργου

2 Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Πρόσκληση 101 • Κάθετη δράση- Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ-Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα (π/υ για σύνολο ιδρυμάτων : 17,5εκ. €) • Οριζόντια δράση για το GUNET- Κεντρικό μητρώο ελληνικών ανοιχτών μαθημάτων (π/υ 2,5 εκ. €) http://www.edulll.gr/?p=7133 2

3 Βασικοί στόχοι δράσεων • Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. • Προώθηση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης συμβατικής εκπαίδευσης 3

4 Διεθνής εμπειρία Παροχή ανοιχτών μαθημάτων από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2001 π.χ. OCW Consortium ( σύνδεσμος 250 πανεπιστημίων με 4000 μαθήματα),OCW Consortium http://ocw.mit.edu/courses/http://ocw.mit.edu/courses/ (πλατφόρμα του ΜΙΤ με 2100 μαθήματα) coursera.org (πλατφόρμα 32 πανεπιστημίων με 200 μαθήματα)coursera.org 4

5 Ψηφιακή διάθεση εκπαιδευτικού υλικού-σημερινή κατάσταση • Κάθε χρόνο υλοποιούνται 42.000 προπτυχιακά μαθήματα στα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. • Ο κύριος όγκος εκπαιδευτικού υλικού παραμένει μη διαθέσιμος και μη εύκολα προσβάσιμος σε ψηφιακή μορφή από ένα κεντρικό σημείο. Καμία πρόσβαση για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 5

6 Ανοιχτά μαθήματα-σημερινή κατάσταση – Μεγάλος αριθμός ανοικτών μαθημάτων – Όχι ικανοποιητική δομή και οργάνωση περιεχομένου – Ετερογένεια στην ποιότητα 6

7 Σημερινή κατάσταση στο ΤΕΙ • Τα μαθήματα βρίσκονται σε έξι διαφορετικές πλατφόρμες • Διατίθενται συνολικά περίπου 671, τα περισσότερα χωρίς οργανωμένο περιεχόμενο. (π.χ. αναλυτική περιγραφή, ενότητες, λέξεις- κλειδιά κτλ) 7

8 Φυσικό αντικείμενο έργου • Δημιουργία 440 ανοιχτών μαθημάτων τριών κατηγοριών: 271Α-, 100Α, 69Α+. • Ένα τυπικό μάθημα διδάσκεται 13 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες (σύνολο 52 ωρών). • Αρχικά στο έργο συμμετείχαν 31 τμήματα που είχαν ΜΟΔΙΠ και η αναλογία για κάθε τμήμα διαμορφώθηκε σε 8Α-, 3Α και 2Α+. Εξαίρεση αποτελούν τα τμήματα με δικές τους πλατφόρμες που διαθέτουν ήδη σχετική τεχνογνωσία. • Σήμερα στο ΤΕΙ υπάρχουν 35 τμήματα με ΜΟΔΙΠ, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο έργο, με αποτέλεσμα να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων. 8

9 Κατηγορίες μαθημάτων Προδιαγραφή Ελάχιστες προδιαγραφές Α- Ελάχιστες Προδιαγραφές Α (podcast) Πλήρεις προδιαγραφές Α+ Αναλυτική περιγραφή μαθήματος√√√ Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος√√√ Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος√√√ Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων √√√ Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων√√√ Λέξεις – κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα διαλέξεων √√√ Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη √√√ Αναφορά βιβλιογραφίας√√√ Ασκήσεις--√ Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων --√ Πολυμεσικό υλικό όπως: i) καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις ii)καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις συνδυασμένες ή συγχρονισμένες με διαφάνειες iii)podcast, εκφωνήσεις στις διαφάνειες κ.α. √ √

10 Μάθημα Α- • Οι ελάχιστες προδιαγραφές αφορούν την οργάνωση του ψηφιακού υλικού όπως περιγράφεται στον προηγούμενο πίνακα. • Ο καθηγητής θα έχει το ρόλο καθοδηγητή και συμβούλου. Θα κατευθύνει την ομάδα υποστήριξης, θα προβαίνει στον τελικό έλεγχο υλικού πριν ανέβει στην πλατφόρμα. Με τα υπόλοιπα θα ασχοληθεί η ομάδα υποστήριξης. 10

11 Μάθημα Α (podcast) • Οι προδιαγραφές είναι ίδιες με το μάθημα Α-. Η επιπλέον προδιαγραφή είναι η δημιουργία podcast. Ειδικότερα με τον όρο podcast νοείται το πολυμεσικό υλικό που αποτελείται από τον ήχο του διδάσκοντα και τις διαφάνειες ή την καταγεγραμμένη οθόνη του υπολογιστή. Ο ήχος αφορά στη διάλεξη ή το σχολιασμό του διδάσκοντα και όχι απλή ανάγνωση του περιεχομένου των διαφανειών. 11

12 Μάθημα Α+ • Το μάθημα Α+ έχει τις προδιαγραφές Α- και επιπλέον τα εξής: • Ασκήσεις • Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες • Πολυμεσικό υλικό: Βιντεοσκόπηση διαλέξεων και συγχρονισμός με τις διαφάνειες. 12

13 Παράμετροι επιτυχίας – βαθμός ενεργοποίησης/συμμετοχής των μελών ΕΠ – αριθμός & ποιότητα Ανοικτών Μαθημάτων – ευρεία χρήση από φοιτητές & αυτοεκπαιδευόμενους Παράδειγμα επιτυχημένης πλατφόρμας: ΜΙΤ opencourseware Η πλατφόρμα προσφέρει 2100 μαθήματα και δέχεται 1.000.000 επισκέπτες το μήνα. (42% φοιτητές, 43% αυτοεκπαιδευόμενους, 9% καθηγητές και 6% τρίτους) 13

14 Ενεργοποίηση μελών ΕΠ Για την υλοποίηση του έργου, την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των μελών ΕΠ και την επιτυχή διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προβλέπεται: • Οριζόντια υποστήριξη από το Gunet • Σύσταση Ιδρυματικής Επιτροπής • Ορισμός εκπροσώπων τμημάτων • Δημιουργία ομάδας υποστήριξης ανάπτυξης ανοιχτών μαθημάτων για τα μέλη ΕΠ 14

15 Οριζόντια υποστήριξη Gunet Οριζόντια υποστήριξη των ΑΕΙ • στην ανάπτυξη και την φιλοξενία ανοικτών μαθημάτων • Χάραξη οριζόντιας πολιτικής για ανάπτυξη Α/Μ Η οριζόντια υποστήριξη θα παρέχεται σε: • ομάδες υποστήριξης (π.χ. πρότυπα κείμενα, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, πλατφόρμες, κατάρτιση, δράσεις ενημέρωσης κ.α.) • καθηγητές (π.χ. Forum, πρότυπο μάθημα, τεχνική υποστήριξη) 15

16 Ομάδα Υποστήριξης ανοιχτών μαθημάτων ΤΕΙΑ • Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ή βελτίωση υπάρχοντος • Αναδιαμόρφωση αρχείων παρουσιάσεων και εγγράφων κειμένου ώστε να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις προσβασιμότητας • Έλεγχος και πιστοποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών (πλην περιεχομένου) • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα • Αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας • Καταγραφή, επεξεργασία, ανάπτυξη και δημοσιοποίηση βιντεοδιαλέξεων 16

17 Ιδρυματική Επιτροπή • Καταρτίζει κείμενο ιδρυματικής πολιτικής για τα θέματα του έργου. • Καταρτίζει πλαίσιο παρεμβάσεων για διάχυση και ενημέρωση μελών ΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. 17

18 Εκπρόσωποι Τμημάτων Αποτελούν την επαφή της Ιδρυματικής Επιτροπής με το Τμήμα και θα συμμετέχουν • στο συντονισμό των δραστηριοτήτων του Τμήματος • στην προαγωγή και διάχυση αποτελεσμάτων έργου και • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση συναδέλφων τους. 18

19 Συνήθεις και εύλογες ανησυχίες 1 • Μήπως μειωθεί η παρουσία σπουδαστών στα αμφιθέατρα; Έχοντας το υλικό και τις διαλέξεις είναι δυνατή η αξιοποίηση τους ως μέρος της προετοιμασίας των φοιτητών προτού έρθουν στην τάξη. Περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για εμβάθυνση στο μάθημα, επίλυση αποριών. 19

20 Συνήθεις και εύλογες ανησυχίες 2 • Μήπως απαιτείται πολύ χρόνος από μέλος ΕΠ για μάθημα Α- και Α, για τα οποία δεν προβλέπεται αμοιβή; Ο καθηγητής θα έχει το ρόλο καθοδηγητή και συμβούλου. Θα κατευθύνει την ομάδα υποστήριξης, θα προβαίνει στον τελικό έλεγχο υλικού και μαθήματος προτού αναρτηθεί στην πλατφόρμα. Με τα υπόλοιπα θα ασχοληθεί η ομάδα υποστήριξης. 20

21 Συνήθεις και εύλογες ανησυχίες 3 • Γιατί να διαθέσω το εκπαιδευτικό υλικό μου στο σύνολο της κοινωνίας; Μήπως υπονομεύω τα συγγράμματα μου; Η εμπειρία έχει δείξει ότι με τα ανοιχτά μαθήματα διευρύνεται και αυξάνεται το ακροατήριο -> αύξηση αναγνωσιμότητας βιβλίων μελών ΕΠ 21

22 Συνήθεις και εύλογες ανησυχίες 4 • Μήπως χρησιμοποιώ υλικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας; • Μήπως χρησιμοποιήσουν άλλοι το ανοιχτό υλικό μου; Για το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο π.χ. ανοιχτό ακαδημαϊκό μάθημα δημιουργήθηκαν οι ανοιχτές άδειες Creative Commons. 22

23 Creative commons • Οι άδειες βοηθούν να διατηρεί κανείς και να διαχειρίζεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με πιο ευέλικτο και ανοιχτό τρόπο • Ο δημιουργός δίνοντας άδεια CC στο έργο του επιτρέπει στο χρήστη να το αντιγράψει, να το διανείμει ή να το τροποποιήσει. • Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο http://www.creativecommons.gr/ 23

24 Ευχαριστούμε! Ώρα για ερωτήσεις Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5385780 Για την παρουσίαση χρησιμοποιήθηκε υλικό από την εισαγωγική συνάντηση που έκανε το Gunet στις 21/9/2012 (εισήγηση κ. Μεράκου και κ. Μπαλαούρα). 24


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ιφιγένεια Φουντά, Επιστημονικά Υπεύθυνη έργου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google