Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Με τα μάτια ενός Ρομπότ... Η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας ως νέος τρόπος πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους Γιώργος Καμαρινός, Αδαμαντία Κολιού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Με τα μάτια ενός Ρομπότ... Η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας ως νέος τρόπος πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους Γιώργος Καμαρινός, Αδαμαντία Κολιού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Με τα μάτια ενός Ρομπότ... Η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας ως νέος τρόπος πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους Γιώργος Καμαρινός, Αδαμαντία Κολιού

2 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot TOURBOT «Αλληλεπιδραστική τηλε-παρουσία σε Μουσεία μέσω Ρομποτικών Εκπροσώπων»  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ελλάδα  Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Ελλάδα  Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών -Ελλάδα  THEON Mobile Platforms SA - Ελλάδα  Πανεπιστήμιο του Freiburg - Γερμανία  Πανεπιστήμιο της Βόννης - Γερμανία  Γερμανικό Μουσείο Βόννης - Γερμανία Συμμετέχοντες φορείς

3 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Σχεδιάγραμμα παρουσίασης  Αντικείμενο έρευνας  Αυτόνομοι ρομποτικοί εκπρόσωποι  «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο  «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο  Στάδιο εξέλιξης του προγράμματος  Συμπεράσματα

4 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αντικείμενο έρευνας Τηλε-παρουσία σε μουσεία μέσω ρομποτικών εκπροσώπων Ιδέα «Βλέπω» με τα μάτια του ρομπότ και το ελέγχω από απόσταση Διαδίκτυο

5 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αντικείμενο έρευνας  Κινούμενες ρομποτικές πλατφόρμες εξοπλισμένες με αισθητήρες και συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο  Έλεγχος μέσω Διαδικτύου  Ικανότητα για αυτόνομη και ασφαλή κίνηση  Μετάδοση οπτικοακουστικών δεδομένων στο χρήστη Τηλε-παρουσία σε μουσεία μέσω ρομποτικών εκπροσώπων

6 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αντικείμενο έρευνας  Ανάπτυξη διαδραστικού ρομπότ-ξεναγού ικανού να παρέχει εξατομικευμένη πρόσβαση σε μουσειακά εκθέματα και στην πολιτιστική κληρονομιά μέσω Διαδικτύου  Λειτουργία ως εκπρόσωπος του χρήστη στο μουσείο δεχόμενος εντολές μέσω Διαδικτύου που το οδηγούν στο να κινείται μέσω στο χώρο που βρίσκεται και να επισκέπτεται συγκεκριμένα εκθέματα  Δράση ως ευέλικτος, επιτόπιος ξεναγός Σκοπός

7 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αντικείμενο Έρευνας  Ανάπτυξη ρομποτικών εκπροσώπων με εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης που θα μπορούν να κινούνται ημι-αυτόνομα στο χώρο του μουσείου.  Ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων σελίδων στο διαδίκτυο με σκοπό να εξυπηρετούν την τηλε-παρουσία του χρήστη εξ αποστάσεως, δηλαδή να διευκολύνουν την παρατήρηση ενός χώρου μέσα από τα μάτια της ρομποτικής πλατφόρμας Στόχοι

8 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αντικείμενο έρευνας Επίσκεψη μέσω διαδικτύουΕπιτόπια ξενάγηση

9 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Σχεδιάγραμμα παρουσίασης  Αντικείμενο έρευνας  Αυτόνομοι ρομποτικοί εκπρόσωποι  «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο  «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο  Στάδιο εξέλιξης του προγράμματος  Συμπεράσματα

10 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Αλληλεπίδραση Χρήστη Εκτέλεση Επεξεργασία Δεδομένων Αντίληψη Υλικά Στοιχεία Σύστήματος

11 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι  Κυκλικό σχήμα  Υπολογιστής  Αισθητήρες (sonars, laser scanner, IRs)  Κάλυψη όλου του σώματος με tactile sensors  Στερεοσκοπική κεφαλή  Ασύρματη επικοινωνία  Προσομοίωση εκφράσεων Στοιχεία της Ρομποτικής Πλατφόρμας

12 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Προσομοίωση εκφράσεων με:  Μηχανικό στόμα  Μάτια  Φρύδια

13 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι  Χάρτες χώρου (αυτόνομη χαρτογράφηση)  Αισθητήρες (ranging systems - laser scanners, sonars)  Τεχνικές εντοπισμού –Προφίλ χώρου –Σύγκριση και ταίριασμα στο χώρο Αντίληψη

14 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Χαρτογράφηση Βυζαντινό Μουσείο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

15 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Αποτέλεσμα χαρτογράφησης Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Βυζαντινό Μουσείο Μουσείο Βόννης

16 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Οπτικοακουστικές πληροφορίες σχετικές με τα εκθέματα Γερμανικό Μουσείο Βόννης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών:

17 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Ικανότητες πλοήγησης (ασφαλής, αποτελεσματική):  Αναδραστική πλοήγηση –Αποφυγή εμποδίων –Κίνηση γύρω από έκθεμα –Κίνηση προς συγκεκριμένο «σημείο» στο πεδίο παρατήρησης του χρήστη  Πλοήγηση με συγκεκριμένο στόχο –Ξενάγηση –Κίνηση προς εκθέματα (δημιουργία διαδρομής) Επεξεργασία Δεδομένων

18 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Αναδραστική πλοήγηση Αποφυγή εμποδίων Robot Model Sonars Laser Εντολή επιτρεπόμενης κίνησης

19 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Αυτόνομοι Ρομποτικοί Εκπρόσωποι Πλοήγηση με συγκεκριμένο στόχο Κίνηση προς εκθέματα  Σχεδίαση πορείας  Συνεργασία με το σύστημα αποφυγής εμποδίων  Γρήγορη διόρθωση πορείας σε περίπτωση δυναμικών εμποδίων (π.χ. Επισκέπτες μουσείου)

20 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Σχεδιάγραμμα παρουσίασης  Αντικείμενο έρευνας  Αυτόνομοι ρομποτικοί εκπρόσωποι  «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο  «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο  Στάδιο εξέλιξης του προγράμματος  Συμπεράσματα

21 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο «Βλέπω μέσα από τα μάτια ενός ρομπότ»:  Μετάδοση Βίντεο: Ρομπότ – Κεντρικός σταθμός –Αναλογική μετάδοση –Ασύρματο Ethernet  Εκπομπή σήματος βίντεο στο χρήστη –Ταυτόχρονη μετάδοση μέσω διαδικτύου σε πολλούς χρήστες

22 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο Εκπομπή σήματος βίντεο μέσω διαδικτύου Επιλογή  Webcam32 http://surveyorcorp.com/webcam32/  Άμεση αναμετάδοση καρέ  Μειωμένος αριθμός καρέ που αναμεταδίδονται  Μείωση ποιότητας εικόνας καρέ

23 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Σχεδιάγραμμα παρουσίασης  Αντικείμενο έρευνας  Αυτόνομοι ρομποτικοί εκπρόσωποι  «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο  «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο  Στάδιο εξέλιξης του προγράμματος  Συμπεράσματα

24 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο Οθόνες για αλληλεπίδραση με το χρήστη  Σελίδες στην οθόνη του υπολογιστή πάνω στο ρομπότ –Χρήση οθονών αφής LCD  Σελίδες διαδικτύου –Τεχνολογία browser Παρόμοιες αρχές σχεδίασης

25 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο Σχεδιασμός οθονών για αλληλεπίδραση με το χρήστη

26 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot TOURBOT System Technical point of view TOURBOT Kick-off Meeting Environment Mobile Platform Navigation SW System Administrator Information and Data Base Remote User On-site User WWW Off-board Workstation Data Link Platform bus Wireless Link ISDN Link Processing & Control Unit Sensors

27 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Σχεδιάγραμμα παρουσίασης  Αντικείμενο έρευνας  Αυτόνομοι ρομποτικοί εκπρόσωποι  «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο  «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο  Στάδιο εξέλιξης του προγράμματος  Συμπεράσματα

28 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Στάδιο εξέλιξης του προγράμματος

29 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Σχεδιάγραμμα παρουσίασης  Αντικείμενο έρευνας  Αυτόνομοι ρομποτικοί εκπρόσωποι  «Βλέπω» μέσα από το διαδίκτυο  «Ελέγχω» μέσα από το διαδίκτυο  Στάδιο εξέλιξης του προγράμματος  Συμπεράσματα

30 TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars http://www.ics.forth.gr/tourbot Συμπεράσματα –Τηλε-παρουσία / τηλε-παρατήρηση –Εξατομικευμένη πρόσβαση από απόσταση στο χώρο ενός μουσείου –Έλεγχος από απόσταση μέσω διαδικτύου –Επιτόπια ξενάγηση

31 Με τα μάτια ενός Ρομπότ... Η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας ως νέος τρόπος πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους Γιώργος Καμαρινός, Αδαμαντία Κολιού


Κατέβασμα ppt "Με τα μάτια ενός Ρομπότ... Η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας ως νέος τρόπος πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους Γιώργος Καμαρινός, Αδαμαντία Κολιού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google