Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1

2 Εκτέλεση Προυπολογισμού  2012: Έλλειμμα € ,00  2013: Πρωτογενές πλεόνασμα € ,00  2014: Πρωτογενές πλεόνασμα € ,00 BSS : 05/20122

3 Μέτρα προ της Α’ εκταμίευσης • Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης €1.076 εκ. • Μείωση υπερωριακής απασχόλησης ιατρών €50 εκ. • Μείωση προμηθειών στρατιωτικού υλικού €300 εκ. • Μείωση αντιδημάρχων και λοιπού προσωπικού €30 εκ. • Μείωση λειτουργικής δαπάνης κεντρικής κυβέρνησης €270 εκ. BSS : 05/20123

4 • Περικοπές επιδοτήσεων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών €190 εκ. • Μείωση Π.Δ.Ε. €400 εκ. • Αλλαγές στα συνταξιοδοτικά ταμεία €300 εκ. • Μείωση επικουρικών συντάξεων €325 εκ. • Εφαρμογή τέλους επιτηδεύματος • Εφαρμογή νέου ενιαίου μισθολογίου από 11 ο / 2011 BSS : 05/20124 Μέτρα προ της Α’ εκταμίευσης

5 Πρόσθετες υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούνιο 2012 • Μέχρι τον Ιούνιο 2012, μείωση κατά 10% στα «ειδικά μισθολόγια», του δημοσίου, στα οποία δεν ισχύει το νέο μισθολόγιο. • Προετοιμαζόμενη για τους προυπολογισμούς , αναθεώρηση προγραμμάτων δημοσίων δαπανών με επικέντρωση σε : 1.Συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις BSS : 05/20125

6 Πρόσθετες υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούνιο Αμυντικές δαπάνες 3.Αναδιάρθρωση κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης 4. Εξορθολογισμός φαρμακευτικών δαπανών 5. Εξορθολογισμός δαπάνης νοσοκομείων Τα αρχικά σχέδια επι αυτών μέχρι τον Μάιο BSS : 05/20126

7 Διαχείριση Κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις • €4.500 εκ., μέχρι τέλος 2012 • €7.500 εκ., μέχρι τέλος 2013 • € εκ., μέχρι τέλος 2014 • € εκ., μέχρι τέλος 2015  Προσφορά προς πώληση μεριδίων κρατικών επιχειρήσεων.  Οργανωτικές ενέργειες προς διαμόρφωση δυνατότητας αποκρατικοποιήσεων(π.χ. Εκκαθαρίσεις τίτλων).  Κατάργηση ειδικών διακιωμάτων που παραχωρούνται στο κράτος.  Αύξηση 25% τιμολογίων αστικών συγκοινωνιών. BSS : 05/20127

8 Φορολογική πολιτική Προετοιμασία φορολογικής μεταρρύθμισης με σκοπό : 1.Απλοποίηση 2.Εξάλειψη απαλλαγών και προνομοιακών καθεστώτων 3.Βαθμιαία μείωση συντελεστών άμεσης φορολόγησης ανάλογα με την πορεία των εσόδων 4.Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών BSS : 05/20128

9 Διαχείριση εσόδων • Κατάργηση αναστολής ποινικής δίωξης και δεσμευσης κεφαλαίων – περιουσιακών στοιχείων. • Ρύθμιση για ποσά μέχρι €10.000,00 για ιδιώτες και €75.000,00 για εταιρείες. • Όχι νέες φορολογικές αμνηστίες ή παράταση υφιστάμενων εισπράξεων φόρων ή εισφορών. BSS : 05/20129

10 Διαχείριση εσόδων • Ένταση ελέγχων σε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, φυσικά πρόσωπα υψηλού πλούτου και ελεύθερους επαγγελματίες. • Επίσπευση θεμάτων ληξιπρόθεσμων οφειλών. • Αυστηροποίηση διαδικασιών ξεπλύματος. BSS : 05/201210

11 Διαχείριση εσόδων • Αύξηση προσωπικού μονάδας φορολογούμενων μεγάλης επιφανείας κατα 40 άτομα. • Πρόσληψη ελεγκτών με στόχο ελέγχους μέσα στο • Έλεγχος διευθυντών εφοριών και αποτελεσματικότητας αυτών. • Συγκέντρωση εφοριών από 275 σε 75 μέχρι τέλος BSS : 05/201211

12 Διαχείριση εσόδων • Συγκεντροποίηση αρχείων φορολογικού ελέγχου. • Διακοπή πληρωμών μετρητοίς ή με επιταγή στις ΔΟΥ, για αποδέσμευση προσωπικού. • Παρακολούθηση απόδοσης εφοριών. • Νέο σύστημα πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες. BSS : 05/201212

13 Διαχείριση εσόδων • Αναμόρφωση μονάδων οικ. επιθεώρησης, με σκοπό τον έλεγχο φοροεισπρακτόρων. • Ενεργοποίηση μονάδας εσωτερικού ελέγχου. • Ετήσιος έλεγχος τουλάχιστον 200 δηλώσεων εφοριακών. • Εκ περιτροπής μετακινήσεις διευθυντών εφοριών. • Βελτίωση συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών. • Ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς. • Λειτουργική διαιτησία. • Κατάργηση Κ.Β.Σ. BSS : 05/201213

14 Οικονομική διαχείριση δημοσίου • Σταδιακή εκκαθάριση οφειλών σε προμηθευτές δημοσίου, η οποίο θα δημοσιευτεί μέχρι τον Ιούνιο • Στόχος η σταθερή πτώση των οφειλών. • Δημιουργία μητρώων δεσμεύσεων για τουλάχιστον το 70% των φορεών γενικής κυβέρνησης και επέκταση και σε άλλους φορείς. • Υποβολή κυρώσεων σε όσους δεν υποβάλουν στοιχεία. • Εξυγίανση διαδικασίας υποβολής και έγκρισης προυπολογισμών. BSS : 05/201214

15 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Συντονιστική ομάδα, με στόχο την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, σταθερή δομή για διυπουργικό συντονισμό, οριζόντιες δομές σε κάθε υπουργείο με προυπολογισμό, λογιστικό έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. • Αναθεώρηση κοινωνικών προγραμμάτων με συνδιασμό προστασίας ασθενέστερων και εξοικονομήσεων. BSS : 05/201215

16 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Μια πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις με στόχο τη μέιωση δημοσίων υπαλλήλων κατά μέχρι το • Οι μεταθέσεις εκλαμβάνονται ως προσλήψεις όπως και οι εφεδρείες και οι επαγγελματικές σχολές. • Ανακατανομή προσωπικού σε χώρους προτεραιότητας. • άτομα σε εργασιακή εφεδρεία εντός τoυ 2012, με αποδοχές στο 60% για ένα χρόνο ή για δύο έτη αν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. BSS : 05/201216

17 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Εκτίμηση μέχρι το Α’ τρίμηνο 2012 και σίγουρα προ οιασδήποτε ωριμάνσεως, του νέου μισθολογίου με τις προαγωγές. Καμία προαγωγή προ της εκτίμησης. Ήδη έχουν οριστεί εξετάσεις όλων των δημ. Υπαλλήλων. • Ενιαία αρχή δημοσίων προμηθειών. Έναρξη λειτουργίας από Απρίλιο • Ηλεκτρονικές προμήθειες. Πρώτο τρίμηνο Ολόκληρος ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών- Δ’ τρίμηνο 2013 • Κατεύθυνση κεντροποιημένων προμηθειών ιδίως στον τομέα της υγείας. BSS : 05/201217

18 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Διαμόρφωση κεντρικών αρχών προμηθειών, οι οποίες συντονίζονται από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. • ΚΑΠ και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο (Γ’ τρίμηνο 2012) • Μεταρρύθμιση συστήματος δημοσίων συμβάσεων με σκοπό : την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση του κορμού της νομοθεσίας • Εξορθολογισμός διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις με στόχο αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα (Β’ τρίμηνο 2012) BSS : 05/201218

19 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Διαμόρφωση σχεδίου (Β’ τρίμηνο 2012), για τη μεταρρύθμιση και υποβολή του στην ευρωπαική επιτροπή και συμφωνία (Δ’ τρίμηνο 2012). • Ριζική αναθεώρηση συστήματος προσφυγών κατά διαδικασιών ανάθεσης με στόχο : 1. Μείωση σημαντικών και συχνών καθυστερήσεων από τις μακροχρόνιες διαδικασίες προσφυγών 2. Εκτίμηση του ρόλου που θα δοθεί στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων(ΕΑΔΠ). BSS : 05/201219

20 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Υπογραφή δεσμεύσης εμπιστευτικότητας στα στατιστικά στοιχεία. • Μεταρρύθμιση διακυβέρνησης ΕΛ. ΣΤΑΤ. BSS : 05/201220

21 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Αναθεώρηση δευτεροβάθμιων επικουρικών δημοσίων συνταξιοδοτικών ταμείων με σκοπό : 1.Σταθερότητα δαπανών για συντάξεις 2.Εγγύηση προϋπολογιστικής ουδετερότητας 3.Διασφάλιση βιωσιμότητας συστήματος Η αναθεώρηση επιθυμεί να πετύχει : BSS : 05/201221

22 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Εξάλλειψη ανισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα. • Ενοποίηση υφισταμένων ταμείων. • Μείωση λειτουργικού και μισθολογικού κόστους. • Αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών, για να υπάρχει βιωσιμότητα. BSS : 05/201222

23 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης Υπολογισμός ατομικής σύνταξης : 1.Θεωρητικό ποσό απόδοσης, ανάλογο με το ρυθμό αύξησης μισθολογικού κόστους εργαζομένων. 2.Παράγοντας αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει παροχές, ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν ανισορροπίες. Η κυβέρνηση θα μειώσει επικουρικές συντάξεις από τον Ιανουάριο 2012 και θα εγκατασταθεί μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης. BSS : 05/201223

24 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης • Αναπροσαρμογή εφάπαξ ανάλογα με τις εισφορές. • Αναθεώρηση καθεστώτων αναπηρίας με στόχο την προσαρμογή τους σε μέγιστα επίπεδα 10% του συνόλου των συντάξεων. • Προσαρμογή ταμείου Τραπέζης της Ελλάδος στα χαρακτηριστικά του ΙΚΑ. BSS : 05/201224

25 Εκσυγχρονισμός συστήματος υγείας • Βασικός στόχος ο περιορισμός δομοσίων δαπανών για την υγεία στο 6% του ΑΕΠ. • Μείωση κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης. • Ενίσχυση και ενοποίηση δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης. • Εξορθολογισμός νοσοκομειακού δικτύου. • Ενίσχυση κεντρικών προμηθειών. • Ανάπτυξη ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης. • Ικανότητα ηλεκτρονικής υγείας. • Βασικός στόχος στη φαρμακευτική δαπάνη μέχρι το 2014 να φθάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. BSS : 05/201225

26 Ιατρική – Φαρμακευτική δαπάνη • Συγκέντρωση όλων των σχετικών διαδικασιών, που άπτονται του τομέα υγείας, στο υπουργείο υγείας. • Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία συγχωνεύονται στον ΕΟΠΥΥ. Αυτός αγοράζει υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ και ιδιωτικούς πάροχους. • Από τον Ιανουάριο 2013, οι νοσοκομειακές υπηρεσίες αγοράζονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση προοπτικούς προυπολογισμούς ανά κατηγορία θεραπείας. • Εξορθολογισμός συμβάσεων με ιδιώτες. • Εισφορές ΟΓΑ εξισώνονται με τα λοιπά μέλη ΕΟΠΥΥ. BSS : 05/201226

27 Ιατρική – Φαρμακευτική δαπάνη • Μείωση κατά 1 δις ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το • Πρώθηση γενόσημων • Τριμηνιαία επικαιροποίηση λίστας τιμών φαρμάκων. • Μείωση περιθωρίου κερδών φαρμακείων στο15%. • Τριμηνιαίο rebate τιμών φαρμάκων, ώστε να μην μπορεί να γίνει υπέρβαση προυπολογισμού φαρμ. δαπάνης. BSS : 05/201227

28 Φαρμακευτική δαπάνη • Aν φανεί ότι η μείωση φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε θα λαμβάνονται νεά μέτρα όπως : 1.Προϋπολογισμός συνταγογράφησης ανά ιατρό. 2.Μέσο κόστος συνταγογράφησης ανά ασθενή. 3.Οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αύξηση συμμετοχών. BSS : 05/201228

29 Φαρμακευτική δαπάνη – Γενόσημα • Μείωση μέγιστης τιμής γενόσημου στο 40% πρωτοτύπου. • Αυτόματη μείωση τιμής πρωτοτύπου στο 50% της τιμής που έχουν, όταν λήγει η πατέντα τους. • Υποχρεώση ιατρών να συνταγογραφούν με βάση τη δραστική ουσία. • Ο φαρμακοποιός θα υποκαθιστά υποχρεωτικά με γενόσημο με την ίδια δραστική ουσία. • Τουλάχιστον το 40% των φαρμάκων των δημοσίων νοσοκομείων θα είναι γενόσημα. • Περιορισμός χορηγιών από φαρμακευτικές εταιρείες κλπ BSS : 05/201229

30 Διαγνωστικά κέντρα - νοσοκομεία • Μείωση σχετικών δαπανών κατά €45 εκ. • Τριμηνιαίες εκθέσεις για συνταγογράφηση και σχετική δαπάνη διαγνωστικών • Μείωση κατά 8% των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων νοσοκομείων, ώστε να εξοικονομηθεί ποσό €100 εκ. • Εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων BSS : 05/201230

31 Νοσοκομεία • Μηχανογράφηση και σύστημα παρακολούθησης • Αναλυτική λογιστική κόστους και ισολογισμός σε κάθε νοσοκομείο • Υπολογισμός αποθεμάτων και ροών ιατρικών υλικών στα νοσοκομεία • Κεντρική διαχείριση προμηθειών μέσω της ΕΠΥ και της περιφερειακής διαχείρισης τους από τις περιφερειακές αρχές υγείας BSS : 05/201231

32 Τράπεζες • Στόχος core tier 1 στο 9% έως το Γ’ τρίμηνο 2012 και 10% το Β’ τρίμηνο του 2013 • Πρωτοβάθμια κεφάλαια στο 7% κάτω από ακραίο δυσμενές σενάριο • Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τα BP και θα προσδιορίσει τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσουν από την αγορά μέχρι τον 04/2012 με μέγιστο διάστημα τον 9/2012 • Θα έχουν δικαίωμα να λάβουν κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(ΕΤΧΣ), μέσω κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων • Εξασφάλιση επιχειρηματικής αυτονομίας ελληνικών τραπεζών BSS : 05/201232

33 Τράπεζες • Σε όσες τράπεζες δεν επιτευχθεί συμμετοχή ιδιωτών σε ποσοστό που θα οριστεί, το ΕΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου • Σε όσες επιτευχθεί η συμμετοχή ιδιωτών σε ποσοστό που θα οριστεί, θα παρεμβάινει μόνο σε στρατηγικές αποφάσεις • Το ΕΤΧΣ, θα έχει το δικαίωμα κατοχής των μετοχών για 5 έτη BSS : 05/201233

34 Ενύσχυση ανάπτυξης • Μείωση εργοδοτικού ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% το διάστημα • Αποφάσεις για μειώσεις ελάχιστων μισθών και για περιορισμό επιδομάτων • Κατάργηση μονιμότητας • Αναλογιστική μελέτη για τα συνταξιοδοτικά ταμεία (Γ’ τρίμηνο 2012) • Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής. Σχετικό σχέδιο μέχρι τον 9/2012 • Ανεξάρτητη αξιολόγηση για το σώμα επιθεωρητών εργασίας BSS : 05/201234

35 Ενίσχυση ανάπτυξης • Πλήρης απελευθέρωση επαγγελμάτων • Ενίσχυση διαφάνειας στη λειτουργία επαγγελματικών φορέων • Αναθεώρηση περιορισμών στις δραστηριότητες των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων • Καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου • Καταργείται η ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου • Αναγνωρίζονται τα δικαιώματα όσων προέρχονται από σχολές δικαιόχρησης BSS : 05/201235

36 Επιχειρηματικό περιβάλλον • Διευκόλυνση διαδικασιών εξαγωγών με αναθεώρηση και κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου • Άρση απαίτησης δημοσίευσης ισολογισμών • Δυνατότητα πώλησης κάτω του κόστους • Άρση εμποδίων στην πώληση επιμέρους προιόντων(παιδικές τροφές) • Απελευθέρωση ωραρίων αγοράς πετρελαιοδειδών • Παύση επιμέρους εισφορών στην εμπορική διαδικασία BSS : 05/201236

37 Επιχειρηματικό περιβάλλον • Διευκόλυνση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων • Διευκόλυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων βάσει του νόμου 4014/2011 • Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου • Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευτεί και να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για πολεοδομικες διαδικασίες • Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση διαδικασίας για δάση, δασικές εκτάσεις και πάρκα • Νομοθετικά μέτρα για τα επικίνδυνα απόβλητα BSS : 05/201237

38 Επιχειρηματικό περιβάλλον • Προσδιορισμός εισφορών υπέρ τρίτων με σκοπό τον εξορθολογισμό • Αγορανομικές διατάξεις : Στόχος λιγότερο περιοριστικές πολιτικές • Αναθεώρηση γενικής νομοθεσίας περί πολεοδομίας και χωροταξίας • Ανάπτυξη ολοκληρωμένης και απλουστευμένης διαδικασίας για τις εξαγωγικές και τελωνειακές διατυπώσεις BSS : 05/201238

39 Εκπαιδευτικό σύστημα • Βελτίωση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας • Δημιουργία διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης BSS : 05/201239

40 Δικαστικό σύστημα • Διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης εφαρμογής συμβάσεων,κανόνων ανταγωνισμού και δικαστικών αποφάσεων • Αύξηση αποτελεσματικότητας και οργανωτικές αλλαγές στα δικαστήρια • Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης με παράλληλη διευκόλυνση εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών • Ιδιαίτερη επιτάχυνση των εκκρεμοτήτων στα φορολογικά δικαστήρια και ταχύτητα εφεξής στην απονομή δικαιοσύνης με χρήση και εξωδικαστικών μέσων επίλυσης φορολογικών θεμάτων BSS : 05/201240

41 BSS : 05/ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Μνημόνιο Φεβρουάριος 2012 Βασικά Χαρακτηριστικά ανα τομέα BSS : 05/2012 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google