Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DOMAIN NAMES .GR : ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DOMAIN NAMES .GR : ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DOMAIN NAMES .GR : ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Ε. Μερίδου, ∆ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ημερίδα «Υπηρεσίες του ΕΒΕΑ στο Διαδίκτυο» 17 Μαΐου 2006, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
O Ρόλος της ΕΕΤΤ Έννοια και Λειτουργία των Domain Names Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr Αντί Επιλόγου Ερωτήσεις ;

3 Ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Αναθέτει στην ΕΕΤΤ την διαχείριση του συστήματος Ονοματοδοσίας στο χώρο .gr. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ 351/76/ , ΦΕΚ 717/Β/ ) Θέτει τους Κανόνες που διέπουν τη Διαχείριση και Εκχώρηση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Τροποποίηση του Κανονισμού (Απόφαση ΕΕΤΤ 353/185/ , ΦΕΚ 1251/Β/ ) Ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο με επιπλέον ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην πληρέστερη προστασία των Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

4 O Ρόλος της ΕΕΤΤ Κανονιστικός Ελεγκτικός: Εποπτικός:
Εκδίδει Κανονιστικά Κείμενα με τα οποία ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr Ελεγκτικός: Έλεγχος αιτήσεων επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr Έλεγχος Γνωστοποιήσεων Καταχωρητών Εποπτικός: Εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού από τους Καταχωρητές και επιβάλλει κυρώσει σε περιπτώσεις παραβιάσεων Εξετάζει καταγγελίες – αιτήσεις διαγραφής ονομάτων χώρου .gr, καλώντας σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα Μέρη

5 Έννοια και Λειτουργία των Domain Names
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΟΓΡΑΦΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ

6 Έννοια και Λειτουργία των Domain Names
Το Όνομα Χώρου είναι η δήλωση της διαδικτυακής ταυτότητας μίας επιχείρησης. Επιτρέπει την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου και διευκολύνει τις συναλλαγές.

7 Έννοια και Λειτουργία των Domain Names
Σύνθεση Ονομάτων Χώρου .gr: 3 έως 60 χαρακτήρες (δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάληξη .gr) Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου (Α-Ζ, a-z, 0-9) π.χ. Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ελληνικού αλφαβήτου (Α-Ω, α-ω, 0-9) π.χ. Δεν επιτρέπεται η χρήση λατινικών και ελληνικών χαρακτήρων στο ίδιο επίπεδο π.χ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ µικρών ή κεφαλαίων λατινικών ή άτονων ελληνικών χαρακτήρων και µικρών ή κεφαλαίων τονισµένων ελληνικών χαρακτήρων π.χ. µατινα.GR. –ΜΑΤΙΝΑ.GR / µατίνα.gr-ΜΑΤ ΊΝΑ.gr.

8 Έννοια και Λειτουργία των Domain Names
Ομόγραφα Ονόματα Χώρου Ονόματα Χώρου που ομοιάζουν οπτικά με την εκχωρηθέν Όνομα Χώρου π.χ. ΜΑΤΙΝΑ.GR (με ελληνικούς χαρακτήρες) MATINA.GR (με λατινικούς χαρακτήρες) Με την εκχώρηση ενός ονόματος χώρου, δεσμεύονται για τον ίδιο πρόσωπο όλα τα ομόγραφα με αυτό ονόματα χώρου eett.gr εεττ.gr κερί.gr kepi.gr όνομα.gr (ΟΝΟΜΑ) onoma.gr, ovoma.gr (ΟΝΟΜΑ) omada.gr κανένα

9 Έννοια και Λειτουργία των Domain Names
Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr .com.gr : Για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα (εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις) .edu.gr : Για εκπαιδευτικούς οργανισμούς .net.gr : Για παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (I.S.P.’s) και παρόχους δικτύων .org.gr : Για μη κυβερνητικούς Οργανισμούς .gov.gr : Για κυβερνητικούς Οργανισμούς

10 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Α. Υποβολή Αίτηση Εκχώρησης Β. Διάρκεια Εκχώρησης – Ανανέωση Γ. Άλλες πράξεις επί Ονομάτων Χώρου .gr Δ. Τέλη

11 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Α. Υποβολή Αίτηση Εκχώρησης 1ο Βήμα: Επιλογή του κατάλληλου Ονόματος και έλεγχος διαθεσιμότητας Web Whois ( 2ο Βήμα: Έλεγχος ως προς την ύπαρξη ή μη προηγούμενων δικαιωμάτων τρίτων (σήμα, διακριτικός τίτλος, επωνυμία επιχείρησης κ.λ.π.) 3ο Βήμα: Επιλογή Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου Λίστα Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου

12 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
4ο Βήμα: Υποβολή της Αίτησης Εκχώρησης στον Καταχωρητή Με έντυπο ή Ηλεκτρονικά Προσοχή! Σε περίπτωση φυσικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται το πλήρες Ονοματεπώνυμο Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου πρέπει να δηλώνεται η πλήρης επωνυμία του μαζί με τη νομική μορφή (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. κλπ) Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή, ότι δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου και ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το αιτηθέν Όνομα Χώρου δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων

13 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
5ο Βήμα: Εισαγωγή της αίτησης στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου αυτόματα με την υποβολή της αίτησης, εάν ο Καταχωρητής διαθέτει on-line σύστημα εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Αίτησης σε κάθε άλλη περίπτωση, Πρωτοκόλληση Ενεργοποίηση 6ο Βήμα: Έλεγχος των αιτήσεων από την ΕΕΤΤ Ο έλεγχος γίνεται κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας, με βάση το χρόνο πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Μητρώο (first come first served principle)

14 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
7ο Βήμα: Έκδοση Απόφασης της ΕΕΤΤ Έγκριση: Η εκχώρηση ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης Απόρριψη: Αν συντρέχει κάποιος λόγος απόρριψης π.χ. Γεωγραφικό όνομα Όνομα που αντίκειται στη δημόσια τάξη / χρηστά ήθη Αίτηση έγινε με προφανή κακοπιστία

15 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Β. Διάρκεια Εκχώρησης – Ανανέωση 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης: Διάρκεια Εκχώρησης 3 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη: Ανανέωση με αίτηση στον Καταχωρητή 15 ημέρες μετά τη λήξη: Αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής αίτησης εκχώρησης από τον προηγούμενο Φορέα του Ονόματος Χώρου

16 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Ενεργοποίηση Δεσμευμένου Ονόματος Χώρου Ομογράφου (π.χ. ΕΒΕΑ.gr (με ελληνικούς χαρακτήρες) και ΕΒΕΑ.gr (με λατινικούς χαρακτήρες) Ονόµατος χώρου που φέρει διαφορετικά σηµεία στίξης σε σχέση με το αιτηθέν όνομα χώρου (π.χ. µάτινα.gr → µατινά.gr) Μεταβίβαση Αίτηση Μεταβιβάζοντος – Αποκτώντος (στον Καταχωρητή) Απόφαση ΕΕΤΤ Μεταβολή Ονοματεπωνύμου ή Επωνυμίας Φορέα Αίτηση Φορέα (στον Καταχωρητή)

17 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Μεταβολή Στοιχείων Εκχώρησης Αίτηση Φορέα (στον Καταχωρητή) Αλλαγή Καταχωρητή Αίτηση στο Νέο Καταχωρητή Συγκατάθεση Παλαιού Καταχωρητή Δυνατότητα άρνησης σε περίπτωση εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων που αφορούν το Όνομα Χώρου Διαγραφή Ονόματος Χώρου Απόφαση ΕΕΤΤ

18 Διαδικασία Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Δ. Τέλη: Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου: 44 € + ΦΠΑ Ενεργοποίηση δεσµευµένου Ονόµατος Χώρου: 44€ + ΦΠΑ Μεταβίβαση Ονόµατος Χώρου: 44 € + ΦΠΑ Μεταβολή επωνυµίας/ονοµατεπωνύµου του Φορέα Ονόµατος Χώρου: 44 € + ΦΠΑ Ανανέωση Ονόµατος Χώρου: 29,30 €+ ΦΠΑ

19 Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
Απόφαση ΕΕΤΤ → Ατομική Διοικητική Πράξη Δυνατότητα ανανέωσης ανά διετία

20 Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
Απόκτηση αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου, όχι ιδιοκτησία Στην περίπτωση ονομάτων με ελληνικούς χαρακτήρες εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην αίτησή του μαζί με την άτονη μορφή π.χ. ματίνα.gr / ματινα.gr

21 Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
Δεσμεύονται για τον Φορέα: Ονόματα χώρου που φέρουν σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην αίτησή του π.χ. μάτινα.gr / ματινά.gr Ομόγραφα Ονόματα δηλαδή Ονόματα Χώρου που ομοιάζουν οπτικά με την εκχωρηθέν Όνομα Χώρου π.χ. ΜΑΤΙΝΑ.GR (με ελληνικούς χαρακτήρες) MATINA.GR (με λατινικούς χαρακτήρες) Οι δεσμευμένες μορφές ενεργοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του Καταχωρούμενου χωρίς να απαιτείται Απόφαση της ΕΕΤΤ

22 Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια την απόκτηση δικαιώματος διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης, αλλά πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις απόκτησής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. διακριτική δύναμη, χρησιμοποίηση στις συναλλαγές κ.λ.π.) Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει εκείνο από τα γνωρίσματα, το οποίο καθιερώθηκε πρώτο στις συναλλαγές

23 Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
Σύγκρουση Ονόματος Χώρου με Δικαίωμα Τρίτου; Προστασία δικαιούχου προηγούμενων δικαιωμάτων επί του σημείου που συνθέτει το όνομα χώρου Δικαστήρια → Προσωρινή απενεργοποίηση ή οριστική διαγραφή ονόματος χώρου ΕΕΤΤ → Διαγραφή, κατόπιν ακροάσεως, εάν συντρέχει περίπτωση: αίτησης εκχώρησης αντίθετης στην καλή πίστη χρήσης η οποία είναι κακόπιστη ή αντίθετη στην καλή πίστη

24 Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
Ενδεικτικές περιπτώσεις κακοπιστίας: Καταχώρηση με σκοπό την πώληση/ εκμίσθωση / μεταβίβαση σε κάτοχο δικαιωμάτων επί του ονόματος (π.χ. σήμα, διακριτικός τίτλος, επωνυμία) Καταχώρηση με σκοπό την παρεμπόδιση των εργασιών ανταγωνιστή Καταχώρηση με σκοπό την χωρίς έννομο δικαίωμα εκμετάλλευση της φήμης/ αναγνωρισιμότητας ενός ονόματος επί του οποίου έχει θεσπισθεί ή αναγνωρισθεί προηγούμενο δικαίωμα τρίτου (π.χ. σήμα, διακριτικός τίτλος κλπ)

25 Λόγοι Διαγραφής Μη ακριβής αίτηση εκχώρησης, εκτός εάν εκχώρηση μέχρι Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, εκτός εάν εκχώρηση μέχρι Συνδρομή κάποιου λόγου απόρριψης, σύμφωνα με α. 8 του Κανονισμού, εκτός εάν εκχώρηση μέχρι Μη κοινοποίηση μεταβολής στοιχείων εκχώρησης (π.χ. διεύθυνση Φορέα) εντός 7 ημερών Αίτηση αντίθετη στην καλή πίστη, εκτός εάν εκχώρηση μέχρι Χρήση αντίθετη στην καλή πίστη ή κακόπιστη

26 Λόγοι Διαγραφής Λύση νομικού προσώπου
Θάνατος φυσικού προσώπου, εάν οι εκτελεστές της διαθήκης ή οι νόμιμοι κληρονόμοι δεν ζητήσουν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία θανάτου τη μεταβολή ονοματεπωνύμου του Φορέα του Ονόματος Χώρου Αμετάκλητη απόφαση δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου/ απόφαση διαιτητικού οργάνου Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του Καταχωρητή, εάν δεν ορισθεί νέος Καταχωρητής εντός 90 ημερών από τη σχετική δημοσίευση της παύσης από την ΕΕΤΤ Το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με ονομασία δημοτικού διαμερίσματος ή ιστορική επωνυμία Ο.Τ.Α.

27 Υποχρεώσεις Καταχωρητών
Οι Καταχωρητές οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή αίτησης εκχώρησης καθώς και να δημοσιεύσουν σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους: ότι η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των αιτήσεων από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία διαθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο

28 Υποχρεώσεις Καταχωρητών
Ο Καταχωρητής: Γνωστοποιεί εντός μιας εργάσιμης ημέρας τα στοιχεία της Αίτησης στο Μητρώο -Υποχρεωτικά πεδία Παραδίδει στον Καταχωρούμενο εντός μιας εργάσιμης μέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της αίτησης αποδεικτικό έγγραφο κατάθεσης

29 Αντί Επιλόγου Ραγδαία αύξηση των Καταχωρήσεων Ονομάτων Χώρου .gr από 12/1998 μέχρι 3/2006

30 Αντί Επιλόγου Αριθμός αιτηθέντων και εκχωρηθέντων ονομάτων χώρου από 4/2004 έως 3/2006

31 Αντί Επιλόγου www.eett.gr Τηλεπικοινωνίες / Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !

32 Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "DOMAIN NAMES .GR : ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google