Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετάφραση Ευχαριστίες: Στον άγνωστο μαθηματικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετάφραση Ευχαριστίες: Στον άγνωστο μαθηματικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετάφραση loizos@enallax.comloizos@enallax.com http://www.enallax.com Ευχαριστίες: Στον άγνωστο μαθηματικό

2  Ο Τάσος ο Μάριος και ο Μιχάλης είναι παντρεμένοι με την Άννα την Έλλη και την Λίζα. Ο Μάριος είναι αδελφός της Έλλης και ζει στη Λάρνακα μαζί με τη σύζυγο του. Ο Μιχάλης είναι πιο ψηλός από τον σύζυγο της Λίζας και είναι τραπεζικός.  Η Άννα και ο σύζυγος της κατοικούν στην Λεμεσό.Η Έλλη και ο σύζυγος της είναι νοσοκόμοι.  Να βρείτε τα ζευγάρια.

3 Πίνακας: Μια διάταξη μ χ ν το πλήθος στοιχείων σε μορφή ορθογωνίου με μ γραμμές και ν στήλες. μ χ ν το πλήθος στοιχείων σε μορφή ορθογωνίου με μ γραμμές και ν στήλες. Ο τύπος του πίνακα συμβολίζεται με μxν και ο πίνακας με Τα στοιχεία του πίνακα συμβολίζονται με α ij (i η γραμμή και j στήλη) γραμμή στήλη Ο τύπος του πίνακα είναι 2 x 3.

4 3 x 3 3 x 5 2 x 2 4 x 1 1 x 4 (Πίνακας στήλη) Τετραγωνικός (Πίνακας γραμμή)

5 1)Πρωτεύουσα διαγώνιος τα στοιχεία a 11, a 22, a 33 2)Δευτερεύουσα διαγώνιος τα στοιχεία

6 Αν στο διαγώνιο πίνακα τα στοιχεία της πρωτεύουσας διαγωνίου είναι ισα με 1 Όλα τα στοιχεία είναι 0 εκτός από τα στοιχεία της πρωτεύουσας διαγωνίου

7 Συμμετρικός είναι ο τετραγωνικός πίνακας του οποίου τα στοιχεία είναι συμμετρικά ως προς την πρωτεύουσα διαγώνιο (α ik =α κi )

8 Αντισυμμετρικός είναι ο τετραγωνικός πίνακας του οποίου τα συμμετρικά στοιχεία ως προς την πρωτεύουσα διαγώνιο είναι και αντίθετα (α ik =-α κi ) (Προσοχή α ii =0)

9 Δύο μ x ν πίνακες είναι ίσοι αν έχουν ίσα τα αντίστοιχα στοιχεία τους

10 Για να προσθέσουμε δυο πίνακες πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. Αν Α+Β= Γ τα στοιχεία του πίνακα Γ είναι :γ κλ =α κλ +β κλ

11 = = 7745 075 7

12 Για να αφαιρέσουμε δυο πίνακες πρέπει να είναι του ίδιο τύπου. Αν Α-Β= Γ τα στοιχεία του πίνακα Γ είναι : γ κλ =α κλ - β κλ

13 = 5-2 -4-13-8 8-30-(-1)-7-1 1-(-4) 2-0 0-7 = 2-5 5 1 -8 53-7

14 1)Αντιμεταθετική Α+Β= Β+Α 2)Προσεταιριστική (Α+Β)+Γ=Α+(Β+Γ) 3)Α+0=Α(ουδέτερο στοιχείο πρόσθεσης) 4)Α+(-Α)=0 Α+Γ=Β+Γ Α=Β

15 Για να πολλαπλασιάσουμε ένα πίνακα με ένα αριθμό κ є R πολλαπλασιάζουμε κάθε στοιχείο του πίνακα με το αριθμό κ όπως στο παράδειγμα. κ є R πολλαπλασιάζουμε κάθε στοιχείο του πίνακα με το αριθμό κ όπως στο παράδειγμα.

16 -2 6 -33 -2(-3) -5 -2(6)-2(-5) -2(3)6-6 -12 10

17 Πολλαπλασιασμός Πινάκων

18 Πολλαπλασιασμός πινάκων –Ένας καταστηματάρχης διαθέτει προς πώληση 3 διαφορετικά μοντέλα τηλεόρασης. Τον Ιανουάριο πώλησε 10 τηλεοράσεις τύπο Α, 15 τύπου Β, 20 τύπου Γ. –Να βρείτε πόσα εισέπραξε συνολικά αν οι τιμές των τηλεοράσεων είναι €500,€600, € 700 αντίστοιχα. –Το πιο πάνω πρόβλημα παίρνει μορφή

19 Να υπολογίσετε το αποτέλεσμα

20 ** Πολλαπλασιασμός πινάκων** Προσοχή : Ο αριθμός των στηλών του πρώτου πίνακα είναι ίσος με τον αριθμό των γραμμών του δεύτερου πίνακα Διαστάσεις: 3 x 2 2 x 3 Είναι ίσες. Οι διαστάσεις του πίνακα Γ.

21 Παραδείγματα: 2(3) + -1(5)2(-9) + -1(7)2(2) + -1(-6) 3(3) + 4(5) 3(-9) + 4(7)3(2) + 4(-6)

22 Διαστάσεις: 2 x 3 2 x 2 * Αδύνατος ο πολλαπλασιασμός.*

23 2 x 2 2 x 2 * Θα προκύψει πίνακας 2 x2 0(4) + (-1)(-2)0(-3) + (-1)(5) 1(4) + 0(-2) 1(-3) +0(5)

24 This powerpoint was kindly donated to www.worldofteaching.com www.worldofteaching.com http://www.worldofteaching.comhttp://www.worldofteaching.com is home to over a thousand powerpoints submitted by teachers. This is a completely free site and requires no registration. Please visit and I hope it will help in your teaching.


Κατέβασμα ppt "Μετάφραση Ευχαριστίες: Στον άγνωστο μαθηματικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google