Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ EMΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ EMΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ EMΠ

2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (1)  Είναι αποδεκτό να δεχθούμε “cookie” όταν επισκεπτόμαστε ένα δικτυακό τόπο;  Είναι το data mining ηθικά επιτρεπτό;  Με ποιο τρόπο κατανέμονται τα domain names;  Ιατρικά δεδομένα. Επιτρέπονται οι εξ’ αποστάσεως εγχειρήσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας των πληροφοριών;  Ποιος έχει την τελική ευθύνη για ανακρίβειες που εμφανίζονται σε ηλεκτρονική μορφή σε electronic bulletin boards;

3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (2)  Τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν πειστήρια για τα δικαστήρια; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραφικές αναπαραστάσεις (π.χ. ατυχημάτων) στα δικαστήρια;  Είναι επιτρεπτή η ηλεκτρονική αναπαραγωγή ή παραλλαγή ενός ψηφιακού έργου τέχνης;  Πόσο επιτρεπτή είναι η πώληση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους;  Ποιος είναι υπεύθυνος εάν ψευδή οικονομικά στοιχεία διαδοθούν μέσω Διαδικτύου και προκαλέσουν ζημιές σε επενδυτές;

4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  Apply old laws?  What is a program, anyway?  Property  Expression of an idea?  Series of mental steps, capable in principle of being thought through by a human and not, thereby, appropriate for ownership  Is there anything about software that makes it "special" and justifies a special treatment under regimes of IPR protection?  Can we learn from the role of IPR in other disciplines like, for instance, the life sciences?  Patents are about the protection of inventions; what is the character of inventions in the software field?  Should all software be treated the same or should we distinguish different categories (e.g., embedded software versus non-embedded software) for IPR protection?  So-called "trivial" patents are one of the major stumbling blocks of the current patenting system:  how can they be avoided?  how can we build-up knowledge about "prior art" to protect against such patents?  Are there alternatives for the current IPR protection mechanisms (copyright, patent) that could work better for software?

5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Ιδιοκτησία λογισμικού (άδειες, δωρεάν)  Είδη ιδιοκτησίας: copyrights, trade secrets, patents.  Ιδιοκτησία σε: source code, machine code, algorithm, interface.  Ιδιοκτησία αλγορίθμων;  Τα μαθηματικά ως δημόσιο αγαθό.  Νέες ανισότητες

6 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 THE SOFTWARE INVENTION CUBE

8 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΜΕΤΑΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΣΑ  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ «ΛΟΓΙΚΗΣ» ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΦΥΣΙΚΗΣ» ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  HACKING – VIRUSES – TROJAN HORSES  ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

11 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ  Freedom of Information Act - FOIA (1966)  Privacy Act (1974)  Η προστασία του ιδιωτικού βίου  «privacy = έλεγχος πάνω στα προσωπικά δεδομένα»  Anonymity  95/46/EK & 97/66/EK  N. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δικαίωμα ενημέρωσης – πρόσβασης, αντίρρησης, δικαστική προστασία

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ  ACM – IEEE Codes of Ethics  Προγράμματα Σπουδών  Η ηθική ως μέρος του προγράμματος σπουδών (CS Accreditation Board – 1991)

13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 1.Thou shalt not use a computer to harm other people. 2.Thou shalt not interfere with other people’s computer work. 3.Thou shalt not snoop around in other people’s files. 4.Thou shalt not use a computer to steal. 5.Thou shalt not use a computer to bear false witness. 6.Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid. 7.Thou shalt not use other people’s computer resources without authorization or proper compensation. 8.Thou shalt not appropriate other people’s intellectual output. 9.Thou shalt think about the social consequences of the program you write or the system you design. 10. Thou shalt use a computer in ways that show consideration and respect for your fellow humans. 10 ΕΝΤΟΛΕΣ

14 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΝΕΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  Ιστορικό φαινόμενο  Τα είδη των διαχωρισμών (digital divide): παγκόσμιος, κοινωνικός, δημοκρατικός  Οι πολιτικές καταπολέμησης

15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Ηθική: κλάδος της φιλοσοφίας (καλό, κακό).  Η Ηθική της Τεχνολογίας των Πληροφοριών: Κλάδος της Εφαρμοσμένης Ηθικής (περιβαλλοντική ηθική, ιατρική ηθική, κλπ). Είδη θεωριών ηθικής:  Απολυταρχικές (Absolutist)  Σχετικοκρατικές (Relativist)  Ωφελιμιστικές (Utilitarian)  Τελεολογικές (Consequentialist)  Δεοντολογικές (Deontological)

16 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Βασικά Ερωτήματα:  Που οδηγείται ο πολιτισμός μας;  Είναι οι πολίτες σε θέση να διαχωρίσουν το καλό από το κακό σε σχέση με την τεχνολογία;  Ποιες οι ηθικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στην καθημερινότητα; Ορισμοί:  Η ανάλυση της φύσης των κοινωνικών επιπτώσεων της τεχνολογίας των πληροφοριών και η συνακόλουθη ανάπτυξη πολιτικών για την χρησιμοποίηση της ηθικής με ηθικό τρόπο. Jim Moor  Η δημιουργική σύνθεση τεχνολογίας των πληροφοριών και ηθικών αξιών με τέτοιο τρόπο ώστε η τεχνολογία να αναδεικνύει τις αξίες του ανθρώπου. Terry Bynum

17 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  B. Russell  1940 & 50: Norbert Wiener  1960: Donn Parker  1970s: Weizenbaum, Maner  1973: Code of Professional Conduct for the Association for Computing Machinery  1980: Δημόσια συζήτηση, Moor  1990 - : Σύγχρονη ηθική της ΤΠ

18 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 Norbert Wiener  Κυβερνητική: η επιστήμη της ανάδρασης της πληροφορίας - Τα πρώτα ηθικά διλήμματα  Η επανίδρυση της κοινωνίας μέσω της «δεύτερης τεχνολογικής επανάστασης»  Ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής  Τέσσερις αρχές δικαιοσύνης  Μια ισχυρή μέθοδο εφαρμοσμένης ηθικής  Μελέτη θεμελιωδών ζητημάτων που αφορούν την ηθική της τεχνολογίας των πληροφοριών  Παραδείγματα εφαρμογών της «ηθικής της τεχνολογίας των πληροφοριών»

19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 Cybernetics: or control and communication in the animal and the machine It has long been clear to me that the modern ultra-rapid computing machine was in principle an ideal central nervous system to an apparatus for automatic control; and that its input and output need not be in the form of numbers or diagrams. It might very well be, respectively, the readings of artificial sense organs, such as photoelectric cells or thermometers, and the performance of motors or solenoids.... we are already in a position to construct artificial machines of almost any degree of elaborateness of performance. Long before Nagasaki and the public awareness of the atomic bomb, it had occurred to me that we were here in the presence of another social potentiality of unheard-of importance for good and for evil. (pp. 27-28)

20 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 Donn Parker  Έγκλημα και τεχνολογία των πληροφοριών  Κακή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών  “Rules of Ethics in Information Processing" Communications of the ACM (1968)  1973: Code of Professional Conduct for the Association for Computing Machinery

21 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 As an ACM member I will...  Contribute to society and human well-being  Avoid harm to others  Be honest and trustworthy  Be fair and take action not to discriminate  Honor property rights including copyrights and patent  Give proper credit for intellectual property  Respect the privacy of others  Honor confidentiality

22 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 JOSEPH WEIZENBAUM  Kαθηγητής στο MIT CS, ανέπτυξε το πρόγραμμα ELIZA  Ηλεκτρονική προσομοίωση ψυχοθεραπείας  «Εντυπωσιακές αντιδράσεις» από τους θεραπευόμενους  Όλο και περισσότεροι επιστήμονες αρχίζουν να πιστεύουν στη μηχανιστική προσέγγιση του ανθρώπου (Κίνδυνος).  Συνέγραψε το Computer Power and Human Reason, κλασσικό κείμενο στην ηθική της ΤΠ.

23 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 1970 – 1990  Walter Maner (70’s) “Computer Ethics”, “starter kit”  Ανάπτυξη μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν τις κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις της τεχνολογίας  90’s: Δημόσια συζήτηση για τα θέματα στις ΗΠΑ  Deborah Johnson: το πρώτο εγχειρίδιο διδασκαλίας  Terrell Bynum: μαζική παραγωγή εξειδικευμένου περιεχομένου  Πανεπιστημιακή διδασκαλία  Ειδικά συνέδρια, Κέντρα Ερευνών, Επαγγελματικές Ενώσεις και ΜΚΟ

24 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Σήμερα)  Παγκοσμιοποίηση: ποικιλία νομικών πλαισίων  Δίκτυα: ανθρώπινα, τεχνολογικά, οικονομικά, επικοινωνιακά, δίκτυα φορέων  Νέες ανισότητες και διαχωρισμοί: πλούσιοι και φτωχοί στην πρόσβαση στην πληροφορία.  Έμφαση στο περιεχόμενο: μια ηθική της πληροφορίας;  Νέες μορφές πνευματικών δικαιωμάτων (creative commons)  Παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης – εκπαίδευση από απόσταση.

25 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Σήμερα)  Η έμφαση της τεχνολογίας μετακινείται από την δημιουργία στην αξιοποίηση.  Ζητήματα που επιδεινώνονται, μετασχηματίζονται ή δημιουργούνται λόγω της ΤΠ.  Η χρήση της αφορά όλους. Καθολική πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία.  Κοινωνική διάσταση στην τεχνολογική διείσδυση.  11/9: ορόσημο (περιορισμοί των ελευθεριών; μέχρι που μπορούν να φτάσουν;)  Έρευνα για νέα προϊόντα που σέβονται τα προσωπικά δεδομένα.

26 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΤΟ «ΓΕΜΙΣΜΑ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ  Ανάπτυξη πολιτικών  Δεν είναι καθόλου εύκολο  Παράδειγμα: η ελευθερία του λόγου στο Διαδίκτυο  Είναι λόγος;  Μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών τύπων έκφρασης και τρόπων προστασίας;  Πως μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά;

27 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΠΤΙΚΗ  Εφαρμογή των παραδοσιακών ηθικών αρχών και των κανόνων στους οποίους βασίζονται και εφαρμογή τους σε νέες καταστάσεις που δημιουργούνται από την πληροφορική τεχνολογία.  Εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στο λογισμικό.  Εφαρμογή των κανόνων του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και στην περίπτωση των επικοινωνιών που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

28 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Πόσο νέα είναι αυτά τα ηθικά διλλήματα;  Η μοναδικότητα της τεχνολογίας των πληροφοριών  Νέες οντότητες: υλικό, λογισμικό, προγράμματα, δίκτυο, κλπ.  Η κλίμακα των εφαρμογών: οι μεγάλες ταχύτητες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων  Η παραγωγή νέας πληροφορίας μετά από αλληλεπίδραση (transaction generated information)  Τα νέα είδη γνώσης (καιρός, διάστημα, μικρόκοσμος, μαθηματικά, κοινωνικά δεδομένα)  Μεγάλος βαθμός αναξιοπιστίας λόγω της πολυπλοκότητας των εμπλεκομένων τεχνολογιών  Αλλαγή των πάντων όπου εμπλέκεται – ο μετασχηματισμός του κόσμου. Επανάσταση;  Υπερεκτίμηση από τα μέσα επικοινωνίας («Κοινωνία της γνώσης»)

29 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ & ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟΣ  Τεχνολογικός ντετερμινισμός  Κοινωνικός ντετερμινισμός  Οι θεωρίες της προόδου (Διαφωτισμός)  Ωφελιμισμός  Θεωρία δικαιοσύνης (John Rawls)

30 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 JOHN RAWLS: ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Όλα τα βασικά αγαθά όπως: η ελευθερίες και οι ευκαιρίες, ο πλούτος και το εισόδημα καθώς και οι βάσεις κάθε μορφής αυτοεκτίμησης θα πρέπει να κατανέμονται με ίσο τρόπο εκτός εάν μια άνιση κατανομή κάποιων ή όλων αυτών είναι προς το συμφέρον των λιγότερο προνομοιούχων

31 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  Πρώτη αρχή:  Όλα τα άτομα θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα στο ευρύτερο δυνατό σύστημα ίσων βασικών ελευθεριών με τρόπο συμβατό με ένα σύστημα ελευθερίας για όλους.  Δεύτερη αρχή:  Οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες πρέπει να διευθετούνται με τρόπο ώστε: 1.Να είναι σε όφελος των λιγότερο προνομοιούχων 2.Η πρόσβαση στις θέσεις εξουσίας και το κράτος να είναι ανοιχτή σε όλους κάτω από συνθήκες ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων.  Λεξικογραφική διάταξη:  Λεξικογραφική διάταξη: 1>2β>2α

32 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 1ος Κανόνας: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ  Η ελευθερία μπορεί να περιοριστεί μόνο για το καλό της ελευθερίας  Ένας συγκεκριμένος περιορισμός ελευθεριών θα πρέπει να ισχυροποιεί το συνολικό σύστημα ελευθεριών και την πρόσβαση όλων σ’ αυτό  Οι περιορισμοί στην ίση πρόσβαση στο σύστημα ελευθεριών θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από αυτούς που τους αφορούν

33 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 2ος Κανόνας: Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΟΥ «ΕΥ ΖΕΙΝ»  Οι όποιες ανισότητες στις ευκαιρίες θα πρέπει να διευρύνουν τις ευκαιρίες εκείνων που έχουν λιγότερες.  Η αρχή των ίσων ευκαιριών προηγείται της αρχής της διαφοράς (οι ανισότητες δικαιολογούνται μόνο εφόσον είναι προς το συμφέρον αυτών που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση).

34 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ 2006 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Μείζον δημόσιο θέμα – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης: υποκλοπές (2006)  Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων, ΑΔΑΕ, Safenet  Κυβερνοέγκλημα μικρής έκτασης  Κοινότητα ελεύθερου λογισμικού  Μετρήσεις του ψηφιακού χάσματος (από το 2002)  Ανοικτά ζητήματα: παράνομο λογισμικό, νομικά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων (creative commons), κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας, ηθική της ΤΠ στην εκπαίδευση, έρευνα, καθολική υπηρεσία, προσβασιμότητα ΑμεΑ κα.


Κατέβασμα ppt "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ EMΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google