Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Κύδρος Δημήτριος dkydros@teiser.gr ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Δρ. Κύδρος Δημήτριος dkydros@teiser.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Κύδρος Δημήτριος dkydros@teiser.gr ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Δρ. Κύδρος Δημήτριος dkydros@teiser.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Κύδρος Δημήτριος dkydros@teiser.gr
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Δρ. Κύδρος Δημήτριος

2 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΓΕΝΙΚΑ Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) είναι η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις διεργασίες των επιχειρήσεων. Αναφέρεται στις εσωτερικές διεργασίες μιας επιχείρησης, στους τρόπους επικοινωνιών και συνεργασίας και στις διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Τα συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που ενεργούν σε λειτουργίες εντός της επιχείρησης, δηλαδή στις διαδικασίες του σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων, στη διαχείριση της παραγγελίας πρώτων υλών και της παραγωγής, στην εσωτερική διαχείριση των πελατών, στη διαχείριση του προσωπικού κ.ο.κ.

4 Διαχείριση Πελατών Customer Relationship Management – CRM
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση Πελατών Customer Relationship Management – CRM Διαχείριση αλληλεπιδράσεων Οργάνωση, αυτοματοποίηση και συγχρονισμός διαδικασιών πωλήσεων Αλλά και marketing, εξυπηρέτηση πελατών, τεχνική υποστήριξη Στόχοι Διατήρηση και εξυπηρέτηση πελατών Προσέλκυση νέων πελατών λιανικής – συμβολαίων και επαναπροσέλκυση παλαιών πελατών

5 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM) Συστήματα αυτοματοποίησης πωλήσεων (ΣΑΠ) Καταγραφή όλων των φάσεων πώλησης Επαφές με πελάτες, τύπο επαφής, σκοπός επαφής, follow-ups. Αποφεύγονται συνεχείς οχλήσεις, ορθή επιλογή τρόπου επικοινωνίας Καταγραφή δυνητικών πελατών Στατιστικά πωλήσεων – reports – πρόβλεψη Μοντελοποίηση προϊόντων (επιλογές πελάτη σε τμήματα του προϊόντος)

6 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM) Διαχείριση ραντεβού - επικοινωνιών Δημιουργία – χρονοπρογραμματισμός Χρήση ειδικού ιστοχώρου Διαχείριση ημερολογίου, αυτόματος προγραμματισμός ραντεβού (ανάλογα με διαθεσιμότητα πελατών)

7 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM) Ολοκληρωμένα συστήματα Επικοινωνία με άλλα τμήματα του λογισμικού της επιχείρησης, πχ διαχείριση προσωπικού, μισθοδοσία κλπ Ανοικτή αρχιτεκτονική για μελλοντικές διασυνδέσεις Ανατροφοδότηση από άλλα τμήματα (πχ τμήμα τεχνικής υποστήριξης)

8 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM) Οφέλη CRM Ποιότητα και αποτελεσματικότητα Μείωση του συνολικού κόστους Υποστήριξη απόφασης Επιχειρηματική ευκινησία Πελατειακή Προσοχή

9 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM) Προβλήματα Πολυπλοκότητα Ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση Εκπαίδευση προσωπικού Προβλήματα ευχρηστίας από πελάτες Υπερβολική καθοδήγηση – έλλειψη προσωπικής στρατηγικής - ταλέντου

10 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM) Προβλήματα (συνέχεια…) Συνεχείς αναβαθμίσεις Ζητήματα ασφάλειας Από τυχαία γεγονότα (ιούς) Από πιθανές εμπλοκές ανταγωνιστών (πχ συνεχή κλεισίματα ραντεβού, πωλήσεις που δεν ολοκληρώνονται, κλοπή δεδομένων πελατών, κλπ)

11 Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management – CRM) Στρατηγικές Χρήση – ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων Σε μικρές επιχειρήσεις μπορεί να βρεθεί ανοικτό λογισμικό (απαιτείται διαμόρφωση) Σε μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος ROI και εάν συμβεί ποτέ…..

12 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Τι είναι ERP; Είναι ένα σύστημα που βοηθά στην  διαχείριση όλων των πόρων μίας εταιρίας, ξεκινώντας από τα εμπορεύματα, τους πελάτες, τους προμηθευτές και καταλήγοντας στους ανθρώπους, τα μηχανήματα, τις ειδικότητες των ανθρώπων, την παραγωγική ικανότητα, τον διαθέσιμο χρόνο, το διαθέσιμο κεφάλαιο, την διαθέσιμη γνώση (συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών), αγκαλιάζοντας όλες τις δραστηριότητες και τμήματα μιας εταιρίας παρέχοντας μία ενιαία εικόνα για όλη την εταιρία, από όποια οπτική γωνία και να την δει κανείς, και σε πραγματικό χρόνο.

13 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Τι ΔΕΝ είναι ERP; Δεν είναι ένα σύστημα «μηχανοργάνωσης» με ένα «λογιστήριο» και μία «αποθήκη» Δεν είναι «φτηνό» ( Ευρώ) Δεν μπορεί να αναπτυχθεί από 1-2 ανθρώπους Μπορεί όμως να έχουμε ένα λογισμικό που καλύπτει τις ανάγκες μας…….

14 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Χαρακτηριστικά των ERP Καλύπτει όλες τις δραστηριότητες μίας εταιρίας Βασίζεται σε βάση Δεδομένων για την διαχείριση των δεδομένων Ενσωματώνει επιχειρησιακές διαδικασίες και ροές (workflows) – δεν καταγράφει απλά κινήσεις Βασίζεται στις αρχές και περιέχει την λογική της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων Είναι προσανατολισμένο εμπορικά, δηλαδή εστιάζει στο Εμπορικό αντικείμενο και στα αποτελέσματα  – όχι στην Λογιστική Μπορεί να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να ταιριάξει στις ανάγκες μίας επιχείρησης, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τις βασικές αρχές της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων Παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο – αποτυπώνει ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και ενημερώνει για τις αποκλίσεις από την προσχεδιασμένη στρατηγική Αποτελεί την βάση για κάθε είδους e-commerce δραστηριότητας χρησιμοποιεί ή θέλει να χρησιμοποιήσει η εταιρία στο μέλλον  Η δομή αποθήκευσης των δεδομένων επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυσή τους για την άντληση πολύτιμων πληροφοριών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο Επεκτείνεται αν χρειαστεί (τόσο σε όγκο δεδομένων – χρηστών κλπ όσο και σε νέες δραστηριότητες – ενότητες της εταιρίας, αλλά και σε νέες εκδόσεις – χαρακτηριστικά) με ορθολογικό και απρόσκοπτο τρόπο.

15 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Παραμετροποίηση Αν και κατά την εγκατάστασή του παραμετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας, εντούτοις πρόκειται για έτοιμο πακέτο λογισμικού και δεν κατασκευάζεται από την αρχή για την εκάστοτε εταιρία. Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που καλύπτει ένα πακέτο ERP είναι κοινές σε κάθε εταιρία (λ.χ. επεξεργασία παραγγελιών, τιμολόγηση, ισολογισμοί κ.ά.). Εξαιρετικά περίπλοκο για να αναπτυχθεί εξ’ αρχής. Ελάχιστες εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν, 2-3 στην Ελλάδα

16 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Στόχοι η εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες εμπλέκονται οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της (core businesses). Από τη στιγμή που τα δεδομένα εισαχθούν σε κάποια μονάδα (module) του ERP, αυτά είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μονάδα του ERP τα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία λογική ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.

17 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Λόγοι εγκατάστασης Η επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων. Πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να εγκαταστήσουν συστήματα ERP για να επιλύσουν το πρόβλημα του 2000, ενώ άλλες προχωρούν στο ERP για να επιλύσουν τα προβλήματα από τα ετερογενή συστήματα (λογισμικού και hardware) τα οποία η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει κατά το παρελθόν Η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση. Η διαθεσιμότητα της πληροφορίας επιτρέπει στην επιχείρηση να περιορίσει το κόστος αποθήκευσης, να μειώσει σημαντικά τους κύκλους εκτέλεσης των διαδικασιών και, βέβαια, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

18 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Παραμετροποίηση? Δεν υπάρχουν εξαρχής οι λογικές διεργασίες μιας εταιρείας μέσα σε ένα ERP. Αυτές στήνονται στην πορεία ή προτείνονται από τους συμβούλους υλοποίησης. στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι βασικές διαδικασίες σε κάθε επιχείρηση είναι οι ίδιες. Επίσης, με την παγκοσμιοποίηση, υπάρχει ανάγκη για χρήση σε μεγάλο βαθμό ίδιων πρακτικών και διαδικασιών από τις επιχειρήσεις διαφόρων χωρών. Οι πολυεθνικές εταιρίες που αναπτύσσουν ERP πακέτα επενδύουν αρκετά χρήματα στη μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων και, βέβαια, στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισμικού. Οι ελληνικές εταιρείες γνωρίζουν το εσωτερικό περιβάλλον και την «περίεργη» λογιστική στη χώρα…

19 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Αποπληρωμή (ROI) οι επενδύσεις ERP αποσβήνονται σε διάστημα δύο ετών από την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης. Η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP δημιουργεί καλύτερες δομές στην επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εργαστούν αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά. Το πώς αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας μεταφράζεται σε οικονομικά οφέλη δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί.

20 Μείωση του προσωπικού;
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Μείωση του προσωπικού; Πριν την εγκατάσταση του ERP, ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού-συμπεριλαμβανομένων και μεσαίων στελεχών-αφιερώνει χρόνο για τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη διαφόρων καταστάσεων και reports. Με την εγκατάσταση του ERP, η πληροφορία είναι διαθέσιμη προς όλους και μάλιστα άμεσα. Συνεπώς, ένας αριθμός εργασιών ρουτίνας θα πάψει να υφίσταται. Όμως, η ευκολία με την οποία είναι πλέον διαθέσιμη η πληροφορία επιτρέπει στα στελέχη να κάνουν πιο ουσιώδεις αναλύσεις, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το ERP, με αποτέλεσμα τα στελέχη που πριν δούλευαν για να δημιουργήσουν την πληροφορία, τώρα να μπορούν να δουλεύουν με την πληροφορία.

21 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Πότε; Οι περισσότερες εγκαταστάσεις ERP περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική διαχείριση. Συνεπώς, μία καλή ημερομηνία για να ξεκινήσει κάποιος τη λειτουργία ενός συστήματος είναι στην αρχή της λογιστικής περιόδου ή στις αρχές των τριμήνων. Φυσικά, από τα ERP συστήματα δεν τίθενται τεχνικοί περιορισμοί και η έναρξη λειτουργίας τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή. (Στο τέλος κάθε μήνα/αρχή επόμενου.

22 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Ποιο είναι κατάλληλο; Δεν υπάρχει ένα γενικά «καλύτερο από όλα» Άλλα είναι καλύτερα στη διαχείριση προσωπικού, άλλα στα χρηματοοικονομικά κλπ Ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή έχει η εταιρεία που θα το υλοποιήσει: Πρέπει να έχει εμπειρία σε παρόμοιες υλοποιήσεις Πρέπει να μας πείσει να την εμπιστευτούμε

23 Αποδοχή από το προσωπικό;
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Αποδοχή από το προσωπικό; Σχετικά δύσκολη Πρέπει να πειστεί το προσωπικό Πρέπει να εκπαιδευτεί πολύ καλά Πρέπει να αποδεχτεί τους νέους ρόλους Πρέπει να τηρηθεί μια σταθερή γραμμή (η επένδυση είναι μεγάλη και τυχόν γκρίνιες θα αποσταθεροποιήσουν τη διαδικασία)

24 Αποδοχή από το προσωπικό;
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Αποδοχή από το προσωπικό; Σχετικά δύσκολη Πρέπει να πειστεί το προσωπικό Πρέπει να εκπαιδευτεί πολύ καλά Πρέπει να αποδεχτεί τους νέους ρόλους Πρέπει να τηρηθεί μια σταθερή γραμμή (η επένδυση είναι μεγάλη και τυχόν γκρίνιες θα αποσταθεροποιήσουν τη διαδικασία)

25 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Αποδίδει η επένδυση; Δύσκολος ο υπολογισμός ROI Η επιχείρηση αλλάζει σημαντικά Το κόστος είναι υψηλό Οι διαδικασίες αλλάζουν Το προσωπικό αλλάζει ρόλους

26 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Αποδίδει όταν: Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων (αλλά και μεγαλύτερος όγκος δεδομένων) Βελτιωμένη ομογενοποίηση (υποκαταστήματα, μεγάλες επιχειρήσεις) Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη Μείωση λαθών

27 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Φανερά κόστη (1): Hardware (servers, PCs, δικτυακός εξοπλισμός κλπ) Λειτουργικά συστήματα (Linux, Windows, UNIXes κλπ) Βάσεις Δεδομένων (RDBMS) και άδειες χρήσης, άπαξ και ετήσια Άδειες χρήσης του ERP – γενικά του Επιχειρησιακού Λογισμικού, άπαξ και ετήσια (προσοχή στην επιλογή των ενοτήτων – μπορεί να αποδειχθεί ότι χρειάζεστε περισσότερες ή λιγότερες από όσες σας προσφέρονται) Λογισμικό Τρίτων (που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του συστήματος), άπαξ και ίσως και ετήσια

28 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Φανερά κόστη (2): Υπηρεσίες ενοποίησης του νέου συστήματος με άλλα Λογισμικά (υπάρχοντα ή νέα) – αν υπάρχουν “Καστομιές” – Custom ενότητες ή λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν ειδικά για εσάς Μετατροπή και εισαγωγή δεδομένων στο νέο σύστημα (από το παλιό σας) – Import (η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και να μην πετύχει εντελώς – εξαρτάται από την ποιότητα των υπαρχόντων δεδομένων και την ικανότητα των υλοποιητών) Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου – Project Management Υπηρεσίες Συμβουλευτικές (ακόμα κι αυτές που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια του έργου) Υπηρεσίες εκπαίδευσης Έξοδα μεταφοράς και διαμονής (αν η υλοποίηση γίνεται εκτός έδρας) Έξοδα αναβαθμίσεων – ανανεώσεων λογισμικού

29 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Φανερά κόστη (3): Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου – Project Management Υπηρεσίες Συμβουλευτικές (ακόμα κι αυτές που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια του έργου) Υπηρεσίες εκπαίδευσης Έξοδα μεταφοράς και διαμονής (αν η υλοποίηση γίνεται εκτός έδρας) Έξοδα αναβαθμίσεων – ανανεώσεων λογισμικού

30 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Κρυφά κόστη: Ο χρόνος και οι πόροι που αναλώνονται από τους εργαζόμενους της εταιρίας σας στο έργο Το κόστος ευκαιρίας από την παραπάνω δραστηριότητα Διάφορα κόστη μετακίνησης και διαμονής προσωπικού σας που μπορεί να προκύψουν (πχ εκπαίδευση στελεχών γραφείων άλλης πόλης) Κόστη πρόσληψης απαραίτητου νέου προσωπικού (πχ Πληροφορικάριοι)

31 Σημαντικά πρόσωπα - ομάδες:
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Σημαντικά πρόσωπα - ομάδες: Χορηγός Υπεύθυνος Ομάδα παρακολούθησης και αξιολόγησης Ομάδες έργων Προμηθευτής

32 Ομογενοποίηση συστημάτων
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα ενδο - επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Recourse Planning – ERP) Ομογενοποίηση συστημάτων Ιδιαίτερα προβλήματα πχ όταν υπάρχει άλλο CRM και άλλο ERP Είναι απολύτως απαραίτητο τα συστήματα να είναι ανοικτά Πρέπει να βεβαιωθούμε από άλλες υλοποιήσεις του προμηθευτή Εάν είναι δυνατόν, καλύτερο είναι να υπάρχει ένας προμηθευτής Καλό είναι ο παράγοντας «κόστος» να τοποθετηθεί σε χαμηλή προτεραιότητα….

33 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συστήματα διαχείρισης εγγράφων - περιεχομένου (Document – content management systems) Χαρακτηριστικά: Μεταδεδομένα Ομογενοποίηση – ενοποίηση σε άλλες εφαρμογές Καταγραφή (OCR) / αναπαραγωγή Αυτόματο ευρετήριο Αποθήκευση / καταστροφή Ανάκτηση (με αναζήτηση μεταδεδομένων) Διανομή (δεν πρέπει να αλλοιώνεται) / δημοσιοποίηση Ασφάλεια (ψηφιακή υπογραφή) Ροές εργασιών (με if statements…) Σύμπραξη Ιστορικό

34 Συστήματα διαχείρισης προσωπικού (Human Resources management)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα διαχείρισης προσωπικού (Human Resources management) αναφέρεται στα συστήματα, τις διαδικασίες και στη διασταύρωση μεταξύ της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων ( HRM) και της τεχνολογίας των πληροφοριών Οι διοικητικές διαδικασίες είναι παρόμοιες σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις

35 Συστήματα διαχείρισης προσωπικού (Human Resources management)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα διαχείρισης προσωπικού (Human Resources management) Περιλαμβάνουν: Μισθολόγιο Χρόνο εργασίας, προσέλευσης/αποχώρησης Αξιολόγηση της απόδοσης Οφέλη διοίκησης Πρόσληψη / διαχείρισης μάθησης Καταγραφή των επιδόσεων Προσωπικά Στοιχεία Υπαλλήλου Προγραμματισμός Διαχείριση των αδειών/απουσιών Analytics

36 Συστήματα ενδοεπικοινωνιών (Communications systems)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα ενδοεπικοινωνιών (Communications systems) Οι ενοποιημένες επικοινωνίες είναι η ολοκλήρωση των συστημάτων επικοινωνίας πραγματικού χρόνου, όπως instant messaging, presence information, IP telephony, video conferencing, data sharing, interactive white boards, αναγνώριση φωνής, με τα συστήματα μη πραγματικού χρόνου (voic , , SMS, fax). Συχνά θεωρείται ως μια συλλογή από διαφορετικές εφαρμογές – προϊόντα αλλά υπάρχουν και συνολικές λύσεις ενοποιημένες σε ένα περιβάλλον διεπαφής

37 Συστήματα ενδοεπικοινωνιών (Communications systems)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συστήματα ενδοεπικοινωνιών (Communications systems) Χαρακτηριστικά: Έλεγχος κλήσεων Μετατροπέας είδους επικοινωνίας Παρουσία – θέση Instant messaging Speech access Personal Assistant (Siri) Conferencing Collaborating tools Mobility Business process Intergation (software)

38 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα εξωτερικά συστήματα απομακρύνονται από τα πλαίσια της παραγωγής, διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης και αναφέρονται στη σχέση της με τον εξωτερικό κόσμο. Εφόσον όλες οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι παράγουν κάποιο προϊόν (υλικό ή άυλο) το οποίο πρέπει να διαθέσουν, γενικά μπορούμε να θεωρήσουμε δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών συστημάτων σε αυτή τη γενική κατηγορία: Τα συστήματα ηλεκτρονικής (online) διαφήμισης και τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

39 ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Online διαφήμιση χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για λόγους προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων στους καταναλωτές. Περιλαμβάνει marketing, marketing μηχανών αναζήτησης, marketing κοινωνικών δικτύων, διάφορους τύπους επίδειξης (όπως web banners) και διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας

40 Διαφημιστής (εταιρεία)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Απαιτούνται: Εκδότης (μέσο) Διαφημιστής (εταιρεία)

41 Διαφημιστής (εταιρεία) Εξαιρετικά δυναμική περιοχή Τεράστιοι τζίροι
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Απαιτούνται: Εκδότης (μέσο) Διαφημιστής (εταιρεία) Εξαιρετικά δυναμική περιοχή Τεράστιοι τζίροι Ζητήματα κανονιστικού περιεχομένου Μείωση προσόδων από εκδότες (πχ paywalls στις εφημερίδες)

42 1990 banners, 1993 clickable banners
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Μικρά Ιστορικά: 1978 η πρώτη (dec) 1994 το πρώτο spam (θρησκευτικού περιεχομένου) και green card lottery (!) 1990 banners, 1993 clickable banners 1998 διαφημίσεις αναζήτησης (goto.com), 2000 google… Σήμερα: συγχώνευση εταιρικού site με διαφήμιση (coca-cola)

43 Online διαφήμιση Είδη Display ads Banners Pop-ups Floating ad
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Είδη Display ads Banners Pop-ups Floating ad Expanding ad Trick banner Between sites banner Search engine ad (νόμιμη) Search engine optimization ad Social network ad Mobile ad malware

44 Στρατηγικές – ζητήματα
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Στρατηγικές – ζητήματα Συνηθισμένες τακτικές (προβολή περιεχομένου, επιλογή graphics, χρήση όμορφων μοντέλων, ακριβή φωτογράφιση κ.ο.κ.) Νέες τακτικές: εγκατάσταση cookies Διαφημίσεις σχετικές με την ιστοσελίδα (σύνηθες) Μέτρηση χρόνου Γεωεντοπισμός Επίσκεψη σελίδων με παρόμοια θέματα Αγοραστικές συνήθειες Συλλογή δημογραφικών από άλλες πηγές (ημιπαράνομο)

45 Online διαφήμιση Τρόποι πληρωμής
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Τρόποι πληρωμής Κόστος/χιλιάδα εμφανίσεων (cost per mille) Κόστος ανά κλικ (cost per click) Κόστος ανά αγορά Κόστος ανά μη ολοκληρωμένη αγορά (2-3 κλικ, χρόνος παραμονής) Κόστος ανά πράξη (συμπλήρωση φόρμας ενδιαφέροντος) Σταθερό κόστος για συγκεκριμένο χρόνο (παραδοσιακό, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις)

46 Διαφορετικές μορφές (κείμενο, βίντεο, γραφικά κλπ)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Οφέλη Χαμηλό κόστος Μετρησιμότητα Διαφορετικές μορφές (κείμενο, βίντεο, γραφικά κλπ) Στοχοθεσία, συγκεκριμένο ακροατήριο Κάλυψη Ταχύτητα ανάπτυξης.

47 Απάτη (εκδότη – ανταγωνιστή)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Online διαφήμιση Ζητήματα Τυφλότητα (!) Απάτη (εκδότη – ανταγωνιστή) Ετερογένεια browsers – μέσων (pc, tablets…) Ad blocking Anti-targeting (ανώνυμη περιήγηση) Ζητήματα ιδιωτικότητας (cookies: νόμιμα ή παράνομα? Εκκρεμούν πολλές δίκες)

48 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα

49 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Μορφές Business to Business (ηλεκτρ. Τιμολόγια) Business to Client (λιανική) Client to Client (e-bay, δημοπρασίες κλπ)

50 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Μορφές Business to Business (ηλεκτρ. Τιμολόγια) Business to Client (λιανική) Client to Client (e-bay, δημοπρασίες κλπ)

51 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Οφέλη για τις επιχειρήσεις (1) Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Ελαχιστοποίηση της προμηθευτικής αλυσίδας: ο προμηθευτής μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάμειξη «ενδιάμεσων». Μείωση λειτουργικού κόστους: η μείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με ελάχιστο κόστος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των πελατών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, τόσο μειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησής τους.

52 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Οφέλη για τις επιχειρήσεις (2) Συνεχής λειτουργία 24ωρο. Εργαλείο μάρκετιγκ: προσφορές, διαχείριση και ενημέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων. Αύξηση των πωλήσεων Άμεση ικανοποίηση των πελατών Άμεση ενημέρωση των πελατών για καινούρια προϊόντα Βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών

53 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Οφέλη για τις επιχειρήσεις (2) Συνεχής λειτουργία 24ωρο. Εργαλείο μάρκετιγκ: προσφορές, διαχείριση και ενημέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων. Αύξηση των πωλήσεων Άμεση ικανοποίηση των πελατών Άμεση ενημέρωση των πελατών για καινούρια προϊόντα Βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών

54 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) B2B Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Όχι φορολογικός μηχανισμός (hardware) αλλά με λογισμικό Πώς αποστέλλεται, πώς εκδίδεται (όταν πάρει σήμανση) Οι φορολογικές αρχές ασχολούνται με την εγκυρότητα και όχι με την έκδοση Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής Usb - Online (υλικό ελεγκτή) Πάροχος σήμανσης εγκυρότητας Πάροχος συνολικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα...

55 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Τρόποι πληρωμής Κατάθεση σε λογαριασμό και αποστολή καταθετηρίου Ταχυδρομική επιταγή Αντικαταβολή Πιστωτική κάρτα Υπηρεσία διαμεσολάβησης (paypal) Bitcoins etc

56 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Ασφάλεια Για τις επιχειρήσεις (περισσότερο ασφαλές από φυσικό κατάστημα : κλοπές, φυσικές καταστροφές) Για τους πελάτες: Σίγουρα περισσότερο ασφαλές από το φυσικό χρήμα (μπορεί να κλαπεί) και από τη φυσική χρήση καρτών Πρωτόκολλα ασφάλειας SSL (Secure Socket Layer – δημόσια κρυπτογράφηση) SET (Secure Electronic Transactions – κρυπτογράφηση πιστωτικών) Πιθανές απάτες μεγάλου βεληνεκούς

57 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Προσέλκυση πελατών (1) ο σχεδιασμός: καθορισμός του περιεχομένου, προτυποποίηση της εμφάνισης από ειδικευμένους γραφίστες, δημοσίευση του site στο διαδίκτυο, καθορισμός των ενεργειών για την προώθηση του site, συνδυασμός ενεργειών με το υπάρχον διαφημιστικό πρόγραμμα και, τέλος, παρακολούθηση της πορείας του site και συνεχής ενημέρωσή του τόσο σε θέματα εμφάνισης, όσο και περιεχομένου.

58 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Προσέλκυση πελατών (2) η κεντρική σελίδα: οθόνη υποδοχής των επισκεπτών ενός site και συνοπτικός χάρτης πλοήγησης στις υπόλοιπες ιστοσελίδες του. το περιεχόμενο: οργάνωση των πληροφοριών με τρόπο που να εξυπηρετεί την εύκολη πλοήγηση των επισκεπτών. τα γραφικά: δεν θα πρέπει η αισθητική ενός site να λειτουργεί εις βάρος της λειτουργικότητας και της ταχύτητας. διατήρηση του ενδιαφέροντος: δημιουργία θετικής εντύπωσης με την ποιότητα και την εξειδίκευση των παρεχόμενων πληροφοριών, συχνή ενημέρωση περιεχομένου και εμφάνισης, προσθήκη καινούριου και διασκεδαστικού στοιχείου.

59 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Προσέλκυση πελατών (3) Ο δικτυακός κόμβος πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένος. Ο κόμβος πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τις ασφαλέστερες δυνατές συναλλαγές. Επίσης, πρέπει να φαίνεται επαγγελματικός και να λειτουργεί άψογα. Ο δικτυακός κόμβος οφείλει να είναι απλός, εύχρηστος και γρήγορος. Απλή πρέπει να είναι και η διαδικασία εύρεσης συγκεκριμένων προϊόντων. Οι σελίδες πρέπει να «κατεβαίνουν» γρήγορα. Κατάλληλα προϊόντα (όχι ρούχα που θέλουν δοκιμή..) Οι τιμές πρέπει να παραμένουν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα

60 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Στόχοι Οικονομικοί στόχοι :αύξηση κερδών, απόδοση κεφαλαίου Προϊοντικοί στόχοι :αύξηση πωλήσεων, υπηρεσίες προς τους πελάτες πριν και μετά την πώληση Στόχοι προώθησης, προβολής και επικοινωνίας: μεγαλύτερη γνωστοποίηση της εταιρείας, μεγαλύτερη συχνότητα επικοινωνίας με το κοινό σας, βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων που θέλετε ν’ αναπτύξετε με το κοινό σας, δημιουργία σχέσεων με συνεργάτες, προμηθευτές, τράπεζες κ.ά. Στόχοι για τα κανάλια διανομής: γεωγραφική κάλυψη που θέλετε να πετύχετε με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, κατεύθυνση πελατών – μέσα από το δικτυακό σας τόπο - στα κανάλια διανομής σας, πληροφόρηση προς τα κανάλια διανομής (έλεγχος αποθεμάτων, τιμές, εκπτώσεις, άλλα θέματα σχετικά με τα προϊόντα)

61 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Εκπαίδευση προσωπικού Άμεση επίλυση προβλημάτων Συνεχής παρακολούθηση αποθεμάτων Ενημέρωση για ελλείψεις Ακριβής ενημέρωση τρόπου και χρόνου αποστολής Συνεργασία – σεμινάρια από τον υλοποιητή Πλήρης γνώση του συστήματος από τον/τους υπεύθυνους.

62 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) Παρακολούθηση - μέλλον Μελέτη στατιστικών Αλλαγές στρατηγικής μάρκετινγκ ανάλογα με τις πωλήσεις ή άλλους στόχους Συχνή αναδιοργάνωση προς το καλύτερο (και όχι προς το «βαρύτερο»

63 ΤΕΛΟΣ! dkydros@teiser.gr
ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΛΟΣ!


Κατέβασμα ppt "Δρ. Κύδρος Δημήτριος dkydros@teiser.gr ΤΟΠΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Δρ. Κύδρος Δημήτριος dkydros@teiser.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google