Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ GREEN LOGISTICS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ GREEN LOGISTICS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ GREEN LOGISTICS
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΟΥΝΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΙ 09006

2 περιληψη Στα πλαίσια του μαθήματος Περιβάλλον και Ανακύκλωση εκπονείται η παρούσα εργασία με θέμα τα logistics και την μετάβαση στα Green Logistics, δεδομένου ότι οι αγορές γίνονται ολοένα και ποιο ευαίσθητες σε Περιβαλλοντικά Θέματα. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε 4 Κεφάλαια.

3 περιεχομενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 LOGISTICS : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Η ΕΦΟΔΙΑΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
2.1 Τι είναι Εφοδιαστική Αλυσίδα ? 2.2 Ιστορική Αναδρομή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 2.3 Δραστηριότητες που περιλαμβάνει Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 2.4 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι έννοια γενικότερη από τα Logistics.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΤΑ GREEN LOGISTICS
3.2 Tι είναι τα Green Logistics? 3.4 Λόγοι Ανάπτυξης των Green Logistics. 3.4 Πράσινο Προϊόν. 3.5 Πράσινη μεταφορά και διακίνηση . 3.6 Πράσινη αποθήκη. 3.7 Προθέσεις και Πραγματικότητα.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 αντιστροφη εφοδιαστικη αλυσιδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 αντιστροφη εφοδιαστικη αλυσιδα 4.1 Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. 4.2 Παράγοντες Δημιουργίας Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 4.3 Στόχοι Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 4.4 Δραστηριότητες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 4.5 Λόγοι επιστροφής Προϊόντων. Τύποι Επιστροφής Προϊόντων.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 LOGISTICS : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 LOGISTICS : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 1.1 Εισαγωγή στην έννοια των Logistics. Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο η έννοια των logistics χρησιμοποιείται. Τι όμως είναι logistics? Ποιές διαδικασίες αφορά? Ποιοί εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές? Ορισμοί logistics: Σύμφωνα με το CLM (Council of Logistics Management): Η ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων με σκοπό τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, προϊόντων υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του πελάτη.1 CLM:ΗΠΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

8 Σύμφωνα με το τον SOLE (Society of Logistics Engineers) : Ως logistics ορίζεται η επιστήμη της Διοίκησης (Management), της Τεχνικής Μεθοδολογίας (Engineering), και των Τεχνικών Δραστηριοτήτων ( Technical Activities) που σχετίζονται με τον Σχεδιασμό (Design), τον Προσδιορισμό των Απαιτήσεων (Requirement), την απόκτηση, την διατήρηση και την διάθεση των παραγωγικών Πόρων και Μέσων που υποστηρίζουν τους Στόχους, την Στρατηγική, την Τακτική και τον Έλεγχο ενός Οργανισμού.2 Σύμφωνα με το την Ελληνική Εταιρεία Logistics: Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. SOLE: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 1966 Εεl: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ lOGISTICS

9 ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΡΟΗ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

10 Τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία.
1.Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. 2.Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της ροής προϊόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε μία παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία, όπου ο ανταγωνισμός από ατομικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας).

11 Κυριαζόπουλος Αναστάσιος (1996), <<Διοίκηση Logistics>> , Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική, Σελ.17 Παπαδημητρίου Στράτος – Ορέστης Σχινάς (2004) << Εισαγωγή στα Logistics>> , Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλης, Σελ.16 Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΛ.ΕΤ.LOG) : (προσπελάστηκε στις )

12 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ Logistics.

13 4. Ο όρος logistics εξακολουθεί ακόμα και στην σημερινή εποχή να χρησιμοποιείται ευρέως σε στρατιωτικές και στρατιωτικού τύπου καταστάσεις. 5. Κατά την δεκαετία του ’60 και μετά την μεγάλη ανάπτυξη του διανθούν εμπορίου μέσα από την εφαρμογή του συγκριτικού πλεονεκτήματος τα Logistics ξεκινούν να εφαρμόζονται και στον οικονομικό τομέα.

14 4. Κυριαζόπουλος Αναστάσιος (1996), Κεφάλαιο 1 Εννοιολογικό Περιεχόμενο και Εξέλιξη των Logistics, Στο Α. Κυριαζόπουλος (επιμ.), <<Διοίκηση Logistics>>, Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική, Σελ 5. Παπαδημητρίου Στράτος – Ορέστης Σχινάς (2004), Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Έννοια των Logistics, Στο Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.) , << Εισαγωγή στα Logistics>> , Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλης, Σελ 6.Johnson James, Wood Donald, Wardlow Daniel, Mur μετάφραση Αποστολοπουλου Αντ. Κεφάλαιο 1 Συστήματα Logistics: Ανάπτυξη και Εξέλιξη, Στο Π. Κούρτης, << Σύγχρονα Logistics>>, Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην, Σελ.15-33 7. Martin Christopher, (2007), Κεφάλαιο 1 Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα Στο Χ. Λιτος << Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας>>, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

15 1.3 Σκοπός και στόχοι της Διαχείρισης των Logistics.
Πρέπει δηλ. να συνδυάζει δύο βασικά πράγματα: Το χαμηλότερο κόστος, Την υψηλότερη δυνατή ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

16 Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η στρατηγική των Logistics έχει 3 στόχους:
την μείωση του κόστους (μείωση μεταβλητών κοστών π.χ. τρόποι μεταφοράς και αποθήκευσης), την μείωση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ελαχιστοποίηση ελαχιστοποιημένου κεφαλαίου π.χ. αποστολή χωρίς αποθήκευση , τεχνικές JIT) και Την βελτίωση της εξυπηρέτησης ( σε σχέση με τους ανταγωνιστές).

17 Ο σχεδιασμός των Logistics χειρίζεται 4 μεγάλες κατηγορίες προβλημάτων:
Τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών ( καθορίζουν τα παρεχόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης και είναι ο ποιο καθοριστικός παράγοντας) Την χωροθέτηση εγκαταστάσεων ( δηλ. την γεωγραφική τοποθέτηση όπου αποτελεί και προσχέδιο πάνω στο οποίο θα κινηθούν τα Logistics) Τις αποφάσεις για την αποθεματοποίηση (τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα αποθέματα) Τις αποφάσεις για την μεταφορά (εμπεριέχει επιλογή μέσων, μεγεθών φορτίων και δρομολόγηση)

18 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

19 1.4 Προσδιορισμός Δραστηριοτήτων Logistics.
Χωρίζονται σε Κύριες και Βοηθητικές Κύριες δραστηριότητες: 1. Προσδιορισμός στρατηγικής ( στοχοθεσία επιπέδων εξυπηρέτησης benchmarking) 2. Μεταφορά 3. Αποθήκευση 4. Πληροφόρηση Βοηθητικές δραστηριότητες: 1. Διεκπεραίωση παραγγελιών 2. Συνεργασία με τον τομέα παραγωγής 3. Προμήθειες

20 8. Κυριαζόπουλος Αναστάσιος (1996), Κεφάλαιο 1 Εννοιολογικό Περιεχόμενο και Εξέλιξη των Logistics, Στο Α. Κυριαζόπουλος (επιμ.), <<Διοίκηση Logistics>>, Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική, Σελ 9. Παπαδημητρίου Στράτος – Ορέστης Σχινάς (2004), Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Έννοια των Logistics, Στο Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.) , << Εισαγωγή στα Logistics>> , Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλης, Σελ 10.Johnson James, Wood Donald, Wardlow Daniel, Mur μετάφραση Αποστολοπουλου Αντ.,(2006) , Κεφάλαιο 1 Συστήματα Logistics: Ανάπτυξη και Εξέλιξη, Στο Π. Κούρτης, << Σύγχρονα Logistics>>, Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην, Σελ.15-33 11. Μουστάκης Βασίλειος και Θεολόγος Γεώργιος, (2000) << Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας>> Σημειώσεις Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά. 12. Martin Christopher, (2007), Κεφάλαιο 1 Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα Στο Χ. Λιτος << Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας>>, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Η ΕΦΟΔΙΑΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Η ΕΦΟΔΙΑΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 2.1 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι έννοια γενικότερη από τα Logistics. Είναι σύνηθες το φαινόμενο η έννοια των Logistics να ταυτίζεται με την έννοια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τι είναι Εφοδιαστική Αλυσίδα? Ποια η σχέση της με τα Logistics? Ορισμοί Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Η Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (ΔΕΑ) είναι η διαχείριση ενός δικτύου εσωτερικά συνδεδεμένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην απώτερη παροχή πακέτων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές (Harland, 1996). Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εκτείνεται σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης των πρώτων υλών, απογραφής της εσωτερικής διαδικασίας και παροχής ολοκληρωμένων αγαθών από πλευράς προέλευσης μέχρι και την κατανάλωση τους.13

22 Με τον όρο Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΑ) εννοούμε την ροή υλικών, πληροφοριών και υπηρεσιών από τους προμηθευτές πρώτων υλών μέσα από τα εργοστάσια και τις αποθήκες, στους τελικούς πελάτες.14 Είναι µια αλληλουχία ενεργειών τροφοδοσίας που ορίζεται από α) έναν κόµβο, τους προμηθευτές, και γ) τους πελάτες του, µεταξύ των οποίων διακινούνται υλικά ή και πληροφορίες. Το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι µεταβλητό , µπορεί δε να περιλαμβάνει : ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες, ή αλυσίδα επιχειρήσεων. Στην πλήρη ανάπτυξή της, ξεκινά και καταλήγει στην «µάνα γη». 15

23 Εικονική Παρουσίαση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας16
Εφοδιαστική αλυσίδα Εικονική Παρουσίαση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας16

24 13. Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, http://el. wikipedia
14. Δουκίδης, Γ. (2003), <<Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα>>, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδερής σελ. 33 15. Σ.Ανδριανόπουλος, Ηµερησία,5/2000, <<Η επιχειρηματική επιτυχία έρχεται μέσω του Διαδικτύου>>. 16. Καζάζης, Ν. (2006), << Αποτελεσματικό Μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις>>, 2 έκδοση, Αθήνα:, Εκδόσεις Σταμούλης. 17. Παπαδημητρίου Στράτος – Ορέστης Σχινάς (2004), Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Έννοια των Logistics, Στο Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.) , << Εισαγωγή στα Logistics>> , Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλης, Σελ

25 2.2 Ιστορική Αναδρομή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Ηρόδοτος (εφοδιασμός στρατού, σχεδιασμού και λογιστικής υποστήριξης των Περσών- διοικητική μεριμνά). Μέγας Αλέξανδρος (εφοδιασμός Στρατεύματος και μετακινήσεις) Λέοντος του Σοφού ( ροή υλικών , αποθήκευση και μεταφορά) Β Παγκόσμιος Πόλεμος (JIT) Γιουτζίν Σμιθ

26 18. Γιανακαινας Β. (2004), <<Ανατομία των Business Logistics>>, Αθήνα, Σελ Σιφινιώτης Κ., (1997), <<Logistics Management Θεωρία και Πράξη>>, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Σελ 20-30

27 2.3 Δραστηριότητες που περιλαμβάνει η Εφοδιαστική Αλυσίδα.
2.3 Δραστηριότητες που περιλαμβάνει η Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ένα σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες - λειτουργίες : 1. Καθορισμός Επιθυμητού Επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη 2. Διαδικασία Παραγγελιών 3. Επικοινωνίες Διανομής 4. Διοίκηση Αποθεμάτων 5. Πρόβλεψη Ζήτησης 6. Μεταφορές 7. Αποθήκευση και Φύλαξη

28 8. Επιλογή Τοποθεσίας Χώρου Εγκαταστάσεων και Αποθήκευσης
9. Διαχείριση Υλικών 10. Ανεφοδιασμός-Διαδικασίες Προμηθειών 11. Βοηθητικές Υπηρεσίες και Διαδικασίες 12. Συσκευασία 13. Διάθεση Αποβλήτων 14. Διαχείριση επιστροφών

29 Βικιεπιστήμιο http://el. wikiversity
Βικιεπιστήμιο s_%28SCP%29 (προσπελάστηκε 20/5/12) Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, (προσπελάστηκε 20/5/12) Παπαδημητρίου Στράτος – Ορέστης Σχινάς (2004), Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Έννοια των Logistics, Στο Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.) , << Εισαγωγή στα Logistics>> , Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλης, Σελ.13-36 Martin Christopher, (2007), Κεφάλαιο 1 Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα Στο Χ. Λιτος << Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας>>, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

30 2.4 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι έννοια γενικότερη από τα Logistics.

31 Σύγκριση Logistics με ΔΕΑ:
Η ΔΕΑ στηρίζεται στο πλαίσιο αυτό και θέλει να πετύχει την σύνδεση και τον συντονισμό ανάμεσα στις λειτουργίες των άλλων ατόμων των καναλιών διανομής, δηλ. των προμηθευτών και των πελατών και στην ίδια την επιχείρηση.

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΤΑ GREEN LOGISTICS 3.1 Tι σημαίνει Green?
Ο όρος “Green” και γενικά το κάθε τι που συνδέεται με “Greenness”  είναι η λέξη κλειδί για μία σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα βαθμό συμβατότητας με το περιβάλλον. 24

33 3.2 Tι είναι τα Green Logistics?
Ο συνδυασμός των όρων logistics και green υποδηλώνει μία δραστηριότητα (π.χ. μεταφορά, διανομή κλπ) που είναι “φιλική” με το περιβάλλον αλλά και “αποτελεσματική”. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν σχέση με τις αντίστοιχες των συστημάτων μεταφορών που χρησιμοποιούνται (θόρυβος, αέρια ρύπανση, οπτική όχληση, ατυχήματα), των υλικών συσκευασίας, της κατάληψης του χώρου από αποθήκες, των συστημάτων παραγωγής, της ενέργειας που χρησιμοποιείται κ.τ.λ.24

34 3.3 λογοι που οδηγουν στην εφαρμογή Green Logistics
Κυβερνητική πολιτική Απαιτήσεις καταναλωτών/ ανταγωνισμός Μείωση κόστους/ Ανάκτηση αξίας Α. Μείωση του κόστους/ Ανάκτηση αξίας. Μολονότι κάθε αλλαγή σε ένα υφιστάμενο σύστημα έχει κόστος, το όφελος που μπορεί να προκύψει από αυτή δύναται να είναι μεγαλύτερο ή και πολλαπλάσιο. Β. Απαιτήσεις καταναλωτών/ Ανταγωνισμός   Η σταδιακή εμπέδωση του περιβαλλοντικού προβλήματος από μεγάλο μέρος των καταναλωτών, οδηγεί αναπόφευκτα τις εταιρείες στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των πελατών τους Γ. Κυβερνητική πολιτική

35 www.ypeka.gov.gr ( προσπελάστηκε 15-05-2012)
( προσπελάστηκε ) ( προσπελάστηκε ) ( προσπελάστηκε ) ( προσπελάστηκε )

36 3.4 Πράσινο Προϊόν Σχεδιασμός πράσινου προϊόντος  (Ο σχεδιασμός του πράσινου προϊόντος επικεντρώνεται σε παραγωγικές διαδικασίες που υιοθετούν περιβαλλοντικά φιλικές προδιαγραφές). Πράσινες προμήθειες (επιλογή των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα με βάση περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και πρότυπα). Πράσινη βιομηχανική παραγωγή (περιβαλλοντικά αποδοτικό λογισμικό που ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και τα απορρίμματα).

37 3.5 Πράσινη μεταφορά και διακίνηση
3.5 Πράσινη μεταφορά και διακίνηση Σχεδιασμός πράσινου δικτύου (εξετάζονται οι επιπτώσεις της χωροθέτησης των παραγωγικών μονάδων και των κέντρων διανομής, σε σχέση με τις εκπομπές του συστήματος μεταφοράς). Ενεργειακά αποδοτικός στόλος μεταφοράς και εξοπλισμός (Οι σύγχρονες τεχνολογίες μηχανών εσωτερικής καύσης καθώς και τα υβριδικά συστήματα, έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη μείωση ρύπων όπως τα αιρούμενα σωματίδια (PMs), και τα οξείδια του αζώτου (NOx). Αύξηση του δείκτη αξιοποίησης των οχημάτων και μείωση κενών επιστροφών(είναι ο μειωμένος βαθμός αξιοποίησης των οχημάτων και οι επιστροφές χωρίς φορτίο.)

38 Δρομολόγηση και προγραμματισμός οχημάτων (οδικά οχήματα)
Οικολογική οδήγηση

39 3.6 Πράσινη αποθήκη Εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους αποθήκευσης
3.6 Πράσινη αποθήκη Εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους αποθήκευσης Ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού διαχείρισης (ένα εύρος διαφορετικών μηχανολογικών εξοπλισμών όπως: 1) περονοφόρα οχήματα για την εκφόρτωση τον εμπορευματοκιβωτίων ή των μεταφορικών μέσων και 2) περονοφόρα ανυψωτικά για να αποθηκεύουν φορτίο στα κέντρα διανομής σε διαφορετικά ύψη.) Πρακτικές διαχείρισης παλετών

40 29. ) Ιωάννης Μαλλίδης - Δημήτριος Βλάχος ,Μια πρόταση για την Διαχείριση της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», 1ο Ολυμπιακό Διεθνές Συνέδριο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα 2010.

41 3.7 Προθέσεις και Πραγματικότητα

42 εφοδιαστικών αλυσίδων
Πίνακας 1: Βασικοί παράγοντες για το “πρασίνισμα” των Logistics και των εφοδιαστικών αλυσίδων EyeforTransport (2007) Aberdeen Group (2008) Insight (2008) ‘Βασικοί παράγοντες για την υποκίνηση των πράσινων μεταφορών/ logistics’ ‘Πέντε πρώτες πιέσεις που οδηγούν την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα’ ‘Βασικοί παράγοντες για τα πράσινα logistics’ Αυτοσχεδιάζοντας στις δημόσιες σχέσεις (70%) Επιθυμία να θεωρηθεί ηγέτης στην αειφορία (51%) Βελτιστοποίηση της ροής logistics(18%) Aυτοσχεδιάζοντας στις σχέσεις με του πελάτες (70%) Αύξηση κόστους ενέργειας/ καυσίμου (49%) Βελτίωση της εταιρικής εικόνας(16%) Μέρος της εταιρικής ατζέντας ευθύνη τους (60%) Αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα/ διαφοροποίηση (48%) Μείωση του κόστους των logistics (15%) Οικονομική απόδοση της επένδυσης (60%) σύμφωνα με τις ισχύουσες/ εκτεταμένες ρυθμίσεις (31%) Επίτευξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (15%) Κυβερνητική συμμόρφωση (60%) Αύξηση κόστους μεταφοράς (24%) Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών (14%) Μείωση των λογαριασμών καυσίμων (60%) Διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές (11%) Αύξηση της αποδοτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού (55%) Ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων (10%) Μείωση ρίσκου (50%) Βελτίωση των σχέσεων με τους επενδυτές (38%)

43 30) A. McKinnon, S. Cyllinane, M. Browne, A
30) A. McKinnon, S. Cyllinane, M. Browne, A. Whiteing, “Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics”, London, KoganPage, 2010 Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής en_corridors_conference_en.htm Έγγραφο:EUROPEAN COMMISSION - SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME – Supergreen – SUPPORTING EU’s FREIGHT TRANSPORT LOGISTICS ACTION PLAN ON GREEN CORRIDORS ISSUES “Deliverable D2.1 Selection of Corridors”, Document ID number RD , http:// 20PUBLIC%20Deliverable%20D2%201_WP%202_Super%20Gre en.pdf

44 4.1 Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα
4.1 Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα Ως Αντίστροφη Εφοδιαστική ορίζεται η οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία ανακτώνται και αξιοποιούνται ήδη χρησιμοποιημένα προϊόντα, εξαρτήματα, υλικά κλπ.36 Πολυεθνικές εταιρίες όπως Microsoft, Dell, Philips, Bell Industries, TNT, Image Microsystems, HP Invent, Cisco, Palm, Canon κ.ά Η ΑΕ συμβάλλει κατ’ αρχήν σε μία φιλική προς το περιβάλλον πολιτική μίας εταιρίας και στην ανάπτυξη «Green Marketing» , καθώς επίσης και στην πραγματοποίηση σημαντικών κερδών για έναν οργανισμό τα οποία σημειώνονται με ελάχιστο κόστος. Στην ΑΕ η αλυσίδα ξεκινάει από τον καταναλωτή και καταλήγει στην επιχείρηση. Η αλυσίδα μπορεί να τελειώσει εκεί ή μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα στάδια μέσα στην ίδια την επιχείρηση (έλεγχος, αποσυναρμολόγηση, επιδιόρθωση κλπ).

45 4.2 Παράγοντες Δημιουργίας Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οι παράγοντες που οδήγησαν στην δημιουργία της Αντιστροφής Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι: Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το περιβάλλον Ανάγκη αύξησης Εξυπηρέτησης Μείωση του κόστους από τους πωλητές Η Διαχείριση των Διαφορετικών Τύπων των Επιστρεφόμενων και η μείωση του Όγκου τους Η αύξηση του ανταγωνισμού για την παραγωγή προϊόντων που δεν θα επιστρέφονται Η αντιμετώπιση της ευμετάβλητης ζήτησης των καταναλωτών

46 4.3 Στόχοι Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Έχει ως στόχο : την Διαχείριση των Επιστρεφόμενων Προϊόντων από τους καταναλωτές στην επιχείρηση έτσι ώστε να συμβαδίζει με τους όρους Περιβαλλοντικής Προστασίας αλλά και μέσω του ανασχεδιασμού των Προϊόντων τους να αποκτούν την καλή φήμη τους οι επιχειρήσεις τους, Την μείωση του παραγωγικού κόστους και Την μείωση του μεταφορικού κόστους.

47 4.4 Δραστηριότητες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οι δραστηριότητες της Αντίστροφης Εφοδιαστικής αλυσίδας : Συλλογής Διαλογής Αποθήκευσης Μεταφοράς Μείωσης όγκου, τεμαχισμού ή συμπύκνωσης Επικοινωνίας με προμηθευτές και αγοραστές Επεξεργασίας, διήθησης, ανακατασκευής κ.λπ.

48 Ανάκτηση προϊόντων: Επισκευή (να επιστρέψει τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε μία λειτουργική κατάσταση διορθώνοντας και/ή αντικαθιστώντας κατεστραμμένα μέρη.) Ανακαίνιση (Ο σκοπός της ανακαίνισης είναι να φέρει τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα επίπεδο ποιότητας λίγο χαμηλότερο από αυτό των καινούριων) Ανακατασκευή (Ο σκοπός της ανακατασκευής είναι να φέρει τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα επίπεδο ποιότητας αντίστοιχο αυτού ενός καινούριου.) Κανιβαλισμός (Ο σκοπός του κανιβαλισμού είναι η ανάκτηση ενός περιορισμένου συνόλου επαναχρησιμοποιήσιμων μερών από χρησιμοποιημένα προϊόντα ή εξαρτήματα) Ανακύκλωση (Ο σκοπός της ανακύκλωσης είναι να επαναχρησιμοποιήσει υλικά από χρησιμοποιημένα προϊόντα και εξαρτήματα. Αυτά τα υλικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή νέων προϊόντων (αν παραμένουν σε υψηλή ποιότητα) είτε στην παραγωγή άλλων κομματιών.)

49 Διαχείριση απορριμμάτων
(Η διαχείριση απορριμμάτων περιλαμβάνει την προεπεξεργασία αυτών. Πιο συγκεκριμένα η αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα αφότου το απόρριμμα έχει περάσει από έναν έλεγχο τριών σημείων όπου πρέπει να ικανοποιούνται και κάθε ένα από αυτά. Πρέπει να είναι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής .Θα πρέπει να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Πρέπει να μειώνει τον όγκο ή τις επικίνδυνες ιδιότητές του, είτε να διευκολύνει τη διαχείριση ή την ανάκτησή του.)

50 Σιγαλού Ν., Παππή Κ.- Επαναχρησιμοποίηση Εμπορευματοκιβωτίων και Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα - περιοδικό Plant, Τεύχος 162, Ιούλιος 2000 Liz Ritchie, Burnard Burnes, Paul Whittle, Richard Hey, The benefits of Reverse Logistics: The Manchester Royal Infirmary Pharmacy, Supply Chain Management: An international journal vol.5 num.5 pp Ιωάννης Μαλλίδης - Δημήτριος Βλάχος ,Μια πρόταση για την Διαχείριση της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», 1ο Ολυμπιακό Διεθνές Συνέδριο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Εφημερίδα Ημερησία ( ) ( id=

51 4.5 Λόγοι επιστροφής Προϊόντων
Επιστροφή προϊόντος νοείται η διαδικασία όπου ο καταναλωτής είτε γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από το προϊόν που παρήγγειλε είτε γιατί ποτέ δεν έφτασε στα χέρια του και θέλει να το επιστρέψει , χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ακυρώσει την παραγγελία επιστρέφει στις επιχειρήσεις ή στις αποθήκες ή στα ράφια των πωλητών.38

52 Λόγοι επιστροφής προϊόντων από καταναλωτή
Λόγοι επιστροφής προϊόντων από καταναλωτή Λόγοι επιστροφής προϊόντων από τις επιχειρήσεις Μη διαθεσιμότητα Υψηλό κόστος παράδοσης Άρνηση παραλαβής από τον πελάτη Μη καλή ποιότητα Μη τήρηση της προσυμφωνηθείσας τιμής Εκπρόθεσμη παραγγελία Εποχιακά προϊόντα Αντικατάσταση προϊόντων από νέα βελτιωμένα Μεγάλος όγκος αποθεμάτων ώστε να μην υπάρχει χώρος για νέα39

53 Σιφινιώτης Κ., (1997), <<Logistics Management Θεωρία και Πράξη>>, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Σελ 77-78 Μαλινδρέτος Γ. (2007), Σημειώσεις Γεωγραφία των Μεταφορών και Υποδομών , Αθήνα Σελ.85, Rogers D.S, Tibben- Lembke R.S Going Backwards, Reverse Logistics, Trends and Practice Σελ.74

54 4.5 Τύποι Επιστροφής Προϊόντων
Τύποι Επιστροφής Προϊόντων Οι τύποι Επιστροφής Προϊόντων είναι οι ακόλουθοι: Close out ( προϊόντα όπου αποσύρει από έναν προμηθευτή) Buy Out/Lifts ( προϊόντα όπου εξαγοράζει από έναν ανταγωνιστή ώστε να έχει μικρότερο κόστος μεταφοράς) Job Out (χαμηλότερη τιμή ή έκπτωση λόγο εποχικότητας) Surplus ( προϊόντα όπου έχουν μείνει αδιάθετα λόγο λανθασμένης πρόβλεψης ζήτησης) Defective Products (Ελαττωματικά Προϊόντα) Non Defective (Λανθασμένα Ελαττωματικά λόγο μη κατανόησης οδηγιών Salvage (Προϊόντα Διάσωσης, Χαλασμένα) Returns (Επιστρεφόμενα μη ελαττωματικά)

55 Σιφινιώτης Κ., (1997), <<Logistics Management Θεωρία και Πράξη>>, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Σελ 77-78 Μαλινδρέτος Γ. (2007), Σημειώσεις Γεωγραφία των Μεταφορών και Υποδομών , Αθήνα Σελ.86, Rogers D.S, Tibben- Lembke R.S Going Backwards, Reverse Logistics, Trends and Practice Σελ.76-78

56


Κατέβασμα ppt "ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ GREEN LOGISTICS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google