Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ Μεσολογγίου Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες Κατερίνα Ασπιώτη, Κωνσταντίνος Βίλλιος Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ Μεσολογγίου Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες Κατερίνα Ασπιώτη, Κωνσταντίνος Βίλλιος Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ Μεσολογγίου Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες Κατερίνα Ασπιώτη, Κωνσταντίνος Βίλλιος Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

2 ΤΕΙ Μεσολογγίου 2 Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες  Εισαγωγή Συγχρονισμός κατά SMIL  1 η Ενότητα: Συγχρονισμός κατά SMIL Συγχρονισμός κατάHTML+TIME  2 η Ενότητα: Συγχρονισμός κατά HTML+TIME Ανακοίνωση και διάθεση συγχρονισμένων παρουσιάσεων  3 η Ενότητα: Ανακοίνωση και διάθεση συγχρονισμένων παρουσιάσεων

3 ΤΕΙ Μεσολογγίου 3 Εισαγωγή • Ορισμός Συγχρονισμού • Διαφορές μεταξύ SMIL και HTML+TIME

4 ΤΕΙ Μεσολογγίου 4 Παράλληλη μετάδοση του βίντεο και των αντίστοιχων διαφανειών. Εισαγωγή

5 ΤΕΙ Μεσολογγίου 5 Διαφορές SMIL και HTML+TIME • Η SMIL είναι αυτόνομη προγραμματιστική γλώσσα, η HTML+TIME βασίζεται σε ήδη υπάρχουσα γλώσσα. • Μια παρουσίαση σε HTML+TIME μεταδίδεται κατευθείαν μέσα σε ιστοσελίδα ενώ σε SMIL μεταδίδεται μέσω ενός player. • Μια παρουσίαση σε HTML+TIME μπορούμε να τη δημοσιεύσουμε μόνο σε ένα internet explorer, αντίθετα, μια παρουσίαση σε SMIL σε όλους τους web browser.

6 ΤΕΙ Μεσολογγίου 6 1 η Ενότητα Συγχρονισμός κατα SMIL • SMIL 2.0 • Διαφορές μεταξύ SMIL 2.0 και SMIL 1.0 • Τεχνολογίες REAL και SMIL • Παραδείγματα κατανόησης της SMIL 2.0 • Πρότυπο template • SMOX EDITOR

7 ΤΕΙ Μεσολογγίου 7 SMIL 2.0 Είναι γλώσσα προγραμματισμού για συγχρονισμό multimedia αρχείων. Δημιουργήθηκε από το “World Wide Web Consortium και τα αρχικά της σημαίνουν “Synchronized Multimedia Intergraded Language” και προφέρεται “smile”. http://www.w3.org/

8 ΤΕΙ Μεσολογγίου 8 Πλεονεκτήματα της SMIL 2.0  Δωρεάν διάθεση του κώδικα  Χρήση clips τοποθετημένων σε διαφορετικούς servers.  Συνδυασμός διαφορετικών clip.  Συγχρονισμός και έλεγχος μιας παρουσίασης.  Προσθήκη διαφάνειας στα clips.  Δημιουργία αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων.  Σύνδεση σε ιστοσελίδες  Προσθήκη ειδικών εφέ.  Δημιουργία προσαρμοσμένων παρουσιάσεων.

9 ΤΕΙ Μεσολογγίου 9 Βασικές έννοιες  Tags, Attributes, Values:  Element :  Binary ετικέτες και Unary :

10 ΤΕΙ Μεσολογγίου 10 Δομή smil αρχείου … … … …

11 ΤΕΙ Μεσολογγίου 11 Ορισμός περιεχομένου Για να εισάγουμε το περιεχόμενο μας μέσα στο αρχείο, θα πρέπει να το ορίσουμε σε ένα από τα παρακάτω tags, ανάλογα με τον τύπο τους: 

12 ΤΕΙ Μεσολογγίου 12 Όταν εισάγουμε τα clips, πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: • Sequence: ομαδοποιούμε τα clips μέσα σε και tags, ώστε να μεταδίδονται σε σειρά. • Parallel: τα clips τοποθετούνται εντός των tags και, με σκοπό την παράλληλη αναπαραγωγή τους. • Exclusive: Ένα exclusive group δημιουργείται ανάμεσα στα και tags. Όπου τα clips μεταδίδονται ένα κάθε φορά, ύστερα από ενέργεια του χρήστη. Ομαδοποίηση υλικού

13 ΤΕΙ Μεσολογγίου 13 Μετάδοση μετα-πληροφορίας Έχουμε τη δυνατότητα να μεταδώσουμε τους εξής τύπους πληροφορίας  Title  Author  copyright  Abstract Η πληροφορία μπορεί να αφορά:  Ολόκληρη την παρουσίαση:  Ένα clip ή μια ομάδα από clips:

14 ΤΕΙ Μεσολογγίου 14 Τοποθέτηση των clips στην παρουσίαση Για να καθορίσουμε τη θέση του clip μέσα στην παρουσίαση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα και tags στην περιοχή της κεφαλίδας. Μέσα στα tags προσθέτουμε:  tag.  tag για subregion  tag

15 ΤΕΙ Μεσολογγίου 15 Συγχρονισμός περιεχομένου Μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε χρονικά χαρακτηριστικά για ένα clip.Κάποια βασικά attribute για το συγχρονικό περιεχομένων είναι τα εξής:  begin, end, dur:  clipBegin, clipEnd  min, max  Endsync  repeatCount και repeatDur  fill, erase, fillDefault Η SMIL παρέχει 2 μεθόδους για να καθορίσει μια χρονική τιμή,  τη “shorthand ” μέθοδος και  τη “normal play time” μέθοδος • Βασικός συγχρονισμός

16 ΤΕΙ Μεσολογγίου 16 Συγχρονισμός περιεχομένου • Προηγμένος συγχρονισμός Τα προηγμένα χαρακτηριστικά συγχρονισμού προωθούν τη δημιουργία Αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων επεκτείνουν τις δυνατότητες των “begin” και “end”. Για να προσθέσουμε αλληλεπίδραση μεταξύ των clips, πρέπει καθορίσουμε:  Ένα event.  Δύο element Διακρίνουμε δύο κατηγορίες γεγονότων:  Scheduled  Interactive

17 ΤΕΙ Μεσολογγίου 17 Προσθήκη εφέ Είναι εφέ που αυτά αφορούν τον τρόπο που κάποια οντότητα εμφανίζεται ή εξαφανίζεται σε / από μια περιοχή. Χωρίζονται σε 5 οικογένειες:  Edge wipe  Iris wipe  Clock Wipe  Matrix Wipe  Fade, push, slide • Transition

18 ΤΕΙ Μεσολογγίου 18 Για να χρησιμοποιήσουμε ένα transition εφέ απαιτείται:  να το δηλώσουμε σε ένα tag στο τμήμα του αρχείου μας, συμπεριλαμβάνοντας τρία attribute:  να συμπεριλάβουμε ένα attribute (transIn, transOut) μέσα σε ένα tag ορισμού περιεχομένου, ώστε να συνδέσουμε το εφέ με το clip: Προσθήκη εφέ fade1

19 ΤΕΙ Μεσολογγίου 19 Είναι εφέ που εφαρμόζονται σε ένα clip, μια περιοχή, ή ακόμα και σε ολόκληρο το παράθυρο της παρουσίασης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μπορούμε να προσθέσουμε ένα animation στην παρουσίαση μας με τη χρήση τεσσάρων animation tags, εντός του body, ενός smil αρχείου:  tag Τα attributes “targetElement” και “attributeName”, είναι απαιτούμενα σε στα παραπάνω tags. Προσθήκη εφέ • Animation

20 ΤΕΙ Μεσολογγίου 20 Υπερσύνδεση Η SMIL μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε συνδέσμους με τη χρήση των tags : • και •

21 ΤΕΙ Μεσολογγίου 21 Διαφορές smil 1.0 και smil 2.0 • Η smil 1.0, αντίθετα με τη smil 2.0, δεν υποστηρίζει τα attributes bottom και right • Η smil 2.0 δίνει τη δυνατότητα προσθήκης “transition” εφέ, κάτι που δεν παρουσιάζεται στη smil 1.0 • Οι παρουσιάσεις σε smil 2.0 δεν παίζουν σε players παλιότερης έκδοσης του 8. Αντίθετα οι παρουσιάσεις σε smil 1.0 υποστηρίζονται από όλες τις εκδόσεις του real player αλλά και από τον QuickTime Player. • Επιπλέον οι δύο εκδόσεις διαφέρουν και στην σύνταξη κάποιων elements και attributes.

22 ΤΕΙ Μεσολογγίου 22 Τεχνολογίες REAL • Helix™ Server • RealProducer Plus • Helix™ Proxy • RealVideo • realAudio: • RealText • RealPix • RealPlayer

23 ΤΕΙ Μεσολογγίου 23 Παραδείγματα κατανόησης της smil 2.0 • Παράδειγμα δόμησης αρχείου smil, εισαγωγής, ομαδοποίησης, τοποθέτησης και συγχρονισμού υλικού, • Παράδειγμα μετάδοσης μετα-πληροφορίας • Παράδειγμα προσθήκης εφέ • Παράδειγμα χρήσης προηγμένων χαρακτηριστικών συγχρονισμού

24 ΤΕΙ Μεσολογγίου 24 Πρότυπο Template • Απαιτούμενο υλικό και λογισμικό • Περιγραφή της λειτουργικότητας του template • Οδηγίες δημιουργίας παρουσίασης με χρήση του template • Δημοσίευση http://mc.gunet.gr/templates/smil/

25 ΤΕΙ Μεσολογγίου 25 Απαιτούμενο υλικό και λογισμικό • Ένα text editor. • To λογισμικό RealPlayer • Το αρχείο με το video του ομιλητή. • Την παρουσίαση σε PowerPoint. • Το αρχεία του προτύπου. • Ένα πρόγραμμα για την εξαγωγή των διαφανειών

26 ΤΕΙ Μεσολογγίου 26 Περιγραφή της λειτουργικότητας του template

27 ΤΕΙ Μεσολογγίου 27 S MOX E DITOR S MOX E DITOR

28 ΤΕΙ Μεσολογγίου 28 Το smox editor είναι ένα λογισμικό το οποίο μέσα από ένα περιβάλλον ανάπτυξης smil δίνει σε σχεδιαστές και προγραμματιστές τη δυνατότητα να συγχρονίσουν το υλικό τους με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό. Το smox σημαίνει “ XML Directed Multimedia Studio ”. Πράγματι ολόκληρο το λογισμικό smox βασίζεται στις τεχνολογίες XML. Το smox είναι προϊόν της manalee. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SMOX EDITOR;

29 ΤΕΙ Μεσολογγίου 29 • Εύκολη εγκατάσταση • Εύχρηστο περιβάλλον • Ευελιξία • Διαθεσιμότητα του περιεχομένου σε όλους • On-demand streaming • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος • Δυνατότητα χρήσης σε διάφορες μορφές Πλεονεκτήματα του SMOX

30 ΤΕΙ Μεσολογγίου 30 Μειονεκτήματα του smox • Είναι ένα ακριβό προϊόν • Δεν υποστηρίζει ελληνικά • χρειάζεται προσοχή, όταν καθορίζουμε το path(δεν πρέπει να περιέχει κενά) • Χρειάζεται εξοικείωση με τη σύνταξη και τη χρήση της γλώσσας smil

31 ΤΕΙ Μεσολογγίου 31 2 η Ενότητα Συγχρονισμός κατα HTML+TIME • Η τεχνολογία HTML+TIME • Πρότυπο Template • Microsoft Producer • SMOX EDITOR

32 ΤΕΙ Μεσολογγίου 32 HTML plus TIME http://www.w3.org/TR/NOTE-HTMLplusTIME

33 ΤΕΙ Μεσολογγίου 33 HTML plus TIME HTML plus TIME ή HTML+TIME (HyperText Markup Language + Timed Interactive Multimedia Extensions) HTML γλώσσα + Επεκτάσεις χρονισμού

34 ΤΕΙ Μεσολογγίου 34 HTML plus TIME Extending SMIL into the Web Browser to create multimedia-rich media, interactive presentations H HTML+TIME 2.0 προήλθε από την HTML+TIME 1.0

35 ΤΕΙ Μεσολογγίου 35.time { behavior: url(#default#time2) } your title Το Συντακτικό της HTML+TIME

36 ΤΕΙ Μεσολογγίου 36 • Κάθε ετικέτα που ανοίγουμε, θα πρέπει απαραίτητα να την κλείνουμε. π.χ. …, …, • Όποια ετικέτα "ανοίγει" πρώτη, πρέπει να "κλείνει" τελευταία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το Συντακτικό της HTML+TIME

37 ΤΕΙ Μεσολογγίου 37 Το Συντακτικό της HTML+TIME Σύνδεσμοι κείμενο/path εικόνας...

38 ΤΕΙ Μεσολογγίου 38 Το Συντακτικό της HTML+TIME Background - Φόντο •, •

39 ΤΕΙ Μεσολογγίου 39 Το Συντακτικό της HTML+TIME Πληροφοριακές ετικέτες (meta tags) •, •

40 ΤΕΙ Μεσολογγίου 40 Το Συντακτικό της HTML+TIME Πίνακες TEI Μεσολογγίου ΕΚΠΑ ΚΕ.Δ.Δ. Κ.Λ.Δ.Δ.

41 ΤΕΙ Μεσολογγίου 41 Το Συντακτικό της HTML+TIME Άλλες ετικέτες • - έναρξη νέας γραμμής (αυτή η ετικέτα δεν κλείνει..!), •... - έντονη γραφή, •... - πλάγια γραφή, •... - υπογραμμισμένο κείμενο

42 ΤΕΙ Μεσολογγίου 42 Το Συντακτικό της HTML+TIME Βασικές εντολές χρονισμού (ΤΙΜΕ) • begin="18" — begin 18 seconds after parent. • begin="5;10;15;20" — begin at 5, 10, 15, and 20 seconds after parent. • begin="theButton.click" — begin when the element with the ID "theButton" is clicked. • begin="0;theButton.click" — begin at 0 and when the element with the ID "theButton" is clicked. • dur="10" • dur="indefinite"

43 ΤΕΙ Μεσολογγίου 43 Το Συντακτικό της HTML+TIME Βασικές εντολές χρονισμού (ΤΙΜΕ) • begin – έναρξη • dur – διάρκεια • end – τερματισμός • repeatCount – επανάληψη διάρκειας • repeatDur - επανάληψη διάρκειας - Εάν dur="5" repeatDur="12.5", τότε ο χρόνος επανάληψης της διάρκειας θα είναι το αποτέλεσμα της πράξης 12.5/5=2.5, οπότε η διάρκεια που θα έχει κάποιο αντικείμενο με τις εντολές αυτές θα είναι, 2.5 φορές το 5, άρα η διάρκεια του αντικειμένου τελικά θα είναι 12.5 δευτερόλεπτα. - Εάν dur="5" repeatCount="10", τότε ο χρόνος διάρκειας του αντικειμένου με τις εντολές αυτές, θα είναι 10 φορές το 5, άρα 50 δευτερόλεπτα και

44 ΤΕΙ Μεσολογγίου 44 Το Συντακτικό της HTML+TIME Βασικές εντολές χρονισμού (ΤΙΜΕ) • — timed children run in parallel. • — timed children run in sequence, one after another; only one child can be active at a time. • — timed children run exclusively, in any order; the exclusive time container automatically stops all other children when one child is activated; as in a sequence, only one child can be active at a time.

45 ΤΕΙ Μεσολογγίου 45 Το Συντακτικό της HTML+TIME Βασικές εντολές χρονισμού (ΤΙΜΕ) Ετικέτες για Media αρχεία •

46 ΤΕΙ Μεσολογγίου 46 Παραδείγματα κατανόησης της τεχνολογίας http://www.teimes.gr/noc/html+time/

47 ΤΕΙ Μεσολογγίου 47 Πρότυπο Template HTML+TIME Κατεβάστε το από τα έγγραφα του μαθήματος στο e-Class του GuNet.

48 ΤΕΙ Μεσολογγίου 48 Πρότυπο Template HTML+TIME • Κώδικας template • Χρονισμός βίντεο • Χρονισμός διαφανειών/εικόνων Μετατροπή των διαφανειών της παρουσίασης σε εικόνες

49 ΤΕΙ Μεσολογγίου 49 Microsoft Producer http://www. microsoft.com/windows /windowsmedia/technologies/producer.aspx

50 ΤΕΙ Μεσολογγίου 50 Microsoft Producer Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων • Video files:.asf,.avi,.m1v,.mp2,.mpe,.mpeg,.mpg,.mpv2,.wm,.wmv, • Audio files:.aif,.aifc,.aiff.asf,.au,.mp2,.mp3,.mpa,.snd,.wav,.wma, • Still image files:.bmp,.dib,.emf,.gif,.jfif,.jpe,.jpeg,.jpg,.png,.tif,.tiff,.wmf, • PowerPoint slides:.ppt και.pps, • HTML:.htm και.html

51 ΤΕΙ Μεσολογγίου 51 Smox Editor http://www.smoxeditor.com

52 ΤΕΙ Μεσολογγίου 52 Smox Editor • Κώδικας HTML+TIME • Εξαγωγή παρουσίασης σε HTML+TIME

53 ΤΕΙ Μεσολογγίου 53 3 η Ενότητα Ανακοίνωση και διάθεση συγχρονισμένων παρουσιάσεων • VoD servers • Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

54 ΤΕΙ Μεσολογγίου 54 Video on Demand servers HTTP ServersMedia Servers

55 ΤΕΙ Μεσολογγίου 55 Video on Demand servers ServersΕταιρίαΠλατφόρμεςΠρωτόκολλαΑρχείαΤιμή Helix ServerRealNetworks Windows, Linux, Solaris MMS, HTTP, RTSP RealAudio, RealVideo, Windows Media, QuickTime, MP3, MPEG-4, 3GPP,AAC+ 1600€ (περίπου) - 25 users και 4000€ (περίπου) - 250 Users Windows Media Services MicrosoftWindows MMS, HTTP, RTSP Windows Media, MP3 Συμπεριλαμβάνετε στα Windows Server 2003 Darwin Streaming Server Apple Linux, Mac, Windows, Solaris RTP, RTSP QuickTime, MPEG-4, 3GPP Open Source Media Servers

56 ΤΕΙ Μεσολογγίου 56 Video on Demand servers HTTP Servers ServersΕταιρία Πλατφόρμε ς Πρωτόκο λλα ΑρχείαΤιμή ApacheThe Apache software Fountasion Windows, Linux, Unix HTTP, HTTPS Htm, Html, Php, jpg, gif, wmv κ.α. Open Source Internet Information Services MicrosoftWindowsHTTP, HTTPS Htm, Html, Php, jpg, gif, wmv κ.α. Συμπεριλαμβάνετε στα Windows Server 2003

57 ΤΕΙ Μεσολογγίου 57 Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης http://eclass.gunet.grhttp://www.claroline.nethttp://moodle.com

58 ΤΕΙ Μεσολογγίου 58 Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης Δυνατότητες ανακοίνωσης των συγχρονισμένων παρουσιάσεων  πλατφόρμα E-Class,  πλατφόρμα Claroline,  πλατφόρμα Moodle

59 ΤΕΙ Μεσολογγίου 59 Ερωτήσεις / Απορίες

60 ΤΕΙ Μεσολογγίου 60 Ανοικτή συζήτηση

61 ΤΕΙ Μεσολογγίου 61 Σας ρωτάμε....μας απαντάτε!

62 ΤΕΙ Μεσολογγίου 62 Σας ρωτάμε..μας απαντάτε! • HTML+TIME vs SMIL • SMOX EDITOR vs MS PRODUCER • Χρήση ποιας τεχνολογίας;

63 ΤΕΙ Μεσολογγίου 63 Ανοικτή συζήτηση για συγχρονισμό κατά SMIL

64 ΤΕΙ Μεσολογγίου 64 Ανοικτή συζήτηση για συγχρονισμό κατά HTML+TIME

65 ΤΕΙ Μεσολογγίου 65 Τέλος Κατερίνα Ασπιώτη aspkat@teimes.gr Κωνσταντίνος Βίλλιος kvillios@teimes.gr


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ Μεσολογγίου Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες Κατερίνα Ασπιώτη, Κωνσταντίνος Βίλλιος Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google