Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΚΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΚΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανθρώπινοι πόροι Στόχοι Σύστημα διοίκησης Υλικοτεχνική υποδομή Κανάλια πληροφοριών Αξιοποίηση προσφερόμενης βοήθειας Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δεδομένα της περιοχής Φύση του έργου Επαρκής χρηματοδότηση Προσβασιμότητα της πληροφόρησης Παράλληλη στήριξη της προσπάθειας Αντίδραση από την κοινή γνώμη

2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παγκοσμιοποίηση
Ευρύτερο οικονομικό-πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον Διεθνής πολιτική οικονομία Νέες γεωστρατηγικές σχέσεις και διεθνής τρομοκρατία Αύξηση της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας Εσωτερική Οργάνωση, Διαμόρφωση Πολιτικών Σχεδιασμού, και συνεργασία των ΜΚΟ (lobby, advocacy, capacity, institution-building)

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σταθεροί πόροι Πρόσβαση στην πληροφόρηση Δικτύωση Εξειδίκευση Ενθάρρυνση Υποστήριξη Θέσπιση κανόνων ηθικής Εκστρατείες ευαισθητοποίησης Προσέλκυση εθελοντών Κατάρτιση στελεχών Διάδοση καλών πρακτικών Ενίσχυση του ρόλου των ενώσεων εκπροσώπησης των ΜΚΟ

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνικό Δημόσιο Ιδιωτικά Ινστιτούτα & Ιδρύματα

5 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Η συνδρομή ως μέσο χρηματοδότησης
Καθορισμός στοιχείων συνδρομής - Τέλη Συνδρομής - Περίοδος Συνδρομής Τήρηση αρχείου συνδρομητών Εναλλακτικές Λύσεις σε περίπτωση που το καταστατικό δεν επιτρέπει χρέωση συνδρομητών - Δωρεάν Συνδρομή, Χρέωση για Υπηρεσίες (π.χ. Newsletters)

6 ΔΩΡΕΕΣ Δωρεές που εκπίπτουν από την Εφορία
Τήρηση αναλυτικού αρχείου για τις ληφθείσες δωρεές

7 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ Δωρεές από κληρονομιές / διαθήκες
Τρόπος προσέγγισης προς τους «εν δυνάμει» υποστηρικτές

8 ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κριτήρια Επιλογής (ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι) Συνεργασίες και Επιλογή Εταίρων Δράσεις που πληρούν τα Κριτήρια Ύψος Προϋπολογισμού

10 ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σαφήνεια Αντικειμενικών Στόχων Ακριβής Εστιασμός Ομάδων Στόχου Πρωτοτυπία και Εξασφάλιση της Βιωσιμότητας του Σχεδίου Ακριβής και Λεπτομερής Ανάλυση του Προϋπολογισμού και της Διάρκειας του Σχεδίου Εξασφάλιση Ικανών και Αξιόπιστων Τοπικών Εταίρων Σχεδιασμός Ενδιάμεσων Αξιολογήσεων των Δράσεων και των Οικονομικών του Σχεδίου Βαρύτητα στην Πολλαπλασιαστικότητα των Αποτελεσμάτων των Δράσεων

11 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Προσοχή στην Ημερομηνία Υποβολής της Πρότασης Κατάθεση Καταστατικού Κατάθεση Συμφωνιών Συνεργασίας Κατάθεση Βιογραφικών

12 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Βασική Προϋπόθεση η εγγραφή στα Μητρώα των παραπάνω Υπουργείων – Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής βρίσκονται στο φάκελο του σεμιναρίου) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
1. Development Directorate General (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης συνεισφέρει στη μορφοποίηση της πολιτικής Αναπτυξιακής συνεργασίας που διέπει την Κοινότητα σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο σκοπός της συγκεκριμένης Διεύθυνσης είναι η καλλιέργεια βιώσιμης ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαλείψει τη φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και να τις εισάγει ομαλά στην παγκόσμια οικονομία. Τοποθετώντας την αμεροληψία στο επίκεντρο των πολιτικών της, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στην υπεράσπιση των ενδιαφερόντων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και των φτωχότερων κοινωνικών ομάδων στις ανεπτυγμένες χώρες.

14 2. Enlargement Directorate General (Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης)
Η Ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης στοχεύει στο να προσφέρει πληροφόρηση για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει τις στρατηγικές – κλειδιά της διαδικασίας, καθώς και αναλυτικά προφίλ των χωρών υπό ένταξη.

15 3. External Relations Directorate General (Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων)
Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων αποτελεί ένα νέο σχετικά τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς δημιουργήθηκε μετά την αναδόμηση της Επιτροπής το Στην Ιστοσελίδα μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες για τις πολιτικές της συγκεκριμένης Διεύθυνσης.

16 4. EuropeAid Co-operation Οffice
Η αποστολή του γραφείου EuropeAid είναι η υλοποίηση των οργάνων διεθνούς βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της και το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Ο φορέας είναι υπεύθυνος για όλες τις φάσεις του κύκλου ενός προγράμματος (αναγνώριση και έγκριση προγραμμάτων και σχεδίων, προετοιμασία χρηματοδοτικών αποφάσεων, υλοποίηση και παρακολούθηση, αποτίμηση προγραμμάτων και σχεδίων), οι οποίες και εγγυώνται την επίτευξη των στόχων του.

17 5. Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Commission Humanitarian Office – ECHO) Το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία και υλοποιεί μέσω των ΜΚΟ – εταίρων της.

18 6. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση (European Agency for Reconstruction)
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης έχει την ευθύνη της διαχείρισης των κύριων προγραμμάτων βοήθειας της ΕΕ στη Δημοκρατία της Σερβίας, το Κοσσυφοπέδιο και τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου. Συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, και με επιχειρησιακά κέντρα στην Πρίστινα, το Βελιγράδι και την Ποντγκορίτσα. Με το έργο της συμβάλλει στην ευρύτερη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, στην οποία περιλαμβάνεται επίσης περαιτέρω συνδρομή της ΕΕ, με βοήθεια μακροοικονομική, ανθρωπιστική και εκδημοκρατισμού, καθώς και με τις διμερείς συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ.

19 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Asia Foundation Demos,N. Foundation Inc. Dr Scholl Foundation Eurasia Foundation Ford Foundation Gates, Bill and Melinda Foundation Global fund for women Hasbro Children’s Foundation International Foundation LeBrun Foundation United Children’s Fund Baker, George F. Trust Heineman Foundation for Research, Educational, Charitable and Scientific Purposes Inc. John, Elton Aids Foundation Martin Foundation Inc Aid to Artisans, Inc. American Himalayan Foundation Bancker-Williams Foundation, Inc. Brother’s Brother Foundation

20 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Aga Khan Foundation Astor Foundation The Raymond Cazalet Charitable Trust The Richard Desmond Charitable Trust Elshore Limited Famos Foundation Trust The Grant Charitable Trust The Guardian Foundation The Reuter Foundation The Gatsby Charitable Foundation Glencore foundation for education and welfare The Mrs C S Heber Percy Charitable Trust The Heinz & Anna Kroch Foundation The Anthony Bourne Foundation The Dorothy Burns Charity Charity Know How Fund The Rivendell Trust The Harbour Foundation Ltd

21 Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες/Αξιοποίηση του ΙNTERNET
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες/Αξιοποίηση του ΙNTERNET Δημιουργία Web-site Intranet Ηλεκτρονικό Newslleter Transparency & Accountability 2. Συμμετοχή σε Συλλογικά Όργανα και Ενθάρρυνση των Συνεργασιών - Ευκολότερη πρόσβαση στην χρηματοδότηση Συμπλήρωση κενών Διευκόλυνση διαχείρισης έργων Αξιοποίηση της δικτύωσης Ανεξαρτησία Προώθηση εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα των ΜΚΟ 3. Δημιουργία Ομάδων Πίεσης (lobbying)


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΚΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google