Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

2 Το KNX είναι το Πρότυπο •C•CENELEC EN 50090 – το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX. •C•CEN EN 13321-1 – το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Κτιριακό Αυτοματισμό βασισμένο στο KNX. •I•ISO / IEC ISO/IEC 14543-3 – το μοναδικό Παγκόσμιο Πρότυπο για Οικιακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HES) βασισμένο στο KNX. •G•GB/Z GB/Z 20965 – Κινέζικο Πρότυπο για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο βασισμένο στο KNX. •Α•Αμερικάνικο Πρότυπο (ANSI/ASHRAE 135) KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο!

3 Πλεονεκτήματα του KNX

4 Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα Η πιστοποίηση προϊόντων διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα Το KNX αντιπροσωπεύει υψηλή ποιότητα προϊόντων 1. Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα  CENELEC Το KNX έγινε EN50090  CEN Το KNX έγινε EN13321-1/2  ISO/IEC Το KNX έγινε ISO/IEC14543-3  SAC Το KNX έγινε GB/Z20965  ANSI/ASHRAE Το KNX έγινε US ANSI/ASHRAE πρότυπο 135

5 Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα Η πιστοποίηση προϊόντων διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα Το KNX αντιπροσωπεύει υψηλή ποιότητα προϊόντων Το KNX είναι το μοναδικό πρότυπο HBES το οποίο παρέχει παγκόσμια συστήματα πιστοποίησης για προϊόντα, εκπαιδευτι- κά κέντρα, ακόμη και για άτομα. Η συμμόρφωση των προϊόντων ελέγχεται σε ουδέτερα εργαστή- ρια Διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικούς κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές εφαρμογές Η σφραγίδα KNX διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα 2. Με την πιστοποίηση των προϊόντων, το KNX εγγυάται Διασύνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα

6 Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα Η πιστοποίηση προϊόντων διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα Το KNX αντιπροσωπεύει υψηλή ποιότητα προϊόντων • Η KNX Association απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. • Όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορ- φώνονται σύμφωνα με το ISO 9001. 3. Το KNX αντιπροσωπεύει την υψηλή ποιότητα υλικών

7 •Τ•Το λογισμικό εργαλείο ETS επιτρέπει το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση και τον προγραμματισμό όλων των πιστοποιημένων προϊόντων KNX. •Α•Ακόμη, το εργαλείο είναι ανεξάρτητο κατασκευαστή: ο εγκαταστάτης του συστήμα- τος έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει προϊόντα διαφο- ρετικών κατασκευαστών σε μία εγκατάσταση. 4. Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS

8 International Standard, therefore future proof Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX stands for high product quality Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS Το KNX ταιριάζει σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου 5. Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου

9 • Νέα και υπάρχοντα κτίρια • Κατοικίες μικρού μεγέθους & μεγάλα κτίρια • Εύκολα επεκτάσιμο και προσαρμόσιμο σε νέες ανάγκες. 6. Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων International Standard, therefore future proof Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX stands for high product quality Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS

10 International Standard, therefore future proof Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX stands for high product quality Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης • E-mode: παραμετροποίηση επάνω από τον ελεγκτή. • S-mode: παραμετροποίηση από Η/Υ. 7. Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης

11 International Standard, therefore future proof Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX stands for high product quality KNX can be used for all applications in home and building control KNX is fit for use in different kind of buildings A unique manufacturer independent ETS Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης 8. Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας • Συνεστραμμένο Ζεύγος Αγωγών (TP) • Γραμμές Ισχύος (PL) • Ραδιοσυχνότητες (RF) • IP/Ethernet

12 9. Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα • Το KNX έχει αναπτύξει εξελιγμένα gateways για να βοηθήσει και να συμπληρώσει άλλα συστήματα. • Αποδείξεις για τη συνεργασία του KNX είναι:  Λειτουργικότητα με BACnet.  Δυνατότητα διασύνδεσης με DALI. International Standard, therefore future proof Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX stands for high product quality KNX can be used for all applications in home and building control KNX is fit for use in different kind of buildings A unique manufacturer independent ETS Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης

13 Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX can be used for all applications in home and building control 10. Το KNX είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε τεχνολογία υλικού ή λογισμικού • Οι κατασκευαστές μπορούν να αναπτύ- ξουν δική τους πλατφ- όρμα μικροεπεξεργα- στή ή μπορούνε επίσης να προσφύγουν σε κάποιο προμηθευτή εξαρτημάτων συστήμα- τος KNX. • Το KNX είναι απολύτως ΕΛΕΥΘΕΡΟ από επι- πλέον τέλη πνευματι- κών δικαιωμάτων. Το KNX είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε τεχνολογία υλικού ή λογισμικού

14 KNX Στοιχεία και εικόνες - Σεπτέμβριος 2012

15 295 KNX Μέλη σε 33 χώρες

16 7101 πιστοποιημένες ομάδες προϊόντων

17 32561 KNX Partners σε 117 χώρες

18 222 Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 43 χώρες

19 84 Επιστημ. Συνεργάτες σε 23 χώρες

20 10 Professionals και Userclubs

21 6 Συνεργαζόμενες Ενώσεις

22 32 Εθνικές Ενώσεις

23 Άδειες ETS σε 106 χώρες

24  295 KNX Μέλη σε 33 χώρες  7101 πιστοπ.ομάδες προϊόντων  32561 KNX Partners σε 117 χώρες  222 Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 43 χώρες  84 Επιστημ.Συνεργάτες σε 24 χώρες  10 Userclubs σε 9 χώρες  6 Συνεργαζόμενες Ενώσεις  32 Εθνικές Ενώσεις  Άδειες ETS σε 106 χώρες

25 295 KNX Μέλη295 KNX Μέλη σε 33 χώρεςσε 33 χώρες

26 295 KNX Μέλη σε 33 χώρες ΑυστραλίαΑυστρίαΒέλγιοΒραζιλίαΓαλλίαΓερμανίαΔανίαΕλβετίαΕΛΛΑΔΑΗ.Α.ΕΗν.Βασίλειο Η.Π.ΑΙαπωνίαΙνδίαΙσραήλΙταλίαΙσπανίαΚαναδάςΚίναΚροατίαΛετονίαΝ.Κορέα ΝορβηγίαΟλλανδίαΠολωνίαΠορτογαλίαΡωσίαΣ.ΑραβίαΣιγκαπούρηΣλοβενίαΤαϊβάνΤουρκίαΦινλανδία

27 Εξέλιξη των KNX Μελών

28 ΑγκόλαΕλβετίαΛιχτενστάινΠαραγουάη ΑζερμπαϊτζάνΕσθονίαΛουξεμβούργοΠ.Γ.Δ.Μ ΑίγυπτοςΖουαζηλάνδηΜαλαισίαΠερού ΑιθιοπίαΗνωμένα Αραβικά ΕμιράταΜαλδίβεςΠολωνία ΑλβανίαΗνωμένο ΒασίλειοΜάλταΠορτογαλία ΑλγερίαΗ.Π.ΑΜαρόκοΡεϋνιόν ΑνδόρραΙαπωνίαΜαρτινίκαΡουμανία ΑργεντινήΙνδίαΜαυρίκιοςΡωσική Ομοσπονδία ΑρμενίαΙνδονησίαΜαυροβούνιοΣαουδική Αραβία ΑυστραλίαΙορδανίαΜεξικόΣερβία ΑυστρίαΙρλανδίαΜονακόΣιγκαπούρη ΒέλγιοΙσημερινόςΜπαγκλαντέςΣλοβακία ΒενεζουέλαΙσλανδίαΜπαχρέινΣλοβενία ΒιετνάμΙσραήλΜπρουνέιΝότιος Αφρική ΒολιβίαΙσπανίαΜυανμάρSt Kitts και Nevis Βοσνία & ΕρζεγοβίνηΙταλίαΝαμιμπίαΣουρινάμ ΒουλγαρίαΚαζακστάνΝέα ΖηλανδίαΣουηδία ΒραζιλίαΚαναδάςΝέα ΚαληδονίαΣυριακή Αραβική Δημοκρατία ΓαλλίαΚατάρΝεπάλΤαϊβάν (Δημ.Κίνας) Γαλλική ΠολυνησίαΚίναΝήσοι ΦερόεςΤαϊλάνδη ΓεωργίαΚολομβίαΝιγηρίαΤυνησία ΓερμανίαΚόστα ΡίκαΝορβηγίαΤουρκία ΓιβραλτάρΚουβέιτΟλλανδίαΤουρκμενιστάν ΓουαδελούπηΚροατίαΟμάνΦιλιππίνες ΓουατεμάλαΚύπροςΟυγγαρίαΦινλανδία ΔανίαΚιργιστάνΟυκρανίαΧιλή Δημοκρατία της ΚορέαςΛετονίαΟυρουγουάηΧόνγκ Κονγκ Δημοκρατία της ΤσεχίαςΛευκορωσίαΠακιστάν Δομινικανή ΔημοκρατίαΛίβανοςΠαλαιστίνη ΕλλάδαΛιθουανίαΠαναμάς 32561 KNX Partners32561 KNX Partners σε 117 χώρεςσε 117 χώρες

29 32561 KNX Partners σε 117 χώρες

30 Εξέλιξη των KNX Partners

31 ΑίγυπτοςΛουξεμβούργο ΑργεντινήΜαλαισία ΑυστραλίαΜεξικό ΑυστρίαΝορβηγία ΒέλγιοΝότιος Αφρική ΒραζιλίαΝότιος Κορέα ΓαλλίαΟλλανδία ΓερμανίαΟυγγαρία ΔανίαΟυρουγουάη Δημοκρατία της ΤσεχίαςΠ.Γ.Δ.Μ ΕλβετίαΠολωνία ΕλλάδαΠορτογαλία Η.Α.ΕΡουμανία Ηνωμένο ΒασίλειοΡωσική Ομοσπονδία ΙνδίαΣερβία ΙρλανδίαΣιγκαπούρη ΙσπανίαΣουηδία ΙσραήλΤαϊβάν ΙταλίαΤουρκία ΚίναΦινλανδία ΚροατίαΧιλή Λίβανος 222 Εκπαιδευτικά Κέντρα222 Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 43 χώρεςσε 43 χώρες

32 222 Εκπαιδευτικά κέντρα σε 43 χώρες

33 Εξέλιξη των KNX Εκπαιδευτικών Κέντρων

34 ΑυστρίαΙταλία ΑυστραλίαΟλλανδία ΒέλγιοΟυρουγουάη ΓαλλίαΠολωνία ΓερμανίαΠορτογαλία ΔανίαΣερβία Δημοκρατία της ΤσεχίαςΣιγκαπούρη ΕλβετίαΣλοβακία ΕλλάδαΣουηδία Ηνωμένο ΒασίλειοΤουρκία ΙρλανδίαΦινλανδία ΙσπανίαΧονγκ Κόνγκ 84 Επιστ.Συνεργάτες84 Επιστ.Συνεργάτες σε 24 χώρεςσε 24 χώρες

35 84 Επιστ.Συνεργάτες σε 24 χώρες

36 Εξέλιξη των KNX Επιστημ.Συνεργατών

37 10 Userclubs και Professionals σε 9 χώρες Αυστρία Βέλγιο Βαλτική Γερμανία Δανία ΕΛΛΑΔΑ Ισπανία Κροατία Σουηδία Ολλανδία

38 6 Συνεργαζόμενες Ενώσεις

39 ΑυστραλίαΙσπανία ΑυστρίαΙταλία ΒαλτικήΛουξεμβούργο ΒέλγιοΝέα Ζηλανδία Βοσνία & ΕρζεγοβίνηΝορβηγία ΒραζιλίαΝότια Κορέα ΓαλλίαΟλλανδία ΓερμανίαΟυγγαρία ΔανίαΠολωνία ΕλβετίαΠορτογαλία ΕλλάδαΡωσία Ηνωμένο ΒασίλειοΣερβία ΚίναΣιγκαπούρη ΚροατίαΣουηδία ΙνδίαΤαϊβάν ΙρλανδίαΦινλανδία 32 Εθνικές Ενώσεις32 Εθνικές Ενώσεις

40 Εθνικές Ενώσεις in 32 χώρες

41 ΑζερμπαϊτζάνΔημοκρατία ΚορέαςΚύπροςΟυγγαρία ΑίγυπτοςΔημοκρατία ΤσεχίαςΛετονίαΟυκρανία ΑλβανίαΕλβετίαΛευκορωσίαΠ.Γ.Δ.Μ ΑλγερίαΕλλάδαΛίβανοςΠακιστάν ΑγκόλαΕσθνονίαΛιθουανίαΠολωνία ΑνδόρραΖουαζιλάνδηΛιχτενστάινΠορτογαλία ΑργεντινήΗ.Α.ΕΛουξεμβούργοΡεϋνιόν ΑρμενίαΗ.Π.ΑΜαλαισίαΡουμανία ΑυστραλίαΗνωμένο ΒασίλειοΜαλδίβεςΡωσία ΑυστρίαΙαπωνίαΜάλταΣαν Μαρίνο ΑφγανιστάνΙνδίαΜαρόκοΣαουδική Αραβία ΒέλγιοΙνδονησίαΜαρτινίκηΣερβία ΒιετνάμΙορδανίαΜαυρίκιοςΣιγκαπούρη Βόρειες ΜαριάννεςΙρλανδίαΜεξικόΣλοβακία Βοσνία & ΕρζεοβίνηΙσλανδίαΜονακόΣλοβενία ΒουλγαρίαΙσπανίαΜπαχρέινΣουηδία ΒραζιλίαΙσραήλΜπελίζεΣουρινάμε Βρετανικές Παρθένες ΝήσοιΙταλίαΜυανμάρΣυρία ΓαλλίαΚαζακστάνΝαμίμπιαΤαϊβάν Γαλλικές Νότιες ΑκτέςΚαναδάςΝέα ΖηλανδίαΤαϊλάνδη Γαλλική ΠολυνησίαΚατάρΝέα ΚαληδονίαΤουρκία ΓερμανίαΚίναΝήσοι ΦερόεςΤυνησία ΓεωργίαΚίνα-Χόνγκ ΚόνγκΝιγηρίαΦιλιππίνες ΓκαμπόνΚολομβίαΝορβηγίαΦινλανδία ΓουαδελούπηΚόστα ΡίκαΝότιος ΑφρικήΧιλή ΔανίαΚουβέιτΟλλανδία Δημοκρ.ΙράνΚροατίαΟλλανδικές Αντίλες Άδειες ETS σε 106 χώρες

42

43 KNX έργα σε 106 χώρες παγκοσμίως

44 Περιοχές Εφαρμογών του KNX

45 Oundle School, Peterborough (Great Britain) Electricity for the City of Salzburg (Austria) A new bioclimatic office building in Huesca (Spain) A family home in low energy standard in Innsbruck (Austria) Εξοικονόμηση Ενέργειας με το KNX έως 40 % με KNX έλεγχο σκίασης έως 50 % με KNX ατομικό έλεγχο δωματίου έως 60 % με KNX έλεγχο φωτισμού έως 60 % με KNX έλεγχο αερισμού The largest building in the Middle East Energy efficiency in Guarda Polytechnic Institute Nerocubo Hotel in Italy Improved energy balance in insurance company (Prague) Αποδοτικότητα Ενέργειας με KNX

46 Από το κτίριο στην πόλη KNX Μία απλή λύση δεν πληροί τους στόχους μιας Έξυπνης Πόλης. Επομένως, μία KNX Πόλη πρέπει: •ν•να συνδυάζεται •ν•να αλληλεπιδρά με Έξυπνα Δίκτυα •ν•να προσφέρει διασυνδέσεις με το δίκτυο •ε•επικεντρώνεται στο συνολικό κτιριακό περιβάλλον •π•περιλαμβάνει όλους τους τομείς διαβίωσης •…•…

47 Ευρωπαϊκή Μελέτη Αγοράς Έξυπνων Κατοικιών - BSRIA-

48 Μερίδιο του KNX στην συνολική αξία της αγοράς

49 «Το 2011 το μερίδιο των βασισμένων στο ΚΝΧ λύσεων, υπερέβη το 70% της συνολικής αξίας της αγοράς. Τα τελευταία τρία χρόνια, το μερίδιο του KNX αυξάνεται κατά περίπου τρία τοις εκατό, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη σημασία του KNX σε όλη την Ευρώπη» («BSRIA - Αγορά έξυπνων οικιών: εντυπωσιακή αύξηση- νέες ευκαιρίες», 20 Ιουνίου, 2012) Ευρωπαϊκή Μελέτη Αγοράς Έξυπνων Κατοικιών - BSRIA-

50 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google