Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

2 Το KNX είναι το Πρότυπο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ
CENELEC EN – το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX. CEN EN – το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Κτιριακό Αυτοματισμό βασισμένο στο KNX. ISO / IEC ISO/IEC – το μοναδικό Παγκόσμιο Πρότυπο για Οικιακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HES) βασισμένο στο KNX. GB/Z GB/Z – Κινέζικο Πρότυπο για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο βασισμένο στο KNX. Αμερικάνικο Πρότυπο (ANSI/ASHRAE 135) KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο!

3 Πλεονεκτήματα του KNX

4 1. Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα
CENELEC Το KNX έγινε EN50090 CEN Το KNX έγινε EN /2 ISO/IEC Το KNX έγινε ISO/IEC SAC Το KNX έγινε GB/Z20965 ANSI/ASHRAE Το KNX έγινε US ANSI/ASHRAE πρότυπο 135 Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα Η πιστοποίηση προϊόντων διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα Το KNX αντιπροσωπεύει υψηλή ποιότητα προϊόντων

5 Η σφραγίδα KNX διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα
Διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικούς κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές εφαρμογές Το KNX είναι το μοναδικό πρότυπο HBES το οποίο παρέχει παγκόσμια συστήματα πιστοποίησης για προϊόντα, εκπαιδευτι-κά κέντρα, ακόμη και για άτομα. Η συμμόρφωση των προϊόντων ελέγχεται σε ουδέτερα εργαστή-ρια Η σφραγίδα KNX διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα Η πιστοποίηση προϊόντων διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα Το KNX αντιπροσωπεύει υψηλή ποιότητα προϊόντων

6 3. Το KNX αντιπροσωπεύει την υψηλή ποιότητα υλικών
Η KNX Association απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορ-φώνονται σύμφωνα με το ISO 9001. Παγκόσμιο Πρότυπο, Επομένως μελλοντική βεβαιότητα Η πιστοποίηση προϊόντων διασφαλίζει Διασυνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα Το KNX αντιπροσωπεύει υψηλή ποιότητα προϊόντων

7 4. Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS
Το λογισμικό εργαλείο ETS επιτρέπει το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση και τον προγραμματισμό όλων των πιστοποιημένων προϊόντων KNX. Ακόμη, το εργαλείο είναι ανεξάρτητο κατασκευαστή: ο εγκαταστάτης του συστήμα-τος έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει προϊόντα διαφο-ρετικών κατασκευαστών σε μία εγκατάσταση. Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου

8 Το KNX ταιριάζει σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου
International Standard, therefore future proof Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου Product certification guarantees Interoperability & Interworking Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων KNX stands for high product quality

9 6. Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων
Νέα και υπάρχοντα κτίρια Κατοικίες μικρού μεγέθους & μεγάλα κτίρια Εύκολα επεκτάσιμο και προσαρμόσιμο σε νέες ανάγκες. Ένα μοναδικό ανεξάρτητο κατασκευαστή ETS International Standard, therefore future proof Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου Product certification guarantees Interoperability & Interworking Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων KNX stands for high product quality

10 7. Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης
E-mode: παραμετροποίηση επάνω από τον ελεγκτή. S-mode: παραμετροποίηση από Η/Υ. International Standard, therefore future proof Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας Product certification guarantees Interoperability & Interworking Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα KNX stands for high product quality

11 8. Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας
Συνεστραμμένο Ζεύγος Αγωγών (TP) Γραμμές Ισχύος (PL) Ραδιοσυχνότητες (RF) IP/Ethernet International Standard, therefore future proof A unique manufacturer independent ETS Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX can be used for all applications in home and building control Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα KNX is fit for use in different kind of buildings KNX stands for high product quality

12 9. Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα
Το KNX έχει αναπτύξει εξελιγμένα gateways για να βοηθήσει και να συμπληρώσει άλλα συστήματα. Αποδείξεις για τη συνεργασία του KNX είναι: Λειτουργικότητα με BACnet. Δυνατότητα διασύνδεσης με DALI. Το KNX υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης International Standard, therefore future proof A unique manufacturer independent ETS Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας KNX can be used for all applications in home and building control Product certification guarantees Interoperability & Interworking Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα KNX is fit for use in different kind of buildings KNX stands for high product quality

13 10. Το KNX είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε τεχνολογία υλικού ή λογισμικού
Product certification guarantees Interoperability & Interworking KNX can be used for all applications in home and building control Το KNX είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε τεχνολογία υλικού ή λογισμικού

14 KNX Στοιχεία και εικόνες - Σεπτέμβριος 2012

15 295 KNX Μέλη σε 33 χώρες

16 7101 πιστοποιημένες ομάδες προϊόντων

17 32561 KNX Partners σε 117 χώρες

18 222 Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 43 χώρες

19 84 Επιστημ. Συνεργάτες σε 23 χώρες

20 10 Professionals και Userclubs

21 6 Συνεργαζόμενες Ενώσεις

22 32 Εθνικές Ενώσεις

23 Άδειες ETS σε 106 χώρες

24 295 KNX Μέλη σε 33 χώρες 7101 πιστοπ.ομάδες προϊόντων 32561 KNX Partners σε 117 χώρες 222 Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 43 χώρες 84 Επιστημ.Συνεργάτες σε 24 χώρες 10 Userclubs σε 9 χώρες 6 Συνεργαζόμενες Ενώσεις 32 Εθνικές Ενώσεις Άδειες ETS σε 106 χώρες

25 295 KNX Μέλη σε 33 χώρες

26 295 KNX Μέλη σε 33 χώρες Αυστραλία Αυστρία Βέλγιο Βραζιλία Γαλλία
Γερμανία Δανία Ελβετία ΕΛΛΑΔΑ Η.Α.Ε Ην.Βασίλειο Η.Π.Α Ιαπωνία Ινδία Ισραήλ Ιταλία Ισπανία Καναδάς Κίνα Κροατία Λετονία Ν.Κορέα Νορβηγία Ολλανδία Πολωνία Πορτογαλία Ρωσία Σ.Αραβία Σιγκαπούρη Σλοβενία Ταϊβάν Τουρκία Φινλανδία

27 Εξέλιξη των KNX Μελών

28 32561 KNX Partners σε 117 χώρες Αγκόλα Ελβετία Λιχτενστάιν Παραγουάη
Αζερμπαϊτζάν Εσθονία Λουξεμβούργο Π.Γ.Δ.Μ Αίγυπτος Ζουαζηλάνδη Μαλαισία Περού Αιθιοπία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μαλδίβες Πολωνία Αλβανία Ηνωμένο Βασίλειο Μάλτα Πορτογαλία Αλγερία Η.Π.Α Μαρόκο Ρεϋνιόν Ανδόρρα Ιαπωνία Μαρτινίκα Ρουμανία Αργεντινή Ινδία Μαυρίκιος Ρωσική Ομοσπονδία Αρμενία Ινδονησία Μαυροβούνιο Σαουδική Αραβία Αυστραλία Ιορδανία Μεξικό Σερβία Αυστρία Ιρλανδία Μονακό Σιγκαπούρη Βέλγιο Ισημερινός Μπαγκλαντές Σλοβακία Βενεζουέλα Ισλανδία Μπαχρέιν Σλοβενία Βιετνάμ Ισραήλ Μπρουνέι Νότιος Αφρική Βολιβία Ισπανία Μυανμάρ St Kitts και Nevis Βοσνία & Ερζεγοβίνη Ιταλία Ναμιμπία Σουρινάμ Βουλγαρία Καζακστάν Νέα Ζηλανδία Σουηδία Βραζιλία Καναδάς Νέα Καληδονία Συριακή Αραβική Δημοκρατία Γαλλία Κατάρ Νεπάλ Ταϊβάν (Δημ.Κίνας) Γαλλική Πολυνησία Κίνα Νήσοι Φερόες Ταϊλάνδη Γεωργία Κολομβία Νιγηρία Τυνησία Γερμανία Κόστα Ρίκα Νορβηγία Τουρκία Γιβραλτάρ Κουβέιτ Ολλανδία Τουρκμενιστάν Γουαδελούπη Κροατία Ομάν Φιλιππίνες Γουατεμάλα Κύπρος Ουγγαρία Φινλανδία Δανία Κιργιστάν Ουκρανία Χιλή Δημοκρατία της Κορέας Λετονία Ουρουγουάη Χόνγκ Κονγκ Δημοκρατία της Τσεχίας Λευκορωσία Πακιστάν Δομινικανή Δημοκρατία Λίβανος Παλαιστίνη Ελλάδα Λιθουανία Παναμάς 32561 KNX Partners σε 117 χώρες

29 32561 KNX Partners σε 117 χώρες

30 Εξέλιξη των KNX Partners

31 222 Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 43 χώρες
Αίγυπτος Λουξεμβούργο Αργεντινή Μαλαισία Αυστραλία Μεξικό Αυστρία Νορβηγία Βέλγιο Νότιος Αφρική Βραζιλία Νότιος Κορέα Γαλλία Ολλανδία Γερμανία Ουγγαρία Δανία Ουρουγουάη Δημοκρατία της Τσεχίας Π.Γ.Δ.Μ Ελβετία Πολωνία Ελλάδα Πορτογαλία Η.Α.Ε Ρουμανία Ηνωμένο Βασίλειο Ρωσική Ομοσπονδία Ινδία Σερβία Ιρλανδία Σιγκαπούρη Ισπανία Σουηδία Ισραήλ Ταϊβάν Ιταλία Τουρκία Κίνα Φινλανδία Κροατία Χιλή Λίβανος 222 Εκπαιδευτικά Κέντρα σε 43 χώρες

32 222 Εκπαιδευτικά κέντρα σε 43 χώρες

33 Εξέλιξη των KNX Εκπαιδευτικών Κέντρων

34 Δημοκρατία της Τσεχίας
Αυστρία Ιταλία Αυστραλία Ολλανδία Βέλγιο Ουρουγουάη Γαλλία Πολωνία Γερμανία Πορτογαλία Δανία Σερβία Δημοκρατία της Τσεχίας Σιγκαπούρη Ελβετία Σλοβακία Ελλάδα Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Τουρκία Ιρλανδία Φινλανδία Ισπανία Χονγκ Κόνγκ 84 Επιστ.Συνεργάτες σε 24 χώρες

35 84 Επιστ.Συνεργάτες σε 24 χώρες

36 Εξέλιξη των KNX Επιστημ.Συνεργατών

37 10 Userclubs και Professionals σε 9 χώρες
Αυστρία Βέλγιο Βαλτική Γερμανία Δανία ΕΛΛΑΔΑ Ισπανία Κροατία Σουηδία Ολλανδία 10 Userclubs και Professionals σε 9 χώρες

38 6 Συνεργαζόμενες Ενώσεις

39 32 Εθνικές Ενώσεις Αυστραλία Ισπανία Αυστρία Ιταλία Βαλτική
Λουξεμβούργο Βέλγιο Νέα Ζηλανδία Βοσνία & Ερζεγοβίνη Νορβηγία Βραζιλία Νότια Κορέα Γαλλία Ολλανδία Γερμανία Ουγγαρία Δανία Πολωνία Ελβετία Πορτογαλία Ελλάδα Ρωσία Ηνωμένο Βασίλειο Σερβία Κίνα Σιγκαπούρη Κροατία Σουηδία Ινδία Ταϊβάν Ιρλανδία Φινλανδία 32 Εθνικές Ενώσεις

40 Εθνικές Ενώσεις in 32 χώρες

41 Βρετανικές Παρθένες Νήσοι
Αζερμπαϊτζάν Δημοκρατία Κορέας Κύπρος Ουγγαρία Αίγυπτος Δημοκρατία Τσεχίας Λετονία Ουκρανία Αλβανία Ελβετία Λευκορωσία Π.Γ.Δ.Μ Αλγερία Ελλάδα Λίβανος Πακιστάν Αγκόλα Εσθνονία Λιθουανία Πολωνία Ανδόρρα Ζουαζιλάνδη Λιχτενστάιν Πορτογαλία Αργεντινή Η.Α.Ε Λουξεμβούργο Ρεϋνιόν Αρμενία Η.Π.Α Μαλαισία Ρουμανία Αυστραλία Ηνωμένο Βασίλειο Μαλδίβες Ρωσία Αυστρία Ιαπωνία Μάλτα Σαν Μαρίνο Αφγανιστάν Ινδία Μαρόκο Σαουδική Αραβία Βέλγιο Ινδονησία Μαρτινίκη Σερβία Βιετνάμ Ιορδανία Μαυρίκιος Σιγκαπούρη Βόρειες Μαριάννες Ιρλανδία Μεξικό Σλοβακία Βοσνία & Ερζεοβίνη Ισλανδία Μονακό Σλοβενία Βουλγαρία Ισπανία Μπαχρέιν Σουηδία Βραζιλία Ισραήλ Μπελίζε Σουρινάμε Βρετανικές Παρθένες Νήσοι Ιταλία Μυανμάρ Συρία Γαλλία Καζακστάν Ναμίμπια Ταϊβάν Γαλλικές Νότιες Ακτές Καναδάς Νέα Ζηλανδία Ταϊλάνδη Γαλλική Πολυνησία Κατάρ Νέα Καληδονία Τουρκία Γερμανία Κίνα Νήσοι Φερόες Τυνησία Γεωργία Κίνα-Χόνγκ Κόνγκ Νιγηρία Φιλιππίνες Γκαμπόν Κολομβία Νορβηγία Φινλανδία Γουαδελούπη Κόστα Ρίκα Νότιος Αφρική Χιλή Δανία Κουβέιτ Ολλανδία Δημοκρ.Ιράν Κροατία Ολλανδικές Αντίλες Άδειες ETS σε 106 χώρες

42 Άδειες ETS σε 106 χώρες

43 KNX έργα σε 106 χώρες παγκοσμίως

44 Περιοχές Εφαρμογών του KNX

45 Αποδοτικότητα Ενέργειας με KNX
Oundle School, Peterborough (Great Britain) Εξοικονόμηση Ενέργειας με το KNX έως 40 % με KNX έλεγχο σκίασης έως 50 % με KNX ατομικό έλεγχο δωματίου έως 60 % με KNX έλεγχο φωτισμού έως 60 % με KNX έλεγχο αερισμού Electricity for the City of Salzburg (Austria) A family home in low energy standard in Innsbruck (Austria) The largest building in the Middle East A new bioclimatic office building in Huesca (Spain) Energy efficiency in Guarda Polytechnic Institute Nerocubo Hotel in Italy Improved energy balance in insurance company (Prague)

46 Από το κτίριο στην πόλη KNX
να συνδυάζεται να αλληλεπιδρά με Έξυπνα Δίκτυα να προσφέρει διασυνδέσεις με το δίκτυο επικεντρώνεται στο συνολικό κτιριακό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους τομείς διαβίωσης

47 Ευρωπαϊκή Μελέτη Αγοράς Έξυπνων Κατοικιών - BSRIA-

48 Ευρωπαϊκή Μελέτη Αγοράς Έξυπνων Κατοικιών - BSRIA-
Μερίδιο του KNX στην συνολική αξία της αγοράς

49 Ευρωπαϊκή Μελέτη Αγοράς Έξυπνων Κατοικιών - BSRIA-
«Το 2011 το μερίδιο των βασισμένων στο ΚΝΧ λύσεων, υπερέβη το 70% της συνολικής αξίας της αγοράς. Τα τελευταία τρία χρόνια, το μερίδιο του KNX αυξάνεται κατά περίπου τρία τοις εκατό, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη σημασία του KNX σε όλη την Ευρώπη» («BSRIA - Αγορά έξυπνων οικιών: εντυπωσιακή αύξηση- νέες ευκαιρίες», 20 Ιουνίου, 2012)

50 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google