Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2 Περιεχόμενα Ι Εταιρικό Προφίλ ΙΙ Πελατειακή Βάση & Προϊόντα
Ι Εταιρικό Προφίλ ΙΙ Πελατειακή Βάση & Προϊόντα ΙΙΙ Στοιχεία Κλάδου ΙV Στρατηγική Ομίλου

3 Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ : Σημαντικότεροι σταθμοί Εγκαταστάσεις Ομίλου
Δομή Ομίλου

4 Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της ΣΙΔΜΑ
2007: Ολοκληρώνεται η κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Χάλυβα σε Οινόφυτα, Βουκουρέστι και Σόφια. 1991: Αποκτά την πρώτη ισιωτική μηχανή και ξεκινάει τη μεταποιητική της δραστηριότητα. 1931: Ιδρύεται η πρώτη εταιρεία των αδελφών Αμαρίλιο με έδρα την Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την εμπορία χάλυβα. 1999: ξεκινάει στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ. 2009: Τα Κεντρικά Γραφεία μεταφέρονται στα Οινόφυτα. 2004: Αρχίζει εξαγωγική δραστηριότητα στην Βουλγαρία. : Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στην Αθήνα και εδραιώνεται η πρωτοκαθεδρία της στον κλάδο. : Δύο συγχωνεύσεις και μία εξαγορά εταιρειών του κλάδου. 2001: Πλειοψηφική συμμετοχή στη νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής πανέλων πολυουρεθάνης «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.». 2008: Η παραγωγή μεταφέρεται στα Οινόφυτα. 2010: Η διανομή μεταφέρεται στα Οινόφυτα. 2005: Εισέρχεται στο ΧΑΑ και ιδρύει θυγατρικές σε Ρουμανία και Βουλγαρία.

5 Εγκαταστάσεις Ομίλου Ασπρόπυργος Οινόφυτα Ωραιόκαστρο/ Θεσσαλονίκης
ΠΑΝΕΛΚΟ (Λαμία) SIDMA Βουλγαρίας (Σόφια) SIDMA Ρουμανίας (Βουκουρέστι)

6 Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ομίλου
Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ομίλου

7 Δομή Ομίλου ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ : 1931 94% 100% 100% ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 2001
SIDMA BULGARIA 2005 100% SIDMA ROMANIA 2005

8 ΣΙΔΜΑ – Μετοχική σύνθεση
Όμιλος Βιοχάλκο 35,0% Οικογένειες Πιζάντε - Αμαρίλιο 40,0% Κοινό 25%

9 Η ΣΙΔΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Παραγωγός ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Πελάτης
Προϊόντα: Πλατέα, Επιμήκη, Συρματουργικά Προϊόντα & Πανέλα Κατασκευές Έμποροι: Λιανική Υπηρεσίες: Επιπεδοποίηση & Κοπή, Μεταλλοβολή, Επιφανειακή επεξεργασία, Οξυγονοκοπή. Παραγωγή : Μηχανές Οικοσυσκευές Μηχανολογικά Ηγετική Θέση στην αγορά χάλυβα Ελλάδας και Βαλκανίων. Δίκτυο Διανομής με 5 αποθήκες σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Περίπου 220 υπάλληλοι. Οικονομικά στοιχεία Χρήση 2011: Πωλήσεις: € 143 εκ. Χρήση 2012: Πωλήσεις: € 132 εκ. Χρήση 2013: Πωλήσεις: € 128 εκ Άλλα: Δημόσιος Τομέας Μεταλλικά προϊόντα Ναυπηγική Κλπ.

10 ΙI. Πελατειακή Βάση & Προϊόντα

11 Πελατειακή Βάση Βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν υλικά χάλυβα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τους. Έμποροι σιδήρου και σχετικών προϊόντων. Κατασκευές με μεταλλικά στοιχεία. Κατασκευαστικές και συμμετοχικές εταιρίες για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Περισσότεροι από ενεργοί πελάτες Κανένας πελάτης δεν αντιπροσωπεύει παραπάνω από 2% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών Πελατειακή Βάση 40,4% 35,7% 24,0% Βιοτέχνες Έμποροι Χάλυβα Κατασκευαστικές Η Εταιρεία δεν εξαρτάται από συγκεκριμένα έργα και αγορές αφού υπάρχει μία ευρύτερη ζήτηση για τα προϊόντα της.

12 Κυρίως χρησιμοποιούνται ως κάλυψη σε βιομηχανικά κτίρια.
Γκάμα προϊόντων Θερμής έλασης Ψυχρής έλασης Πικλαρισμένα Γαλβανισμένα Αυλακωτά & τραπεζοειδή Προβαμμένα Ανοξείδωτα Χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και στις βιομηχανικές δραστηριότητες. Σίδερα Εμπορίου Δοκάρια Ορθογώνιοι κοιλοδοκοί Σωλήνες Κατασκευών Κυρίως χρησιμοποιούνται για κτίρια, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλουργικές επιχειρήσεις, φράχτες, κλπ. Πλατεά Προϊόντα σε ρολά & φύλλα Επιμήκη Προϊόντα Συρματουργικά Προϊόντα Πανέλα Γαλβανισμένο σύρμα Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων Μαύρο σύρμα Ευρέως χρησιμοποιείται για φράχτες, συγκράτηση πλημμύρων, υποστηρικτικές κατασκευές και γεωργία Κυρίως χρησιμοποιούνται ως κάλυψη σε βιομηχανικά κτίρια.

13 Τυπικά προϊόντα & Υπηρεσίες
Πλατέα Προϊόντα Κοιλοδοκοί Σωλήνες Κατασκευών Επιμήκη Προϊόντα Αυλακωτά Προϊόντα Πριόνι Μεταλλοβολή Βαφή Κοπή & Σχίσιμο Επιφανειακή επεξεργασία Οξυγονοκοπή

14 IΙΙ. Στοιχεία Κλάδου 1. Κύκλος τιμών χάλυβα
2. EU - Φαινομενική Κατανάλωση

15 Κύκλος Χάλυβα και σχέση EBITDA / ταμειακών ροών
Θεωρητική σχέση* Σχόλια H εταιρεία αγοράζει και πουλάει γενικώς σε τιμές spot. Οι τιμές όταν αυξάνουν είναι αποτέλεσμα του πληθωριστικού περιβάλλοντος του χάλυβα. Το κόστος πωληθέντων υπολογίζεται μεσοσταθμικά και υστερεί των αυξήσεων των τιμών του χάλυβα. Η χρονική αυτή διαφορά δημιουργεί κέρδη (ζημιές σε περιβάλλον μείωσης των τιμών του χάλυβα) αυξάνοντας (ελαττώνοντας) το EBITDA Υποθέτοντας σταθερό όγκο αποθεμάτων, οι ταμειακές ροές επηρεάζονται από υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης. Τα κέρδη (ζημιές) αντικατοπτρίζονται από αυξήσεις (ελαττώσεις) των τιμών των αποθεμάτων. Περιθώρια Κέρδη Ζημιές Περιθώρια Τιμές Χάλυβα Πωλήσεις Κόστος Υλικών EBITDA Ταμειακές Ροές *Υποθέτοντας σταθερούς όγκους αποθεμάτων

16 Ευρωπαϊκή Φαινομενική Κατανάλωση 2013 E
IN 2013, EU MARKET SUPPLY IN FINISHED STEEL PRODUCTS (EXCL.SEMIS) IS FORECASTED TO BE 133 MIO. TONS. SINCE 2007 ABOUT 50 MIO TONS WILL HAVE DISAPPEARED FROM EU MARKET SUPPLY 2013 ESTIMATED STEEL DEMAND WILL AVERAGE 72% OF 2007 184 184 175 7% 163 170 152 137 145 32% 6% 9% 132 133 19% 1% 115 F Ε2013 SOURCE: EUROMETAL FORECAST

17 ΙV. Στρατηγική 1. Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων

18 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελεί κεντρικό άξονα στην ανάπτυξη και στην επιτυχία της ΣΙΔΜΑ. Κίνδυνοι για την εταιρεία μπορεί να προέλθουν από: Αιτία Μέτρο Πρόληψης Αφερεγγυότητα Πελατών Ασφάλεια Πιστώσεων 65% των υπολοίπων ασφαλισμένο Κυκλικότητα Αγοράς Διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων Μακροχρόνιες σχέσεις με προμηθευτές Περισσότερα προϊόντα προστιθέμενης αξίας Απειλή της κυρίαρχης θέσης στην αγορά Εκτεταμένο Δίκτυο Πωλήσεων Διευρυμένη πελατειακή βάση Έμφαση στον όγκο πωλήσεων για τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης Ρευστότητα Βελτίωση ημερών πίστωσης Μεγιστοποίηση ημερών προμηθευτών Έλλειψη κεφαλαίων για ανάπτυξη Διατήρηση αυξημένων διαθεσίμων


Κατέβασμα ppt "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google