Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 27 Ιουνίου 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 27 Ιουνίου 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 27 Ιουνίου 2006

2 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 1. Γενικά Στοιχεία του Φορέα και του Έργου

3 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Γενικά στοιχεία του Εργου (1) •Φορέας η «Τεχνόπολη Ακρόπολις Α.Ε» •Μέτοχοι του Φορέα καιAnchor Tenants 120 μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας και παροχής Υπηρεσιών, που ζητούν 70.000 Τ.Μ •Στόχος η δημιουργία Τεχνόπολης, 110.000 Τετραγωνικών Μέτρων στην Αττική •Θέση της Τεχνόπολης, οικόπεδο 226 στρεμμάτων, χωροθετημένο με ΚΥΑ, στις Αφίδνες Αττικής •Εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου 160 εκατομμύρια €.

4 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 2. Βασικά Στοιχεία Επενδυτικών Σχεδίων

5 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Επενδυτικά Σχέδια Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Βασικές Παραδοχές  Εξορθολογισμός ύψους Επένδυσης (Μείωση κοινοχρήστων χώρων, μείωση κόστους υποδομών)  Επιδότηση κατά 35% Υποδομών του Φορέα ΒΕΠΕ  Εμπρόθεσμη δημιουργία φορέα ΒΕΠΕ, απορρόφηση επιδοτήσεων  Έγκριση – Κατασκευή – Χρηματοδότηση κόμβου Ε.Ο  Δέσμευση μετόχων για την αγορά 65-70.000 Τ.Μ

6 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Επενδυτικά Σχέδια Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Βασικές Παραδοχές  Εκπόνηση τεχνικών μελετών που δεν θα ανατρέπουν βασικές παραμέτρους του προϋπολογισμού  Εξεύρεση developer (η αντιπάροχου) για την ανάπτυξη κτιρίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες-μετόχους  Έγκριση πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων από τράπεζες.  Μη προσβολή διοικητικών πράξεων

7 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Επενδυτικά Σχέδια Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Προβληματισμοί  Ως Real estate Development Project θεωρείται αρκετά υψηλού κινδύνου, λόγω και της ειδικής χρήσης των κτιρίων που θα ανεγερθούν  Το υψηλό κόστος της επένδυσης και ο μεγάλος χρόνος υλοποίησης αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας της χρηματοδότησης του έργου  Η αυξημένη πολυπλοκότητα του έργου προσθέτει στο κόστος του

8 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Επενδυτικά Σχέδια Dimand-EFG Και ΛΔΚ- Συνεργατών (προτάσεις –παραδοχές και των δύο) Ερωτήματα  Οι Mέτοχοι με δεδομένη τη θέση του κλάδου θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν το ποσοστό συμμετοχής τους όσο μικρό και να είναι αυτό?  Θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις των Τραπεζών (Πωλήσεις στους Μετόχους, ενοικιάσεις σε τρίτους)?  Θα ανεβρεθεί ένας έμπιστος (στις Τράπεζες) εγνωσμένης αξίας Developer/Αντιπάροχος ?

9 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Τεχνικές Παραδοχές (και των δύο) ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • Γραφεία μετόχων ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Α.Ε. 70.000 Τ.Μ. •Γραφεία τρίτων 32.800 Τ.Μ. •Εμπορικές Εκμεταλλεύσεις 4.000 Τ.Μ. • Κοινόχρηστα κτίρια 3.200 Τ.Μ. •Εκπαιδευτικό Κέντρο 1.600 Τ.Μ. •Διοικητικό Κέντρο 600 Τ.Μ. •Γυμναστήριο 600 Τ.Μ. •Παιδικός Σταθμός/Φαρμακείο/Ιατρείο 400 Τ.Μ. •Σύνολο ανωδομής: 110.000 Τ.Μ. • Αποθηκευτικοί χώροι: 30.000 Τ.Μ. • 3.000 θέσεις στάθμευσης (Κυρίως υπαίθριες)

10 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 «Συμπτώσεις των δύο προτάσεων»  Στη ανάγκη μερικής αναθεώρηση των έργων υποδομών (Μείωση κτιριακού, υπόγειου καναλιού, υπογείων θέσεων στάθμευσης κλπ)  Στο κόστος του έργου (171-190 εκατομμύρια € )  Στις πιθανές δυσκολίες υλοποίησης και χρηματοδότησης του λόγω του ειδικού του χαρακτήρα

11 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Κατευθύνσεις Στρατηγικής Υλοποίησης του Έργου •Εξασφάλιση παρατάσεων προθεσμιών του άρ. 5 του Ν. 2545/97 (Έγινε). •Πρόσληψη Συμβούλου Ανάπτυξης (Αργότερα) •Εκπόνηση Γεωτεχνικής και Γεωλογικής μελέτης (Εγιναν). •Άμεση διερεύνηση δυνατότητας ένταξης σε προγράμματα Γ’ και Δ ΚΠΣ (Γίνεται?)

12 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Κατευθύνσεις Στρατηγικής Υλοποίησης του Έργου •Έγκριση – Επιλογή Επιχειρηματικού σχεδίου από την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ (Στην επόμενη Γ.Σ). •Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση Φορέα ΒΕΠΕ και γενικά κινητοποίηση διαδικασιών ΒΕΠΕ (αναθέσεις μελετών, Γίνεται). •Εκπόνηση μελετών για κατασκευή των έργων υποδομής και κοινόχρηστων της Β.Ε.ΠΕ. (Υπό συζήτηση)

13 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 •Επαφές με ΥΠΕΧΩΔΕ για κατασκευή κόμβου σύνδεσης με Ε.Ο (Προγραμματίζεται συνάντηση?). •Επαφές με αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση επιδοτήσεων και την υπαγωγή σε προγράμματα των έργων υποδομής και κοινοχρήστων (Σε εξέλιξη). •Υπογραφή δεσμευτικών προσυμφώνων και παροχή επαρκών εξασφαλίσεων από εταιρίες μετόχους για γραφειακούς χώρους 70.000 τ.μ. Κατευθύνσεις Στρατηγικής Υλοποίησης του Έργου

14 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Εναλλακτικά Business Models EFG-Dimand 1ο Εναλλακτικό Business Model (Do Minimum)  Ανάπτυξη έργων υποδομής και κοινοχρήστων χωρίς τη συμμετοχή Developer  Ανάπτυξη ιδιόχρηστων γραφείων εταιριών- μετόχων περίπου 70.000 τμ  Το υπόλοιπο έργο θα γίνει σε επόμενη Φάση

15 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Εναλλακτικά Business Models EFG Dimand 2o Εναλλακτικό Business Model (Με Developer)  Ανάπτυξη ιδιοχρήστων γραφείων εταιριών-μετόχων περίπου 70.000 τμ  Πώληση γης και Συντελεστή Δόμησης σε developer σε τιμή ίση με το κόστος αγοράς γης και υποδομών (minimum τιμή πώλησης)  Ανάπτυξη από developer κτιρίων 70.000 τμ  Τελικό κόστος γραφείων σε τιμές 2010 περίπου 1550€

16 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Business Models ΛΔΚ και Συνεργατών 3o Εναλλακτικό Business Model (Αντιπαροχή)  Ανάπτυξη ιδιοχρήστων γραφείων εταιριών-μετόχων περίπου 70.000 τμ  Αντιπαροχή με όφελος των Μετόχων 10.000 Τ.Μ η και 20.000 Τ.Μ (Λιγότερο πιθανό) και αγορά των υπολοίπων από τους Μετόχους μέχρι τα 70.000 σε «προσυμφωνημένη» τιμή και όρους πληρωμής  Ανάπτυξη από τον Αντιπάροχο όλου του έργου

17 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Το Κόστος του Έργου (Εκτίμηση) •Κόστος σύμφωνα με τα 2 Επενδυτικά Σχέδια περίπου 170 εκ €, η περίπου 190 εκ €, με τόκους και Χρηματοοικονομικά κατασκευαστικής περιόδου •Εργολαβικές εκπτώσεις 10-12% (17-20 εκ €) •Υπερβάσεις κόστους 5-7% (10-12 εκ €) •Επιδοτήσεις 20% στο σύνολο του έργου (34 εκ €) •Περιθώριο ασφαλείας 9-10 εκ € •Τελικό Κόστος Έργου 190-17+12-34+10=160 εκ € •Τελικό κόστος Τετραγωνικού 160 εκ/110= 1.450€ το 2010 ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

18 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 3. ΠΡΟΤΑΣΗ

19 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Συμπίπτει με την 3η εναλλακτική) Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου σε Τράπεζες και σε Αντιπάροχο/Developer συνδυασμένα, για την ανάθεση των έργων υποδομών και κοινοχρήστων της Β.Ε.ΠΕ, και των Έργων Ανωδομών (Ταυτόχρονα με τις υποδομές στον ίδιο ανάδοχο, είτε απευθείας είτε με προκήρυξη Διαγωνισμού), με εργολαβικό αντάλλαγμα τα «απομένοντα» Τετραγωνικά μέτρα και επί πλέον ένα σταθερό κόστος ανά Τετραγωνικό, πληρωτέο σε μεγάλο αριθμό δόσεων (20 εξαμηνιαίες δόσεις)

20 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Προϋποθέσεις •Να βρεθούν «αγοραστές» για τα απομένοντα 35.000 Τ.Μ, γραφείων και περίπου 4.000 Τ.Μ εμπορικών χρήσεων •Να βρεθεί χρηματοδότης για το έργο •Να βρεθεί κάποιος χρηματοδότης επενδυτής αντιπάροχος η Co-developer που να ενστερνισθεί τα ανωτέρω και να πάρει μέρος του «ρίσκου»

21 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

22 Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 Βασικά Ζητούμενα-Παράμετροι •Υλοποίηση έργων Υποδομής, αξίας 26.140.000, σύμφωνα με την ΚΥΑ •Κατασκευή 70.000 Τ.Μ γραφείων για τους Μετόχους-Anchor Tenants και των υπολοίπων μέχρι τα 110.000 της ΚΥΑ για ίδιο όφελος •Παροχή διευκολύνσεων για την εξόφληση των 70.000 Τ.Μ γραφείων από τους Μετόχους •Παροχή εγγυήσεων για την παράδοση των Γραφείων, με κόστος μικρότερο η ίσο των 1.270 € ανά τετραγωνικό σε τακτή ημερομηνία


Κατέβασμα ppt "Πλάνο ανάπτυξης της Τεχνόπολης 27 Ιουνίου 2006 ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 27 Ιουνίου 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google