Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2009-2010 Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2009-2010 Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2009-2010 Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Με την υποστήριξη 7 Δεκεμβρίου 2010

2  Το μοναδικό πρόγραμμα που μετρά την επιχειρηματικότητα σε διαχρονική βάση παγκοσμίως (1999-...)  Συντονισμός: London Business School & Babson College (ΗΠΑ)  54 χώρες το 2009  Η Ελλάδα συμμετέχει από το 2003 μέσω του ΙΟΒΕ  Στόχοι έργου: ◦ Να μετρήσει το επίπεδο επιχειρηματικότητας σε μια χώρα και να εξηγήσει τις διαφορές που εμφανίζονται ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες ◦ Να αποκαλύψει τους παράγοντες που οδηγούν σε ικανοποιητικά επίπεδα επιχειρηματικότητας σε μία χώρα ◦ Να προτείνει πολιτικές που μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα επιχειρηματικότητας σε μια χώρα

3 Συνολική επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (TEA index) Δυνητικός επιχειρηματίας : Γνώσεις & ικανότητες Επίδοξος επιχειρηματίας Βρίσκεται στην έναρξη του εγχειρήματος Νέος επιχειρηματίας (επιχείρηση < 3,5 ετών) Καθιερωμένος επιχειρηματίας (επιχείρηση > 3,5 ετών) Σύλληψη ιδέας Δημιουργία επιχείρησης Επιβίωση  Ευρύ φάσμα «επιχειρηματικότητας»: Η επιχειρηματικότητα ξεκινά πολύ πριν ένα εγχείρημα γίνει λειτουργικό  Μονάδα ανάλυσης: ο επιχειρηματίας

4 Ελλάδα: 8,8% του πληθυσμού 18-64 ετών (~610.000 άτομα) • μείωση συγκριτικά με 2008, αλλά 2 η υψηλότερη επίδοση την τελευταία 5ετία Χώρες Α: βασίζονται σε φτηνούς παραγωγικούς συντελεστές Χώρες Β: βασίζονται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας Χώρες Γ: βασίζονται στην καινοτομία

5  Αύξηση καθιερωμένης -> αύξηση συνολικής επιχειρηματικότητας  Συνολική επιχειρηματικότητα: σχεδόν 2πλάσια από χώρες καινοτομίας  Αύξηση πρόθεσης έναρξης: καταφύγιο από δυσμενείς εργασιακές ευκαιρίες;  Κυριότερη αιτία αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας: μειωμένη κερδοφορία (45,7%)

6  Επιχειρηματικότητα ανάγκης: 25% (33,4% το 2008): μείωση λόγω γενικότερης πτώσης, αλλά το 27% των εγχώριων επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δηλώνει κίνητρο ανάγκη & και ευκαιρία => «συγκεκαλυμμένη» επιχειρηματικότητα ανάγκης ◦ εντονότερο κίνητρο η ανάγκη στην Ελλάδα: μέσος όρος Χωρών Καινοτομίας 17%. ◦ παρά τις πρώτες ενδείξεις της κρίσης, οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων στην Ελλάδα εξακολουθούσαν να αντιλαμβάνονται κάποιες ευκαιρίες στο οικονομικό περιβάλλον  Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας: 47% (39,5% πέρυσι) ◦ αύξηση εισοδήματος (26,8%) ◦ επιθυμία για μεγαλύτερη εργασιακή ανεξαρτησία: 20% (14,5% το 2008) ◦ Αντίθετα, ο ευρωπαίος επιχειρηματίας ευκαιρίας επιθυμεί μεγαλύτερη εργασιακή ανεξαρτησία παρά δείχνει δυσαρεστημένος από το τρέχον εισόδημά του

7 • Προϊόντα/ υπηρεσίες προς καταναλωτές: σημαντική μείωση από πέρυσι (58,0%) • Ενθαρρυντική αύξηση στη μεταποίηση/ βιομηχανική δραστηριότητα (23% το 2008)

8  προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ◦ Το 2009: 42% ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και 43% έως και 5 υπαλλήλους ◦ προοπτικές 5ετίας: σχεδόν τα 2/5 δε θα προσφέρουν εργασία, αλλά το 1/5 προσβλέπει σε 6-19 νέες θέσεις  καινοτομία προϊόντος: μόλις 13% εντελώς καινοτόμο προϊόν (χαμηλότερη επίδοση στις χώρες καινοτομίας)  ένταση ανταγωνισμού: μόλις το 7% δημιουργεί μια νέα αγορά (νησίδες αγοράς)  επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σε διαδικασίες/τρόπο παραγωγής κτλ: φτωχές επιδόσεις (τεχνολογίες τουλάχιστον 5ετίας: 58%, τεχνολογίες το πολύ ενός έτους: 10,3% )

9  Άντρας, 25-34 ετών, απόφοιτος Λυκείου, ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου (αυξημένες δυσκολίες χρηματοδότησης;)  Γυναικεία επιχειρηματικότητα: 6% vs. 7,7% πέρυσι ◦ 4ο υψηλότερο % ανάμεσα στις χώρες καινοτομίας  34% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων είναι γυναίκες (39% το 2008)  Εντονότερη η ανάγκη ως κίνητρο για τις γυναίκες

10  60% : επαφή με πρότυπα επιχειρηματικότητας ◦ Αλλά, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εξακολουθούν να μην έχουν επαφή με πρότυπα επιχειρηματικότητας  Υψηλή Αυτοπεποίθηση για τις επιχειρηματικές γνώσεις και ικανότητες για έναρξη επιχείρησης: 58%, 2 η υψηλότερη παγκοσμίως ◦ Χαμηλότερη αυτοπεποίθηση στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες  Αλλά και σταθερά στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στο φόβο της αποτυχίας: 45% φοβούνται την αποτυχία και αποθαρρύνονται για επιχειρηματική δραστηριότητα  33,8% πιστεύει στην ύπαρξη καλών επιχειρηματικών ευκαιριών βραχυπρόθεσμα

11 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους • ανακούφιση μειονεκτικών ομάδων • ανακύκλωση • λειτουργία πολιτιστικών χώρων • παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους και αρρώστους • Ελλάδα: 1,9% του πληθυσμού (χώρες GEM 1,8%) • Προφίλ κοινωνικού επιχειρηματία: • Μικρή απόκλιση μεταξύ των φύλων (άνδρες υπερτερούν) • Νέος, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ανώτερο εισοδηματικό κλιμάκιο • Χαρακτηριστικά κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα: • Το 1/3 παράγει καινοτόμα προϊόντα & καινοτόμο τρόπο παραγωγής • ~ μισές δρουν σε εξειδικευμένη αγορά ή/και στοχεύουν σε συγκεκριμένη ομάδα πελατών (niche market/customers)

12  Βαθμός δυσκολίας σχετικά με την ίδρυση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης το 2009 έναντι του 2008  Επίπτωση της κρίσης στον αριθμό των επιχειρηματικών ευκαιριών  ίδρυση μιας νέας επιχείρησης ◦ 69% των επιχειρηματιών κάθε τύπου (καθιερωμένοι και αρχικών σταδίων) κρίνουν πως το 2009 κάτι τέτοιο ήταν συγκριτικά δυσκολότερο ◦ ~ 10% επιχειρηματιών (καθιερωμένοι και αρχικών σταδίων): πολύ λιγότερες δυσκολίες το 2009 για να ιδρύσει επιχείρηση  διατήρηση/ανάπτυξη ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων: ◦ δυσκολότερη για τους καθιερωμένους ◦ Όμως 13% των καθιερωμένων και 17,5% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων αναγνωρίζουν ευκαιρίες ανάπτυξης μιας επιχείρησης εν μέσω της επικρατούσας κρίσης

13 Επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρηματικές ευκαιρίες, σύμφωνα με τους Έλληνες επιχειρηματίες, 2009 (% θετικών απαντήσεων) Συντελεστής Σημαντικότητας λαμβάνει τιμές από -100 (αν όλοι απαντούσαν ότι η κρίση οδήγησε σε λιγότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες) έως +100 (αν όλοι απαντούσαν ότι η κρίση οδήγησε σε περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες)

14  Οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων που δηλώνουν πως αναγνωρίζουν περισσότερες ευκαιρίες το 2009 vs. 2008 είναι: ◦ εξωστρεφείς (το 35% έχει πάνω από τα ¾ του πελατολογίου στο εξωτερικό) ◦ αυξημένη καινοτομικότητα προϊόντος (πάνω από τα 2/3 αυτών) ◦ ½ δραστηριοποιείται σε μια αγορά με λίγους ή και κανέναν ανταγωνιστή ◦ Διακατέχονται σε μικρότερο βαθμό από το φόβο της αποτυχίας (1/4 έναντι 1/3 στο σύνολο του πληθυσμού)

15  Αξιολόγηση από Έλληνες Εμπειρογνώμονες  Εννέα Συνθήκες: αντικατοπτρίζουν κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης & επιδρούν σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ◦ Χρηματοοικονομική Στήριξη της Επιχειρηματικότητας ◦ Κυβερνητικές Πολιτικές ◦ Κυβερνητικά Προγράμματα ◦ Εκπαίδευση & Κατάρτιση ◦ Έρευνα & Ανάπτυξη ◦ Εμπορική και Επαγγελματική Υποδομή ◦ Ανταγωνιστικότητα Εγχώριας Αγοράς- Διευκόλυνση Εισόδου ◦ Πρόσβαση σε Υλικές Υποδομές ◦ Κουλτούρα και Νοοτροπία

16  Θετική αξιολόγηση εμπορικών και υλικών υποδομών  Στον αντίποδα: κυβερνητικές ρυθμίσεις, η εκπαίδευση Α’ και Β’ βαθμίδας και η Έρευνα & Ανάπτυξη.  Αναμενόμενα αποτελέσματα: διαχρονική καχεξία στην εκπαίδευση και στην ενθάρρυνση της Έρευνας & Ανάπτυξης => ανάγκη άμεσης αλλαγής κατεύθυνσης: «τρίγωνο της γνώσης» (Παιδεία-Έρευνα-Καινοτομία) καθορίζει τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και οικονομική επίδοση μιας χώρας

17 Πληροφορίες για το GEM: www.gemconsortium.org Η Έκθεση του ΙΟΒΕ είναι προσβάσιμη στο: www.iobe.gr ioannides@iobe.gr atsakanikas@iobe.gr chatzichristou@iobe.gr


Κατέβασμα ppt "Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2009-2010 Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google