Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 1 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA 11 Οκτωβρίου 2012 Τάσεις και προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 1 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA 11 Οκτωβρίου 2012 Τάσεις και προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 1 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA 11 Οκτωβρίου 2012 Τάσεις και προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Δέσποινα Ξενάκη Partner, Insurance Leader Deloitte Ελλάδας

2 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 2 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με μία μεγάλη σειρά εποπτικών αλλαγών: Solvency II IFRS FATCA Rating agencies Εποπτικές αλλαγές & Οικονομική κρίση Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει:  Δυσχέρεια άντλησης κεφαλαίων μέσω τραπέζης  Επιδείνωση της Ρευστότητας  Επιτακτική την ανάγκη διαχείρισης κινδύνων

3 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 3 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Κύριοι προβληματισμοί  Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης  Η οικονομική ύφεση δεν διαφαίνεται να ξεπερασθεί πριν το 2015  Η συνεχιζόμενη οικονομική αστάθεια δυσχεραίνει τον προσδιορισμό μελλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων  Σημαντική πίεση στην ασκούμενη πολιτική τιμολόγησης  Τα χαμηλά επιτόκια οδηγούν στην επανεξέταση της δομής των παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων  Οι ασφαλιζόμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τραπεζικά προϊόντα ή προϊόντα που προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια  Διαφοροποίηση των αναγκών για συνταξιοδοτικούς σκοπούς  Εταιρική διακυβέρνηση και πλαίσιο Διαχείρισης κινδύνων  Ποιότητα Δεδομένων  Μείωση του λειτουργικού κόστους

4 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 4 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Αντικειμενικοί στόχοι της ασφαλιστικής αγοράς είναι η βελτίωση της προσφερόμενων υπηρεσιών στο βέλτιστο χρονικό διάστημα και παράλληλη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Οι τάσεις της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς Ανάπτυξη Βέλτιστο Λειτουργικό Μοντέλο Καινοτομία  Στρατηγική συγχωνεύσεων, εξαγορών  Κεφαλαιακή δομή  Μερίδιο αγοράς  Κανάλια Πωλήσεων/ Εμπειρία Πελατών  Αναδόμηση Εποπτείας  Διοικητική αναδιοργάνωση με βάση τον κίνδυνο  Επανεξέταση του λειτουργικού μοντέλου  Διαχείριση κόστους  Ανάλυση στοιχείων (Παραγωγή / Αποζημιώσεις)  Ανάγκη για ταλέντα  Ανάπτυξη / βελτίωση ΙΤ συστημάτων  Ανάπτυξη νέων προϊόντων

5 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 5 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Ανησυχίες για Συγχωνεύσεις - 2012  Οικονομική Αβεβαιότητα  Εποπτική Αβεβαιότητα  Οδηγία Solvency II  Αποτιμήσεις  Εναλλακτική Χρήση Κεφαλαίων  Αναπτυσσόμενες Αγορές  Καταστροφές  Κεφαλαιακή Επάρκεια  Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις  Έλλειψη Κερδοφορίας

6 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 6 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Έρευνα της DT δείχνει ότι στους επόμενους μήνες άμεση προτεραιότητας είναι: Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά & Solvency II 5% 10% 12% 17% 27% 28% 32% 33% 37% 38% 40% 48% 50% 0102030405060708090100 Training Internal model governance and validation Risk governance system Personal incentivisation and reward Internal model application Internal model development Technology Management information Control environment Culture Performance measurement Data infrastructure and data handling processes Documentation Data quality Risk appetite Embedding and use ORSA (Own Risk & Solvency Assessment)

7 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 7 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Έρευνα της DT παρουσιάζει τα κυριότερα εμπόδια στην εφαρμογή SII και δεν αποφέρουν τις αναμενόμενες ωφέλειες Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά & Solvency II % των επιχειρήσεων 36% 41% 43% 44% 46% 54% 65% 72% 82% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 90% Η προσαρμογή των μηχ/κων συστημάτων εκκρεμεί Περιορισμένη ενημέρωση των στελεχών Δεν υπάρχουν πλάνα για ανάπτυξη εργασιών Επέκταση του σκοπού / Αβεβαιότητα Υπό αμφισβήτηση οι τυχόν ωφέλειες Ανεπαρκή επένδυση κεφαλαίων Εξωπραγματικές προσδοκίες Ελλιπής παρακολούθηση έργου Aπροθυμία στελεχών για αλλαγές Έλλειψη προσόντων

8 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 8 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Προβληματισμοί που προκύπτουν με την εφαρμογή Solvency II Αποτίμηση μακροχρόνιων εγγυήσεων  Νέα μέτρα αποτίμησης μακροχρόνιων εγγυήσεων υπό το SII περιλαμβάνονται σε σχετικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.  Η EIOPA θα διεξάγει μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τη σχετική ποσοτική μελέτη επιπτώσεων, και η έκθεση των ευρημάτων θα ανακοινωθεί το Μάρτιο του 2013. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η υιοθέτηση του SII στις 1/1/2014 ή η εκ νέου αναβολή του.  Η μελέτη επιπτώσεων εστιάζεται στην αλλαγή μεθοδολογίας για την καμπύλη Επιτοκίων Μακράς διάρκειας και συγκεκριμένα σε νέες μεθόδους υπολογισμού του Counter Cyclical Premium, του Matching premium adjustments, του extrapolation και του transitional. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιούνται 10 διαφορετικά σενάρια.  Η μελέτη περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές εκτιμήσεις (στο Ενεργητικό, στις Μαθηματικές Προβλέψεις, στο Ελάχιστο Περιθώριο Φερεγγυότητας και στο Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας) όσο και συμπλήρωση ποιοτικού ερωτηματολογίου.

9 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 9 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Εσωτερικά μοντέλα Προβληματισμοί που προκύπτουν με την εφαρμογή Solvency II Τα εσωτερικά μοντέλα είναι στο άμεσο ενδιαφέρον των περισσοτέρων ασφαλιστικών Έγκριση Εσωτερικών μοντέλων Απαιτούνται να ικανοποιηθούν τα ακόλουθα 6 πρότυπα: •Έλεγχος λειτουργικότητας •Ποιότητα δεδομένων •Προσαρμογή & Βαθμονόμηση •Ανάλυση αποτελεσμάτων •Έλεγχος & επικύρωση •Καταγραφή & τεκμηρίωση

10 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 10 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Προβληματισμοί που προκύπτουν με την εφαρμογή Solvency II Τιμολόγηση προϊόντων Όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στρέφονται:  στην επανατιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων  οι ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής στρέφονται στην ανασύνθεση των προϊόντων τους Επενδυτική πολιτική  Πολλές εταιρείες σκέπτονται να αλλάξουν την επενδυτική τους πολιτική Εποπτικά κεφάλαια  Ασφαλιστικές εταιρείες με σημαντική διασπορά κινδύνων και ισχυρή κεφαλαιακή δομή θεωρούν ότι θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

11 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 11 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Προβληματισμοί που προκύπτουν με την εφαρμογή Solvency II Πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων  Δεν υπάρχει ένα ευρέως αποδεκτό πλαίσιο για την μέτρηση της απόδοσης κεφαλαίων.  Η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός πλαισίου μέτρησης κινδύνων είναι προφανής προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να είναι σε θέση να προσδιορίσει, να ποσοτικοποιήσει, να παρακολουθήσει, να ελέγξει και να παρουσιάσει τους κινδύνους που άπτονται των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.  Οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί όμιλοι, έχουν προσαρμόσει τον υπολογισμό των κεφαλαίων και της απόδοσής τους, αντανακλώντας τη φύση και το επίπεδο των κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Διαχείριση ποιότητας & Πληρότητας δεδομένων  Η ανάλυση των δεδομένων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τις ασφαλιστικές αφού τόσο τα δεδομένα είναι ελλιπή σε βάθος χρόνου αλλά και τα υφιστάμενα μηχανογραφικά συστήματα δεν επαρκούν. Διακυβέρνηση Αρχιτεκτονική Φύλαξη και αρχειοθέτησ η Διαχείριση Ποιότητας Metadata Management Master Data Management Ασφάλεια Διαχείριση Δεδομένων

12 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 12 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Προβληματισμοί που προκύπτουν με την εφαρμογή Solvency II ORSA  H EIOPA δεν πρόκειται να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας ή της σημαντικότητας αν και θεωρείται ότι είναι “management tool” και όχι “supervisory tool”.  To μέγεθος της εταιρείας, η φύση και η πολυπλοκότητα των αναληφθέντων κινδύνων αποτελούν βασικά κριτήρια για την έκταση της διαδικασίας σεναρίων για σκοπούς ORSA.  Oι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αποφασίσουν πότε θα διενεργήσουν το ORSA, δηλαδή πριν ή μετά τον υπολογισμό των αναγκαίων εποπτικών κεφαλαίων( SCR).  Στις περιπτώσεις Ομίλων απαιτείται η έκθεση ΟRSA θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την δομή της εταιρείας και το προφίλ των κινδύνων.  Διαδικασία έγκρισης αποδεκτών ορίων κινδύνων ( approved risk tolerance limit).  Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν το πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία.  H διαδικασία ΟRSA πλέον παίζει σημαντικό ρόλο στην στρατηγική της εταιρείας

13 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 13 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Πρόσφατη έρευνα παρουσιάζει μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών Δ.Σ. Όλη η Διοίκηση είναι πλήρως ενημερωμένη και εμπλέκεται ενεργά τόσο στις απαιτήσεις και επιπτώσεις που πηγάζουν από την επικείμενη εφαρμογή του SII όσο και από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. 57% Κάποια μέλη της Διοίκησης είναι πλήρως ενημερωμένα και εμπλέκονται ενεργά τόσο στις απαιτήσεις και επιπτώσεις που πηγάζουν από την επικείμενη εφαρμογή του SII όσο και από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. 38% Η Διοίκηση δεν είναι πλήρως ενημερωμένη και δεν εμπλέκεται ενεργά τόσο για τις απαιτήσεις και επιπτώσεις που πηγάζουν από την επικείμενη εφαρμογή του SII όσο και για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. 3% Η Διοίκηση δεν έχει καμία επίγνωση για την επικείμενη εφαρμογή του SII 2% Διοικητικά Συμβούλια 2012 :95% 2011: 83% Υιοθέτηση νέων τεχνικών μετριασμού κινδύνων Προώθηση νέων προϊόντων Αναδιοργάνωση Επανατιμολόγηση υφιστάμενων προϊόντων Αλλαγή της προϊοντικής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου Καμία από τις παραπάνω δράσεις Επανασχεδιασμός προϊόντων Δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμη Μετεγκατάσταση

14 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 14 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΙFRS ) ΙFRS group reporting IFRS segment reporting Management Accs Εποπτικές αναφορές Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Solvency II MIFID FATCA Dodd Franc Λοιπά IFRS 4 IFRS 9 IFRS 10 IFRS 13 IAS 8 Λοιπά Σε ερώτημα που τέθηκε στους ευρωπαίους ασφαλιστές αν αναμένουν επίδραση στα Ίδια κεφάλαια των εταιρειών από την εφαρμογή του IFRS 9, απάντησαν 55% ναι, 23% όχι και 22% πιθανόν. Η εφαρμογή των νέων προτύπων αναμένεται ότι θα έχει σημαντική επίδραση σε ολόκληρη την λειτουργία της εταιρείας ( συστήματα, μεθοδολογίες, διαδικασίες)

15 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 15 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA FATCA Τον Φεβρουάριο του 2012 κατατέθηκε σχέδιο οδηγίας FATCA (Foreign Tax Compliance ACT) από την αμερικάνικη φορολογική αρχή (ΙRS -US Internal Revenue Service), σύμφωνα με την οποία οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (FFI), αφού μπουν σε συμφωνία την εποπτική αρχή (IRS), να μπορούν να αναγνωρίζουν τους US πελάτες τους και να ενημερώνουν αντίστοιχα την αρχή σε ετήσια βάση. Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί θεωρούνται οι Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, θεματοφύλακες, αμοιβαία κεφάλαια. Εάν ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός επιλέξει να μην έλθει σε συμφωνία με την ΙRS εποπτική αρχή, τότε οι καταβολές εσόδων ή κεφαλαίων σε US πελάτες θα επιβαρύνονται με 30% φόρο ανεξαρτήτως αν υπάρχει και άλλη φορολογική επιβάρυνση λόγω της φύσης του εσόδου ή του κεφαλαίου Η οδηγία αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1 η Ιουλίου 2013. Η εφαρμογή της απαιτεί σημαντική τροποποίηση  στα μηχανογραφικά συστήματα  στις λειτουργικές διαδικασίες  στην επικοινωνία με τους πελάτες

16 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 16 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Εποπτικές αλλαγές και βήματα για την υλοποίηση τους Τρόποι Ανάπτυξης Συνεχής Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού Εκτίμηση Επίδρασης στα Ίδια Κεφάλαια και στην λειτουργία της Εκτίμηση Επίδρασης στα Μηχανογραφικά Συστήματα Ενημέρωση των επενδυτών Εκτίμηση του υφιστάμενου λειτουργικού μοντέλου Πληρότητα και ποιότητα των δεδομένων Κάθε διαδικασία έχει τη δυνατότητα να δώσει μια μακροπρόθεσμη ώθηση στην ανάπτυξη Αύξηση του κόστους συντήρησης των συστημάτων Τυποποίηση διαδικασιών Χρήση συνεργιών – οικονομιών κλίμακος Κατανόηση του λειτουργικού κόστους του προϊόντος Κατανόηση της αλυσίδας αξίας του πελάτη

17 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 17 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Ευχαριστώ!!!

18 Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 18 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA Presentation title18 Η Deloitte Ελλάδας είναι µέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών. Η DTTL έχει εταιρίες-μέλη με παρουσία σε 150 χώρες, με περίπου 193.000 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών USD 31,3 δισ. (2012). Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Direct Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με 450 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.grwww.deloitte.gr Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 15125 Μαρούσι, Τηλ: +30 210 6781100 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.


Κατέβασμα ppt "Deloitte-LBG UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 1 © 2012 Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis SA 11 Οκτωβρίου 2012 Τάσεις και προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google