Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Όμιλός μας και η Ισχυρή Θέση του στην Αγορά. Η Σχέση μας με την ACHMEA Α+ (Standard & Poor’s) •ACHMEA Group: Α+ (Standard & Poor’s) •26.000 εργαζόμενοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Όμιλός μας και η Ισχυρή Θέση του στην Αγορά. Η Σχέση μας με την ACHMEA Α+ (Standard & Poor’s) •ACHMEA Group: Α+ (Standard & Poor’s) •26.000 εργαζόμενοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Όμιλός μας και η Ισχυρή Θέση του στην Αγορά

2 Η Σχέση μας με την ACHMEA Α+ (Standard & Poor’s) •ACHMEA Group: Α+ (Standard & Poor’s) •26.000 εργαζόμενοι : €20,4 δισ. •Ασφάλιστρα: €20,4 δισ. •Ίδια κεφάλαια: €10,4 δισ. •Καθαρά κέρδη: €453 εκ. •Δείκτης φερεγγυότητας: 207% Στοιχεία 2012 Αποτελούμε ισχυρό μέλος της ACHMEA Group, τέταρτου, σε μέγεθος, Ασφαλιστικού Ομίλου της Ευρώπης και πρώτου της Ολλανδίας, με κύριους μετόχους την ACHMEARABOBANK Αποτελούμε ισχυρό μέλος της ACHMEA Group, τέταρτου, σε μέγεθος, Ασφαλιστικού Ομίλου της Ευρώπης και πρώτου της Ολλανδίας, με κύριους μετόχους την ACHMEA και την RABOBANK

3 Συνεταιριστική αντίληψη και εμπιστοσύνη “Η ACHMEA θέτει σε προτεραιότητα την αξία της Εταιρείας και του προϊόντος, αυτονόητα υπέρ του πελάτη, διότι θεωρεί τους ασφαλισμένους συνεταίρους. Διεθνώς οι συνεταιριστικές εταιρείες, όπως η ACHMEA, αύξησαν το μερίδιό τους στις αγορές κατά την περίοδο της κρίσης, αντίθετα από τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μέτοχοί μας είναι προσεκτικοί στις κινήσεις τους, δεν παίρνουν ρίσκα και ανταμείβονται. Προτάσσουν την εμπιστοσύνη, διότι συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Εμείς και οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες συμφωνήσαμε να προτάξουμε την αξιοπιστία διότι μας ταιριάζει περισσότερο - αν θέλεις να κάνεις το βήμα προς την κατάκτηση της εμπιστοσύνης του πελάτη, πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, δηλαδή να δείξεις ότι είσαι αξιόπιστος”.

4 Ηγετική η Θέση του Ομίλου INTERAMERICAN στην Ασφαλιστική Αγορά Ο Όμιλος INTERAMERICAN, κατά την πέμπτη δεκαετία της επιχειρησιακής του διαδρομής, αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό ασφαλιστικό όμιλο της Χώρας • Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: €428,3 εκ. • Μερίδιο αγοράς: 9,9% (2η θέση) • Κέρδη (μετά φόρων): €22,6 εκ. • Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη: €12,9 εκ. • Πάνω από 250% Δείκτη Φερεγγυότητας • Μοναδικές ιδιόκτητες υποδομές στην ΒΟΗΘΕΙΑ •και την ΥΓΕΙΑ πελάτες (πάνω από 150.000 στην ΥΓΕΙΑ) • 1 εκ. πελάτες (πάνω από 150.000 στην ΥΓΕΙΑ) Στοιχεία 2012

5 Αποτελέσματα 9μήνου 2013 INTERAMERICAN • Κέρδη μετά από φόρους: 25,2 εκ. • Επαναλαμβανόμενα κέρδη (μ.φ.): 11,5 εκ. • Συνολικά μεικτά εγγεγρ. Ασφάλιστρα: 292,8 εκ. • Μεικτά εγγεγρ. ασφάλιστρα Ζημιών: 164,9 εκ. • Μεικτά εγγεγρ. ασφάλιστρα Ζωής: 63,2 εκ. • Νέα παραγωγή Ζωής: 15,7 εκ. • Μεικτά εγγεγρ. ασφάλιστρα Υγείας: 64,6 εκ. • Νέα παραγωγή Υγείας: 5,6 εκ.

6 Ηγετική η Θέση του Ομίλου INTERAMERICAN στην Ασφαλιστική Αγορά Αναπτύσσουμε πολυδιάστατη επιχειρησιακή δραστηριότητα: •Ασφαλίσεις Ζωής •Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης •Γενικές Ασφαλίσεις •Οδική Προστασία •Άμεση Ιατρική Βοήθεια •Risk & Safety Management •Αμοιβαία Κεφάλαια •Πιστωτικές Κάρτες και Εκταμίευση Δανείων •Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας και Νοσοκομειακής Περίθαλψης

7 Οι Καινοτομίες μας Συνέχεια στη Στρατηγική μας προς την Υψηλή Απόδοση και Κερδοφορία  Αλλαγές στα Δίκτυα Πωλήσεων  Οργανωτικές Αλλαγές  Αποκέντρωση Διαδικασιών (Back to Front Project)  Ένταση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Webinars, Virtual Classrooms, Distance Learning, eTraining and eTesting)  Marketing και IT Excellence o 2007 Marketing Excellence Award: ASKME project o 2012 Business IT Excellence Awards: COSMOS και Mobile ASKME projects

8 Το Κοινωνικό μας Πρόσωπο και η Αναγνωρισιμότητά μας Φροντίζουμε τους πελάτες μας, κέντρο του ενδιαφέροντός μας είναι ο άνθρωπος • €353,8 εκ. αποζημιώσεις σε 426.337 περιπτώσεις • €3,24 δις αποζημιώσεις κατά το διάστημα 2002 – 2012 • Αποζημιώνουμε 1.160 πελάτες μας, κάθε μέρα

9 Αναπτύσσουμε αρραγείς σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία •2012, Δείκτης αναγνωρισιμότητας: 98% •Αποτελούμε μοναδική ασφαλιστική επιχείρηση, στην κατάταξη των είκοσι (20) πιο αναγνωρίσιμων επιχειρήσεων της Χώρας, με κριτήριο την κοινωνική υπευθυνότητα Το Κοινωνικό μας Πρόσωπο και η Αναγνωρισιμότητά μας

10 •Ασφαλιστικό κοινό •Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ή Ασφαλιστές •Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις ή Αντασφαλιστές •Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Συντονιστές Α.Σ., Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) •Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος •Επικουρικό Κεφάλαιο •Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης •Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής •Εποπτεία Αγοράς: Τράπεζα της Ελλάδος Η Ασφαλιστική Αγορά ή Ποιοι Συμμετέχουν στο Business Game

11 Ο Ρόλος, τα Κύρια Μεγέθη και οι Προοπτικές Η ασφαλιστική αγορά, συνεχώς εξυγιαίνεται, κυρίως λόγω της αυστηρής εποπτείας του Κράτους και ιδιαιτέρως της ΤτΕ από το 2010 και μετά.

12 Η Δομή της Ασφαλιστικής Αγοράς και τα Χαρακτηριστικά της Την ασφαλιστική αγορά «οδηγούν» ολιγάριθμες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, κυρίως πολυεθνικοί όμιλοι και θυγατρικές τραπεζικών ομίλων, που καλύπτουν μείζον τμήμα της συνολικής δραστηριότητάς της. •Οι δέκα (10) μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί όμιλοι κατέχουν μέγιστο μέρος της συνολικής ασφαλιστικής δραστηριότητας Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας Γενικές Ασφαλίσεις CR 10 91,7%62,9% ΠΗΓΗ:

13 Ο Ρόλος, τα Κύρια Μεγέθη και οι Προοπτικές Η ασφαλιστική αγορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Χώρας μας, αφού προσθέτει αρκετές μονάδες στο Α.Ε.Π. της, και προστατεύει την κοινωνία μας από πολλούς κινδύνους, ιδιαιτέρως σήμερα που το κράτος πρόνοιας υποχωρεί. •Η ασφαλιστική αγορά ανθίσταται επιτυχώς στην οικονομική κρίση  Σταθερά υψηλή η ασφαλιστική δραστηριότητα  Σταθερά υψηλές οι ασφαλιστικές επενδύσεις Συνολικά Ασφάλιστρα 2008€5,2 δις 2009€5,4 δις 2010€5,3 δις 2011€4,9 δις 2012€4,4 δις Ασφαλιστικές Επενδύσεις 2008€11,3 δις 2009€12,5 δις 2010€11,3 δις 2011€10,4δις 2012€11,0δις

14 Solvency II στα μέσα του 2014 Η καθιέρωση ενός εποπτικού συστήματος, το οποίο θα μειώνει την πιθανότητα κατάρρευσης μιας ασφαλιστικής εταιρίας και παράλληλα θα προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης ( level of confidence) για το ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις κάτω από δυσμενείς συνθήκες Το Solvency II θα εισάγει ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο σε όλες τις Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές εταιρίες ανεξαρτήτως του μεγέθους τους ή της νομικής τους μορφής.

15 Κοινωνική Ασφάλιση και Ιδιώτες ‘ Την δημιουργία ενός Εθνικού Οργανισμού Συντάξεων και προώθηση ιδιωτικών σχημάτων, μέσω της επαγγελματικής και προώθηση ιδιωτικών σχημάτων, μέσω της επαγγελματικής ή της ατομικής ασφάλισης’ ή της ατομικής ασφάλισης’ ‘ Η μεγάλη δημοσιονομική κρίση και η ύφεση που διανύει η ελληνική οικονομία, υποχρεώνουν την Ελλάδα να σταθεροποιήσει τις δημόσιες οικονομία, υποχρεώνουν την Ελλάδα να σταθεροποιήσει τις δημόσιες δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη σε επίπεδα κάτω του 6% του δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη σε επίπεδα κάτω του 6% του Α.Ε.Π. τα επόμενα χρόνια. Α.Ε.Π. τα επόμενα χρόνια.

16 Τι αλλάζει στην ασφαλιστική αγορά μέσα στο2014 Μείωση της ασφαλιστικής παραγωγής, όσο και εάν η ανάγκη για ασφαλιστικές υπηρεσίες μεγαλώνει σε περιόδους κρίσης. Η Νέα Παραγωγή περιορίζεται περαιτέρω, εξαιτίας της νέας μείωσης των εισοδημάτων Άμυνα ασφαλιστικών εταιριών: Μείωση λειτουργικού κόστους Περιορισμός του κόστους πρόσκτησης, τράπεζες-internet Αλλαγές των προγραμμάτων υγείας-σύνταξης-επενδυτικά Καλύτερη διαχείριση των ζημιών Νέα προϊόντα, με μικρότερες παροχές Αλλαγές επενδυτικών επιλογών

17  Εμπειρία Πωλήσεων  Εύρος γνωριμιών  Διαρκής εξυπηρέτηση του πελάτη  Συνέπεια στις υποσχέσεις / ακρίβεια στον χρόνο  Φιλόδοξος  Αυτοπεποίθηση  Επίμονος  Ευέλικτος/προσαρμοστικός  Ειλικρινής  Πρόθυμος/εξυπηρετικός  Ευγενικός  Οργανωτικός  Κοινωνικός Το κλειδί για μια επιτυχημένη καριέρα

18  Είστε πάντα ενήμερος  Ακούτε τον πελάτη με προσοχή  Επικοινωνιακός  Πιστεύετε σε αυτό που κάνετε, στον εαυτό σας, στα προϊόντα, στην εταιρία  Αγγίζετε την καρδιά των ανθρώπων και το μυαλό ακολουθεί. Αν μπορέσετε να ανακαλύψετε τι αγαπά ο πελάτης σας έχετε ολοκληρώσει μεγάλο μέρος της πώλησης  Είστε έτοιμος να δεχτείτε την απόρριψη Το κλειδί για μια επιτυχημένη καριέρα

19  Cross-selling Πιστός πελάτης ο πελάτης που θα αγοράσει πάνω από 1 προϊόν. Η 2 η πώληση είναι πιο σημαντική από την 1 η. Χτίστε τη σχέση σας με τον πελάτη σε βάθος  Γνώμονας το κέρδος του πελάτη και όχι το προσωπικό κέρδος Το κλειδί για μια επιτυχημένη καριέρα

20 Σημαντικά πλεονεκτήματα της δουλειάς μας Αυτοδυναμία Αυτονομία / Ανεξαρτησία Αμοιβές / Κίνητρα Αναγνώριση σε Τοπικό αλλά & Διεθνές Επίπεδο Εταιρία που ξεχωρίζει Πληθώρα & Ποικιλία προϊόντων Δυνατότητες εξέλιξης

21 Προοπτικές Καριέρας Δύο σημαντικές επιλογές ανοιχτές σε όλους 1. Καταξίωση ως Σύμβουλος 2. Μεταπήδηση στο Management

22 Πρόγραμμα Προκαταρκτικής ή Προσυμβατικής Εκπαίδευσης Νέων Συνεργατών Πρόγραμμα Θεσμικής Εκπαίδευσης Νέων Συνεργατών Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Νέων Ασφαλιστικών Συμβούλων Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε Προϊόντα Στρατηγικού Ενδιαφέροντος και σε Τεχνικές Επικοινωνίας και Πωλήσεών τους Διάκριση C.E.S.I. Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε Προϊόντα Υψηλού Ενδιαφέροντος Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού και Επικαιροποίησης Διαθέσιμης Τεχνογνωσίας Συμβουλευτικών Πωλήσεων Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Τεχνικές Cross-Selling και Up-Selling Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Βελτίωσης και Εξέλιξης Προσανατολισμός Ασφαλιστικού Συμβούλου Αρχές Οργάνωσης, Στελέχωσης και Διοίκησης Ασφαλιστικών Μονάδων Πωλήσεων Αρχές και Μέθοδοι Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, Εκπαίδευσης και Παρακίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων Διάκριση C.E.U.M. Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διοίκησης Γραφείων Πωλήσεων Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Διοίκησης Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων Συστήματα Διοίκησης Κερδοφόρου Γραφείου Πωλήσεων Πρόγραμμα Marketing και Επικοινωνίας Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας και Διοίκησης Αλλαγών Διάκριση A.C.E.S.F.M. Προσανατολισμός Management Διάκριση C.M.F.P. Αρχές και Μέθοδοι Financial Planning Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός Φορολογικός Προγραμματισμός Επενδυτικός Προγραμματισμός Περιουσιακός Προγραμματισμός Καλές Επαγγελματικές Συνήθειες και Αποτελεσματικά Συστήματα Εργασίας Αγοραστική Συμπεριφορά και Ανάλυση Αναγκών Προσανατολισμός F.P. Προγραμματισμός Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ανάλυση Προοπτικών Καριέρας και Προσωπικής Ανάπτυξης Sales Portfolio Management και Retention Strategies Εφαρμοσμένες Τεχνικές Cross Selling και Up Selling Επικοινωνία και Συμβουλευτική Sales Portfolio Management και Retention Strategies Τακτικός Προγραμματισμός και Εποπτεία Πωλήσεων Sales Portfolio Management και Retention Strategies Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων και Εργασιών του Τεχνικές Διαπραγματεύσεων και Λήψης Αποφάσεων Πελατοκεντρικές Πωλήσεις και Συναισθηματική Νοημοσύνη •Certificate of Mastery in Financial Planning •Certificate of Efficiency in Unit Management •Advanced Certificate of Efficiency in Sales Force Management •Certificate of Efficiency in Selling Insurance

23 Ο Όμιλός μας και η Ισχυρή Θέση του στην Αγορά


Κατέβασμα ppt "Ο Όμιλός μας και η Ισχυρή Θέση του στην Αγορά. Η Σχέση μας με την ACHMEA Α+ (Standard & Poor’s) •ACHMEA Group: Α+ (Standard & Poor’s) •26.000 εργαζόμενοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google