Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιωργούλα Ανδρέου 25 Νοεμβρίου 2006

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιωργούλα Ανδρέου 25 Νοεμβρίου 2006"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιωργούλα Ανδρέου 25 Νοεμβρίου 2006
Εγγραμματισμός στην εκπαίδευση Γιωργούλα Ανδρέου 25 Νοεμβρίου 2006

2 ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΡΟΔΙ ΚΑΙ ΡΟΔΑΝΙ
ΕΝΟΤΗΤΑ: Η γειτονιά της πόλης Πόλη και πολιτισμός Πόλη και διασκέδαση 3. Διαδρομές στην πόλη Σελ Διάρκεια: 12 Χ 80 Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

3 Είδη λόγου - Είδη κειμένων
Κατευθυντικός λόγος – καθοδηγητικά κείμενα Λογοτεχνική περιγραφή Ενημερωτικά κείμενα Οδηγίες Χάρτες

4 Γραμματική Εγκλίσεις των ρημάτων (οριστική, υποτακτική, προστακτική)
Αριθμητικά επίθετα (απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά, αναλογικά) Επιρρηματικοί προσδιορισμοί χρόνου, τόπου, τρόπου Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -ος και επίθετα σε -ης, -ης, -ες (λόγια κλίση) Ορθογραφία (ήχος, οδός, τηλεφωνώ θτηλεφωνήστε, ποτίζω θποτίστε) Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις)

5 Μάθημα 1 Η γειτονιά της πόλης Η παλιά γειτονιά ΣΚΟΠΟΣ:
Η γνωριμία με την ζωή στη πόλη και συγκεκριμένα της Αθήνας και της Λευκωσίας τον παλιό καιρό και σήμερα. Αναμένεται η αξιοποίηση του κειμένου όπως και άλλων συνοδευτικών επιπρόσθετων κειμένων έτσι ώστε να επιτευχθεί η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων για την παλιά και τη σύγχρονη Αθήνα και Λευκωσία με αποτέλεσμα οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναλύουν, να διακρίνουν ,να συγκρίνουν και να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές( φυλλάδια, Η.Υ. εποπτικά μέσα κ.α.)

6 Στόχοι:Γνωσιολογικοί-Συναισθηματικοί-Επικοινωνιακοί
Οι μαθητές: Να οικοδομήσουν νέες γνώσεις στηριζόμενοι σε προηγούμενες. Συγκεκριμένα να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν – προυπάρχουσες γνώσεις – και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με νέες πληροφορίες. Να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους (όραση, ακοή, όσφρηση) για να αντιληφθούν τις εικόνες που παρουσιάζει η συγγραφέας.(εικόνες οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές) Να εντοπίσουν τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί η συγγραφέας Να εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία των κειμένων. Να αντλήσουν από το κείμενο τα μηνύματα που υπάρχουν και να επεκτείνουν τις σκέψεις τους με τις πληροφορίες που θα αντλήσουν από το Power Point και τα επιπρόσθετα κείμενα που θα τους δοθούν. Να γνωρίσουν τη λογοτεχνική περιγραφή και τον πληροφοριακό ιστορικό λόγο για τις όψεις της ζωής στην πόλη στο παρελθόν και στο παρόν. Να ετοιμάσουν φωτογραφικό ρεπορτάζ για άρθρο εφημερίδας Να συγκρίνουν και να βρουν διαφορές και ομοιότητες της παλιάς και σύγχρονης Αθήνας. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να παράξουν προφορικό και γραπτό λόγο χρησιμοποιώντας λογοτεχνικές φράσεις, εξειδικευμένο λεξιλόγιο, συνεντεύξεις κ.ά. Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη μεγαλούπολη και να εισηγηθούν όπου είναι δυνατό τρόπους βελτίωσης τους.

7 Η ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εμπλουτισμός των γνώσεων των παιδιών με παρουσίαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή Power Point με θέμα τη ζωή στην παλιά Αθήνα για άντληση περισσότερων πληροφορίων και συμπλήρωση ιδεοθύελλας έτσι ώστε να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για το θέμα. Σύγκριση της ζωής στην παλιά Αθήνα και γενικά μιας πόλης γύρω στη δεκαετία του 1930 και της ζωής σε μια πόλη σήμερα. ( εντοπισμός των διαφορών σε πολλούς τομείς, όπως είναι τα κτίρια, οι δρόμοι, οι σχέσεις των ανθρώπων, η ζωή των παιδιών, το ντύσιμο, οι τρόποι διασκέδασης, το εμπόριο κ.ά,) Συμπλήρωση πίνακα και επέκτασή του με επιπρόσθετες έννοιες για καταγραφή των διαφορών της ζωής στην πόλη άλλοτε και τώρα.( Βλ. βιβλίο σελ.25) Εντοπισμός των παραδοσιακών επαγγελμάτων που αναφέρονται στο κείμενο ( ψαράς, γαλατάς, παγοπώλης) και συζήτηση για άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί στις μέρες μας. Μελέτη διαδικτυακών άρθρων και εντοπισμός επιπρόσθετων πληροφοριών για τη ζωή στην παλιά Αθήνα.

8 Ετοιμασία φωτογραφικού ρεπορτάζ με σχόλια για την παλιά Αθήνα.
Τραγούδι με τίτλο ¨Όμορφη μου Αθήνα¨ Εικονογράφηση και παρουσίαση με λεζάντες Το Δρακοπαραμύθι, της Αγγελικής Βαρελλά ¨Με λογισμό και μ΄όνειρο¨. (Η σύγχρονη Αθήνα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει) Ετοιμασία ερωτηματολογίου και συνέντευξη από ελλαδίτες γονείς μαθητών για τη ζωή στην σύγχρονη Αθήνα. Εντοπισμός , συζήτηση και καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια μεγαλούπολη σήμερα και εισηγήσεις για βελτίωσή τους. Φωτογραφικό ρεπορτάζ για τη σύγχρονη Αθήνα (περιοδικά , εφημερίδες)

9 Η ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρουσίαση στον Η. Υ. , Ρ.Ρ. με θέμα ¨Η παλιά Λευκωσία¨ Μελέτη άρθρων από κυπριακά περιοδικά και παρουσίαση της Λευκωσίας μέσα από τις χρονικές περιόδους της Φραγκοκρατίας, Ενετοκρατίας, Οθωμανικής κυριαρχίας, η Λευκωσία τον 19ο αιώνα. Καταγραφή των ιστορικών μνημείων της πρωτεύουσας, χώροι, κτίρια που θα θέλαμε να επισκεφτούμε και να γνωρίσουμε από κοντά Περίπατος στην παλιά Λευκωσία με λεωφορείο και ξεναγό. Επεξεργασία με τη χρήση του Η. Υ. , των φωτογραφιών που βγάλαμε και ετοιμασία παρουσίασης στο Ρ.Ρ. με πληροφορίες για την κάθε φωτογραφία Επιστολή στο Δήμαρχο Λευκωσίας που να περιλαμβάνει προβλήματα της πρωτεύουσας που εντοπίσαμε στη ξενάγηση μας στην πόλη της Παλιάς Λευκωσίας και εισηγήσεις για βελτίωση τους Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι: ¨Λευκωσία η μόνη μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης¨ Συναισθήματα, σκέψεις και εισηγήσεις για την πράσινη γραμμή που μοιράζει τη Λευκωσία Δημιουργία ποιήματος και εικονογράφηση του με θέμα τη Λευκωσία

10 Μάθημα 2 Πόλη και πολιτισμός Πόλη και διασκέδαση ΣΚΟΠΟΣ:
Η γνωριμία με την έννοια του πολιτισμού και συγκεκριμένα με την πολιτιστική ζωή μέσα σε μία πόλη. Αναμένεται η αξιοποίηση των κειμένων όπως και άλλων συνοδευτικών επιπρόσθετων κειμένων έτσι ώστε να επιτευχθεί η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων για τις εκδηλώσεις πολιτισμού με αποτέλεσμα οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναλύουν, να διακρίνουν ,να συγκρίνουν και να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές( φυλλάδια, Η.Υ. εποπτικά μέσα κ.α.)

11 Στόχοι:Γνωσιολογικοί-Συναισθηματικοί-Επικοινωνιακοί
Οι μαθητές: Να οικοδομήσουν νέες γνώσεις στηριζόμενοι σε προηγούμενες. Συγκεκριμένα να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν – προυπάρχουσες γνώσεις – και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με νέες πληροφορίες. Να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους (όραση, ακοή, όσφρηση) για να αντιληφθούν τις εικόνες που παρουσιάζουν τα κείμενα (εικόνες οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές) Να εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία των κειμένων. Να αντλήσουν από τα κείμενα τις πληροφορίες που υπάρχουν και να επεκτείνουν τις σκέψεις τους με τις πληροφορίες που θα αντλήσουν από επιπρόσθετα κείμενα που θα τους δοθούν. Να μελετήσουν μια πολιτιστική αφίσα ή έντυπο και να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις βασικές πληροφορίες που αναφέρονται Να συγκρίνουν την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Λευκωσίας και να αναφέρουν ομοιότητες και διαφορές Να γνωρίσουν χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων Να εντοπίσουν τους παράγοντες που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να παράξουν προφορικό και γραπτό λόγο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λεξιλόγιο Να αντιληφθούν τη σημασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη ζωή των ανθρώπων και ειδικότερα των παιδιών Να εισηγηθούν δραστηριότητες με τις οποίες οι νέοι μπορούν να δημιουργήσουν πολιτισμό

12 Πόλη και πολιτισμός ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιδεοθύελλα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ¨Παιχνίδια πολιτισμού¨ Σύγκριση της πολιτιστικής ζωής στην παλιά Αθήνα και γενικά μιας πόλης γύρω στη δεκαετία του 1930 και της πολιτιστικής ζωής σε μια πόλη σήμερα. Μελέτη ενός τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλάδίου του Δήμου Λευκωσίας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Οκτώβρη Καταγραφή των χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων που επισκεφτήκαμε και περιγραφή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που μπορούν να παρουσιαστούν εκεί. Μελέτη άρθρων από κυπριακή εφημερίδα με θέμα ¨Παράθυρο¨(θεματογραφία πολιτισμού, πληροφορίες που παρουσιάζονται) Μελέτη άρθρων από ελληνική εφημερίδα για τις εκδηλώσεις πολιτισμού και σύγκριση ανάμεσα στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λευκωσία Δημιουργία αφίσας που να παρουσιάζει μια πολιτιστική εκδήλωση στη Λευκωσία Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο που ζούμε

13 Μάθημα 3 Διαδρομές στην πόλη ΣΚΟΠΟΣ:
Η γνωριμία με συγκοινωνιακούς χάρτες και συγκεκριμένα με τις διαδρομές μέσα στην πόλη της Αθήνας και της Λευκωσίας. Αναμένεται η αξιοποίηση των κειμένων όπως και άλλων συνοδευτικών επιπρόσθετων κειμένων έτσι ώστε να επιτευχθεί η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων για την εκτέλεση οδηγιών για την κυκλοφορία με τα σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας. Επίσης οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναλύουν, να διακρίνουν ,να συγκρίνουν και να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές( φυλλάδια, Η.Υ. εποπτικά μέσα κ.α.)

14 Στόχοι:Γνωσιολογικοί-Συναισθηματικοί-Επικοινωνιακοί
Οι μαθητές: Να οικοδομήσουν νέες γνώσεις στηριζόμενοι σε προηγούμενες. Συγκεκριμένα να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν – προυπάρχουσες γνώσεις – και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με νέες πληροφορίες. Να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους (όραση, ακοή ) για να αντιληφθούν τις εικόνες που παρουσιάζουν τα κείμενα (εικόνες οπτικές, ακουστικές) Να εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία των κειμένων. Να αντλήσουν από τα κείμενα τις πληροφορίες που υπάρχουν και να επεκτείνουν τις σκέψεις τους με τις πληροφορίες που θα αντλήσουν από επιπρόσθετα κείμενα που θα τους δοθούν. Να μελετήσουν συγκοινωνιακούς χάρτες και να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις βασικές πληροφορίες που αναφέρονται Να συγκρίνουν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας της Αθήνας και της Λευκωσίας και να αναφέρουν ομοιότητες και διαφορές Να γνωρίσουν το μετρό της Αθήνας και να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Να εντοπίσουν τους παράγοντες που εμπλέκονται στη κατασκευή ενός σύγχρονου τραμ και να αναφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που υπάρχουν Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να παράξουν προφορικό και γραπτό λόγο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λεξιλόγιο Να αντιληφθούν τη σημασία των σύγχρονων μέσων συγκοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος

15 Διαδρομές στην πόλη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μελέτη του χάρτη με τα δρομολόγια των λεωφορείων Λευκωσίας Καταγραφή των περιοχών και των λεωφόρων από τις οποίες περνούν τα λεωφορεία της Λευκωσίας Εντοπισμός της διαδρομής που ακολουθήσαμε για να φτάσουμε από το σχολείο μας στην πόλη της παλιάς Λευκωσίας (επίσκεψη, ξενάγηση) Οδηγίες προς κάποιον που θέλει να μας επισκεφτεί στο σχολείο και ξεκινά από μια συγκεκριμένη περιοχή της Λευκωσίας και θα χρησιμοποιήσει λεωφορείο για να έρθει Εντοπισμός της αφετηρίας και του κεντρικού σταθμού και αναφορά στο σημείο τερματισμού της κάθε διαδρομής Δημιουργία εντύπου με τις διαδρομές των λεωφορείων Λευκωσίας που να περιλαμβάνει τους αριθμούς των λεωφορείων και τις περιοχές που καλύπτουν

16 Ετοιμασία ερωτηματολογίου με θέμα τη διακίνηση με λεωφορεία των μαθητών του σχολείου μας και των μελών των οικογενειών τους Αναζήτηση των λόγων της μη χρήσης των λεωφορείων και εισηγήσεις για αναβάθμιση της υπηρεσίας αυτής Συνέντευξη από το διευθυντή των λεωφορείων Λευκωσίας για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής – Ετοιμασία ερωτηματολογίου Συζήτηση για τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας στη Λευκωσία και την Αθήνα Εντοπισμός της αναγκαιότητας κατασκευής και δημιουργίας μέσων μαζικής κυκλοφορίας για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα στην πόλη μας Παρουσίαση των προβλημάτων που υπάρχουν στη κατασκευή τέτοιων έργων Ιστορική αναδρομή στα μεταφορικά μέσα στην Παλιά Αθήνα και την Παλιά Λευκωσία

17 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γλώσσα Ιστορία Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι Θρησκευτικά Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Γεωγραφία Οικολογία Περιβαλλοντική Αγωγή Τέχνη Μουσική Μαθηματικά Σχεδιασμός και Τεχνολογία Οικοκυρικά


Κατέβασμα ppt "Γιωργούλα Ανδρέου 25 Νοεμβρίου 2006"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google