Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πτυχιακή εργασία Ιστορική αναδρομή και χημική ανάλυση του κόκκου και άλλων χρωστικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πτυχιακή εργασία Ιστορική αναδρομή και χημική ανάλυση του κόκκου και άλλων χρωστικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πτυχιακή εργασία Ιστορική αναδρομή και χημική ανάλυση του κόκκου και άλλων χρωστικών

2 Αντικείμενο  Αντικείμενο της π αρούσας π τυχιακής εργασίας α π οτελεί η ιστορική αναδρομή και η ανάλυση του κόκκου και άλλων χρωστικών με την υγρή χρωματογραφία.  Στόχος της εργασίας είναι η ιστορική μελέτη οργανικών χρωστικών με έμφαση στον κόκκο και την π ορφύρα και η εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής α π όδοσης (HPLC) για την ταυτο π οίησή τους και την ανάρτηση βιβλιοθήκης για την εύκολη ταυτο π οίηση ιστορικών δειγμάτων.

3 Η χρησιμότητα της φυσικοχημικής μελέτης στη συντήρηση

4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Συνο π τική π αρουσίαση των οργανικών χρωστικών  Εκτενή ιστορικά στοιχεία για τον κόκκο και την π ορφύρα  Φυσικές υφάνσιμες ίνες  Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών με υγρή χρωματογραφία [Εικ 5] Γενίστα (flickriver.com)

5 Γενικά στοιχεία για τις οργανικές χρωστικές  Βιολογική π ηγή.  Ιστορικές αναφορές.  Χρήση των χρωστικών.  Ιδιότητες χρωστικών. Ενότητα 1 η : Συνο π τική π αρουσίαση των οργανικών χρωστικών

6 Ταξινόμηση οργανικών χρωστικών Είδη ταξινόμησης χρωστικών με βάση :  το χρώμα τους,  τη βιολογική τους π ηγή,  τις φυσικές τους ιδιότητες,  τον τρό π ο εφαρμογή τους,  τη χημική τους δομή. Ενότητα 1 η : Συνο π τική π αρουσίαση των οργανικών χρωστικών

7 Μελέτη των χρωστικών σύμφωνα με το χρώμα τους Ενότητα 1 η : Συνο π τική π αρουσίαση των οργανικών χρωστικών [Εικ 2] Αιματόξυλο Βραζιλίας: Caesalpinia (uni-graz.at) [Εικ.3] Ριζάρι: Rubia tinctorum L. (henriettesherbal.com)

8 Μελέτη των χρωστικών σύμφωνα με το χρώμα τους Ενότητα 1 η : Συνο π τική π αρουσίαση των οργανικών χρωστικών [Εικ 4]Ρεζεδά (illinoiswildflowers.info) [Εικ.1] Κρόκος (superstock.com)

9 Μελέτη των χρωστικών σύμφωνα με το χρώμα τους Ενότητα 1 η : Συνο π τική π αρουσίαση των οργανικών χρωστικών [Εικ 6] Ίσατις (it.wikipedia.org) [Εικ 7] Ινδικό (λουλάκι): indigofera tinctoria (species.wikimedia.org)

10 Κόκκος Ενότητα 2 η : Εκτενή ιστορικά στοιχεία για τον κόκκο και την π ορφύρα

11 Κόκκος Στους βιβλικούς χρόνους Ελληνική αρχαιότητα Ρωμαϊκή π ερίοδος Βυζαντινή και μεταβυζαντινή π ερίοδος Ο εκτο π ισμός του α π ό την εισαγωγή της μεξικανικής κογχινίλης Βυζαντινή π ερίοδος 1518 1870 Κόκκος Μεξικανική κογχινίλη

12 Περιοχές π ου εμφανίζεται ο κόκκος.

13 Κόκκος Ενότητα 2 η : Εκτενή ιστορικά στοιχεία για τον κόκκο και την π ορφύρα

14 Πορφύρα [Εικ.3] Πορφύρα (newingreece.blogspot.com)

15 Περιοχές π ου εμφανίζονται τα τρία είδη π ορφύρας.

16 Πορφύρα Ενότητα 2 η : Εκτενή ιστορικά στοιχεία για τον κόκκο και την π ορφύρα Στους βιβλικούς χρόνους Μυθολογία Ελληνική αρχαιότητα Ρωμαϊκή π ερίοδος Βυζαντινά χρόνια Άλωση της Κωνσταντινού π ολης Hexaplex trunculus: • 6,6 ΄ - διβρωμοϊνδιρουμβίνη • 6,6 ΄ - διβρωμοϊνδικοτίνη • ινδικοτίνη • ινδιρουβίνη • 6- Βρομοϊνδικοτίνη • 6 ΄ - Βρομοϊνδιρουβινη • 6- Βρομοϊνδιρουβίνη

17 Πορφύρα Ενότητα 2 η : Εκτενή ιστορικά στοιχεία για τον κόκκο και την π ορφύρα

18 Υφασμάτινες ίνεςΥφασμάτινες ίνες Ενότητα 3 η : Φυσικές υφάνσιμες ίνες [Εικ. 4] Τα χαρακτηριστικά των πιο γνωστών ινών που χρησιμοποιούνται στην ύφανση σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). rpd611.com

19 Μεταλλικές ίνεςΜεταλλικές ίνες Ενότητα 3 η : Φυσικές υφάσνιμες ίνες

20 Υγρή χρωματογραφία υψηλής α π όδοσης  Αρχή λειτουργίας της υγρής χρωματογραφίας. Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών [Εικ.5] Αρχή λειτουργίας της υγρής χρωματογραφίας. 2. Εισαγωγή του δείγματος 3. Εισαγωγή του διαλύτη έκλουσης ( κινητή φάση ) 4. Διαχωρισμός των χρωμοφόρων ενώσεων της μωβ χρωστικής 1. Στατική φάση μέσα στη στήλη

21 Υγρή χρωματογραφία υψηλής α π όδοσης  Οργανολογία. Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών [ Εικ.6] Σχηματική π αράσταση μιας τυ π ικής διάταξης HPLC. 31` Διαλύτες Αντλία Στήλη Δειγματολή π της Ανιχνευτής Λογισμικό Α π όβλητα

22 Εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής α π όδοσης Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών

23 Εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής α π όδοσης Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών

24 Εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής α π όδοσης Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών

25 Εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής α π όδοσης Πίνακας 2: Πρόγραμμα διαλυτών Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών

26 Α π οτελέσματαΑ π οτελέσματα Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών α ) Χρωματογράφημα καρμινικού οξέως στα 275nm και β ) φάσμα α π ορρόφησης. α)α) β)β)

27 Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών

28 ΚΟΓΧΙΝΙΛΗ

29 Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών ΚΟΓΧΙΝΙΛΗ

30 Ενότητα 4 η : Ανάλυση π ρότυ π ων χρωμοφόρων ενώσεων και χρωστικών

31

32 Συμ π εράσματαΣυμ π εράσματα  Η ιστορική μελέτη των οργανικών χρωστικών π αρείχε σημαντικά στοιχεία.  Η υγρή χρωματογραφία υψηλής α π όδοσης (HPLC) α π οτελεί ένα αξιό π ιστο εργαλείο στην ταυτο π οίηση των οργανικών χρωστικών.

33 Ευχαριστίες  Προς τον κ. Κοντάκη Χριστόφορο, καθηγητή και π ρόεδρο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.  Τον κ. Καρα π αναγιώτη Ιωάννη, Δρ. Χημικό Μηχανικό, ε π ίκουρο καθηγητή του π ρογράμματος διαχείρισης εκκλησιαστικών κειμηλίων και τον κ. Πα π ά π ζη Δημήτριο καθηγητή στην Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.  Την κα. Μιχαήλωφ Χρύσα, καθηγήτρια της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και την κα. Καματερού Εύη, Χημικό μηχανικό MSc Αριστοτελείου Πανε π ιστημίου Θεσσαλονίκης,.  Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία μου στην οικογένειά μου.

34 Βιβλιογραφία  Dimitrios Mantzouris, Ioannis Karapanagiotis, Lemonia Valianou, Costas Panagiotou, HPLC-DA-MS analysis of dyes identified in textiles from Athos, Anal Bioanal Chem (2011) 399: 3065-3079  Dominique Cardon, Natural Dyes-Sources, Tradition, Technology and Science, Archetype Publications, London 2007, ISBN: 978-1-904982-00-5.  I Degano, E. Ribechini, F. Modugno, and M. P. Colombini, Analytical Methods for the Characterization of Organic Dyes in Artworks and in Historical Textiles, Applied Spectroscopy Review 44 (2009) 363-410.  Judith H. Hofenk de Graaff, The colourful past-Origins, chemistry and identification of natural dyestuffs, Archetype Publication, Switzerland 2004, ISBN 3-905014-25-4.  Anna Karatzani and Thilo Rehren, The Use of Metal Threads and Decorations in Byzantine– Greek Orthodox Ecclesiastical Textiles, Research Summary Archaeotechnology (2006) 34-37.  Robin Gale R. Owen-Crocker, Medieval clothing and textiles, τ.3, 2007, ISBN 97818438322911.  Satinder Ahuja, Chromatography and separation scince, v.4, Elsevier Science, USA, 2003.  L.R. Snyder, J.J. Kirkland, Introduction to Modern Liquid Chromatography, second ed., John Wiley & sons, inc, USA 1979, ISBN: 0-471-03822-9.


Κατέβασμα ppt "Πτυχιακή εργασία Ιστορική αναδρομή και χημική ανάλυση του κόκκου και άλλων χρωστικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google