Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης
OOA&D Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης Παναγιώτης Σφέτσος, PhD Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

2 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Στόχοι ΟΟA / ΟΟD Συγκέντρωση Απαιτήσεων Χρήστη Μοντελοποίηση με Χρήση Περιπτώσεων Χρήσης Εφαρμογές Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

3 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι OOA&D - 1 Τι κάνει το Σύστημα; Αντικειμενοστρεφής ανάλυση (OO analysis) επιδιώκει τη δημιουργία ενός μοντέλου του προβλήματος: Με τον προσδιορισμό / αναγνώριση των αντικειμένων και κλάσεων. Τα αντικείμενα και οι κλάσεις προέρχονται από το πεδίο του προβλήματος Πως υλοποιείται το Σύστημα; Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση (OO design) προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πιο πάνω αφηρημένες έννοιες: Είναι δυνατό να αναπαρασταθούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε επίπεδο λογισμικού. Είναι δυνατό να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο που να μοντελοποιεί το υπό εξέταση σύστημα. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

4 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι OOA&D - 2 Πως ξεκινάμε; Το σηµείο έναρξης για την ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήµατος είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων του χρήστη. Οι περιπτώσεις χρήσης και τα σενάρια αποτελούν το σημείο έναρξης για την εύρεση κλάσεων, ιδιοχαρακτηριστικών και μεθόδων. Σε πρώτο στάδιο είναι σηµαντική η περιγραφή της λειτουργικότητας και συµπεριφοράς του συστήµατος. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

5 Τεχνικές για τον Προσδιορισµό των
Στόχοι Τεχνικές για τον Προσδιορισµό των Απαιτήσεων Χρήστη Η πίο δηµοφιλής προσέγγιση (του Jacobson) βασίζεται σε: Περιπτώσεις χρήσης (use cases) Σενάρια (scenarios) Δεν είναι αντικειµενοστρεφής τεχνική, αλλά αποτελεί ένα εξαιρετικό πρώτο βήµα για την OOA&D Απλή και αποτελεσματική προσέγγιση Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

6 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Σ ε ν ά ρ ι α Σενάριο είναι η περιγραφή µιας σημαντικής κατάστασης για το υπό εξέταση σύστηµα. Στο σενάριο γίνεται µια σταδιακή περιγραφή των γεγονότων καθώς συμβαίνουν, και µε τη σειρά που συμβαίνουν. Στην αρχή τα σενάρια περιγράφουν ένα τυπικό επιτυχημένο αποτέλεσμα. Στην συνέχεια όπου η ανάλυση γίνεται πιο λεπτοµερής προστίθενται εναλλακτικά σενάρια για αποτυχημένα αποτελέσματα ή εξαιρέσεις / λάθη. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

7 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Παράδειγμα Σεναρίου Σενάριο για την “ανάληψη µετρητών” από ένα ΑΤΜ: Εισαγωγή τραπεζικής κάρτας στο ΑΤΜ. Πληκτρολόγιση του PIN. Επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας ανάληψης µετρητών. Εισαγωγή του επιθυµητού ποσού. Αφαίρεση της τραπεζικής κάρτας. Αποµάκρυνση των χρηµάτων. Ερώτηση: Τι θα συμβεί αν το ΑΤΜ δεν έχει χρήµατα; Απάντηση: Δηµιουργούμε ένα άλλο σενάριο. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

8 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Περίπτωση Χρήσης Η μοντελοποίηση σεναρίων που συνδέονται με ένα κοινό σκοπό (για τον χρήστη). Συνήθως περιλαμβάνει: Ένα σύνολο από σενάρια. Ένα κύριο σενάριο επιτυχίας (σαν μια ακολουθία από βήματα) Εναλλακτικά σενάρια αποτυχίας (σαν παραλλαγές της κυρίας ακολουθίας βημάτων) H διαφορά ανάµεσα σε µια περίπτωση χρήσης και σε ένα σενάριο είναι ότι η περίπτωση χρήσης καλύπτει όλα τα ενδεχόµενα που είναι δυνατό να προκύψουν από µια κατάσταση – και τις εξαιρέσεις ή λάθη. Το σενάριο είναι µόνο µία συγκεκριµένη ακολουθία γεγονότων. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

9 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Ερωτήματα για την εύρεση των περιπτώσεων χρήσης Ποιες λειτουργίες απαιτεί ο χρήστης από το σύστημα; Πρέπει ο χρήστης να διαβάσει, αποθηκεύσει, δημιουργήσει, διαγράψει κάποια πληροφορία στο σύστημα; Χρειάζεται ο χρήστης να ειδοποιήσει το σύστημα ή να ειδοποιηθεί από αυτό σε σχέση με κάποια γεγονότα; Πώς μεταφράζονται αυτά σε λειτουργικότητα του συστήματος; Μπορεί η καθημερινή δουλειά του χρήστη να απλοποιηθεί με νέες λειτουργίες του συστήματος; Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

10 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Bήματα για τη δημιουργία των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης Kαθορισμός των ορίων του συστήματος Εύρεση των χαρακτήρων (actors) καί των περιπτώσεων χρήσης Κατασκευή γενικού διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης Περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης (κείμενο ή με activity diagrams) Καθορισμός των συσχετίσεων μεταξύ των περιπτώσεων χρήσης Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

11 Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης
Στόχοι Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης Παράδειγμα: Η ανάληψη µετρητών από ΑΤΜ (πόσα σενάρια;) Επιτυχηµένο σενάριο ανάληψης. Σενάριο αποτυχίας κατά το οποίο το ΑΤΜ δεν έχει χρήµατα. Σενάριο αποτυχίας λόγω λάθους PIN Στα αρχικά στάδια της ανάλυσης εστιάζουμε στα επιτυχημένα σενάρια Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

12 Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - ΑΤΜ
Στόχοι Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - ΑΤΜ 1. Tο ΑΤΜ εμφανίζει το μήνυμα Welcome 13. Το ΑΤΜ στέλνει όλα τα στοιχεία στη Τράπεζα (pin, ID, κίνηση, ποσό) 2. O πελάτης βάζει την κάρτα 14. Η τράπεζα επιστρέφει ΟΚ 3. Το ΑΤΜ ζητά PIN 15. Το ΑΤΜ βγάζει τα 100 Euro από τον διανομέα χρημάτων 4. Ο πελάτης εισάγει το PIN 16. Το ΑΤΜ εκτυπώνει την απόδειξη 5. Το ΑΤΜ επαληθεύει το PIN μέσω Τραπέζης 17. Tο ΑΤΜ ζητά επιλογή εργασίας 6. Η τράπεζα απαντά ΟΚ 18. Ο πελάτης επιλέγει επιστροφή κάρτας 7. Tο ΑΤΜ ζητά επιλογή εργασίας 19. Tο ΑΤΜ βγάζει την απόδειξη 8. Ο πελάτης επιλέγει ανάληψη 20. Tο ΑΤΜ βγάζει την κάρτα 9. Το ΑΤΜ ζητά είδος λογαριασμού 21. Tο ΑΤΜ εμφανίζει το μήνυμα Welcome 10. Ο πελάτης επιλέγει τρεχούμενος 11. Το ΑΤΜ ζητά ποσό 12. Ο πελάτης εισάγει 100 Εuro Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

13 Χειριστές / Χαρακτήρες (Actors)
Στόχοι Χειριστές / Χαρακτήρες (Actors) Ένας χειριστής / ρόλος / χαρακτήρας (actor) είναι κάποιος ή κάτι που αλληλεπιδρά µε το σύστηµα. Χρησιμοποιεί το σύστημα (ξεκινά τις περιπτώσεις χρήσεως) ή χρησιμοποιείται από αυτό (παρέχοντας την λειτουργικότητα). Κάθε χειριστής πρέπει να επικοινωνεί με τουλάχιστον μία περίπτωση χρήσης. Επικοινωνεί στέλνοντας και λαμβάνοντας μηνύματα Οι χειριστές αναπαριστούν ρόλους (roles). Ένας χειριστής μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους σε κάθε χρονική στιγμή. Οι χειριστές βρίσκονται εκτός των ορίων του συστήματος Ένας χαρακτήρας είναι μια κλάση, όχι ένα στιγμιότυπο Ο χειριστής παριστάνεται µε σκίτσο ανθρώπου (stick figure). Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

14 Ερωτήσεις για την εύρεση των χειριστών (actors)
Στόχοι Ερωτήσεις για την εύρεση των χειριστών (actors) Ποιοι θα χρησιμοποιούν την κύρια λειτουργικότητα του συστήματος; Ποιοι χρειάζονται υποστήριξη από το σύστημα στις καθημερινές τους ασχολίες; Ποιοι θα συντηρούν και διαχειρίζονται το σύστημα; Ποια περιφερειακά υλικά χρησιμοποιεί το σύστημα; Με ποια άλλα συστήματα χρειάζεται να επικοινωνεί το σύστημα; Ποιος ή τι έχει ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα που θα παράγει το σύστημα; Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

15 Αναπαράσταση Περίπτωσης Χρήσης
Στόχοι Αναπαράσταση Περίπτωσης Χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσεις παριστάνονται σαν ελλείψεις στα όρια του συστήματος κι έχουν συνδέσεις με τους χειριστές. Όνομα Συστήματος Περίπτωση Χρήσης Α Σύνδεσμος επικοινωνίας Περίπτωση Χρήσης Β Όνομα Χαρακτήρα Περίπτωση Χρήσης Γ Όνομα Περίπτωσης Χρήσης Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

16 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Σχέσεις μεταξύ περιπτώσεων χρήσης (1) Σχέση «περιλαμβάνει» (includes): Μία περίπτωση χρήσης περιλαμβάνει τη συμπεριφορά μίας άλλης. η Η συμπεριφορά της cash ενσωματώνεται στην pay - H cash είναι απαραίτητη για την λειτουργία της pay Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

17 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Σχέσεις μεταξύ περιπτώσεων χρήσης (2) Σχέση «επεκτείνει» (extends): Μία περίπτωση χρήσης επεκτείνει κάποια άλλη προσθέτοντας επιπλέον ενέργειες στη βασική περίπτωση χρήσης. Η credit card επεκτείνει την συμπεριφορά της βασικής pay. - H pay χρειάζεται τη λειτουργία της credit card Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

18 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Σχέσεις μεταξύ περιπτώσεων χρήσης (3) Σχέση «γενικεύει/εξειδικεύει» (generalization / specialization): Mία περίπτωση χρήσης κληρονομεί τη συμπεριφορά και την περιγραφή μίας άλλης περίπτωσης χρήσης. Αντίστοιχη της σχέσης γενίκευσης ανάμεσα στις κλάσεις. Η περίπτωση χρήσης Α κληρονομεί τη συμπεριφορά της περίπτωσης χρήσης Β και μπορεί να την επεκτείνει αλλά και να την υποσκελίσει (override). Η περίπτωση χρήσης Α κληρονομεί τις σχέσεις επικοινωνίας της περίπτωσης χρήσης Β. Επιτρέπει τη μοντελοποίηση των αφαιρετικών (abstract) περιπτώσεων χρήσης. A B Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

19 Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - 1
Στόχοι Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - 1 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

20 Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - 2
Στόχοι Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - 2 ATM Withdraw Money from ATM ATM Customer <<extend>> <<extend>> <<extend>> Withdraw Money from Savings Account Withdraw Money from Credit Card Account Withdraw Money using ATM Card from Other Bank Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

21 Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - 3
Στόχοι Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης - 3 ATM Withdraw Money from ATM <<include>> ATM Customer Print Receipt <<include>> Deposit Money into ATM <<include>> Get Balance from ATM Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

22 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι Εφαρμογή:e - Κράτηση Εισιτηρίου Κινηματογράφου 1. Ο θεατής ξεκινάει μια καινούρια κράτηση επιλέγοντας την πόλη στην οποία θέλει να παρακολουθήσει την κινηματογραφική παράσταση. Κάνει ένα σχόλιο για κάποια ταινία που έχει δει ή που σκοπεύει να δει. 2. Ο θεατής συνεχίζει επιλέγοντας την ταινία της αρεσκείας του 3. Ο θεατής επιλεγεί τον κινηματογράφο στον οποίο θέλει να δει την ταινία. 4. Ο θεατής επιλέγει τύπο προβολής (π.χ. απογευματινή, βραδινή κλπ) 5. Ο θεατής επιλεγεί μέρα παράστασης. 6. Ο θεατής επιλέγει την ακριβή ώρα παράστασης που επιθυμεί. 7. Ο θεατής επιλεγεί ένα ή περισσότερα καθίσματα. 8. Το σύστημα εμφανίζει μια αναλυτική αναφορά της συναλλαγής 9. Ο θεατής επιλέγει έναν τρόπο πληρωμής. 10. Το αντίτιμο πληρώνεται και η συναλλαγή ολοκληρώνεται. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

23 Κύριο Σενάριο επιτυχίας ή Βασική Ροή:
Στόχοι Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

24 Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 1:
Στόχοι Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 1: Τα βήματα 2 και 3 μπορούν ανά εκτελεστούν και με την αντίθετη σειρά, δηλαδή πρώτα το 3 και μετά το 2 χωρίς αυτό να αλλάξει την λειτουργικότητα της παρούσας περίπτωσης χρήσης. 7α: Ο θεατής έχει την δυνατότητα, σε περίπτωση που η κράτηση αφορά 2 ή περισσότερα καθίσματα να επιλέξει την πιθανή γειτνίαση των καθισμάτων αυτών. 8a : Αν δεν υπάρχουν καθίσματα για την παράσταση που έχει επιλέξει ο θεατής το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα πληροφορώντας τον θεατή για την πληρότητα της παράστασης και ενημερώνοντας τον για πιθανές εναλλακτικές επιλογές. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

25 Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 2:
Στόχοι Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 2: 9α : Αν ο θεατής επιλέξει να πληρώσει με μετρητά τότε το σύστημα δημιουργεί και εμφανίζει έναν κωδικό κράτησης με τον οποίο ο θεατής μπορεί να πάει στο ταμείο του κινηματογράφου και να πάρει το εισιτήριο του μέχρι και 30 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης. 9β: Αν ο θεατής επιλέξει να πληρώσει με πιστωτική κάρτα τότε το σύστημα επικοινωνεί με τρίτο λογισμικό πρόγραμμα, τον αυθεντικοποιητή πιστωτικών καρτών Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

26 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι O Administrator - 1 1α. Ο Administrator θέλει να εισάγει έναν καινούριο κινηματογράφο στο σύστημα. 1β. Εισάγει όλα τα στοιχειά του κινηματογράφου όπως όνομα κινηματογράφου, διεύθυνση, Ταχυδρομικό κώδικα, φωτογραφία του κινηματογράφου, αριθμό αιθουσών. 1γ. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα. 2α. Ο Administrator θέλει να εισάγει μια καινούρια αίθουσα στο σύστημα 2β. Εισάγει όλα τα στοιχειά της αίθουσας όπως το όνομα του κινηματογράφου που βρίσκεται η αίθουσα, το όνομα της και τον τύπο της. 2γ. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

27 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι O Administrator - 2 3α Ο Administrator θέλει να εισάγει ένα καινούριο τύπο αίθουσας στο σύστημα. 3β Εισάγει όλα τα στοιχειά του νέου τύπου αίθουσας όπως το όνομα της ο αριθμός σειρών και θέσεων. 3γ. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα. 4α. Ο Administrator θέλει να εισάγει μια καινούρια ταινία στο σύστημα 4β. Εισάγει τα απαραίτητα στοιχειά για την νέα ταινία δηλαδή το όνομα της μια φωτογραφία από κάποια αφίσα της ταινίας τους ηθοποιούς, τον σκηνοθέτη καθώς και την εταιρεία παραγωγής και διανομής. 4γ. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

28 Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ
Στόχοι O Administrator - 3 5α. Ο Administrator θέλει να εισάγει μια καινούρια παράσταση στο σύστημα 5β. Εισάγει ότι είναι απαραίτητο ώστε μια καινούρια παράσταση να καταχωρηθεί στο σύστημα. Δηλαδή επιλεγεί την ταινία, τον κινηματογράφο, την ή τις αίθουσες τις ημερομηνίες και τις ώρες προβολής. 5γ. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα. 6α. Ο Administrator θέλει να διαχειριστεί τα σχόλια των θεατών για τις ταινίες που έχουν δει. 6β. Επιλέγει να σβήσει 6γ. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

29 Κύριο Σενάριο επιτυχίας ή Βασική Ροή:
Στόχοι Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

30 Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 1:
Στόχοι Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 1: 1. Τα βήματα από 1 έως 6 του κυρίου σεναρίου επιτυχίας μπορούν να εκτελεστούν με οποιαδήποτε σειρά χωρίς να αλλάξει κάτι στο νόημα αυτής της περίπτωσης χρήσης. 2. Τα βήματα από 1 έως 6 του κυρίου σεναρίου επιτυχίας δεν είναι υποχρεωτικά. Μπορούν να εκτελεστούν μόνο αυτά που χρειάζονται για την διαχείριση των επιχειρηματικών δεδομένων και τα υπόλοιπα να παραλειφθούν χωρίς αυτό να επηρεάσει με δυσμενή τρόπο το κύριο σενάριο επιτυχίας. 3. Τα βήματα από 1 έως 6 του κύριου σεναρίου επιτυχίας μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές χρειάζεται ώστε να δημιουργηθούν, τροποποιηθούν και αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την λειτουργία του συστήματος. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

31 Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 2:
Στόχοι Επεκτάσεις ή εναλλακτικές ροές - 2: 4. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις εισαγωγής δεδομένων στα βήματα του κυρίου σεναρίου επιτυχίας αν τα δεδομένα που ο administrator προσπαθεί να εισάγει υπάρχουν ήδη τότε το σύστημα δεν επιτρέπει την διπλοεγγραφή των ίδιων δεδομένων. 5. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις εισαγωγής δεδομένων στα βήματα του κυρίου σεναρίου επιτυχίας αν ο administrator παραλείψει την εισαγωγή σημαντικών πεδίων τότε το σύστημα πληροφορεί τον administrator για την λάθος εισαγωγή και δεν αποθηκεύει δεδομένα. Παναγιώτης Σφέτσος, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Παναγιώτης Σφέτσος Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google