Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ

2 Αποστολή και Δομή Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας Τέσσερις Σχολές: Ανθρωπιστικών Σπουδών Εφαρμοσμένων Τεχνών Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Κοινωνικών Επιστημών Ανεξάρτητες Μονάδες: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Διασφάλισης Ποιότητας 25 Ιανουαρίου 2013

3 Ταυτότητα Προπτυχιακοί φοιτητές: Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Προπτυχιακοί φοιτητές:  Εγγεγραμμένοι , Ενεργοί Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Εγγεγραμμένοι , Ενεργοί Υποψήφιοι διδάκτορες: 76 Αποφοιτήσαντες: Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 8.035 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διδακτορικά: 35 25 Ιανουαρίου 2013

4 Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 727 Αριθμός μελών ΔΕΠ: 41
Προγράμματα σπουδών: 31 Προπτυχιακά 6, Μεταπτυχιακά 25 Θεματικές ενότητες: 203 Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 727 Αριθμός μελών ΔΕΠ: 41 Αριθμός μελών ΣΕΠ: 1.317 Διοικητικό Προσωπικό: 210 Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/20 25 Ιανουαρίου 2013

5 Εκπαίδευση από απόσταση: εμπλεκόμενοι και ανάγκες
Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εμπλέκονται οι: Φοιτητές Καθηγητές-σύμβουλοι Εκπαιδευτικό ίδρυμα και υπηρεσίες Παρέχοντες εξωτερικές υπηρεσίες Παρέχοντες εκπαιδευτικό περιεχόμενο Οι βασικές ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν περιλαμβάνουν: Οργάνωση μελέτης και σπουδών Επικοινωνία Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο 25 Ιανουαρίου 2013

6 Χρονοδιάγραμμα σπουδών
ΟΚΤ-ΝΟΕ ΔΕΚ - ΙΑΝ ΦΕΒ - ΜΑΡ ΑΠΡ - ΜΑΙ ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ ΑΥΓ - ΣΕΠ ΟΣΣ#1 Έναρξη ΟΣΣ#2 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #1 ΟΣΣ#3 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #2 ΟΣΣ#4 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #3 Παράδοση Γραπτής Εργασίας #1 #2 Γραπτές Εξετάσεις Επαναληπτικές Γραπτές Εξετάσεις Βαθμός Γραπτών Εργασιών ≥ 5 ? #3 #4 Βαθμός Γραπτών Εξετάσεων ΟΣΣ#5 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #4 ΝΑΙ ΙΧΟ 25 Ιανουαρίου 2013

7 Επικοινωνία Πρέπει να υποστηρίζεται ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά κυρίως ανάμεσα σε φοιτητές, καθηγητές-συμβούλους και ίδρυμα Είναι διαφόρων μορφών Σύγχρονη και ασύγχρονη Πρόσωπο με πρόσωπο ή από απόσταση Τυπική ή όχι τυπική Μπορεί να αφορά Ανακοινώσεις Φοιτητικά / οργανωτικά θέματα Αποστολή / παραλαβή γραπτών εργασιών Ερωτήσεις / απαντήσεις Τηλε-εκπαίδευση 25 Ιανουαρίου 2013

8 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Οι ΤΠΕ αποτελούν το πλέον σύγχρονο μέσο υποστήριξης των υπηρεσιών εκπαίδευσης Χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, της επικοινωνίας και της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο Περιλαμβάνουν ΕΑΠ portal & forums, ΘΕ web sites Class management, Υποβολή ΓΕ Tele-conferencing & tele-lecturing Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, content management Υποστήριξη αξιολόγησης και υπηρεσιών μητρώου 25 Ιανουαρίου 2013

9 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Αποτελεί τη βασική πηγή γνώσεων Αναπτύσσεται ειδικά για ΕΕ με βάση τις αρχές της ΑεξΑΕ Ανανεώνεται και επικαιροποιείται συνεχώς Πιστοποιείται από το ΕΕΥΕΜ Μπορεί να είναι διαφόρων μορφών Έντυπο (τόμοι, παράλληλα κείμενα, βιβλία κλπ) Ψηφιακό (υπερ-κείμενο, πολυμεσικές εφαρμογές κλπ) Μπορεί να διατίθεται μέσα από το Internet Οι γραπτές εργασίες, ερωτήσεις/απαντήσεις κλπ κάθε έτους ουσιαστικά προστίθενται στο εκπαιδευτικό υλικό 25 Ιανουαρίου 2013

10 Αποστολή Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας απευθύνεται στους φοιτητές ΚΑΙ αποφοίτους ΕΑΠ Με τη λειτουργία της: αφουγκράζεται τις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΑΠ αναφορικά με την απασχόληση και σταδιοδρομία μελετά και θα αναλύει το γενικότερο περιβάλλον απασχόλησης και σταδιοδρομίας προτείνει σχέδια εκπαιδευτικής πολιτικής και (ανα) διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ ενισχύει την απασχολησιμότητα των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΑΠ υλοποιεί δράσεις προώθησης της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα μεριμνά για τη δημοσιότητα, την προβολή, τη δικτύωση και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών 25 Ιανουαρίου 2013

11 Ρόλος 25 Ιανουαρίου 2013

12 Παρατηρητήριο για την Απασχόληση & Σταδιοδρομία
Δημιουργία εστιακού σημείου πληροφόρησης για την Σταδιοδρομία, την Απασχόληση, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα Εκπόνηση μελετών εστιασμένων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΑΠ Παραγωγή ετήσιας αναφοράς για την Απασχόληση και Σταδιοδρομία Σχεδιασμός μετα- δεδομένων Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και παραγωγή σημασιολογικών αναπαραστάσεων Ανάπτυξη εφαρμογών Web 2.0 Σχεδιασμός πλαισίου προσόντων με βάση διεθνή και εθνικά πρότυπα Σύνδεση προσόντων με τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ Προτάσεις σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής και προγραμμάτων σπουδών 25 Ιανουαρίου 2013

13 Έρευνα διερεύνησης αναγκών - προφίλ δείγματος
Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Ν= 218 (38% Α - 62% Γ) Ηλικία Μηλπ= έτη (SD = 6.36) Σχολή ΣΑΣ -> 60% ΣΚΕ ->25% Επαγ. Κατάσταση Εργαζόμενοι: 77% (42% Α – 58% Γ) Άνεργοι: 23% (23% Α – 77% Γ) Περιοχή διαμονής περ. Αθήνας: 44.2% περ. Θεσ/νικης: 11.4% Υπόλοιπη Ελλάδα: 44.4% Ν= 227 (40% Α – 60% Γ) Ηλικία Μηλμ= έτη (SD = 7.20) Σχολή ΣΑΣ -> 41% / ΣΚΕ -> 40% Επαγ. Κατάσταση Εργαζόμενοι: 94% Άνεργοι: 6% Περιοχή διαμονής περ. Αθήνας: 51.6% περ. Θεσ/νικης: 12.2% Υπόλ. Ελλάδα: 31.2% > 1πόλεις: 5% 25 Ιανουαρίου 2013

14 Επαγγελματική κατάσταση
Στο ίδιο δείγμα των προπτυχιακών φοιτητών το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από την περίοδο εγγραφής έως την περίοδο αποφοίτησης τους από το ΕΑΠ. 88% εργαζόμενοι - 12% άνεργοι (κατά την περίοδο εγγραφής) 77% εργαζόμενοι - 23% άνεργοι (κατά την αποφοίτηση) Οι άνεργοι στην πλειοψηφία τους και στις δύο χρονικές στιγμές ήταν γυναίκες Στην πλειονότητά τους αυτοί που ήταν πριν εργαζόμενοι και τώρα άνεργοι ήταν γυναίκες που κατά την εγγραφή τους στο ΕΑΠ ήταν απόφοιτοι Λυκείου 25 Ιανουαρίου 2013

15 Φύλο και Κίνητρα Το κίνητρο επιλογής προγράμματος σπουδών φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά από τα φύλο Η βελτίωση μορφωτικού επιπέδου αναδείχθηκε σαν σημαντικός παράγοντας ως προς το κίνητρο επιλογής προγράμματος σπουδών (προπτυχιακά & μεταπτυχιακά) για τις Γυναίκες Η εύρεση απασχόλησης αναδείχθηκε σαν σημαντικός παράγοντας ως προς το κίνητρο επιλογής προγράμματος σπουδών (προπτυχιακά & μεταπτυχιακά) για τις Γυναίκες 25/1/2013

16 Επικοινωνία Website: http://dasta.eap.gr/ Emails: info@dasta.eap.gr
Newsletter: 25 Ιανουαρίου 2013


Κατέβασμα ppt "Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google