Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ. Αποστολή και Δομή • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997 • Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ. Αποστολή και Δομή • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997 • Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ

2 Αποστολή και Δομή • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997 • Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας • Τέσσερις Σχολές: – Ανθρωπιστικών Σπουδών – Εφαρμοσμένων Τεχνών – Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας – Κοινωνικών Επιστημών • Ανεξάρτητες Μονάδες: – Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας – Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης – Διασφάλισης Ποιότητας 25 Ιανουαρίου 20132

3 Ταυτότητα • Προπτυχιακοί φοιτητές: – Εγγεγραμμένοι 17.786, Ενεργοί 14.720 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: – Εγγεγραμμένοι 13.330, Ενεργοί 11.741 • Υποψήφιοι διδάκτορες: 76 • Αποφοιτήσαντες: – Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 8.035 – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 13.448 – Διδακτορικά: 35 25 Ιανουαρίου 20133

4 • Προγράμματα σπουδών: 31 – Προπτυχιακά 6, Μεταπτυχιακά 25 • Θεματικές ενότητες: 203 • Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 727 • Αριθμός μελών ΔΕΠ: 41 • Αριθμός μελών ΣΕΠ: 1.317 • Διοικητικό Προσωπικό: 210 • Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/20 25 Ιανουαρίου 20134

5 Εκπαίδευση από απόσταση: εμπλεκόμενοι και ανάγκες • Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εμπλέκονται οι: – Φοιτητές – Καθηγητές-σύμβουλοι – Εκπαιδευτικό ίδρυμα και υπηρεσίες – Παρέχοντες εξωτερικές υπηρεσίες – Παρέχοντες εκπαιδευτικό περιεχόμενο • Οι βασικές ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν περιλαμβάνουν: – Οργάνωση μελέτης και σπουδών – Επικοινωνία – Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο 25 Ιανουαρίου 20135

6 Χρονοδιάγραμμα σπουδών 25 Ιανουαρίου 20136 ΟΚΤ-ΝΟΕΔΕΚ - ΙΑΝΦΕΒ - ΜΑΡΑΠΡ - ΜΑΙΙΟΥΝ - ΙΟΥΛΑΥΓ - ΣΕΠ ΟΣΣ#1 Έναρξη ΟΣΣ#2 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #1 ΟΣΣ#3 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #2 ΟΣΣ#4 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #3 Παράδοση Γραπτής Εργασίας #1 Παράδοση Γραπτής Εργασίας #2 Γραπτές Εξετάσεις Επαναληπτικές Γραπτές Εξετάσεις Βαθμός Γραπτών Εργασιών ≥ 5 ? Παράδοση Γραπτής Εργασίας #3 Παράδοση Γραπτής Εργασίας #4 Βαθμός Γραπτών Εξετάσεων ≥ 5 ?    ΟΚΤ-ΝΟΕΔΕΚ - ΙΑΝΦΕΒ - ΜΑΡΑΠΡ - ΜΑΙΙΟΥΝ - ΙΟΥΛΑΥΓ - ΣΕΠ Γραπτές Εξετάσεις Επαναληπτικές Γραπτές Εξετάσεις ΟΣΣ#5 Βαθμολόγηση Γραπτής Εργασίας #4 ΝΑΙ ΙΧΟ ΝΑΙ ΙΧΟ

7 Επικοινωνία • Πρέπει να υποστηρίζεται ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά κυρίως ανάμεσα σε – φοιτητές, καθηγητές-συμβούλους και ίδρυμα • Είναι διαφόρων μορφών – Σύγχρονη και ασύγχρονη – Πρόσωπο με πρόσωπο ή από απόσταση – Τυπική ή όχι τυπική • Μπορεί να αφορά – Ανακοινώσεις – Φοιτητικά / οργανωτικά θέματα – Αποστολή / παραλαβή γραπτών εργασιών – Ερωτήσεις / απαντήσεις – Τηλε-εκπαίδευση 25 Ιανουαρίου 20137

8 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών • Οι ΤΠΕ αποτελούν το πλέον σύγχρονο μέσο υποστήριξης των υπηρεσιών εκπαίδευσης • Χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, της επικοινωνίας και της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο • Περιλαμβάνουν – ΕΑΠ portal & forums, ΘΕ web sites – Class management, Υποβολή ΓΕ – Tele-conferencing & tele-lecturing – Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, content management – Υποστήριξη αξιολόγησης και υπηρεσιών μητρώου 25 Ιανουαρίου 20138

9 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο • Αποτελεί τη βασική πηγή γνώσεων • Αναπτύσσεται ειδικά για ΕΕ με βάση τις αρχές της ΑεξΑΕ • Ανανεώνεται και επικαιροποιείται συνεχώς • Πιστοποιείται από το ΕΕΥΕΜ • Μπορεί να είναι διαφόρων μορφών – Έντυπο (τόμοι, παράλληλα κείμενα, βιβλία κλπ) – Ψηφιακό (υπερ-κείμενο, πολυμεσικές εφαρμογές κλπ) • Μπορεί να διατίθεται μέσα από το Internet • Οι γραπτές εργασίες, ερωτήσεις/απαντήσεις κλπ κάθε έτους ουσιαστικά προστίθενται στο εκπαιδευτικό υλικό 25 Ιανουαρίου 20139

10 Αποστολή  Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας απευθύνεται στους φοιτητές ΚΑΙ αποφοίτους ΕΑΠ  Με τη λειτουργία της:  αφουγκράζεται τις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΑΠ αναφορικά με την απασχόληση και σταδιοδρομία  μελετά και θα αναλύει το γενικότερο περιβάλλον απασχόλησης και σταδιοδρομίας  προτείνει σχέδια εκπαιδευτικής πολιτικής και (ανα) διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ  ενισχύει την απασχολησιμότητα των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΑΠ  υλοποιεί δράσεις προώθησης της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα  μεριμνά για τη δημοσιότητα, την προβολή, τη δικτύωση και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών 25 Ιανουαρίου 201310

11 Ρόλος 25 Ιανουαρίου 201311

12 Παρατηρητήριο για την Απασχόληση & Σταδιοδρομία • Δημιουργία εστιακού σημείου πληροφόρησης για την Σταδιοδρομία, την Απασχόληση, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα • Εκπόνηση μελετών εστιασμένων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΑΠ – Παραγωγή ετήσιας αναφοράς για την Απασχόληση και Σταδιοδρομία • Σχεδιασμός μετα- δεδομένων Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και παραγωγή σημασιολογικών αναπαραστάσεων – Ανάπτυξη εφαρμογών Web 2.0 • Σχεδιασμός πλαισίου προσόντων με βάση διεθνή και εθνικά πρότυπα – Σύνδεση προσόντων με τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ • Προτάσεις σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής και προγραμμάτων σπουδών 25 Ιανουαρίου 201312

13 Έρευνα διερεύνησης αναγκών - προφίλ δείγματος Προπτυχιακοί • Ν= 218 ( 38% Α - 62% Γ) • Ηλικία Μ ηλπ = 39.71 έτη (SD = 6.36) • Σχολή ΣΑΣ -> 60% ΣΚΕ ->25% • Επαγ. Κατάσταση Εργαζόμενοι: 77% (42% Α – 58% Γ) Άνεργοι: 23% (23% Α – 77% Γ) • Περιοχή διαμονής περ. Αθήνας: 44.2% περ. Θεσ/νικης: 11.4% Υπόλοιπη Ελλάδα: 44.4% Μεταπτυχιακοί • Ν= 227 ( 40% Α – 60% Γ) • Ηλικία Μ ηλμ = 38.83 έτη (SD = 7.20) • Σχολή ΣΑΣ -> 41% / ΣΚΕ -> 40% • Επαγ. Κατάσταση Εργαζόμενοι: 94% Άνεργοι: 6% • Περιοχή διαμονής περ. Αθήνας: 51.6% περ. Θεσ/νικης: 12.2% Υπόλ. Ελλάδα: 31.2% > 1πόλεις: 5% 25 Ιανουαρίου 201313

14 Επαγγελματική κατάσταση • Στο ίδιο δείγμα των προπτυχιακών φοιτητών το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από την περίοδο εγγραφής έως την περίοδο αποφοίτησης τους από το ΕΑΠ. – 88% εργαζόμενοι - 12% άνεργοι (κατά την περίοδο εγγραφής) – 77% εργαζόμενοι - 23% άνεργοι (κατά την αποφοίτηση) • Οι άνεργοι στην πλειοψηφία τους και στις δύο χρονικές στιγμές ήταν γυναίκες • Στην πλειονότητά τους αυτοί που ήταν πριν εργαζόμενοι και τώρα άνεργοι ήταν γυναίκες που κατά την εγγραφή τους στο ΕΑΠ ήταν απόφοιτοι Λυκείου 25 Ιανουαρίου 201314

15 Φύλο και Κίνητρα • Το κίνητρο επιλογής προγράμματος σπουδών φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά από τα φύλο • Η βελτίωση μορφωτικού επιπέδου αναδείχθηκε σαν σημαντικός παράγοντας ως προς το κίνητρο επιλογής προγράμματος σπουδών (προπτυχιακά & μεταπτυχιακά) για τις Γυναίκες • Η εύρεση απασχόλησης αναδείχθηκε σαν σημαντικός παράγοντας ως προς το κίνητρο επιλογής προγράμματος σπουδών (προπτυχιακά & μεταπτυχιακά) για τις Γυναίκες 25/1/2013

16 Επικοινωνία • Website: http://dasta.eap.gr/ http://dasta.eap.gr/ • Emails: info@dasta.eap.gr info@dasta.eap.gr • Newsletter: http://dasta.eap.gr/Ενημερωση/Newsletter.aspx http://dasta.eap.gr/Ενημερωση/Newsletter.aspx 25 Ιανουαρίου 201316


Κατέβασμα ppt "Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ. Αποστολή και Δομή • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997 • Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google