Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΦΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΦΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΦΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πίνακας 1.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων 1996-2007 σε € ΕΤΟΣΑΞΙΑ% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 19997600000 20001290000069,7 20011550000020,2 20021850000019,4 20032400000029,7 20043070000027,9 20053980000029,6 20065180000030,2 20076475000025,0 Πηγή: εκτιμήσεις ICAP ΑΕ

3 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πίνακας 1.2 Εξέλιξη της αξίας αγοράς εισαγομένων βιολογικών τροφίμων 1999 – 2006 σε € ΕΤΟΣΑΞΙΑ% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 19991900000 2000310000063,2 2001550000077,4 2002950000072,7 20031600000068,4 20041900000018,8 20052300000021,1 20063370000046,5 Πηγή: εκτιμήσεις ICAP ΑΕ

4 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πίνακας 1.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιόλαδου 1999 – 2006 σε τόνους ΕΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΕΣΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 19991050765285 20001350970380 200114001000400 200215801130450 200319501400550 200426001900700 200532002300900 2006350024001100 ΠΗΓΉ: εκτιμήσεις ICAP

5 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πίνακας 1.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού κρασιού 1999 – 2006 σε τόνους ΕΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΕΣΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 199948070410 2000690145545 20011150250900 200218503601490 200321003701730 200435005502950 200537006303070 200640008003200 ΠΗΓΉ: εκτιμήσεις ICAP

6 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πίνακας 1.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών εσπεριδοειδών 1999 – 2006 σε τόνους ΕΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΕΣΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 199937003450250 200084507700750 2001860069001700 2002900067502250 20031200078004200 2004950061503350 2005850055202980 2006700047002300 ΠΗΓΉ: εκτιμήσεις ICAP

7 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συστάδα 1 ‘ΒΙΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΙ 10% του δείγματος Αρκετά εύποροι νεαρότεροι Δίνουν προσοχή στο διαιτολόγιο τους Ενοχλούνται από την χρήση χημικών Βρίσκουν διαφορές μεταξύ βιολογικών και συμβατικών τροφίμων Πολύ μεγάλη προθυμία πληρωμής (40% επιπλέον της τιμής των συμβατικών) Μέτρια κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αλλά δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο Δεν έχει σημασία η εμφάνιση ή γεύση αλλά ενδιαφέρονται για ποικιλία

8 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συστάδα 2 ‘ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ’ 80% του δείγματος Ανύπαντροι μέσης ηλικίας Δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο Δεν γνωρίζουν αρκετά γύρω από τα βιολογικά προϊόντα Αγοράζουν σπάνια βιολογικά τρόφιμα Μικρή σχετικά προθυμία να πληρώσουν επιπλέον τιμή Ενδιαφέρονται πολύ για την εμφάνιση και την γεύση των τροφίμων Προτιμούν αγορές κοντά στο σπίτι Ενόχληση από την έλλειψη ποικιλίας

9 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συστάδα 3 ‘ΒΙΟΜΑΧΗΤΙΚΟΙ’ 10% του δείγματος Όχι τόσο εύποροι Προσέχουν την ισορροπία στο διαιτολόγιο τους Ενοχλούνται από την χρήση χημικών Ενδιαφέρονται για πιστοποίηση Αφιερώνουν πολύ χρόνο για αγορές Γνώση για τα βιολογικά προϊόντα

10 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συστάδα 1 ‘ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 92% του δείγματος Εύποροι Μικρότερη ισορροπία στο διαιτολόγιο Δεν ενοχλούνται από χρήση χημικών Δεν ενδιαφέρονται για πιστοποίηση Απρογραμμάτιστες αγορές τροφίμων Δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο Σπάνια αγοράζουν βιολογικά τρόφιμα Δεν βρίσουν διαφορές μεταξύ βιολογικών και συμβατικών τροφίμων

11 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συστάδα 2 ‘ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ’ 7% του δείγματος Σχετικά εύποροι Δεν ενοχλούνται από χρήση χημικών Δεν ενδιαφέρονται για πιστοποίηση Δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο Γνώση για τα βιολογικά προϊόντα Αγοράζουν σπάνια βιολογικά τρόφιμα Προθυμία να πληρώσουν επιπλέον τιμή Ενόχληση από την έλλειψη ποικιλίας

12 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συστάδα 3 ‘ΒΙΟΜΑΧΗΤΙΚΟΙ’ 1% του δείγματος Όχι τόσο εύποροι Προέχουν πολύ την ισορροπία στο διαιτολόγιο τους ενοχλούνται από την χρήση χημικών Ενδιαφέρονται για πιστοποίηση Αφιερώνουν πολύ χρόνο για αγορές Γνώση για τα βιολογικά προϊόντα

13 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14 Σχήμα 3.2 Καλλιεργούμενες εκτάσεις βιολογικών προϊόντων

15 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σχήμα 3.3 Βιολογικές καλλιέργειες κατά περιφέρεια (2005)

16 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σχήμα3.4 Κύριοι νομοί εκτροφής βιολογικών προβάτων

17 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σχημα3.5 Κύριοι νομοί εκτροφής βιολογικών πουλερικών

18 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σχήμα3.6 Κύριοι νομοί εκτροφής βιολογικών μελισσών

19 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σχήμα3.7 Κύριοι νομοί εκτροφής βιολογικών βοοειδών

20 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σχήμα 3.8 Κύριοι νομοί εκτροφής βιολογικών αιγών

21 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σχήμα 3.9 Κύριοι νομοί εκτροφής βιολογικών χοίρων

22 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Στρατηγική διείσδυσης  α) να ενθαρρυνθούν οι σημερινοί πελάτες (βιομαχητικοί) να αγοράζουν περισσότερα βιολογικά προϊόντα,  β) να προσελκυστεί η ομάδα των πελατών «βιοδιαιτητικοί» οι ανάγκες των οποίων είναι δυνατό να ικανοποιηθούν,  γ) να πειστούν όσοι δεν χρησιμοποιούν βιολογικά προϊοντα

23 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Στρατηγική ανάπτυξης:  α) τα βιολογικά να έχουν την ίδια εικόνα και εμφάνιση με τα συμβατικά  β) η προώθηση να προσανατολίζεται στην αύξηση της γνώσης και της δοκιμής  γ) οι εγγυήσεις που αφορούν την προέλευση των βιολογικών να αποδεικνύονται εύκολα  δ) να εξασφαλίζεται η διαρκής τροφοδοσία των σημείων λιανικής πώλησης

24 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  -επικοινώνησε την ανωτερότητα των βιολογικών σχετικά με την υγεία, το περιβάλλον, την διαβίωση των ζώων, την γεύση κ.α.,  -επικοινώνησε την τοπική προέλευση των προϊόντων και ενθάρρυνε επισκέψεις σε βιολογικά αγροκτήματα όπου περιέγραψε την ιστορία παραγωγής του βιολογικού προϊόντος,  - η καλύτερη γεύση των βιολογικών προϊόντων χρειάζεται και να προωθείται, και να γίνουν προωθητικές ενέργειες δοκιμής του προϊόντος,  - εκπαίδευσε τους καταναλωτές πώς να το διακρίνουν από άλλα προϊόντα,

25 Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΦΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google