Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίπλωμα σε Διεθνές Εμπόριο & Logistics. Ένα πρόγραμμα που αναγνωρίζεται, υποστηρίζεται και ελέγχεται από τους: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίπλωμα σε Διεθνές Εμπόριο & Logistics. Ένα πρόγραμμα που αναγνωρίζεται, υποστηρίζεται και ελέγχεται από τους: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίπλωμα σε Διεθνές Εμπόριο & Logistics

2 Ένα πρόγραμμα που αναγνωρίζεται, υποστηρίζεται και ελέγχεται από τους: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L.) ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)

3 Υλοποίηση:

4 1. Οι Στόχοι του Προγράμματος. Nα προετοιμάσει στελέχη που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας διεθνοποιημένης οικονομίας και της ανάγκης για επιμέλεια στις μετακινήσεις και τις αποθηκεύσεις των προϊόντων και των πρώτων υλών Τα άτομα αυτά χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, η οποία δεν προσφέρεται σήμερα από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι φορείς, τα μέλη των οποίων έχουν τις ανάγκες αυτές, οι Σύνδεσμοι Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics διαπιστώνουν ότι χρειάζεται ένα ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ το οποίο, πέραν των υφισταμένων επί μέρους βραχυχρόνιων σεμιναρίων, να εκπαιδεύει σωστά και ολοκληρωμένα τους νέους για να επανδρώσουν τις εταιρίες/επιχειρήσεις μέλη τους.

5 2. Προς ποιους Απευθύνεται Προς δύο οι ομάδες ενδιαφερομένων : • Τα νέα άτομα, τα οποία επιθυμούν να σπουδάσουν ένα επάγγελμα, το οποίο έχει προοπτικές απασχόλησης, μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο ανεργίας. Τα άτομα αυτά θα παρακινηθούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα «επικυρωμένο» από τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου, οι οποίοι και δηλώνουν ότι τους χρειάζονται άτομα με τα προσόντα αυτά, είναι δε έτοιμοι να τα προτιμήσουν για πρόσληψη όταν προγραμματίζουν την κάλυψη των αναγκών τους. •· Τους ήδη εργαζόμενους στον κλάδο των διαμεταφορέων και των εξαγωγικών-εισαγωγικών επιχειρήσεων, γιατί με τον τρόπο αυτό είτε εξοπλίζουν την επιχείρηση με εξειδικευμένο προσωπικό, είτε εγγράφουν υποθήκες για την ανέλιξη τους στην ιεραρχία, αλλά και για την ανάληψη υπεύθυνων θέσεων, οι οποίες απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες.

6 3. Χαρακτηριστικά του προγράμματος Α) Υπάρχουν δυο προγράμματα, τα οποία προσφέρονται σε δυο ETH: 1o ΕΤΟΣ Το Certificate 2o ΕΤΟΣ Το Diploma Β) Τα προγράμματα προσφέρονται από 4 ώρες/ημέρα., σε 2 απογεύματα ανά εβδομάδα (ΔΕΥ έως και ΠΕΜ) Οι 4 ώρες / ημέρα πραγματοποιούνται με το πιο κάτω πρόγραμμα 17:30 – 19:00 2 ώρες 19:00 - 19:30 διάλειμμα 20:00 – 21:00 2 ώρες

7 Γ) Το DIPLOMA προσφέρεται σε 2 εξειδικεύσεις: •DIPLOMA IN INTERNATIONAL TRADE •DIPLOMA IN TRANSPORTATION & LOGISTICS Επιλέγονται τα αντίστοιχα 2 μαθήματα επιλογής (Α ή Β) στα εξάμηνα 3 και 4 Για την ολοκλήρωση του όλου προγράμματος χρειάζονται και τα δυο έτη. Είναι δυνατόν υπό προϋποθέσεις και μετά από διαδικασία η κατ’ ευθείαν εγγραφή στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος ή η απαλλαγή για ορισμένα μαθήματα για όσους έχουν τις γνώσεις ή/και την προϋπηρεσία.

8 Λοιπά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι  4 μαθήματα ανά εξάμηνο, 8 μαθήματα /έτος, 16 μαθήματα το πρόγραμμα σε 2 έτη  600 ώρες/ πρόγραμμα 2 ετών  36 ώρες /μάθημα  150 ώρες / εξάμηνο  300 ώρες / έτος  32 εβδομάδες / έτος, 16 Εβδομάδες ανά εξάμηνο  4 εξάμηνα συνολικά, 2 εξάμηνα ανά έτος  Η διδασκαλία και η αξιολόγηση γίνονται στην Ελληνική  Για κάθε μάθημα συνιστάται ένα βασικό βιβλίο στην Ελληνική και δίδεται πίνακας συνιστώμενων βιβλίων  Στους φοιτητές δίδονται και σημειώσεις των καθηγητών

9 Λοιπά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι  Oι σπουδές ρυθμίζονται από Κανονισμό Σπουδών  Το κάθε μάθημα αξιολογείται με εργασίες και εξετάσεις.  Εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου  Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός σε ΟΛΑ τα μαθήματα για την απόκτηση του Certificate / Diploma  Το πρόγραμμα διευθύνεται από το Διευθυντή του Προγράμματος  Tα μαθήματα αρχίζουν κάθε φθινόπωρο τουλάχιστον.  Για τη συγκρότηση ενός τμήματος χρειάζονται τουλάχιστον 10 εγγραφές.

10 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 2 έτη: 4. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΤΟΣ Α : CERTIFICATE Εξάμηνο I ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 111ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 112ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 113ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 114LOGISTICS & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Σύνολο Ωρών 150 Εξάμηνο II ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 121ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 122ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΟΔΙΚΕΣ/ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ/ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ/ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ) 123ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 124ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Σύνολο Ωρών 150 ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 300 ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜ Ι + ΙΙ απονέμεται το CERTIFICATE

11 ΈΤΟΣ B : DIPLOMA Εξάμηνο III ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 211ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 212ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 213ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 214 AΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ & ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 214 BΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Σύνολο Ωρών 150 Εξάμηνο ΙV ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 221ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS & ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 212ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ - TRANSIT 223ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ) 224 AΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 224 BΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σύνολο Ωρών 150 ME ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 300 ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜ ΙΙΙ+ IV απονέμεται το DIPLOMA

12 5. Ο τίτλος σπουδών. Αποτελεί ένα «πιστοποιητικό» ότι οι φέροντες (και οι φέρουσες) είναι κατάλληλα εκπαιδευμενοι/μενες για να ανταποκριθούν στις ειδικές απαιτήσεις του επαγγέλματος που οι φορείς εκπροσωπούν, ότι δηλαδή θα αποτελούν ανά πολύτιμο στέλεχος των επιχειρήσεων τους. Απονέμεται από τους φορείς Σ.Ε.Β.Ε. και ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L., οι οποίοι υποστηρίζουν και επικυρώνουν το πρόγραμμα. Τούτο δε διότι το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο από τους φορείς, οι οποίοι πιστεύουν ότι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων τους σε δεξιότητες για την εκτέλεση με επιτυχία της εργασίας τους

13 6. Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εκτελεστικό στέλεχος σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές, μεταφορικές, διαμεταφορικες ιδίως διεθνών μεταφορών και επιχειρήσεις με αποθηκευτικές υπηρεσίες και logistics Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εισαγωγών – εξαγωγών, μεταφορών, αποθηκεύσεων και γενικότερα διακινήσεως εμπορευμάτων Μελετητής σε θέματα οργάνωσης της διακίνησης και αποθήκευσης των εμπορευμάτων Ειδικό στέλεχος σε θέματα εξαγωγών/εισαγωγών και διακίνησης/διαμεταφοράς εμπορευμάτων με τη χρήση όλων των μέσων και μεθόδων μεταφοράς και αποθήκευσης. Οι διπλωματούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κάτωθι θέσεων:

14 7. Οι φορείς του Προγράμματος 7.1 Ο Σ.Ε.Β.Ε. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) ιδρύθηκε στο 1974 στη Θεσσαλονίκη, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελεί δε σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα με πάνω από 600 επιχειρήσεις – μέλη. Στόχος του Συνδέσμου είναι η επαγγελματική στήριξη των μελών του στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους Αναπτύσσει τις δραστηριότητες του σε 4 περιοχές •Στήριξη έρευνας Ξένων Αγορών •Στήριξη προώθησης Ελληνικών προϊόντων •Γ.Συνδικαλιστική στήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων •Δ.Στήριξη ανάπτυξης Ελληνικών Εξαγωγών Στις περιοχές Β και Δ ανάγεται και η προώθηση της εξειδικευμένης εκπαίδευσης με τις εξαγωγές, το διεθνές εμπόριο και τις μεταφορές.

15 7.2 Ο ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1932. Οι σκοποί του ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.& L. από τις ιδρύσεως του μέχρι και σήμερα επικεντρώνονται στα κάτωθι βασικά σημεία: Τη μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που αφορούν τη διαμεταφορά •Την ανάπτυξη και διευκόλυνση των Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών της χώρας •Την εκπροσώπηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (ειδικότερα στις Δημόσιες Αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) του τομέα της Διαμεταφοράς •Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και συναφείς Οργανώσεις, επιτροπές, συμβούλια, εκδηλώσεις κλπ.

16 7.3 TΑ ICBS BUSINESS SCHOOLS To ICBS Thessaloniki Business School ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση (Βusiness Studies). To ICBS Athens Business School ιδρύθηκε το 1997 και το ICBS Larissa Business School το 2002.

17 Η φιλοσοφία και η επιτυχία του ICBS Business School, βασίζεται στο ακόλουθο – αυστηρά δομημένο- τετράπτυχο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Έμπειρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, που συνδυάζει την ακαδημαϊκή υποδομή με την πολυετή πρακτική. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τέλεια προσαρμοσμένα και εναρμονισμένα στις σύνθετες ανάγκες της αγοράς. Αναγνωρισμένα από τους επαγγελματικούς φορείς. ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Με γνώμονα την ανάπτυξη γόνιμου και άμεσου εκπαιδευτικού κλίματος και με σκοπό την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του συνιστούν το ιδανικό πάντρεμα λειτουργικότητας και υψηλής αισθητικής, σύμφωνα με τα πρότυπα των μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού

18 8. Το Κόστος του προγράμματος ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2003-2004 • TEΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ500 € • ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2000 € ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ : •Τα τέλη εγγραφής κάθε προγράμματος καταβάλλονται με την εγγραφή. •Τα δίδακτρα του προγράμματος καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 1.000 ΕΥΡΩ.

19 9. Πληροφορίες – Εγγραφές ICBS Business School ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΘΗΝΑΛΑΡΙΣΑ Γαλήνη Ωραιοκάστρου 570 13 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 698598, Fax : 2310 697795 Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 111 44 Αθήνα Τηλ: 210 2114671-4, Fax : 210 2114675 6ο χλμ Λάρισας – Νίκαιας 41500 Λάρισα Τηλ:2410 671177 Fax :2410 671 www.icbs.gr


Κατέβασμα ppt "Δίπλωμα σε Διεθνές Εμπόριο & Logistics. Ένα πρόγραμμα που αναγνωρίζεται, υποστηρίζεται και ελέγχεται από τους: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google