Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ.

2 Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή

3 Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία  Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 2-ετούς φοίτησης από τις οποίες αποφοιτούσαν εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης.  Από τη χρονιά εκείνη άρχισε να λειτουργεί το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. το οποίο ιδρύθηκε το 1983.

4 Π.Τ.Δ.Ε. Το ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

5 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι σε θέση να παρέχει:  Προπτυχιακό κύκλο σπουδών  Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και  Διετή επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»

6 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Δομή του Τμήματος  Το ΠΤΔΕ είναι χωρισμένο σε τρεις Τομείς:  Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών  Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών  Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού

7 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Σήμερα το Τμήμα αποτελείται από  29 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού + 2 των οποίων εκκρεμεί ο διορισμός  3 μέλη Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού  11 μέλη Διοικητικού Προσωπικού (8 στη Γραμματεία – 2 στη Βιβλιοθήκη – 1 στη νησίδα Η/Υ)  2 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού.  Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί: 8 στο ΠΤΔΕ, 3 στη μειονοτική εκπαίδευση και 1 για το Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»

8 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Στο Τμήμα είναι εγγεγραμμένοι:  2143 φοιτητές/τριες  10 μεταπτυχιακοί φοιτητές  158 υποψήφιοι διδάκτορες  110 μετεκπαιδευόμενοι στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»

9 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Το ΠΤΔΕ μεταφέρθηκε στις καινούργιες του εγκαταστάσεις το Ακαδημαϊκό έτος 2002-03.  Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούνται από το κτίριο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.  Διατήρησε όμως και τις παλιές, στο χώρο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, όπου στεγάζεται το μεγάλο Αμφιθέατρο, τα εργαστήρια και το Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός».  Στο μέλλον, πρόκειται οι νέες εγκαταστάσεις να επεκταθούν με την προσθήκη δύο πτερύγων στα πλαϊνά τμήματα του Πύργου.

10

11 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Οι σπουδές στο ΠΤΔΕ διαρκούν τέσσερα χρόνια.  Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές παρακολουθούν 20 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 υποχρεωτικό επιλογής, 19 επιλεγόμενα, και μία ξένη γλώσσα.  Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου είναι, το λιγότερο, 37 στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια επιλέξει να κάνει και διπλωματική εργασία.

12 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Δεν είναι δυνατή η απόκτηση του πτυχίου χωρίς την επιτυχή εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα.  Το ίδιο ισχύει για τις Πρακτικές Ασκήσεις.

13 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Το τελευταίο έτος σπουδών αναλώνεται με τη διενέργεια των πρακτικών ασκήσεων. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ασκούνται, με τη βοήθεια εν ενεργεία εκπαιδευτικών (αποσπασμένων) και μελών του Τμήματος και σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό Δημοτικών Σχολείων της Θεσσαλονίκης, στη διενέργεια μαθημάτων μέσα σε σχολικές τάξεις.

14 Π.Τ.Δ.Ε. (Το Τμήμα)  Αυτές οι ασκήσεις διαρκούν καθ’ όλη την Ακαδημαϊκή χρονιά ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες, μετά την αποφοίτηση, να έχουν αποκτήσει μία εμπειρία από την εργασία μέσα στην τάξη.

15 Π.Τ.Δ.Ε. Τομείς Απασχόλησης

16 Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης) Σήμερα οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης μετά από εξετάσεις του ΑΣΕΠ.  Το σχολικό έτος 2011-12 διορίστηκαν 42 δάσκαλοι/λες.

17  Ένας αριθμός αποφοίτων (άγνωστος κάθε χρόνο) γίνεται δεκτός αρχικά ως Αναπληρωτές Δάσκαλοι/λες είτε στην αρχή του σχολικού έτους είτε κατά τη διάρκειά του.  Το σχολικό έτος 2011-12 διορίστηκαν 2158 δάσκαλοι (σε σχολικά κενά + ΕΣΠΑ) Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

18  Αντίστοιχα, μπορούν να βρουν εργασία στο αντικείμενό τους στην ιδιωτική εκπαίδευση, αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

19  Τα Δημόσια Δημοτικά σχολεία χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό θέσεων των εκπαιδευτικών. Έτσι υπάρχουν από Μονοθέσια (μόνο ένας εκπαιδευτικός) μέχρι και σχολεία που έχουν περισσότερες από 12 θέσεις. Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

20  Οι ώρες απασχόλησης στα σχολεία της Δημόσιας Εκπαίδευσης ποικίλλουν ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τον τύπο του σχολείου (βλ. Πίνακα). Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

21 Χρόνια προϋπηρεσίας Ώρες διδασκαλίας Ανεξαρτήτως χρόνου και θέσης 25 έως 10 χρόνια24 10 - 1523 15 - 2022 >2521 Τύπος Σχολείου 1θέσια, 2θέσια, 3θέσια 4θέσια και πάνω

22  Στις παραπάνω ώρες θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον ώρες λόγω της απασχόλησης των εκπαιδευτικών εκτός σχολείου και σχολικού ωραρίου.  Οι ώρες αυτές προκύπτουν από την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας (συνήθως αυτή γίνεται στο σπίτι, π.χ. κατασκευή χειροτεχνημάτων). Π.Τ.Δ.Ε. (Τομείς απασχόλησης)

23 Π.Τ.Δ.Ε. Αμοιβές

24  Ο μισθός του νεοδιορισμένου εκπαιδευτικού διαφέρει από τον μισθό του εκπαιδευτικού που υπηρετεί πολλά χρόνια στην εκπαίδευση λόγω διαφορετικής βαθμολογικής κατάταξης. Οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται μισθολογικά ανάλογα με τον βαθμό που βρίσκονται. Οι βαθμοί είναι 6 και κάθε βαθμός χωρίζεται σε επιμέρους κλιμάκια.  Όμως οι αμοιβές διαφέρουν ανάλογα και με τη σχέση εργασίας που έχουν (μόνιμοι/ αναπληρωτές). Π.Τ.Δ.Ε. (Αμοιβές)

25  Σήμερα (Ιανουάριος 2012 ) οι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής (καθαρό ποσό):  του αναπληρωτή είναι περίπου 930 € το μήνα  του νεοδιορισμένου είναι 681 € τον πρώτο χρόνο και 800 € τον δεύτερο και τρίτο Π.Τ.Δ.Ε. (Αμοιβές)

26  Για ορισμένους, μία από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός είναι ο τόπος του πρώτου διορισμού που συνήθως είναι μακριά από τον τόπο του ή τον χώρο συμφερόντων του. Αυτό σημαίνει αυξημένα έξοδα διαβίωσης. Π.Τ.Δ.Ε. (Αμοιβές)

27 Π.Τ.Δ.Ε. Μετεκπαίδευση

28 Π.Τ.Δ.Ε. (Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»)  Στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ λειτουργεί τα τελευταία 12 χρόνια το Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»  Το Διδασκαλείο αποτελεί το χώρο μετεκπαίδευσης των εν ενεργεία δασκάλων.

29 Π.Τ.Δ.Ε. (Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»)  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διδασκαλείο έχουν δάσκαλοι/λες που έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στην Ιδιωτική ή Δημόσια εκπαίδευση και λιγότερα από 25 (συμπεριλαμβανομένων των χρόνων υπηρεσίας ως αναπληρωτής/τρια).

30 Π.Τ.Δ.Ε. (Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»)  Η επιλογή γίνεται κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 7 Διδασκαλεία (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Ιωάννινα – Ρόδο – Ρέθυμνο - Αλεξανδρούπολη)  Το έτος 2011 δεν προκυρήχθηκαν εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και έτσι δεν υπάρχουν πλέον μετεκπαιδευόμενοι στο Α΄ έτος σπουδών.  Για το έτος 2012 και στο μέλλον είναι άγνωστο τι θα ισχύσει επειδή δεν υπάρχει καμία απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας.

31 Π.Τ.Δ.Ε. (Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»)  Η φοίτηση είναι διετής, με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν στα σχολεία τους αλλά βρίσκονται ως αποσπασμένοι στα Διδασκαλεία.  Στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» μπορεί να επιλέξει κάποιος μία από τις δύο κατευθύνσεις: α) Γενική Αγωγή και β) Ειδική Αγωγή.

32 Π.Τ.Δ.Ε. (Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»)  Το Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 27-29 (Περιοχή Ράδιο Σίτυ).

33 Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» Αίθουσα Διδασκαλίας

34 Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» Αίθουσα Διδασκαλίας

35 Π.Τ.Δ.Ε. Χρήσιμες Ιστοσελίδες  Π.Τ.Δ.Ε.  http://www.eled.auth.gr  Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός»  http://www.didaskaleiodglinos.gr/#


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google