Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 1

2 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Η ΓΥΣ ιδρύθηκε το 1889 και βασική της αποστολή είναι: « Η γεωγραφική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και η εξυπηρέτηση των Δημόσιων Φορέων και του πολίτη με γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα»

3 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΓΥΣ •Έχει ιδρύσει και Υποστηρίζει τα Εθνικά Γεωδαιτικά και Γεωφυσικά Δίκτυα: •Τριγωνομετρικό Δίκτυο (30.000 σημεία) •Χωροσταθμικό Δίκτυο (11.000 σημεία) •Βαρυτομετρικό Δίκτυο (10.000 σημεία) •Παράγει πλήρη σειρά τοπογραφικών χαρτών σε κλίμακες από 1:5000 έως 1:1.000.000, σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. •Παράγει 50 διαφορετικά είδη χαρτών που αντιστοιχούν σε 13.000 περίπου Φύλλα Χάρτου •Διαθέτει διαχρονικό αρχείο 300.000 αεροφωτογραφιών που εμπλουτίζεται κάθε έτος.

4 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: 1: 25.000 (300 Φ.Χ από 1250) 1: 50.000 (387 Φ.Χ) 1: 100.000 (128 Φ.Χ) 1: 250.000 ( 32 Φ.Χ) 1: 500.000 ( 10 Φ.Χ) 1:1.000.000 ( 6 Φ.Χ)

5 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:500 - 1:5.000 (12000 Διαγράμματα)

6 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Διαχρονικό αρχείο 300.000 αεροφωτογραφιών από το 1939

7 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 7 ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ψηφιακά μοντέλα εδάφους ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΣ

8 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 8 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Διανυσματικά Δεδομένα

9 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 9 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΑΡΤΕΣ ΜΟΡΦΗΣ RASTER

10 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 10 Όλα τα γεωγραφικά δεδομένα που παράγονται για τον Ελλαδικό χώρο βασίζονται λιγότερο η περισσότερο σε δεδομένα ή χάρτες της ΓΥΣ.

11 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 11 Όλα τα παραπάνω γεωδαιτικά, γεωφυσικά στοιχεία και χαρτογραφικά προϊόντα χορηγούνται στις Δημόσιες Υπηρεσίες και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και αποτελούν το βασικό και μοναδικό ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο της χώρας, απαραίτητο για αναπτυξιακά έργα και εξυπηρέτηση πλήθους αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

12 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 12 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συνέχεια) Η εξυπηρέτηση των φορέων και του πολίτη γίνεται με αλληλογραφία ή προσέλευση των ενδιαφερομένων στη ΓΥΣ με τα παρακάτω μειονεκτήματα:  Δυσκολία εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων κυρίως σε περιοχές εκτός Αθηνών ή στο Εξωτερικό.  Ανεπαρκής ενημέρωση του πολίτη για τα διαθέσιμα γεωγραφικά προϊόντα. Τέλος υπάρχει αναποτελεσματική διαχείριση των χορηγουμένων γεωγραφικών υλικών. (συνέχεια) Η εξυπηρέτηση των φορέων και του πολίτη γίνεται με αλληλογραφία ή προσέλευση των ενδιαφερομένων στη ΓΥΣ με τα παρακάτω μειονεκτήματα:  Δυσκολία εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων κυρίως σε περιοχές εκτός Αθηνών ή στο Εξωτερικό.  Ανεπαρκής ενημέρωση του πολίτη για τα διαθέσιμα γεωγραφικά προϊόντα. Τέλος υπάρχει αναποτελεσματική διαχείριση των χορηγουμένων γεωγραφικών υλικών.

13 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 13 To Έργο Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, τη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του πολίτη, την ορθολογιστικότερη διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων σε επίπεδο χώρας και τη συμπλήρωση των υπαρχόντων γεωγραφικών δεδομένων, η ΓΥΣ σχεδίασε και υλοποιεί έργο του οποίου η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους του Γ’ ΚΠΣ. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωγραφικών προϊόντων – δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στην δημιουργία κόμβου για τη διάχυση της Γεωγραφικής Πληροφορίας μέσω του διαδικτύου με τη χρήση τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην ψηφιοποίηση του τμήματος του αρχείου της ΓΥΣ που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή και στην δημιουργία νέων ψηφιακών γεωγραφικών προϊόντων και ένταξή τους στο σύστημα διαχείρισης και διάχυσης.

14 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 14 To Έργο Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το μοντέλο ανάπτυξης τεσσάρων επιπέδων που παρουσιάζεται στην σχετική Πρόσκληση, καλύπτοντας μέχρι και το 4ο Επίπεδο: • Εργασίες του Επιπέδου 2: «Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του συνόλου ή μέρους των διαθέσιμων χωρικών δεδομένων, καθώς και διαμόρφωση συστήματος Μεταδεδομένων για όλες τις μορφές δεδομένων» περιλαμβάνονται στο υποέργο 3 (ψηφιοποίηση) και στα υποέργα 2 και 3 (μεταδεδομένα) αντίστοιχα, • Εργασίες του Επιπέδου 3: «Δημιουργία κόμβων στο διαδίκτυο, από τον κάθε φορέα, για πληροφόρηση και ψηφιακή διάθεση των δεδομένων στους πολίτες» περιλαμβάνονται στο υποέργο 2, • Εργασίες του Επιπέδου 4: «Δημιουργία νέων ψηφιακών δεδομένων από τους συμμετέχοντες φορείς για κάλυψη εύρους δεδομένων σε εθνικό επίπεδο» περιλαμβάνονται στο υποέργο 4.

15 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 15 To Έργο -Υποέργα Το έργο συνίσταται στα εξής επιμέρους υποέργα : 1.Υποέργο 1 : Τεχνικός Σύμβουλος 2.Υποέργο 2 : Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης – Διάχυσης Γεωγραφικής Πληροφορίας 3.Υποέργο 3 : Μετατροπή αναλογικών γεωγραφικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή 4.Υποέργο 4 : Παραγωγή Νέων Ψηφιακών Γεωγραφικών Προϊόντων

16 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 16 Υποέργο 1 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ Oι υπηρεσίες που θα παράσχει ο Τεχνικός Σύμβουλος θα είναι: Παρακολούθηση Συμβάσεων Εργολάβου και Πιθανών Υπεργολάβων Τεχνική κυρίως παρακολούθηση της σύμβασης για τον προσδιορισμό των παραδοτέων, του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας του έργου (αν έχει προσδιοριστεί). Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου Παρακολούθηση των εργασιών υλοποίησης του έργου σε επίπεδο πληρότητας του αντικειμένου υλοποίησης, σε κάθε στάδιο του έργου, αποκλίσεις από την ποιότητα, τα χρονοδιαγράμματα, και τις τεχνικές υλοποίησης. Τεκμηρίωση εργασιών παρακολούθησης Καταγραφή των εργασιών παρακολούθησης σε επίπεδο προόδου εργασιών, τεχνικών και διοικητικών θεμάτων, και πρακτικών συσκέψεων. Τεκμηρίωση προτάσεων διαχείρισης Κάθε πρόβλημα στην υλοποίηση του έργου συνοδεύεται και από μια πρόταση επίλυσής του από τον διαχειριστή του έργου. Οι προτάσεις τεκμηριώνονται τόσο στο επίπεδο συγγραφής τους όσο και στο επίπεδο παρακολούθησης της εξέλιξής τους (αποδοχή, υλοποίηση, τροποποίηση, κλπ). Διαχείριση κινδύνων / απροόπτων Τεκμηρίωση των κινδύνων και απροόπτων που παρουσιάζονται ή προβλέπεται να παρουσιαστούν στο έργο από τον ανάδοχο ή από τον ίδιο το φορέα υλοποίησης. Η τεκμηρίωση δεν περιορίζεται απλά στην καταγραφή αλλά και στη διατύπωση λύσεων διαχείρισης των κινδύνων. Διαχείριση αλλαγών Τεκμηρίωση των αλλαγών που εντάσσονται στο σύστημα σε επίπεδο απαιτήσεων, λειτουργικότητας του συστήματος, και επιρροής στο τελικό αποτέλεσμα. Η διαχείριση των αλλαγών περιλαμβάνει τον προγραμματισμό ένταξής τους στο σύστημα, την αναγνώριση του αντίκτυπου στο σύστημα, τις τεχνικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις υλοποίησης των αλλαγών αυτών, κλπ. Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη ενός αναλυτικού συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης όλων των παραπάνω υποέργων και την υποστήριξη της ΚΤΠ Α.Ε με υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στην παρακολούθηση υλοποίησης τους.

17 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 17 Μια αρχική σύλληψη της τεχνικής αρχιτεκτονικής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Διάχυσης των Γεωγραφικών Πληροφοριών παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα Αρχιτεκτονική Συστήματος Διαχείρισης – Διάχυσης Γεωγραφικής Πληροφορίας

18 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 18 Υποέργο 2 - Enterprise Portal – Λειτουργικό υποσύστημα σύνθεσης & διάχυσης πληροφοριών Το υποσύστημα αυτό θα αποτελεί την κοινή και ολοκληρωμένη επιφάνεια αλληλεπίδρασης του χρήστη του Διαδικτύου, αλλά και του εσωτερικού χρήστη του συστήματος μέσα από ένα ενιαίο, φιλικό προς το χρήστη, πλήρως παραμετροποιήσιμο web interface. Το Enterprise Portal θα δώσει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση από ένα και μόνο σημείο (single point of access) σε πληροφορίες με ετερογενείς μορφές χρησιμοποιώντας έναν απλό Web browser.

19 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 19 Υποέργο 2 - Enterprise Portal – Λειτουργικό υποσύστημα σύνθεσης & διάχυσης πληροφοριών Το υποσύστημα αυτό θα υποστηρίζει επιτυχώς τουλάχιστον τα ακόλουθα: • Παρουσίαση καταλόγου διατιθέμενων προϊόντων. • Σύνθετες χωρικές αναζητήσεις σε πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης μέσω διασύνδεσης με το Υποσύστημα σύνθεσης χαρτογραφικών προϊόντων και διαχείρισης χαρτογραφικών αναζητήσεων. • Σύνθετες αναζητήσεις / δυνατότητα σύνθεσης εξειδικευμένων χαρτογραφικών προϊόντων βάσει των επιλογών του χρήστη. • Υποστήριξη καλαθιού αγοραστή (shopping basket) και διαδικασιών πληρωμής και επιλογής τρόπου αποστολής των προϊόντων. • Υποστήριξη συμβουλευτικών δυνατοτήτων για την διευκόλυνση της αναζήτησης και επιλογής του πελάτη, βάσει ερωτηματολογίου. • Υποστήριξη πρότασης προεπιλεγμένων προϊόντων στον πελάτη με βάση το ιστορικό αγορών του. • Πρόκληση της έναρξης διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου.

20 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 20 Υποέργο 2 - Λειτουργικό Υποσύστημα Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών Το υποσύστημα αυτό θα υποστηρίζει : • Την διαχείριση όλων των τύπων των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων (vector, raster, matrix, text) σε περιβάλλον ΓΣΠ με βάση διεθνή πρότυπα και με κατάλληλη αξιοποίηση της πληροφορίας των μεταδεδομένων που θα είναι ενσωματωμένη σε όλα τα παραπάνω ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα. • Την παραγωγή νέων ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων και την ένταξή τους στη βάση δεδομένων της ΓΥΣ, ώστε να γίνονται άμεσα διαθέσιμα στους τελικούς χρήστες. • Σύνθετες χωρικές αναζητήσεις για εντοπισμό των γεωγραφικών δεδομένων που διατίθενται για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, που εντοπίζεται με συνδυασμό περιγραφικών και χωρικών κριτηρίων. • Την επικοινωνία με το υποσύστημα σύνθεσης και διάχυσης πληροφοριών με πρότυπα GML και XML, με σκοπό να δέχεται μέσω αυτού τις αναζητήσεις – αιτήσεις του χρήστη, να εντοπίζει τα προς παρουσίαση δεδομένα, να συνθέτει εικόνα αυτών και να τη διαβιβάζει στο προηγούμενο υποσύστημα για προώθηση στον απλό Web browser του τελικού χρήστη.

21 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 21 Υποέργο 2 - Λειτουργικό υποσύστημα διαχείρισης ροής εργασιών (WfMS) • Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Διάχυσης θα αποτελείται από ετερογενή πληροφοριακά συστήματα (GIS,ERP,EDM,κ.λ.π.) και θα πλαισιώνεται από υπηρεσιακούς πόρους (άνθρωποι, διαδικασίες). Η σύγχρονη πληροφορική αντίληψη επιτάσει την αυτοματοποίηση των ενεργειών (tasks) τα οποία συνοδεύουν τη λειτουργία του συστήματος και την τελική εξυπηρέτηση του χρήστη. • Η προς υλοποίηση workflow (αυτοματοποιήση ροών εργασίας) τεχνολογία, θα αυτοματοποιήσει πλήρως τις ενέργειες που θα επιτελούνται για την εξυπηρέτηση των χρηστών του συστήματος, διασυνδέοντας εντελώς αυτοματοποιημένα τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που αποτελούν το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Διάχυσης. Παράλληλα θα δημιουργηθούν εντελώς αυτοματοποιημένες δομές εισαγωγής και ποιοτικού ελέγχου (Q.A) των προς ένταξη πληροφοριών, με σκοπό την καταχώριση ορθών και ποιοτικά ελεγμένων δεδομένων. •

22 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 22 Υποέργο 2 - Λειτουργικό υποσύστημα διαχείρισης ροής εργασιών (WfMS) •Η αυτοματοποίηση ροών εργασίας (workflow) αποτελεί λοιπόν το πληροφοριακό περιβάλλον που οι υπηρεσιακοί πόροι (πληροφοριακά συστήματα, άνθρωποι, δεδομένα, διαδικασίες) συναντώνται και διασυνδέονται αυτοματοποιημένα ώστε να καλύψουν τις λειτουργίες (tasks) της Υπηρεσίας (ΓΥΣ). Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας υπολογίζεται να έχει ως αποτέλεσμα, μέσα από τη δόμηση των αυτομάτων ροών εξυπηρέτησης, τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος και της υπηρεσίας γενικότερα, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών-λειτουργιών της ΓΥΣ.

23 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 23 Διάγραμμα των Servers του Υποσυστήματος Διαχείρισης - Διάχυσης

24 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 24 Υποέργο 2 – Δεδομένα & Μεταδεδομένα Σχετικά με το Επίπεδο 2 («Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του συνόλου ή μέρους των διαθέσιμων χωρικών δεδομένων, καθώς και διαμόρφωση συστήματος μεταδεδομένων για όλες τις μορφές δεδομένων») του μοντέλου ανάπτυξης που παρουσιάζεται στην Πρόσκληση, το υποέργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: • Ένταξη στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων της ΓΥΣ. • Δημιουργία συστήματος μεταδεδομένων για όλα τα γεωγραφικά προϊόντα της ΓΥΣ και ένταξη αυτών στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης.

25 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 25 Είδος χωρικών δεδομένων Κλίμακα/Α κρίβεια Χρόνος Δημιουργίας Δεδομένων Γεωγραφική κάλυψη δεδομένων Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με βήμα καταγραφής 30 μέτρα Ανάλογη του 1 : 25 000 2001Ολόκληρη η Χώρα Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με βήμα καταγραφής 100 μέτρα Ανάλογη του 1 : 50 000 1999Ολόκληρη η Χώρα Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με βήμα καταγραφής 250 μέτρα Ανάλογη του 1 : 250 000 1999Ολόκληρη η Χώρα Υψομετρικές καμπύλες σε ψηφιακή μορφή. Προέρχονται από διαγράμματα 1:5000 και έχουν ισοδιάσταση 20 μέτρα. Ανάλογη του 1 : 5 000 1985-2002Ολόκληρη η Χώρα Χάρτες σε μορφή raster με γεωαναφορά. 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 250 000 1 : 500 000 1 : 1 000 000 1985-2004 Ολόκληρη η Χώρα Διανυσματικά δεδομένα χαρτών κλίμακας 1 : 50 000 σε 10 θεματικά επίπεδα. 1 : 50 000 1985-1997Ολόκληρη η Χώρα ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

26 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 26 Διανυσματικά δεδομένα (VMAP) σε 10 διαφορετικά θεματικά επίπεδα από χάρτες κλίμακας 1:250.000 Ανάλογη του 1 : 250 000 Ολόκληρη η Χώρα Διανυσματικά δεδομένα σε 11 διαφορετικά θεματικά επίπεδα από χάρτη κλίμακας 1:1.000.000 Ανάλογη του 1:1000 000 Ολόκληρη η Χώρα. Κατάλογοι Τοπωνυμίων Ολόκληρη η Χώρα Διανυσματικά Δεδομένα Αναθεωρημένων Χαρτών κλ. 1:50 000 1: 50 000 1997-2004 102 Φ.Χ. επί συνόλου 387 που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα Τοπογραφικά Διαγράμματα κλ. 1: 500 έως 1:5 000 1: 500 έως 1:5 000 1997-2002Κάλυψη του 1% της Χώρας Τριγωνομετρικά Σημεία που αποτελούν το Τριγωνομετρικό Δίκτυο της Χώρας. 1964-2002Ολόκληρη η Χώρα

27 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 27 Βαρυτομετρικά Σημεία που αποτελούν το Βαρυτομετρικό Δίκτυο της Χώρας. 1964-2002Ολόκληρη η Χώρα Γεωμαγνητικά Σημεία που αποτελούν το Γεωμαγνητικό Δίκτυο της Χώρας. 1964-2002Ολόκληρη η Χώρα Χάρτες Ανωμαλιών Βαρύτητας Free Air και Bouger 1: 250 000 Ολόκληρη η Χώρα Χωροσταθμικές Αφετηρίες Ολόκληρη η Χώρα Χάρτης Μαγνητικής Απόκλισης 1 : 1 000 000 Ολόκληρη η Χώρα

28 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 28 Υποέργο 3 – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ Το υποέργο περιλαμβάνει εργασίες του Επιπέδου 2 («Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του συνόλου ή μέρους των διαθέσιμων χωρικών δεδομένων, καθώς και διαμόρφωση συστήματος μεταδεδομένων για όλες τις μορφές δεδομένων») του μοντέλου ανάπτυξης που παρουσιάζεται στην Πρόσκληση. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν:  Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων 1:5000, των χαρτών 1:25000 Αττικής, των αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ καθώς και των ιστορικών χαρτών του αρχείου της ΓΥΣ και ένταξή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης (πίνακας 2).  Δημιουργία μεταδεδομένων για τα γεωγραφικά προϊόντα που θα ψηφιοποιηθούν και ένταξη αυτών στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης.

29 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 29 Πίνακας 2: Δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν Είδος χωρικών δεδομένων Κλίμακα/Ακρίβει α Χρόνος Δημιουργίας Δεδομένων Γεωγραφική κάλυψη δεδομένων 1 Τοπογραφικά Διαγράμματα κλ. 1:5 000 1: 5 0001964-2002 11 000 Διαγράμματα που καλύπτουν το σύνολο της Χώρας 2Αεροφωτογραφίες Διάφορες κλίμακες 1936-2002 Διαχρονική κάλυψη ολόκληρης της Χώρας (300.000) 3 Αρχείο Ιστορικών χαρτών Διάφορες κλίμακες 1881 – 1940 Διαχρονική κάλυψη ολόκληρης της Χώρας (600) 4 Χάρτες σε διανυσματική μορφή 1:25 0001993 – 2000 Κάλυψη του 100% της Αττικής (26) Υποέργο 3 – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

30 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 30 Υποέργο 4 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Το υποέργο αφορά την παραγωγή νέων ψηφιακών προϊόντων και την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα διαχείρισης – διάχυσης. Αφορά αποκλειστικά το Επίπεδο 4 («Δημιουργία νέων ψηφιακών δεδομένων από τους συμμετέχοντες φορείς για κάλυψη εύρους δεδομένων σε εθνικό επίπεδο») του μοντέλου ανάπτυξης της παρούσας Πρόσκλησης. Για την υλοποίηση του υποέργου απαιτείται: • Η συλλογή πρωτογενών στοιχείων όπως αεροφωτογραφίες, δεδομένα τεχνολογίας Lidar– Radar, δορυφορικές εικόνες, γεωδαιτικές μετρήσεις και συλλογή τοπογραφικών στοιχείων υπαίθρου. •Προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων τεχνολογίας Lidar – Radar.

31 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 31 Υποέργο 4 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ • Κατάλληλη επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και παραγωγή ενδιάμεσων ψηφιακών προϊόντων όπως ψηφιακά μοντέλα εδάφους και ορθοφωτοχάρτες. • Παραγωγή νέων γεωγραφικών προϊόντων που θα είναι συμβατά με διεθνή πρότυπα και ένταξή τους στο σύστημα διαχείρισης – διάχυσης των προϊόντων της ΓΥΣ. Ενδεικτικά νέα προϊόντα – υπηρεσίες που μπορούν να παραχθούν από τη ΓΥΣ αφορούν ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που θα βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών (ήδη εξετάζεται η χρήση της τεχνολογίας LIDAR – RADAR για την παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους υψηλής ευκρίνειας) και θα καλύψουν ανάγκες της αγοράς για εφαρμογές τηλεπικοινωνιακής κάλυψης, σχεδίασης δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, σχεδιασμού ασφάλειας αστικών περιοχών.

32 ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 32 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ zΤα δύο πρώτα υποέργα προκηρύχθηκαν τον Ιούλιο του 2003. Οι διαγωνισμοί έγιναν τον Οκτώβριο του 2003. Η Τεχνική αξιολόγηση των προσφορών τελείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου 2003. Εξεδόθη η απόφαση ανάθεσης για το 1ο υποέργο και αναμένεται η σχετική απόφαση για το 2ο. Το 3ο και 4ο υποέργο θα προκηρυχθούν εντός του 1ου εξάμηνου του 2004.


Κατέβασμα ppt "ΓΥΣ Aνχης(Γ) Παναγιώτης Μαλλής ΑΤΜ ΕΜΠ Msc Mhil 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google