Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Υπεύθυνος Επιχειρείν Καλαμαριά, Μάρτιος 2011 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική Μορφές επιχειρήσεων Φορολογία επιχειρήσεων Οι λογιστικές καταστάσεις Η αξία του χρήματος στο χρόνο Επενδύσεις Δάνεια Οικονομικές πρακτικές σε περίοδο οικονομικής κρίσης ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1. Η έννοια
Χρηματοοικονομική είναι η εφαρμογή μιας σειράς οικονομικών αρχών για τη μεγιστοποίηση του πλούτου, ή διαφορετικά, της συνολικής αξίας μιας επιχείρησης, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου Η χρηματοοικονομική είναι λίγο επιστήμη και λίγο τέχνη. Παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνονται ορθές και ευέλικτες επενδυτικές αποφάσεις στην κατάλληλη και πλεονεκτικότερη χρονική στιγμή ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2. Κίνδυνος σε σχέση με τα κέρδη
Η μεγιστοποίηση του κέρδους είναι βραχυπρόθεσμος στόχος, λιγότερο σημαντικός από τη μεγιστοποίηση του πλούτου της επιχείρησης Μία επιχείρηση μπορεί να επιτύχει υψηλή κερδοφορία βραχυπρόθεσμα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές Στη χρηματοοικονομική ο κίνδυνος είναι ανάλογος των προσδοκώμενων αποδόσεων, αλλά και ανάλογος των ζημιών Προβλεπόμενες αποδόσεις Γραμμή κινδύνου απόδοσης Κίνδυνος ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 3. Μικρο-οικονομικοί παράγοντες
Τα χρηματοοικονομικά στελέχη είναι απαραίτητο να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβολές της προσφοράς, της ζήτησης και των τιμών σε σχέση με τους μικρο-οικονομικούς παράγοντες Οι μικρο-οικονομικοί παράγοντες αναφέρονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους: Οι εταιρείες Οι καταναλωτές Οι αγορές Οι τιμές Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα Οι καλές-κακές επενδύσεις Τα στοιχεία και χαρακτηριστικά συγκεκριμένων κλάδων Ζητήματα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 4. Μακρο-οικονομικοί παράγοντες
Τα χρηματοοικονομικά στελέχη είναι απαραίτητο να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβολές της προσφοράς, της ζήτησης και των τιμών σε σχέση με τους μακρο-οικονομικούς παράγοντες Οι μακρο-οικονομικοί παράγοντες αναφέρονται στο σύνολο της οικονομίας: Τον πληθωρισμό Την απασχόληση και ανεργία Την ανάπτυξη Το Α.Ε.Π. Τον κρατικό προϋπολογισμό Το χρέος και τα ελλείμματα (ή πλεονάσματα) Ισοζύγια πληρωμών Επιτόκια Συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 5. Βασικές έννοιες: Ζήτηση
Η έννοια της ζήτησης αναφέρεται στις ποσότητες ενός αγαθού που μπορεί να αγοραστεί από τους καταναλωτές, εφόσον η τιμή του βρίσκεται σε ένα σταθερό επίπεδο. Η ζήτηση ενός αγαθού μπορεί να είναι ελαστική ή ανελαστική ανάλογα με το βαθμό επιρροής της από τις αυξομειώσεις της τιμής του. Η ζήτηση μεταβάλλεται ανάλογα με τους παρακάτω παράγοντες: Την τιμή του αγαθού Την τιμή των υποκατάστατων αγαθών Την τιμή των συμπληρωματικών αγαθών Το εισόδημα των καταναλωτών Τις τάσεις και τις μόδες Τις προσδοκίες για αλλαγές στις τιμές ή τη διαθεσιμότητα του αγαθού Τη διανομή του εθνικού εισοδήματος ανάμεσα στους καταναλωτές ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6. Βασικές έννοιες: Προσφορά
Η έννοια της προσφοράς αναφέρεται στη ποσότητα ενός αγαθού που μπορεί να παραχθεί για τους καταναλωτές σε μία συγκεκριμένη τιμή. Η προσφορά ενός αγαθού μπορεί να είναι ελαστική ή ανελαστική ανάλογα με το βαθμό επιρροής της από τις αυξομειώσεις της τιμής του. Η προσφορά μεταβάλλεται ανάλογα με τους παρακάτω παράγοντες: Την τιμή απόκτησης του αγαθού Την τιμή άλλων αγαθών Το κόστος παραγωγής του αγαθού Τις αλλαγές στην τεχνολογία Τις αλλαγές του καιρού ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 7. Άλλες βασικές έννοιες
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Είναι η ποσοστιαία μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών μιας οικονομίας μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι είτε θετικός, είτε αρνητικός (αποπληθωρισμός) ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Δημόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 8. Άλλες βασικές έννοιες
ΕΛΛΕΙΜΜΑ Έλλειμμα είναι το ποσό εκείνο του κρατικού προϋπολογισμού που αδυνατεί να καταβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το ισοζύγιο πληρωμών είναι ο ειδικός λογαριασμός στον οποίο καταγράφονται το ύψος και η εξελικτική πορεία όλων των οικονομικών συναλλαγών που διατηρεί μια χώρα με άλλες χώρες ΕΠΙΤΟΚΙΟ Επιτόκιο είναι το κόστος του χρήματος, δηλαδή η τιμή για τη χρήση συγκεκριμένου χρηματικού κεφαλαίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

11 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Η ατομική επιχείρηση
Η ατομική επιχείρηση αποτελεί την πιο απλή και συνηθισμένη μορφή επιχείρησης ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εύκολη έναρξη Ο ιδιοκτήτης της έχει όλη την ευθύνη Απλή μέθοδος φορολόγησης Δεν μπορεί να αντλήσει χρήματα από οργανωμένες κεφαλαιοαγορές Ευελιξία στις επιχειρηματικές αποφάσεις Η απόλυτη σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

12 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. Η Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.)
Βασικό χαρακτηριστικό της ομορρύθμου εταιρείας αποτελεί η συμμετοχή 2 και περισσότερων μετόχων και ευθύνη για την εταιρεία με όλη τους την περιουσία ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εύκολη έναρξη Οι εταίροι φέρουν ευθύνη με όλη την περιουσία τους Μικρό κεφάλαιο Ευελιξία στις επιχειρηματικές αποφάσεις ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

13 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. Η Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.)
Βασικό χαρακτηριστικό της ετερορρύθμου εταιρείας αποτελεί η διαφοροποίηση της ευθύνης των συμμετεχόντων. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με όλη του την περιουσία, ενώ ο ετερόρρυθμος μέχρι του ποσού της συμμετοχής του. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εύκολη έναρξη Οι εταίροι φέρουν ευθύνη με όλη την περιουσία τους Μικρό κεφάλαιο Ευελιξία στις επιχειρηματικές αποφάσεις Μέρος των εταίρων φέρει περιορισμένη ευθύνη ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

14 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Βασικό χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε. είναι η ευθύνη όλων των μετόχων μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μικρό αναλογικά κεφάλαιο έναρξης (4.500€) Δύσκολη έναρξη Όλοι οι εταίροι φέρουν περιορισμένη ευθύνη Περίπλοκα λογιστικά Βελτιωμένη πιστοληπτική ικανότητα Γραφειοκρατία Μέτρια ευελιξία στις αποφάσεις ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

15 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7. Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Βασικό χαρακτηριστικό της Α.Ε. είναι η ευθύνη όλων των μετόχων μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα Δύσκολη έναρξη Όλοι οι εταίροι φέρουν περιορισμένη ευθύνη Περίπλοκα λογιστικά / πολλά επίπεδα ελέγχου Εύκολη μεταβίβαση μετοχών Γραφειοκρατία Μικρή ευελιξία στις αποφάσεις Μεγάλο αναλογικά κεφάλαιο έναρξης (60.000€) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Ατομική επιχείρηση
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0 – € 0% – € 18% – € 24% 22.001€ € 26% – € 32% – € 36% – € 38% 40% ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. Εταιρείες
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ο.Ε. – Ε.Ε. 25% Ε.Π.Ε. – Α.Ε. 24 – 20% για τα αδιανέμητα κέρδη(μειούμενα κατά 1 μονάδα ανά έτος έως το 2014) 40% για τα κέρδη που διανέμονται ( %) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

18 ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ο ισολογισμός
Ο ισολογισμός είναι ο πίνακας που εκφράζει περιληπτικά, σε ομάδες σε αξίες και περιληπτικά, τα μέσα της επιχείρησης και τις πηγές χρηματοδότησης, δηλαδή την περιουσία της και αυτούς που έχουν δικαιώματα σ’ αυτή σε μία δεδομένη στιγμή ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΑ Κτίρια Μηχανήματα Οικόπεδα Έπιπλα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αρχικό Κτηθέν Αποθεματικά Κέρδη ή ζημίες χρήσης ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις Χρεόγραφα Α’ ύλες ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια Μεσοπρόθεσμα δάνεια ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο Καταθέσεις όψεως ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές Φόροι τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

19 ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. Τα αποτελέσματα χρήσης
Τα αποτελέσματα χρήσης οι πίνακες που δείχνουν τα κέρδη ή τις ζημίες της επιχείρησης σε μία δεδομένη στιγμή, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαφορά εσόδων – εξόδων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών Μείον κόστος πωληθέντων αγαθών = ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ Μείον λειτουργικά έξοδα Μείον έξοδα απόσβεσης = ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Μείον έξοδα τόκων = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μείον φόρων κερδών = ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

20 Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
1. Οι λόγοι που μειώνουν την αξία του χρήματος στο χρόνο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο πληθωρισμός αναφέρεται σε μία γενικότερη αύξηση των τιμών στην οικονομία. Όταν αυξάνονται οι τιμές, η αξία του χρήματος μειώνεται και εφόσον αναμένεται ότι οι τιμές θα αυξηθούν στον χρόνο, η αξία του χρήματος θα είναι μικρότερη από ότι σήμερα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον, που επίσης προκαλεί μία μείωση στην αξία του χρήματος. Καθώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για το αύριο, οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν αποφεύγοντας τον κίνδυνο να εισπράττουν σήμερα, σε αντιστάθμισμα με την προσδοκία του αύριο που εμπεριέχει τον κίνδυνο. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ρευστότητα είναι ευκολία με την οποία μπορούν να μετατραπούν τα πάγια στοιχεία σε χρήμα. Τα μετρητά, οι κρατικές ομολογίες και άλλα εμπορεύσιμα χρεόγραφα αυξάνουν την ρευστότητα μιας επιχείρησης. Με την ίδια έννοια, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, όπως οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός δεν θεωρούνται εύκολα ρευστοποιήσιμα. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21 Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 2. Μελλοντική αξία και τόκος
Κάθε λογική επένδυση ή δέσμευση χρημάτων πρέπει να προνοεί για την αύξηση της αξίας με την πάροδο του χρόνου. Γνωρίζοντας κανείς την αξία του χρήματος που θα δεσμεύσει, μπορεί να βρει πόσο θα αυξηθεί στο μέλλον η τρέχουσα αξία του, από τη στιγμή που θα γνωρίζει το ποσοστό απόδοσης. Αυτός ο υπολογισμός είναι η εύρεση της Μελλοντικής Αξίας μιας επένδυσης Παράδειγμα 1 : Επενδυτής επενδύει 1.000€ για 1 έτος Αρχική κατάθεση + Τόκοι κατάθεσης = Μελλοντική Αξία 1.000€ + 10% = 1.100€ Παράδειγμα 2 : Επενδυτής επενδύει 1.000€ για 3 έτη Αρχική κατάθεση + Τόκοι κατάθεσης 1ου έτους = Μελλοντική Αξία 1ου έτους Μελλοντική Αξία 1ου έτους + Τόκοι Μελλοντικής Αξίας 1ου έτους = Μελ. Αξία 2ου έτους Μελλοντική Αξία 2ου έτους + Τόκοι Μελλοντικής Αξίας 2ου έτους = Μελ. Αξία 3ου έτους Μελλοντική Αξία = Αρχική κατάθεση Χ (1 + ετήσιο επιτόκιο)3* *όπου 3 ο αριθμός των ετών της κατάθεσης ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

22 Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
3. Παρούσα αξία και προεξοφλητικά επιτόκια Παρούσα αξία είναι η τρέχουσα αξία των μελλοντικών κερδών ή εισοδημάτων αφού εφαρμοστεί σε αυτή ένα προεξοφλητικό επιτόκιο (κεφαλαιοποίηση) Πως καθορίζονται τα προεξοφλητικά επιτόκια Ανάμεσα σε 2 προεξοφλητικά εισοδήματα, αυτό που θα λήξει αργότερα έχει υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο Όσο μικρότερος είναι ο προβλεπόμενος κίνδυνος, τόσο χαμηλότερο πρέπει να είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο Αν αυξηθούν τα γενικά επιτόκια της αγοράς, τότε πρέπει να αυξηθεί το προεξοφλητικό επιτόκιο Παράδειγμα : Επενδυτής επενδύει 1.000€ για 3 έτη Μελλοντικό εισόδημα σε 3 έτη Επιτόκιο Παρούσα Αξία 1.000€ % € 1.000€ % € 1.000€ % € Παρούσα Αξία = Μελλοντική Αξία / (1 + επιτόκιο)3* *όπου 3 ο αριθμός των ετών της κατάθεσης ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

23 Τραπεζικές καταθέσεις Νομίσματα Κτηματαγορά Εμπορεύματα Παράγωγα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1. Βασικές κατηγορίες Μετοχές Ομολογίες Τραπεζικές καταθέσεις Νομίσματα Κτηματαγορά Εμπορεύματα Παράγωγα Αμοιβαία Κεφάλαια ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

24 2. Επενδυτικός κίνδυνος και χαρτοφυλάκια
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2. Επενδυτικός κίνδυνος και χαρτοφυλάκια Κίνδυνος είναι το ρίσκο το οποίο αποδέχεται να αναλάβει ο επενδυτής προκειμένου να έχει προσδοκία υψηλότερης απόδοσης από εκείνη που ο καθένας μπορεί να επιτύχει ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Τραπεζικές καταθέσεις Μεικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχές Ομόλογα δημοσίου Αναπτυξιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

25 3. Οι επενδύσεις διαφέρουν σε…
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3. Οι επενδύσεις διαφέρουν σε… Απόδοση Κίνδυνο Ρευστότητα Διάρκεια Κάθε μορφή επένδυσης έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό απόδοσης, κινδύνου, διάρκειας και ρευστότητας ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

26 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4. Κίνδυνος χρεογράφων
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μετοχές Εταιρικά Ομόλογα Κρατικά Ομόλογα Καταθέσεις ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί μέσω της Διασποράς σε Πολλούς Τίτλους και μέσω της Αύξησης του Χρόνου Επένδυσης ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

27 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5. Πιστωτική διαβάθμιση Μικρός κίνδυνος Μεγάλος κίνδυνος
Κλίμακα Standards and Poors Μικρός κίνδυνος AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-, Β+, Β, Β-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, RD, D Μεγάλος κίνδυνος Πορτογαλία Ιρλανδία Κίνα Toyota Βολιβία Ρωσία Καζακστάν Alpha Bank Πειραιώς Τουρκία Γερμανία Γαλλία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Microsoft Πακιστάν Ελλάδα Εθνική Τράπεζα Αζερμπαϊτζάν ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

28 ΔΑΝΕΙΑ 1. Κατηγορίες δανείων ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Καταναλωτικά Τοκοχρεωλυτικά Σταθερά Σε ευρώ Στεγαστικά - Επισκευαστικά Τοκοπληρωμής Κυμαινόμενα Σε ελβετικό φράγκο Επαγγελματικά ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

29 ΔΑΝΕΙΑ 2. Εξασφάλιση τράπεζας
Για να μπορεί μία τράπεζα να πραγματοποιεί δανεισμό θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποπληρωμή του Μέσα εξασφάλισης αποτελούν Η προσημείωση ακινήτου (δάνειο έως το 70% της εμπορικής αξίας) Το εισόδημα (δόση έως το 45% του εισοδήματος) Οι τραπεζικές καταθέσεις (Cash Collateral) Άλλα χρεόγραφα Ο εγγυητής ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

30 3. Στοιχεία αξιολόγησης δανείου
ΔΑΝΕΙΑ 3. Στοιχεία αξιολόγησης δανείου Το επιτόκιο Ο χρόνος αποπληρωμής Τα έξοδα του δανείου Το κόστος προσημείωσης Το περιθώριο κέρδους της τράπεζας Το κόστος και η ποιότητα της ασφάλισης ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Εξετάστε σε βάθος τα κόστη στις συναλλαγές σας (προμήθειες και επιτόκια τραπεζικών συναλλαγών, πιστωτικών καρτών, δανείων, ηλεκτρονικών συναλλαγών κλπ.). Αξιολογείτε τις αγορές που κάνετε. Συγκρίνετε τιμές και προδιαγραφές. Μην ξοδεύετε σε λάθος πράγματα. Εξασφαλίστε τα διαθέσιμά σας. Αποφύγετε τις πιστώσεις! Ταχτοποιείτε εγκαίρως τις οφειλές σας. Εξετάστε εναλλακτικές μορφές δανεισμού. Διαχειριστείτε πιο επισταμένα τις οφειλές των πελατών σας. Επανακαθορίστε τις τιμές σας. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

32 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΚΔΕΚΠΑΚ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google