Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Λιμενικό Σώμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Λιμενικό Σώμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Λιμενικό Σώμα
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Λιμενικό Σώμα Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις- Αποσπάσεις Στο εσωτερικό και εξωτερικό

2 Βασική Αρχή Το Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος ( εφεξής Λ.Σ.) τοποθετείται και μετατίθεται μόνο σε οργανικές θέσεις του βαθμού του που είναι κενές. Κατ’ εξαίρεση δε σε οργανικές θέσεις του αμέσως ανωτέρου ή κατωτέρου βαθμού.

3 Βασικές Έννοιες Τοποθέτηση Η ένταξη στην υπηρεσία Μετάθεση
Η οριστική μετακίνηση από μια Υπηρεσία σε άλλη Απόσπαση Η προσωρινή απομάκρυνση από τη δύναμη της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά και η προσάρτηση σε άλλη μονάδα

4 Τα Κριτήρια Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με
αντικειμενικά, κοινωνικά και υπηρεσιακά κριτήρια.

5 Αντικειμενικά Κριτήρια
Ως αντικειμενικά κριτήρια ορίζονται: Ο χρόνος υπηρεσίας στο Λ.Σ. Οι προγενέστερες μεταθέσεις και ο χρόνος υπηρεσίας σε αυτές καθώς και η απόστασή τους από τον τόπο επιλογής. Η οικογενειακή κατάσταση. Ο τόπος επιλογής.

6 Κοινωνικά Κριτήρια Ως κοινωνικά κριτήρια ορίζονται:
Τεκμηριωμένα σοβαρά προβλήματα του ιδίου ή των μελών της οικογενείας του. Εκδηλωθείσα προτίμηση ενδιαφερόμενου κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συνυπηρέτηση εκτός Λ.Σ.

7 Υπηρεσιακά Κριτήρια Ως υπηρεσιακά κριτήρια ορίζονται:
Μετάθεση λόγω προαγωγής. Αξιολόγηση προϋπηρεσίας. Μετάθεση λόγω διάπραξης παραπτωμάτων ή λόγω άσκησης ποινικής δίωξης ως αυτά περιγράφονται στο εδάφιο β παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Ειδικές γνώσεις. Χειρισμός εξαιρετικά σοβαρού θέματος της Υπηρεσίας του και μέχρι τη λήξη αυτού.

8 Γενικές Εξαιρέσεις Υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους και εξαιρούνται της διαδικασίας των μεταθέσεων, οι: Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι. Έχοντες αποδεδειγμένα επιμέλεια παιδιού ή συζύγου με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία άνω του 67% . Τελούντες σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Έχοντες παιδιά στην 2η και 3η τάξη Λυκείου. Έχοντες άνω των 28 ετών πραγματική υπηρεσία στο Λ.Σ. και μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.

9 Μεταθέσεις

10 Μεταθέσεις Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε:
Τακτικές, οι οποίες γίνονται μία φορά το χρόνο, Έκτακτες, οι οποίες διατάσσονται, Εσωτερικού, Εξωτερικού.

11 Τακτικές μεταθέσεις Γίνονται υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση:
δύο (2) ετών παραμονής σε υπηρεσία της πρώτης κατηγορίας, τριών (3) ετών παραμονής σε υπηρεσία της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας τεσσάρων (4) ετών παραμονής σε υπηρεσία της πέμπτης και έκτης κατηγορίας, Οι υπηρετούντες τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε συγκεκριμένη θέση εκτός πρώτης κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης μόνο για τη θέση του τόπου επιλογής τους. Η ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ο οποίος έχει συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας που υπηρετεί και επιθυμεί να καλύψει την σχετική θέση.

12 Τακτικές μεταθέσεις- Εξαιρέσεις
Δεν μετατίθεται στέλεχος από τον τόπο επιλογής του, χωρίς αίτηση του, πριν τη συμπλήρωση συνεχούς οκταετούς παραμονής. Οι υπηρετούντες σε Πλωτά Μέσα, πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρόνου παραμονής, μπορούν να υποβάλλουν αναφορά μετάθεσης για υπηρεσία ξηράς, όταν συμπληρώσουν το 45 έτος της ηλικίας τους. Τα στελέχη Λ.Σ. που υπάγονται στις κατηγορίες των α) Πολυτέκνων και τριτέκνων, β) εχόντων μέλος οικογένειας τους με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές ανάγκες και γ) άγαμων γονέων και των τελούντων σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους για τον τόπο επιλογής τους, ανεξάρτητα αν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

13 Γ. Υπηρεσιακών κριτηρίων
Μοριοδότηση Τα στελέχη μέχρι και του βαθμού του Αντιπλοιάρχου, μετατίθενται κατά προτεραιότητα βάσει: Α. Αντικειμενικών, Β. Κοινωνικών και Γ. Υπηρεσιακών κριτηρίων

14 Α. Αντικειμενικά Κριτήρια
Λαμβάνονται υπόψιν: Ο χρόνος υπηρεσίας Η οικογενειακή κατάσταση Ο χρόνος υπηρεσίας σε συνδυασμό με την απόσταση από τον τόπο επιλογής.

15 Ο χρόνος υπηρεσίας Από το 1ο μέχρι και 5ο έτος: 10 μόρια.
Από το 1ο μέχρι και 5ο έτος: 10 μόρια. Από το 6ο μέχρι και το 10ο : 15 μόρια. Από το 11ο μέχρι και το 15ο : 30 μόρια. Από το 16ο μέχρι το 20ο : 50 μόρια. Από το 21ο μέχρι και το 25ο : 70 μόρια. Από το 26ο μέχρι και το 30ο: 90 μόρια. Από το 31ο και άνω: 120 μόρια.

16 Η οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμοι χωρίς τέκνα: 100 μόρια εφάπαξ. Γονείς με τέκνα: (επιπλέον των παραπάνω μορίων) 50 μόρια εφάπαξ για το πρώτο τέκνο 50 μόρια για το δεύτερο 100 μόρια για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα.

17 Η οικογενειακή κατάσταση (συν.)
Στέλεχος με σύζυγο εργαζόμενο/η εργάζεται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας και αποδεδειγμένα έχει το αμετάθετο: εφάπαξ 50 επιπλέον μόρια. Για κάθε επιπλέον των ανωτέρω προστατευόμενα μέλη μέχρι πρώτου βαθμού λαμβάνονται 10 επιπλέον μόρια εφάπαξ.

18 Ο χρόνος υπηρεσίας Κατάταξη Υπηρεσιών σε κατηγορίες: Πρώτη Δεύτερη
Τρίτη Τέταρτη Πέμπτη

19 Πρώτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές - Α. Ε. Ν
Πρώτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές - Α. Ε. Ν ΟΘΩΝΩΝ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΨΑΡΩΝ, ΛΕΙΨΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΑΣΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΣΙΓΡΙΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ, ΓΑΪΟΥ ΠΑΞΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Α.Ε.Ν. ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΚΑΨΑΛΙΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

20 Δεύτερη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές
ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΩ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΧΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΜΥΡΙΝΑΣ, ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ, ΛΙΝΔΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΙΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΓΑΥΡΙΟΥ, ΚΕΑΣ

21 Τρίτη κατηγορία: 6η ΠΕΔΙΛΣ και 3η ΠΕΔΙΛΣ Λιμενικές Αρχές -Α.Ε.Ν
Τρίτη κατηγορία: 6η ΠΕΔΙΛΣ και 3η ΠΕΔΙΛΣ Λιμενικές Αρχές -Α.Ε.Ν ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΥΔΡΑΣ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΥΡΟΥ, ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ, ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΑΛΟΝΗΣΟΥ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ, Α.Ε.Ν. ΧΙΟΥ, Α.Ε.Ν. ΡΟΔΟΥ, ΣΑΓΙΑΔΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ.

22 Τέταρτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές -Α.Ε.Ν
ΡΑΦΗΝΑΣ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ/Α'Λ/Τ(ΘΑΣΟΥ), ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΠΟΡΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΓΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ, Α.Ε.Ν. ΥΔΡΑΣ, Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ, Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

23 Πέμπτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές -Α.Ε.Ν
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΙΣΘΜΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΜΕΘΑΝΩΝ, ΛΑΡΥΜΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΩΝ, ΠΕΥΚΙΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΑΙΓΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, Λ.Τ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ, ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΣΤΑΚΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΤΟΛΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΚΙΑΤΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ, ΓΛΥΦΑΣ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ,

24 Πέμπτη κατηγορία: Λιμενικές Αρχές -Α.Ε.Ν (συν.)
ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ, Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ, Α.Ε.Ν. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, Α.Ε.Ν. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΚΑΣΤΡΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, ΑΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΤΟΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ.

25 Έκτη κατηγορία: Η Κεντρική Υπηρεσία του YENΑΝΠ
Οι 1η, 2η, 4η και 5η ΠΕΔΙΛΣ, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης και Μακεδονίας, η Σχολή Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας, ΥΕΜ και Ε/Π και ΕΒ/Λ.Σ. και το προσωπικό Λ.Σ. που υπηρετεί στα Ναυτοδικεία Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Χανίων, στο Ν.Ν. Κρήτης, και στο 3ο Σώμα Στρατού με έδρα τη Βέροια, ΑΕΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

26 Χιλιομετρικός Πίνακας
Υπολογισμός Μορίων Χιλιομετρικός Πίνακας

27 Για τις προαναφερθείσες κατηγορίες
Α/Α XΙΛΙOMETPΙKΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕΝΑΝΠ Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' 1 0 έως 50 11 9 7 5 3 2 51 έως 150 15 151 έως 300 17 4 301 έως 450 19 451 έως 600 21 6 601 έως 750 23 751 και άνω 25

28 Επιπλέον μόρια Το προσωπικό των περιπολικών σκαφών που έχουν διατεθεί στις ανωτέρω κατηγορίες Λιμενικών Αρχών λαμβάνει επιπλέον μόρια ανά μήνα, ως ακολούθως: Σε Πλοία τύπου Ανοιχτής Θαλάσσης ή μεγαλύτερα: 12 μόρια. Σε Ναυαγοσωστικά και πλοία τύπου ABEKING: 5 μόρια. Σε Πλοία κατηγορίας Α ΙΙ: 3 μόρια. Σε Πλοία κατηγορίας ΑΙΙΙ: 2 μόρια. Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλοίων Λ.Σ. μικρότερου μεγέθους των ανωτέρω: 1 μόριο.

29 Επιπλέον μόρια (συν.) Το προσωπικό των περιπολικών σκαφών που έχουν έδρα τις Λ.Α Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Πάτμου, Λέρου, Λήμνου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας καθώς και τους υπαγόμενους σε αυτές Λιμενικούς Σταθμούς: 1 μόριο. Το Ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.) και οι Σύνδεσμοι Λ.Σ. των ελικοπτέρων SUPER PUMA: 3 μόρια. Οι Διασώστες των ελικοπτέρων SUPER PUMA και το επιχειρησιακό προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.): 5 μόρια.

30 Επιπλέον μόρια (συν.) Το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) και το προσωπικό της Επισκευαστικής Βάσης (Ε.Β.) Λ.Σ.: 2 μόρια. Σε περίπτωση που στελέχη έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων, ικανοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας ο αρχαιότερος.

31 Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια στις κατωτέρω περιπτώσεις μεταθέσεων: των τελούντων σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Ιερέων και Ειδικής Μονιμότητας Αξιωματικών, των Μουσικών και των Τεχνιτών. των μετατιθέμενων στο Γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα ΛΛΠ, του Αρχηγού, των Υπαρχηγών, του Γενικού Επιθεωρητή, του Επιτελάρχη ΛΣ, των Επιθεωρητών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, του Ανώτερου Διοικητή νομού Αττικής και των λοιπών Διευθυντών Κλάδων του ΥΕΝΑΝΠ.

32 Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια (συν.)
των μετατιθέμενων στα Τμήματα Α΄, Β΄ και Δ΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ., Διεύθυνσης Ασφάλειας, Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, σε Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.) και στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων. των Ανώτατων Αξιωματικών ΛΣ, των Πλοιάρχων ΛΣ, των Αξιωματικών ΛΣ που μετατίθενται ως Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝΑΝΠ, πλην Λιμενικών Σταθμών, και των μετατιθέμενων, σε υπηρεσίες του εξωτερικού.

33 Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια (συν.)
των στελεχών Λ.Σ. που είναι πολύτεκνοι συμπεριλαμβανομένων και των τριτέκνων, που έχουν την επιμέλεια παιδιού με ειδικές ανάγκες ή παιδιού ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. οι έχοντες παιδιά στην 2η και 3η τάξη Λυκείου. οι έχοντες άνω των 28 ετών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.

34 Β. Υπηρεσιακά κριτήρια Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως: η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, ο χειρισμός εξαιρετικά σοβαρού θέματος της Υπηρεσίας του και μέχρι τη λήξη αυτού, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση, η προαγωγή η διάπραξη παραπτωμάτων ή η άσκηση ποινικής δίωξης

35 Γ. Κοινωνικά κριτήρια Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται, κυρίως:
η προτίμηση του ενδιαφερόμενου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του

36 Έγγαμα στελέχη Για στελέχη του Λ.Σ. εγγάμων μεταξύ τους η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική, εάν ζητηθεί από αυτούς, έστω και καθ΄ υπέρβαση της οργανικής σύνθεσης εφόσον αυτή καλύπτει τον ανώτερο βαθμό ενός από τους συζύγους. Η συνυπηρέτηση των εγγάμων στελεχών Λ.Σ. με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα ικανοποιείται, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, από το Συμβούλιο Μεταθέσεων.

37 Έκτακτες μεταθέσεις Μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και τον χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου, στις παρακάτω περιπτώσεις: Για λόγους υγείας του στελέχους ή μέλους της οικογένειας του, και καθιστούν αδύνατη την παραμονή τους στο μέρος όπου υπηρετεί το στέλεχος ΛΣ. Για κάλυψη εκτάκτων Υπηρεσιακών αναγκών επαρκώς αιτιολογημένων. Για την κάλυψη μετά από σύσταση νέας υπηρεσίας που δημιουργείται μετά τη λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων και επιβάλλεται τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα άμεσα η κάλυψή της μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

38 Έκτακτες μεταθέσεις (συν.)
Μετά από διαπίστωση, κατόπιν διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τα ακόλουθα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ειδικά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα απαιτείται να έχει διαταχθεί κύρια ανάκριση ή να έχει εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα.

39 Έκτακτες μεταθέσεις (συν.)
Σε περίπτωση που στέλεχος του Λιμενικού Σώματος κρίθηκε ως «παραμένων στον ίδιο βαθμό» και εάν η κρίση αυτή στηρίχθηκε: Σε δυσμενή στοιχεία και Εκθέσεις Αξιολόγησης του Προϊσταμένου υπό τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση του αυτή, οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία του ΛΣ. Σε δυσμενή στοιχεία και Εκθέσεις Αξιολόγησης άλλου αξιολογητή, κάτω από τις διαταγές του οποίου δεν εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά από την κρίση του αυτή.

40 Διαδικασία μεταθέσεων εσωτερικού
Τον Δεκέμβριο κάθε έτους δηλώνουν υποχρεωτικά όσοι από το προσωπικό Λ.Σ. συμπληρώνουν κατά το επόμενο έτος τον κατά περίπτωση ανώτατο χρόνο παραμονής, ανάλογα με την έδρα Λιμενικής Αρχής ή Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην Υπηρεσία που υπηρετούν. Τον Ιανουάριο κάθε έτους, με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος ανακοινώνονται οι πίνακες των μορίων όλου του προσωπικού ΛΣ και περιλαμβάνουν το βαθμό, τον αριθμό Μητρώου, τις υπηρεσίες που υπηρετούν, την ημερομηνία παρουσίασης, τον τόπο επιλογής καθώς και τις θέσεις που κατά βαθμό και ειδικότητα, κενώνονται σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 11 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8, για κάλυψη με τις αμέσως επόμενες τακτικές μεταθέσεις. Το Φεβρουάριο του ιδίου έτους, όσοι από το προσωπικό ΛΣ συμπληρώνουν κατά το τρέχον έτος τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση χρόνο παραμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, υποχρεωτικά δηλώνουν τον τόπο επιλογής και δύο εναλλακτικές Υπηρεσίες από τον πίνακα των κενών και των κενούμενων θέσεων. Οι Πλοίαρχοι ΛΣ καθώς και τα στελέχη ΛΣ, όπως περιγράφονται στην νεότητα «Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια» δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

41 Διαδικασία μεταθέσεων εσωτερικού (συν.)
Η Υπηρεσία με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, τους οποίους εισάγει στα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων εκδίδουν και ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά το πέρας σύνταξης των Πινάκων Μεταθέσεων με την προαναφερθείσα διαδικασία, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις προς πλήρωση και παράλληλα υπάρχουν στελέχη Λ.Σ. που πρέπει να μετατεθούν και τα οποία δεν έχουν δηλώσει ως υπηρεσία μετάθεσης κάποια από τις προαναφερθείσες θέσεις, τότε στα στελέχη αυτά αποστέλλεται Πίνακας που περιέχει τις προς πλήρωση κενές θέσεις, ώστε να δηλώσουν εκ νέου τρεις (3) από αυτές και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το παρόν διαδικασία πλήρωσης. Οι ανωτέρω πίνακες κατά το μήνα Απρίλιο του ίδιου έτους εισάγονται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, ώστε κατά το μήνα Μάιο να είναι έτοιμες οι σχετικές Αποφάσεις.

42 Διαδικασία μεταθέσεων εσωτερικού (συν.)
Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν μετά και την διαδικασία της παρ.5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων, αυτές πλέον καλύπτονται υποχρεωτικά με Απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων κατά προτεραιότητα, από τον πίνακα των μεταθέσεων, αρχής γενομένης από εκείνες της πρώτης κατηγορίας Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, με την σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παραγρ. 4 του παρόντος από στελέχη Λ.Σ. που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια. Εντός του μηνός Ιουνίου υλοποιούνται οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Μεταθέσεων με την έκδοση αντίστοιχων διαταγών Μεταθέσεων και εκτελούνται σταδιακά ανάλογα με το χρόνο συμπλήρωσης του ορίου παραμονής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

43 Χρόνος υποβολής εκδίκασης προσφυγών
Η διαταγή μεταθέσεως κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό το οποίο υποβάλλεται άμεσα στην ΔΠΛΣ. Κάθε μετατιθέμενος, δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης, να υποβάλλει ιεραρχικά στην ΔΠΛΣ, μια μόνο φορά, αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης των μεταθέσεων που αποφασίζονται, σύμφωνα με το εδάφιο (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αποφασίζει ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ενώ επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης των τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφασίζονται, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αποφασίζει το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών. Οι αποφάσεις επί των παραπάνω αιτημάτων λαμβάνονται το αργότερο μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης του προσφεύγοντος.

44 Χρόνος υποβολής εκδίκασης προσφυγών (συν.)
Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματος του, με αποδεικτικό επίδοσης. Η αναστολή μετάθεσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαταγής αναστολής.

45 Μεταθέσεις εξωτερικού
Στις έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων μετατίθενται Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Κατανομής Οργανικής Σύνθεσης Προσωπικού Λ.Σ., κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις.

46 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ
Ως κριτήρια μετάθεσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), προερχομένων από την Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων ΛΣ ή από απευθείας κατάταξη Τεχνικών, σε θέσεις Ναυτιλιακών Ακολούθων και άμεσων βοηθών - αντικαταστατών αυτών, καθορίζονται τα εξής: Σημ.: η πιστοποίηση της επάρκειας ξένης γλώσσας σε όλες τις μεταθέσεις εξωτερικού, συμφωνεί με τα πρότυπα των διαγωνισμών πρόσληψης στον δημόσιο τομέα.

47 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ (συν.)
Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετατεθούν. Για τους καταταγέντες στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ μετά την 22α Αυγούστου 1995 εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ Α'311). Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης τους ως «Εξαίρετοι» ή «Επαρκείς» στον κατεχόμενο βαθμό. Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

48 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ (συν.)
Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στον βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαήμερου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεση τους. Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μήνες και άνω, για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης-νόθευσης κ.λπ. κατά άρθρο 242 Π.Κ., εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα.

49 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Κατώτερων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.
Ως κριτήρια μετάθεσης Κατώτερων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ., προερχομένων από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη καθορίζονται τα εξής:

50 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Κατώτερων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ. (συν.)
Πραγματική Υπηρεσία στο Λιμενικό Σώμα τουλάχιστον δέκα ετών. Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετατεθούν. Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης τους ως "Εξαίρετοι" ή "Επαρκείς" στον κατεχόμενο βαθμό. Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

51 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Κατώτερων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ. (συν.)
Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στο βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαημέρου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεση τους. Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μήνες και άνω, για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης-νόθευσης κ.λπ. κατά άρθρο 242 Π.Κ., εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα.

52 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Λιμενοφυλάκων
Ως κριτήρια μετάθεσης Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, προερχομένων από την Σχολή Λιμενοφυλάκων σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, για γραμματειακή υποστήριξη καθορίζονται τα εξής:

53 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Λιμενοφυλάκων (συν.)
Πραγματική Υπηρεσία στο Λιμενικό Σώμα τουλάχιστον εννέα ετών Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετατεθούν. Να έχουν κριθεί σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης τους ως "Εξαίρετοι" ή "Επαρκείς" στον κατεχόμενο βαθμό. Να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ή Διεθνή Οργανισμό ή σε Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

54 Μεταθέσεις στο Εξωτερικό Λιμενοφυλάκων (συν.)
Να μην έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία τακτική ή έκτακτη κρίση τους, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή στο βαθμό που φέρουν και να μην έχουν τιμωρηθεί με συνήθη πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη του δεκαημέρου περιορισμού ή της πενθήμερης φυλάκισης κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την μετάθεση τους. Να μην διώκονται ποινικά για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος και να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης από δύο μήνες και άνω, για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης-νόθευσης κ.λ.π. κατά άρθρο 242 Π.Κ., εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα.

55 Τοποθετήσεις

56 Οι Τοποθετήσεις γίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις
Απόφοιτοι από τις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος (Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων). Απόφοιτοι από τις ταχύρυθμες βασικές εκπαιδεύσεις. Μετά την επαναφορά από την εφεδρεία στην ενέργεια. Μετά την έκτιση και λήξη καταστατικής ποινής. Μετά την ολοκλήρωση ειδικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης ή εκπαίδευσης σε σχολή μακράς φοίτησης ή σχολή εξωτερικού. Μετά το πέρας εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό. Με την έκδοση Ημερήσιων Διαταγών Διευθυντών και Λιμεναρχών για κάλυψη θέσεων Τμηματαρχών και Υπολιμεναρχών αντίστοιχα, και του λοιπού προσωπικού των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝΑΝΠ, πλην των Προϊσταμένων και του προσωπικού των Λιμενικών Σταθμών.

57 Οι Τοποθετήσεις γίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις (συν.)
Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. του Τμηματάρχη του Τμήματος Πληροφοριών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Όταν μετατάσσονται στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου. Με διαταγή Αρχηγού ΛΣ, μεταξύ των Διευθύνσεων και υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΕΝΑΝΠ, ως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2 του παρόντος. Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εξωτερικών στις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές Εξωτερικού για την εκτέλεση προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και βοήθειας.

58 Ειδικότερα

59 Τοποθετήσεις αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών
Τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης Κατηγορίας (όπως αυτές προαναφέρονται) για εκτέλεση 5ετούς υπηρεσίας. Ειδικότερα αυτοί που κατατάσσονται με προσόντα διπλωματούχου Πλοιάρχου Γ΄ Ε.Ν. ή Μηχανικού Γ ΄ Ε.Ν. θα τοποθετούνται στα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης, Ναυαγοσωστικά και Περιπολικά πλοία Λ.Σ. τουλάχιστον για μια οκταετία. Οι απόφοιτοι Παραγωγικών σχολών και προερχόμενοι από τις τάξεις του Λ.Σ. εφόσον έχουν ήδη υπηρετήσει σε Υπηρεσίες των ανωτέρω τριών κατηγοριών για χρονικό διάστημα λιγότερο των 5 ετών, θα τοποθετούνται στις ανωτέρω Υπηρεσίες μέχρι συμπληρώσεως 5ετούς υπηρεσίας σε αυτές, ενώ αυτοί που έχουν υπηρετήσει στις ως άνω κατηγορίες πλοίων Λ.Σ. θα τοποθετούνται σε αυτά μέχρι συμπλήρωσης 8ετούς υπηρεσίας σε αυτά.

60 Τοποθετήσεις αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών (συν.)
Της παρούσας ρύθμισης εξαιρούνται οι τρεις πρώτοι από κάθε τάξη αποφοίτων οι οποίοι μπορούν να τοποθετούνται σε Υπηρεσία του Νομού προτίμησής τους εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση και εφόσον το επιθυμούν. Στην ανωτέρω Υπηρεσία θα παραμείνουν τον προβλεπόμενο για την κατηγορία στην οποία ανήκει αυτή, χρόνο.

61 Τοποθετήσεις αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών (συν.)
Το Συμβούλιο Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων τοποθετεί τους ενδιαφερόμενους στις προκαθορισμένες θέσεις, ανάλογα: με την προτίμηση τους τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν με βάση την σειρά αποφοίτησης τους από τη Σχολή σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο στα οποία προστίθενται και τα μόρια που προβλέπονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.

62 Τοποθετήσεις αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Μοριοδότηση
Τοποθετήσεις αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Μοριοδότηση Για την τοποθέτηση των εξερχόμενων Α/Ξ, Υ/Ξ και Λ/Φ καθορίζονται μόρια ανάλογα με την σειρά αποφοίτησης αυτών ως εξής: Από 1-10 % των αποφοίτων 10 μόρια Από % των αποφοίτων 9 μόρια Από % των αποφοίτων 8 μόρια Από % των αποφοίτων 7 μόρια Από % των αποφοίτων 6 μόρια Από % των αποφοίτων 5 μόρια Από % των αποφοίτων 4 μόρια Από % των αποφοίτων 3 μόρια Από % των αποφοίτων 2 μόρια Από % των αποφοίτων 1 μόριο

63 Αποσπάσεις

64 Αποσπάσεις Αποσπάσεις στρατιωτικού προσωπικού Λ.Σ. γίνονται στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις: Για σοβαρούς λόγους υγείας του ίδιου, μέλους της οικογενείας του, τους γονείς του ιδίου ή της συζύγου του. Σε Διεθνείς Οργανισμούς, στις Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση ή σε ΜΕΑ άλλου Διεθνούς Οργανισμού για απασχόληση με θέματα αρμοδιότητος ΥΕΝΑΝΠ, για δύο έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλουν την χορήγηση παράτασης μέχρι και ένα έτος. Για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες Δεν πραγματοποιείται απόσπαση του ιδίου στελέχους Λ.Σ. για δεύτερη φορά εντός του ιδίου έτους, αν δεν επιθυμεί το στέλεχος.

65 Μετακινήσεις

66 Προσωρινές μετακινήσεις
Οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι προσωρινές μετακινήσεις διακρίνονται σε Απλές Μετακινήσεις όταν αφορούν μεμονωμένα στελέχη, και σε Μετασταθμεύσεις, όταν αφορούν σε ολόκληρη μονάδα.


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Λιμενικό Σώμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google