Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (DCF) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για την πιστοποίηση κατά REV TEGoVA ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, REV Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Στέλεχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (DCF) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για την πιστοποίηση κατά REV TEGoVA ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, REV Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Στέλεχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (DCF) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για την πιστοποίηση κατά REV TEGoVA ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, REV Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Στέλεχος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, REV Πολιτικός Μηχανικός EMΠ, ΜΒΑ Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Θεσσαλονίκη, 03/02/2013 Αθήνα, 10/02/2013

2 ΑΣΚΗΣΗ 1

3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (short version) Αριθμός κλινών240 Ημέρες Λειτουργίας365 Ποσοστό Πληρότητας60% Μέση Τιμή Κλίνης65,00 € Συντελεστής πρόσθετων εσόδων25% Ποσοστό λειτουργικού κέρδους30% Συντελεστής κεφαλαιοποίησης10% Ζητείται να εκτιμηθεί η αγοραία αξία ξενοδοχείου με τη μέθοδο του εισοδήματος με τα παρακάτω στοιχεία: ΑΣΚΗΣΗ 1: ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Πίνακας 1.1

4 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1: ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η αγοραία αξία του ακινήτου εκτιμάται κατά στρογγύλευση στο ποσό των 12.800.000 € (Δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ). Υπολογισμός εσόδων από ενοικίαση δωματίων 240 κλίνες Χ 65,00 €/κλίνη Χ 365 ημέρες Χ 60% = 3.416.400 € Πρόσθετα έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες 3.416.400 € Χ 25% = 854.100 € Συνολικά έσοδα3.416.400 € + 854.100 € = 4.270.500 € Λειτουργικό κέρδος (EBITDA) 4.270.500 € Χ 30% = 1.281.150 € Αξία ξενοδοχείου1.281.150 € / 0,10 = 12.811.500 € Πίνακας 1.1

5 ΑΣΚΗΣΗ 2

6 ΜΕΘΟΔΟΣ DCF: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζητείται να εκτιμηθεί η αγοραία αξία ξενοδοχείου 4 αστέρων που βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών με τη μέθοδο D.C.F. (περίοδος μελέτης 10ετής, πώληση στο τέλος του 10 ου έτους, είσπραξη εσόδων στο τέλος κάθε έτους). H μονάδα διαθέτει 185 δωμάτια (32 μονόκλινα, 152 δίκλινα και μία (1) σουίτα) που αντιστοιχούν σε 338 κλίνες. Το ξενοδοχείο λειτουργεί όλο το χρόνο. Η μέση πληρότητα σύμφωνα με τα στατιστικά για ξενοδοχεία 4 αστέρων στο κέντρο των Αθηνών διαμορφώνεται περίπου στο 60% και θεωρούμε ετήσια προσαύξηση 1% ετησίως. Η μέση τιμή κλίνης ανά διανυκτέρευση είναι 55,00€ και θεωρούμε ετήσια προσαύξηση ίση με το Δ.Τ.Κ. Ο συντελεστής πρόσθετων εσόδων της μονάδας είναι της τάξεως του 30% επί των εσόδων από τα δωμάτια. Τα έξοδα της μονάδας επιμερίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2.1: ΑΣΚΗΣΗ 2: ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

7 Πίνακας 2.1 Συντελεστής κεφαλαιοποίησης & απόδοση εξόδου στο τέλος της 10ετίας 10,00 % Δ.Τ.Κ.3,00 % Έξοδα πώλησης3,00 % της υπολειμματικής αξίας του ακινήτου Επίσης, ισχύουν οι κάτωθι παραδοχές:Πίνακας 2.2 Λειτουργικά έξοδα 45% επί των συνολικών εσόδων Έξοδα Διοίκησης 10% επί των λειτουργικών εξόδων Aνακαίνιση 5ετίας 5% επί των λειτουργικών εξόδων Μάρκετινγκ 3% επί των λειτουργικών εξόδων Ασφάλιστρα 7% επί των λειτουργικών εξόδων Ενέργεια 8% επί των λειτουργικών εξόδων Λοιπά έξοδα 15% επί των λειτουργικών εξόδων

8 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πίνακας 2.1

9 ΑΣΚΗΣΗ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΗ * Μεγέθυνση τμήματος Πίνακα 2.1 Πίνακας 2.1.α ΑΣΚΗΣΗ 2 Discount Cash Flow Analysis 4* HOTEL ΕΤΗ 201320142015…….2022 Διαθέσιμες κλίνες 338 ……. 338 Ημέρες Λειτουργίας ανά Έτος 365 ……. 365 Μέγιστη Δυνατότητα Διανυκτ/σεων 123.370 ……. 123.370 Πληρότητα 60%60,60%61,21% ……. 65,62% Διανυκτερεύσεις 74.02274.76275.510 ……. 80.957 Μέση Τιμή Διανυκτέρευσης /κλίνη 55,00 €56,65 €58,35 € ……. 71,76 € ΕΣΟΔΑ ……. ΔΩΜΑΤΙΑ 4.071.210 €4.235.280 €4.405.962 €…….5.809.662 € ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.221.363 €1.270.584 €1.321.788 €…….1.742.899 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.292.573 €5.505.864 €5.727.750 € ……. 7.552.561 € ΕΞΟΔΑ ……. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.381.658 €2.477.639 €2.577.487 €…….3.398.652 € ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 238.166 €247.764 €257.749 €…….339.865 € ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 0 0 ……. 169.933 € ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 71.450 €74.329 €77.325 €…….101.960 € ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 166.716 €173.435 €180.424 €…….237.906 € ΕΝΕΡΓΕΙΑ 190.533 €198.211 €206.199 €…….271.892 € ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 357.249 €371.646 €386.623 €…….509.798 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.405.771 €3.543.023 €3.685.807 €…….5.030.006 € EBITDA= ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 1.886.802 €1.962.840 €2.041.943 €…….2.522.555 €

10 ΑΣΚΗΣΗ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΗ * Μεγέθυνση τμήματος Πίνακα 2.1 Πίνακας 2.1.β ΑΣΚΗΣΗ 2 Discount Cash Flow Analysis 4* HOTEL ΕΤΗ201320142015 ….. 2022 EBITDA 1.886.802 €1.962.840 €2.041.943 €…..2.522.555 € ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ = 2.522.555 / 0.10 ….. 25.225.554 € ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ….. 756.767 € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 24.468.787 € ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 3% …..3% ΣΥΝΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 10% …..10% Περ ί οδο ς εκταμ ί ευση ς εσ ό δων (t) 123…..10 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (r) 13% …..13% ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ [1/(1+r)^t] 0.880,780,69…..0,29 ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 1.669.737 €1.537.192 €1.415.169 €…..743.115 €7.208.220 € ΣΥΝ.ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 18.918.154 € …..

11 ΑΣΚΗΣΗ 3

12 Άσκηση Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2012 • Κατάστημα επιφάνειας 100 τ.μ., με υπόγειο 100 τ.μ. και πατάρι 50 τ.μ. εκμισθώνεται προς 20 €/τ.μ. ανηγμένων επιφανειών (συντελεστής αναγωγής υπογείου 15%, πατάρι 25%). Η μίσθωση τελειώνει σε δύο και μισό έτη. • Το κατάστημα θεωρείται υπομισθωμένο. Το τρέχον αγοραίο μίσθωμα ανέρχεται σε ανηγμένες επιφάνειες σε 25 €/τ.μ. το οποίο δύναται να επιτευχθεί όταν το ακίνητο εκτεθεί στην αγορά για 3 μήνες. Μετά το πέρας της τρίμηνης περιόδου το ακίνητο θα εκμισθωθεί με βάση το ενοίκιο της αγοράς. • Η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων γίνεται με βάση τον πληθωρισμό. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός για την επόμενη πενταετία προβλέπεται 3%. Η αναπροσαρμογή αφορά μισθώματα συμβολαίων και αγοράς. • Η αρχική απόδοση αντίστοιχων ακινήτων με βάση την έρευνα αγοράς είναι 7%. • Η απόδοση εξόδου θεωρείται ότι θα είναι 7,5% στο τέλος της πενταετίας. • Η εκταμίευση του μισθώματος θεωρείται ότι πραγματοποιείται συνολικά στο τέλος κάθε έτους. • Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους το ενοίκιο της αγοράς είναι σταθερό. • Δε χρησιμοποιούνται άλλα δεδομένα πλην των αναφερόμενων. • Η περίοδος μελέτης είναι πενταετής. Θεωρούμε ότι η πώληση του ακινήτου συντελείται στο τέλος του πέμπτου έτους. ΑΣΚΗΣΗ 3: ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

13 ΑΣΚΗΣΗ 3: ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ποια η ανηγμένη επιφάνεια του ακινήτου; 100 τ.μ. + 100 τ.μ. x 0,15 + 50 τ.μ. x 0,25 = 127,50 τ.μ. Ποιο το μίσθωμα συμβολαίου του ακινήτου;127,50 τ.μ. x 20 €/τ.μ. = 2.550 € Ποιο το τρέχον μίσθωμα της αγοράς του ακινήτου; 25 €/τ.μ. x 127,5 τ.μ. = 3.187,50 € Ποια είναι η τιμή πώλησης του ακινήτου εάν αυτό ήταν κενό; 3.187,50 € x 12 / 7% = 546.428 € Ποια η τιμή μεταπώλησης του ακινήτου στο τέλος της περιόδου μελέτης; 12 x 3.187,5 x (1 + 3%) 4 x (1/7,5%) = 574.009 € (πίνακας 3.1) Ποια η μέση πληρότητα του ακινήτου για την επόμενη πενταετία; (60 - 3) / 60 = 95% Ποιος ο εύλογος συντελεστής προεξόφλησης; 7% + 3% = 10% Ποια η τρέχουσα εύλογη αξία του με τη μέθοδο προεξόφλησης για το δεδομένο σενάριο; βλέπε DCF: 485.362 € (πίνακας 3.2) Ποια η αρχική απόδοση του ακινήτου;y = 30.600 € / 485.362 € = 6,30%

14 ΑΣΚΗΣΗ 3 Πίνακας 3.1 Πίνακας 3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ12345 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ EΝΟΙΚΙO 2.550,00 €2.626,50 €2.705,30 €2.786,45 €2.870,05 € ΤΡΕΧΟΝ EΝΟΙΚΙO 3.187,50 €3.282,13 €3.381,62 €3.483,07 €3.587,56 € ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 574.009 € DCF12345 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ EΝΟΙΚΙO 2.550,00 €2.626,50 €2.705,30 € ΤΡΕΧΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ EΝΟΙΚΙO 3.381,62 €3.483,07 €3.587,56 € ΕΣΟΔA/ΧΡΟΝΟ 30.600,00 €31.518,00 €26.376,66 €41.796,84 €43.050,72 € ΣΥΝΤ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 0,90910,82640,75130,68300,6209 ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 27.818,18 €26.047,93 €19.817,18 €28.547,80 €26.731,11 € 356.414,73 € ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 485.377 €

15 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !


Κατέβασμα ppt "ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (DCF) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για την πιστοποίηση κατά REV TEGoVA ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, REV Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Στέλεχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google