Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ένα δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο παραγωγής και αξιοποίησης Γνώσης που βασίζεται σε τρείς πυλώνες Στοχευμένη Επιστημονική Έρευνα - δραστηριοποίηση σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς μεγάλης προστιθέμενης αξίας Κατάρτιση και Μάθηση - Διαμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας - Η Γνώση και η Καινοτομία ως μοχλοί Οικονομικής Ανάπτυξης Έμφαση στην Επιστημονική Ποιότητα και Αριστεία!

2 Το ΙΤΕ 30 χρόνια από τη δημιουργία του:
6 Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ηράκλειο, Ρέθυμνο,Πάτρα και ένα Τμήμα στα Ιωάννινα) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

3 Αστεροσκοπείο Σκίνακα (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Το μοναδικό Αστεροσκοπείο που λειτουργεί στην Ελλάδα! To Nεφέλωμα της Ροζέτας (NGC2237) με το τηλεσκόπιο 1.3 μ Copyright: Από το λεύκωμα "Αστεροσκοπείο Σκίνακα: Με Θέα το Σύμπαν Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) Συνολικός αριθμός εκδοθέντων τίτλων μέχρι σήμερα (2011): 390 Νέες εκδόσεις ανά έτος: ~20 Αριθμός πωληθέντων αντιτύπων μέχρι σήμερα : ~ Αριθμός πωλουμένων αντιτύπων ετησίως: ~ Αριθμός πανεπιστημιακών μαθημάτων σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας που ετησίως χρησιμοποιούν βιβλία των ΠΕΚ ως διδακτικά συγγράμματα: ~1700 Προσωπικό: 13 άτομα Ετήσια έσοδα από πωλήσεις: ~2 εκατομμύρια ευρώ Ποσοστό αυτοχρηματοδότησης: 91 % Διακρίσεις – Βραβεία: 11

4 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD NETWORK)
Προώθηση της σύνδεσης έρευνας – βιομηχανίας – επενδυτικών κεφαλαίων Στήριξη της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Αρωγός της διεθνούς συνεργασίας των επιχειρήσεων Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD NETWORK) Γραφεία στους κατά τόπους βιομηχανικούς συνδέσμους και σε χώρους του ΙΤΕ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κρήτης, STEP-C) Υποστήριξη start-ups Σήμερα: περίπου 20 επιχειρήσεις, 120 εργαζόμενοι Υποστήριξη φοιτητών και ερευνητών για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Υποστήριξη σε θέματα Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας Περισσότερες από 45 εταιρείες έχουν υποστηριχθεί μέχρι σήμερα Θερμοκοιτίδα: 2000 μ2 Τεχνοβλαστοί (spin offs) FORTHnet FORTH Photonics S.A. NANOthinx AE Art-Innovation SA COMPITEnt ΑΕ E.C.N.P ADVENT TECHNOLOGIES AE ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ BEM S&S ΕΠΕ

5 Οι Άνθρωποι 1089 άτομα (2012) 1160 (σήμερα) 91 Ερευνητές &
1089 άτομα (2012) (σήμερα) 91 Ερευνητές & 133 Συνεργαζόμενοι Καθηγητές 364 μεταπτυχιακές υποτροφίες/έτος 388 εξειδικευμένοι Επιστήμονες, Τεχνικοί και Διοικητικοί

6 To ITE σήμερα Έχει καταλάβει την πρώτη θέση σε όλες τις μέχρι σήμερα συγκριτικές αξιολογήσεις των ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας που έγιναν από διεθνείς επιτροπές υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ. κατατάχθηκε από την ΕΕ 1ο μεταξύ όλων των ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων και Παν/μίων, 12ο μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών ερευνητικών Ιδρυμάτων και 28ο μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών ερευνητικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων μαζί, ως προς τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του FP7 που εγκρίθηκαν σε ανταγωνιστική βάση από την ΕΕ κατά την περίοδο Διαθέτει μοναδικές ερευνητικές εγκαταστάσεις στη χώρα και υψηλής στάθμης τεχνογνωσία, ώστε να έχει επιλεγεί από την Ε.Ε. ως Ευρωπαϊκή Ερευνητική Εγκατάσταση στους τομείς των λέιζερ, πολυμερών και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ερευνητές του ΙΤΕ έχουν λάβει 10 ERC Grants, 50 περίπου προγράμματα Αριστείας Marie-Curie, καθώς και πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις. Έχει δημιουργήσει «σχολές» σε διάφορους επιστημονικούς τομείς: νέοι επιστήμονες που θήτευσαν στο ΙΤΕ διακρίνονται διεθνώς.

7

8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΓΕΤ 2006-2010
(στοιχεία από ΕΚΤ Ιούλιος 2013) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΑΘΗΝΑ 137 507 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΕΑΑ 555 3.046 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ΕΙΕ 599 4.750 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ 464 2.677 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2.004 12.229 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ 506 2.182 Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας ΕΕΑΕ 46 120 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ΕΙΠ 169 1.201 Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ» ΦΛΕΜΙΝΓΚ 171 2.037 Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ 2.047 15.758 Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕΤΕΑΘ 162 777

9 Laser Cleaning of the Caryatids at the Acropolis Museum with a novel laser system developed at FORTH
In collaboration with

10

11 Συμβολή στη Περιφερειακή ανάπτυξη
Συμβολή στη Περιφερειακή ανάπτυξη (πέρα από το επιστημονικό έργο που επιτελείται) Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων με πόρους εκτός Δημοσίου Αρωγός στη τοπική αυτοδιοίκηση (συμμετοχή στο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας Κρήτης, πληροφοριακά συστήματα υγείας κα) Στηρίζει την εκπαίδευση μαθητών και επιμόρφωση καθηγητών Μ.Ε. σε θέματα πληροφορικής, φωτονικής και λέιζερ (~800 μαθητές επισκέπτονται το ΙΤΕ ετησίως) Προώθηση υψηλής ποιότητας τουρισμού μέσω διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, θερινών σχολείων, επιστημονικών συναντήσεων (~ διανυκτερεύσεις/έτος) Άμεση ενίσχυση αγοράς Κρήτης με ~ 2.5 Μ€/έτος σε περίπου 400 προμηθευτές Συνεισφορά στη διαμόρφωση πολυδιάστατης κουλτούρας Στήριξη της Περιφέρειας στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» (S3) «Φαντασθείτε τη Κρήτη χωρίς ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο! »

12 Το κόστος «Η Έρευνα δεν είναι δαπάνη, αλλά αποτελεί επένδυση» Το ΙΤΕ αποτελεί πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου στο οποίο παράγεται έργο υψηλού επιπέδου, με πολύ χαμηλό κόστος : Έσοδα ΙΤΕ 1983 – 2012 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ : 334,7 (188,15+146,62Μ€) ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 98,52 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 440,63 Μ€ (328Μ€ +112,63)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ : 440,3+98,52=539,15 Μ€ παραχθέντα προς 334,76 Μ€ επενδυθέντα (χωρίς να συνυπολογισθεί το έργο που επιτελείται)

13 Το «Ευρωπαϊκό Παράδοξο» και η περίπτωση της Ελλάδας
στη Κρήτη το Ευρωπαϊκό παράδοξο εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο.

14 Επιστημονική Καινοτομία και Οικονομική Ανάπτυξη (II)
H Αλυσίδα της Kαινοτομίας Η «κοιλάδα του θανάτου» Είσοδος στην Αγορά, Παραγωγή πλούτου Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εκπαίδευση & Κατάρτιση Εργαστηριακό Πρότυπο ή διαδικασία Επίδειξη, Κατασκευή, Κόστος Βιομηχανικό πρότυπο & προϊόν Πιστοποίηση (π.χ. FDA) Γνώση χρόνος Οικονομικά εργαλεία (VCs, Business Angels, στρατηγικές εξόδου) Ύπαρξη κινήτρων (π.χ. φορολογικά, εγγυήσεις, όχι επιδοτήσεις, κόστος δανεισμού) Συμπράξεις, Επιχειρηματική κουλτούρα Νομικό/θεσμικό πλαίσιο Διαχείριση IP Μηχανισμοί Υποστήριξης ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα (+) (-) Το πιο σημαντικό: Δραστική μείωση της Γραφειοκρατίας! * Ο χρόνος είναι κρίσιμη παράμετρος! Ο ρόλος της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στο μέλλον

15 Key EnablingTechnologies
Πόλοι ανάπτυξης της Κρήτης και ο ρόλος της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ Key EnablingTechnologies (KETs) Νανοτεχνολογία Φωτονική Μικρο-νανο ηλεκτρ/κή Βιοτεχνολογία Προηγμένα Υλικά ICT ΕΤΑΚ Αγροτική Παραγωγή Τρόφιμα Περιβάλλον Ενέργεια Τουρισμός Πολιτισμός Μάθηση Έρευνα Καινοτομία Μηχανισμοί Υποστήριξης * Χρηματο – οικονομικά εργαλεία *

16 Κίνδυνοι και Αδυναμίες ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία:
(-) παράλογες οριζόντιες θεσμικές/νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις που οδηγούν σε απογοήτευση και ισοπέδωση. Το ΙΤΕ: από ΔΕΚΟ  ΜΚΟ!! (-) απίθανη αύξηση της Γραφειοκρατίας! Σημαντικές καθυστερήσεις απορρόφησης πόρων ΕΣΠΑ! (-) αδυναμία προγραμματισμού: Ασυνέχεια και Ασυνέπεια στη στήριξη από πλευράς Πολιτείας (π.χ. αβεβαιότητα στον ΤΠ, στις συγχρηματοδοτήσεις και εθνικά προγράμματα, κα). (-) έλλειψη προοπτικών και αποθάρρυνση του άξιου ανθρώπινου δυναμικού με σοβαρό κίνδυνο για μη αντιστρέψιμη «διαρροή εγκεφάλων» (brain-drain) αντί για «ανταλλαγή εγκεφάλων» (brain exchange). (-) έλλειψη δραστικών «καταλυτών» για την αξιοποίηση της καινοτομίας (υπέρβαση της «κοιλάδας του θανάτου»).

17 Όμως στην Κρήτη υπάρχουν:
(+) ανθρώπινο δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων και εξαιρετικές ερευνητικές υποδομές (+) διεθνής καταξίωση και πρωταγωνιστική παρουσία σε ορισμένους τομείς (+) η σύμπραξη ΙΤΕ και Παν. Κρήτης που αποτελεί ένα διεθνώς επιτυχημένο πρότυπο παραγωγής Γνώσης και Καινοτομίας με δυνατότητες επέκτασης στο Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Κρήτης. (+) κουλτούρα και ισχυρό συλλογικό όραμα ώστε η Μάθηση, η Έρευνα και η Καινοτομία να αποτελέσουν άξονα ανάπτυξης της Κρήτης και της χώρας

18

19 «Έξυπνη Εξειδίκευση»:
Η σύνδεση του HORIZON 2020 με τις Περιφερειακές Πολιτικές Smart Specialization as a clamp Growth, Jobs, Competitiveness Excellence Mainly EU Governed Development Cohesion Mainly Regionally Smart Specialization as a damp Σήμερα η «Ανταγωνιστικότητα» έχει υποκαταστήσει τη «Σύγκλιση» * Προσοχή στις παρενέργειες!


Κατέβασμα ppt "Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google