Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 Το αντικείμενο της Χημείας διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος Στη δεκαετία του 1940 δημιουργήθηκαν τα τρία βασικά εργαστήρια, της Ανόργανης, Οργανικής και Φυσικής Χημείας. Τα εργαστήρια αυτά αποτέλεσαν τη βάση του Τμήματος Χημείας που ιδρύθηκε το 1943 ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Σήμερα το Τμήμα Χημείας καλύπτει το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων του αντικειμένου του. Το επιστημονικό προσωπικό υπερβαίνει τα ογδόντα άτομα. Ο αριθμός των αποφοίτων του Τμήματος ανέρχεται στους 5698

3 Σήμερα λειτουργούν τα εργαστήρια: Ανόργανης Χημείας
Σήμερα λειτουργούν τα εργαστήρια: Ανόργανης Χημείας Οργανικής Χημείας Φυσικής Χημείας Αναλυτικής Χημείας Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας Βιοχημείας Χημείας Τροφίμων Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

4 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Στο Τμήμα Χημείας εισάγονται περίπου διακόσιοι πρωτοετείς. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οδηγούν στην λήψη πτυχίου Χημείας. Στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των βασικών κλάδων της χημείας (ανόργανη, οργανική, αναλυτική, φυσική χημεία, κβαντική χημεία, βιοχημεία, χημική τεχνολογία), μαθήματα υποστήριξης (φυσική, μαθηματικά), καθώς και ημι-υποχρεωτικά μαθήματα κλάδων της χημείας (τρόφιμα, πολυμερή, περιβάλλον κτλ.), ή ειδικότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα χημείας, καθώς και άλλων θετικών επιστημών. Κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις τέσσερις παρακάτω κατευθύνσεις: Θεωρητική Χημεία-Χημική Εκπαίδευση Xημική Aνάλυση-Περιβάλλον-Ηλεκτροχημεία Xημική Σύνθεση-Βιοχημεία και Βιοεφαρμογές Xημική Τεχνολογία και Βιομηχανική Χημεία 

5 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Στο Τμήμα Χημείας λειτουργεί από το 1994 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.). Ο τίτλος είναι μοναδικός, αλλά ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δέκα ειδικεύσεων. Απόφοιτοι ΜΔΕ 499, Διδάκτορες 168. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2 ΚΒΑΝΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 8 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 9 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 10 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 Συμμετοχή του Τμήματος Χημείας σε Διατμηματικά Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών
Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και Γεωπονικού Αθηνών. Βιοανόργανη Χημεία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Ιωαννίνων, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Χημική Ανάλυση-΄Ελεγχος Ποιότητας Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης. Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Συνεργαζόμενα Τμήματα: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Γενικό του Πολυτεχνείου Α.Π.Θ. και Τμήμα Xημείας Α.Π.Θ. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Φυσικής, Xημείας Βιολογίας Θεσ/νικης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νικης.

7 Το Ευρωπαϊκό προφίλ του Τμήματος Χημείας
Το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. είναι το μόνο στην Ελλάδα, στο οποίο έχει απονεμηθεί από το Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Χημειας η ευρωπαϊκή πιστοποίηση υψηλής ποιότητος σπουδών Eurobachelor ®. Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει συστηματικά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας ERASMUS. Σήμερα είναι ενεργοποιημένες ανταλλαγές με περισσότερα από πενήντα πανεπιστήμια σε σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρώπης. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS με αντικείμενο: Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

8 Υποδομές Τμήματος Χημείας
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι από τις μεγαλύτερες στο Α.Π.Θ. Διαθέτει τετρακόσιους τίτλους περιοδικών, δώδεκα περίπου χιλιάδες βιβλίων, και on-line πρόσβαση στις σημαντικότερες διεθνώς πηγές χημικών πληροφοριών Nησίδες υπολογιστών που λειτουργούν στο Τμήμα και τις οποίες οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα Σημαντικό εξοπλισμό που ανανεώθηκε πρόσφατα με μια σειρά οργάνων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΝΜR 500MHz, Σύστημα Μικροσκοπίου Σάρωσης Ακίδος STM/AFM, Σύστημα αερίου χρωματογράφου-Φασματογράφου Μάζας GS/MS, Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ μονοκρυστάλλου, Ηλεκτροχημικό Μικροσκόπιο Σάρωσης SECM).

9 Ερευνητική παρουσία του Τμήματος Χημείας
Δημοσιευμένο Έργο Ερευνητικοί Δείκτες Χρηματοδότηση

10 Τομείς απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Χημείας
Τομείς απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Χημείας Δημόσιος Τομέας ΓΧΚ Εκπαίδευση (Μέση εκπαίδευση, ΑΕΙ, ΤΕΙ) Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΧΗΔ) Δήμοι, τομείς Υπουργείων Ιδιωτικός Τομέας Επιστημονική υποστήριξη Διασφάλιση ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος Μελέτες διασφάλισης υγιεινής & ποιότητας τροφίμων. Αντιπρ/πείες επιστημονικού εξοπλισμού Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής Φαρμακευτικές εταιρείες (σύνθεση και έλεγχος ποιότητας φαρμάκων) Ελεύθερο επάγγελμα Εταιρείες μελετών και εφαρμογών (συστήματα HACCP κ.ά) Αναλυτικά εργαστήρια

11 Κατανομή του αριθμού των εργαζομένων χημικών
Στοιχεία απο την ΄Ενωση Ελλήνων χημικών για το έτος 2000 Το 20% εργάζεται στη βιομηχανία, ένα 17% εργάζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 8% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 2% απασχολούνται σε ερευνητικά ινστιτούτα και το 53% εργάζεται σε κάποιον άλλο τομέα στον οποίο πιθανώς η σχετικότητα του επαγγέλματος με το αντικείμενο των σπουδών να μην είναι δεδομένη.

12 Στοιχεία απο την ΄Ενωση Ελλήνων χημικών για το έτος 2000
Η κατανομή του αριθμού των χημικών σε διάφορους τομείς απασχόλησης στην Ελλάδα Στοιχεία απο την ΄Ενωση Ελλήνων χημικών για το έτος 2000

13 Μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος Χημείας
του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 (ΔΑΣΤΑ 2011) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 63.4 % των αποφοίτων του Τμήματος παρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές. Από αυτούς, το 43,1% ανέφερε ότι αποφάσισε να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές για επιστημονικούς λόγους, το 27,5% επειδή θεωρούσαν ότι χωρίς μεταπτυχιακό ήταν δύσκολο να βρούνε δουλειά και το 29,4% επειδή θεωρούσαν ότι χρειάζονται μεγαλύτερη εξειδίκευση για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση.

14

15 Λόγοι της ανεργίας, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των αποφοίτων του Τμήματος. Το 95% των άνεργων αποφοίτων του Τμήματος Χημείας αναφέρουν ότι είχαν εργασθεί στο παρελθόν και μάλιστα, ότι είχε εμπειρία σημαντικής απασχόλησης

16 Εισηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Χημικής Βιομηχανίας
European Chemical Industry Council Cefic (Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique) Διεπιστημονικότητα και ευρύ φάσμα δεξιοτήτων Μεγαλύτερη εστίαση σε οικονομικές και επιχειρηματικές ικανότητες Καλυτερη ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης

17 Τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο στα προγράμματα της ανώτερης παιδείας

18 Η διεπιστημονικότητα κλειδί
για την ανάπτυξη και το μέλλον της χημικής βιομηχανίας. Η καινοτομία τις περισσότερες φορές προκύπτει από την σύγκλιση των επιστημών. Κλάδοι αιχμής για τους μελλοντικούς χημικούς Κατάλυση Νανοτεχνολογία, Τυποποίηση Αειφόρος χημεία Βιοχημεία Χημεία διεπιφανειών Λευκή βιοτεχνολογία Βασικοί κλάδοι όπως η οργανική χημεία και η χημεία πολυμερών


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google